MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 310       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 11 iunie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

529. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.62/N.691. - Ordin al ministrului apărării nationale si al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale privind aprobarea Nomenclatorului produselor destinate asigurării cererilor unitătilor militare prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile

 

477. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR RA – Regulile aerului, Editia 1/2001, care stabileste regulile generale de desfăsurare a zborurilor în spatiul aerian national

 

896. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

897. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicită compensarea, în limita diferentei de T.V.A. rămase după aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

 

1.023. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1047

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

84. - Decizie privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului National al Audiovizualului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

114. - Decizie privind stabilirea conditiilor de acordare a licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului de Interne pe anul 2001 cu suma de 200,0 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu sumele rămase necheltuite până la data de 31 decembrie 2001 se întregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 2001 si în bugetul Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2001.

Nr. 529.

 

ANEXĂ

 

- miliarde lei -

Clasificatia bugetară

Suma

Capitolul 55.01

“Ordine publică” - Total, din care:

170,0

- Cheltuieli de personal

-

- Cheltuieli materiale si servicii

135,0

- Cheltuieli de capital

35,0

Capitolul 57.01 “Învătământ” - Total, din care:

20,0

- Cheltuieli de personal

-

- Cheltuieli materiale si servicii

20,0

Capitolul 72.01 “Alte actiuni” - Total,

10,0

din care:

 

- Cheltuieli de personal

-

- Cheltuieli materiale si servicii

10,0

TOTAL, din care:

200,0

- Cheltuieli de personal

-

- Cheltuieli materiale si servicii

165,0

- Cheltuieli de capital

35,0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.62/8 mai 2001

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

Nr. N.691/23 aprilie 2001

 

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului produselor destinate asigurării cererilor unitătilor militare prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile

 

Ministrul apărării nationale si seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

pentru aplicarea prevederilor art. 28 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si ale art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare,

în temeiul art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale si al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea si functionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul produselor destinate asigurării cererilor unitătilor militare prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Seful Oficiului Central de Stat Pentru Probleme Speciale,

Teodor Stelian Palade

general de brigadă

 

ANEXĂ

 

NOMENCLATORUL

produselor destinate asigurării cererilor unitătilor militare

prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile

 

A. Alimente (29 de produse)

1. Produse de morărit si panificatie

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Biscuiti

kg

 

2.

Făină de grâu albă

kg

 

3.

Mălai

kg

 

4.

Paste făinoase

kg

 

 

2. Produse vegetale conservabile

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Ceaiuri naturale

kg

 

2.

Fasole boabe

kg

 

3.

Orez decorticat

kg

 

4.

Ulei comestibil

kg

 

5.

Zahăr

kg

 

 

3. Legume si fructe proaspete si conservabile

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Cartofi

kg

 

2.

Compoturi

kg

 

3.

Conserve de legume în apă

kg

 

 

 4. Carne si produse din carne

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Carne

kg

 

2.

Preparate din carne

kg

 

3.

Salam de Sibiu

kg

 

 

5. Produse lactate

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Brânză telemea

kg

 

2.

Brânză topită

kg

 

3.

Cascaval

kg

 

4.

Lapte praf

kg

 

5.

Unt de masă

kg

 

 

6. Conserve

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Conserve din carne de porc (vită) în suc propriu

kg

 

2.

Gem de fructe (dulceată)

kg

 

3.

Pastă de rosii

kg

 

4.

Pate (pastă) din carne, din ficat

kg

 

 

7. Alte produse alimentare

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Apă minerală (apă gazoasă)

l

 

2.

Cafea naturală

kg

 

3.

Miere de albine

kg

 

4.

Ouă

bucată

 

5.

Sare comestibilă

kg

 

 

B. Articole de echipament si protectie (14 produse)

1. Articole de echipament

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Apă minerală (apă gazoasă)

l

 

2.

Cafea naturală

kg

 

3.

Miere de albine

kg

 

4.

Ouă

bucată

 

5.

Sare comestibilă

kg

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Chiloti sau indispensabili

bucată

 

2.

Corturi pentru 2 persoane

bucată

 

3.

Lenjerie de pat

set

 

4.

Maiouri (tricouri)

bucată

 

5.

Mănusi

pereche

 

6.

Pături

bucată

 

7.

Pijamale

bucată

 

8.

Prosoape

bucată

 

9.

Pulovere

bucată

 

10.

Saci de dormit

bucată

 

11.

Saltele

bucată

 

 

2. Articole de protectie

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Cizme de cauciuc

pereche

 

2.

Combinezoane de protectie (salopetă)

bucată

 

3.

Echipament complet de unică folosintă pentru bloc operator

bucată

 

 

C. Articole de gospodărie si igienă personală (2 produse)

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Cremă pentru încăltăminte

kg

 

2.

Detergenti

kg

 

 

D. Furaje (7 produse)

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Observatii

1.

Fân

kg

 

2.

Orz boabe

kg

 

3.

Ovăz boabe

kg

 

4.

Paie

kg

 

5.

Porumb boabe

kg

 

6.

Sare furajeră

kg

 

7.

Soia boabe

kg

 

 

Totalul produselor incluse:

52

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR RA - Regulile aerului,

Editia 1/2001, care stabileste regulile generale de desfăsurare a zborurilor în spatiul aerian national

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Organizatiei privind Aviatia Civilă Internatională în domeniul aviatiei civile,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b), j) si p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. b), f) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 3 pct. 1, 13 si 63 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotătârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR RA - Regulile aerului, Editia 1/2001, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin si care stabileste regulile generale de desfăsurare a zborurilor în spatiul aerian national.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementării RACR RA - Regulile aerului, Editia 1/2001, vor fi stabilite de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2001.

Nr. 477.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată

potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, si în baza dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Se aprobă Precizările metodologice privind compensarea unor obligatii de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 896.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind compensarea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3)

din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Art. 1. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, retinute prin necreditare, se compensează până la data de 15 decembrie 2001 cu obligatiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2000 si neachitate până la data compensării de către societătile comerciale furnizoare.

(2) Majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată prevăzute la alin. (1), calculate până la data compensării inclusiv, se scutesc la plată.

(3) În întelesul prezentelor precizări metodologice, data compensării este data întocmirii procesului-verbal de compensare (pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare), iar data stingerii obligatiilor fată de bugetul de stat este data aprobării compensării de către organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe societătile comerciale furnizoare (pct. 4 din procesul-verbal de compensare).

Art. 2. - (1) Procedura de compensare se realizează de organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe societătile comerciale furnizoare, denumite în continuare organe fiscale competente, cu conditia încheierii în prealabil, conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, a unei conventii între fiecare societate comercială furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Prin conventie se prevede obligatia expresă a acestor societăti comerciale furnizoare ca, în cadrul noilor termene de punere în functiune a combinatului si în conditiile stabilite prin noua întelegere care va fi perfectată între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, să aducă furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garantie care să expire o dată cu garantia externă.

(3) Conventia va fi întocmită în 3 exemplare originale, un exemplar pentru Ministerul Industriei si Resurselor, un exemplar pentru societatea comercială furnizoare si un exemplar va fi retinut de organul fiscal competent si va fi anexat la procesul-verbal de compensare.

Art. 3. - În operatiunea de compensare nu sunt cuprinse societătile comerciale furnizoare debitoare, aflate în procedura de dizolvare-lichidare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau în procedura de reorganizare judiciară si faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

Art. 4. - (1) Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat societătile comerciale furnizoare, prevăzute la art. 1 alin. (1), care au încheiat conventia cu Ministerul Industriei si Resurselor conform prevederilor art. 2, vor întocmi în 4 exemplare procesul-verbal de compensare, prevăzut în modelul anexat la prezentele precizări metodologice. Sumele reprezentând valoarea garantiilor retinute potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare se stabilesc de societătile comerciale furnizoare pe baza documentelor justificative proprii si a cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data retinerii garantiilor, precum si la data compensării acestora.

(2) Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, însotite de un exemplar original al conventiei, vor fi înaintate Ministerului Industriei si Resurselor, care va confirma pe propria răspundere realitatea sumelor înscrise la pct. 1 din procesul-verbal de compensare.

(3) Procesele-verbale de compensare, confirmate potrivitalin. (2), însotite de conventie, sunt transmise de societătile comerciale furnizoare organului fiscal competent pentru înscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat. Organul fiscal competent va verifica respectarea prevederilor art. 53

alin. (3) din Legea nr. 216/2001 si va înscrie la pct. 3.1 si 3.2 din procesul-verbal de compensare obligatiile datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 2000 de către societătile comerciale furnizoare si neachitate până la data compensării, precum si majorările de întârziere aferente.

(4) După efectuarea operatiunii prevăzute la alin. (3) organul fiscal competent va aproba compensarea obligatiilor.datorate bugetului de stat în limita sumei reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor retinute, prevăzute la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, în conformitate

cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor datorate la bugetul de stat, compensate.

(5) După aprobarea proceselor-verbale de compensare organul fiscal competent va retine un exemplar împreună cu exemplarul original al conventiei, pentru operarea în evidenta pe plătitori a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de societătile comerciale furnizoare, iar celelalte exemplare ale procesului-verbal de compensare se transmit după cum urmează:

a) un exemplar societătii comerciale furnizoare, pentru operarea în evidenta contabilă a stingerii obligatiilor către bugetul de stat;

b) un exemplar Ministerului Industriei si Resurselor, pentru informarea asupra rezultatelor compensării garantiilor retinute;

c) un exemplar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, serviciul buget, în vederea preluării si prelucrării datelor.

Art. 5. - Directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va transmite informatiile Ministerului Finantelor Publice - Directia generală pentru tehnologia informatiei până în ultima zi a fiecărei luni în care s-a efectuat compensarea, pentru situatiile primite până la data de 25 a lunii respective, în conformitate cu instructiunile transmise de această directie.

Art. 6. - În cazul în care societătile comerciale furnizoare care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform art. 1 alin. (1) nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate în conventia încheiată cu Ministerul Industriei si Resurselor, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data restituirii garantiei. Aceste sume constituie venituri la bugetul de stat si vor fi recuperate de organele fiscale competente în baza conventiei care constituie titlu executoriu.

Art. 7. - Majorările de întârziere aferente obligatiilor bugetare compensate, stabilite de organele fiscale competente, se înregistrează în evidenta pe plătitori si se scutesc la plată conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 216/2001, iar la nivelul societătilor comerciale furnizoare se reflectă în contul de ordine si evidentă 8038 “Alte valori în afara bilantului” analitic distinct.

Art. 8. - Societătile comerciale furnizoare, pe baza proceselor-verbale de compensare aprobate de organele în drept, vor înregistra în contabilitate operatiunile de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu sumele retinute cu titlu de garantii, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 216/2001, după cum urmează:

 

%

441 “Impozitul pe profit” -

4423 “T.V.A. de plată”

444 “Impozitul pe salarii”

446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

= 267

“Creante imobilizate” cu sumele compensate prevăzute la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare

 

MODEL

 

Societatea Comercială.........................

Sediul...................................................

Codul fiscal..........................................

 

PROCES - VERBAL

nr. ......../.........2001

de compensare a garantiilor retinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate

la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier

de la Krivoi Rog - Ucraina cu obligatiile de plată datorate la bugetul de stat, în conformitate cu

prevederile art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

 

Explicatii

Numărul rândului

Suma

(lei)

1. Date privind garantiile retinute

 

 

1.1. Suma în lei a garantiilor de 10% la data retinerii*), prin necreditare, reprezentând ........... dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar comunicat

de Banca Natională a României, în vigoare la data retinerii)

 

01 ......................

1.2. Suma în lei a garantiilor retinute, rămasă necompensată la data de 31 decembrie 2000, reprezentând ............ dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data compensării)

 

02 ......................

 

Director,

L.S./data

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

 


*) Prin data retinerii se întelege data înregistrării în extrasul de cont bancar a sumei în lei reprezentând 90% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina.

 

Explicatii

Numărul rândului

Suma

(lei)

2. Ministerul Industriei si Resurselor

 

 

Confirmăm pe propria răspundere realitatea sumelor prevăzute la pct. 1

Director,

L.S./data

3. Organul fiscal territorial

 

 

3.1. Obligatii datorate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2000, în sumă totală de.......................... din care:

03

......................

a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici

04

......................

b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999) ........................................

05

......................

c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........................................

06

......................

d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende................................

07

......................

e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societătile comerciale.....................

08

......................

f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat.....

09

......................

g) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele cu

handicap ...................

10

......................

h) 13.01. Taxa pe valoarea adăugată ........................................

11

......................

i) 14.01. Accize ........................................

12

......................

j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a

resurselor minerale ........................................

13

......................

k) 17.01.18. Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publici-

tatea lor ........................................

14

......................

l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale ......

15

......................

m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ........................................

16

......................

3.2. Majorări de întârziere aferente obligatiilor datorate bugetului de stat la

data de 31 decembrie 2000, calculate până la data aprobării procesului-verbal de compensare, din care:

 

 

- Impozit pe profit

17

......................

- Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999)

18

......................

- Impozit pe veniturile din salarii

19

......................

- Impozit pe dividende de la societătile comerciale

20

......................

- Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat

21

......................

- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap

22

......................

- Taxa pe valoarea adăugată

23

......................

- Accize

24

......................

- Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale

25

......................

- Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale

26

......................

- Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor

27

......................

- Venituri din concesiuni (redevente)

28

......................

Director, Sef serviciu,

L.S./data

4. În baza art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul

2001 nr. 216/2001

 

 

4.1. se sting prin compensare obligatii datorate bugetului de stat în valoare totală

29

......................

din care:

 

 

a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici .................................

30

......................

b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul

1999) .......................................

31

......................

c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii

32

......................

d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende

33

......................

e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societătile comerciale

34

..............…....

f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat

35

......................

g) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap

36

......................

h) 13.01. Taxa pe valoarea adăugată

37

......................

i) 14.01. Accize

38

......................

j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale

39

......................

k) 17.01.18. Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor

40

......................

l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale

41

......................

m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente)

42

......................

4.2. se scutesc la plată majorările de întârziere în sumă totală de ……….

din care aferente:

43

 

......................

- Impozit pe profit

44

......................

- Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999)

45

......................

- Impozit pe veniturile din salarii

46

......................

- Impozit pe dividende

47

......................

- Impozit pe dividende de la societătile comerciale

48

......................

- Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat

49

......................

- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap

50

......................

- Taxa pe valoarea adăugată 

51

......................

- Accize

52

......................

- Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale

53

......................

- Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor

minerale

54

......................

- Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor

55

......................

- Venituri din concesiuni (redevente)

56

......................

Aprobat compensarea

Director, Sef serviciu,

L.S./data

5. Suma garantiilor retinute în cotă de 10%, rămase necompensate

(pct. 1.2-pct. 4.1)

Director, Sef serviciu,

L.S.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plată,

datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicită compensarea, în limita diferentei de T.V.A. rămase după aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 22 lit.b) 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicită compensarea, în limita diferentei de T.V.A. rămase după aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 mai 2001.

Nr. 897.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicită compensarea, în limita diferentei de T.V.A. rămase după aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

 

1. Agentii economici care solicită compensarea T.V.A. de rambursat cu T.V.A. datorată bugetului de stat de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii ai acestora, rezultată din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate, neachitate până la data efectuării controlului, vor depune o dată cu cererea de compensare, prevăzută în modelul prezentat în anexa la Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, cu modificările ulterioare, si o situatie centralizatoare care va cuprinde:

- denumirea completă a furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii (fără prescurtări);

- codul fiscal al acestora;

- sediul social;

- numărul si data fiecărei facturi fiscale, valoarea totală a acestora, din care T.V.A. aferentă;

- suma totală a T.V.A. rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, neachitate până la data depunerii cererii de compensare.

2. În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de compensare organul teritorial al Ministerului Finantelor Publice în evidenta căruia se află înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va proceda la verificarea si la stabilirea, conform legii, a T.V.A. de rambursat ce urmează să fie compensată si, după încheierea actului de verificare, în baza situatiei privind furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii neachitati, anexată de agentul economic la cererea de compensare, va solicita imediat prin fax organelor fiscale în evidenta cărora se află înregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii respectivi sumele reprezentând T.V.A. de plată, datorată de acestia până în momentul respectiv.

3. Organele fiscale în evidenta cărora se află înregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, în baza deconturilor de T.V.A. depuse si a evidentei contabile prezentate de acestia, vor întocmi o notă de constatare si vor comunica, în cel mult 3 zile de la data primirii solicitării, organului fiscal în evidenta căruia se află înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea sumele reprezentând T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, în ordinea vechimii acestora.

4. În cazul în care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu are T.V.A. de plată, datorată, comunicarea se va face în acest sens.

5. În situatia în care contribuabilul care a solicitat compensarea are sediul în raza aceluiasi organ fiscal cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, operatiunea de compensare va fi efectuată după finalizarea actului de verificare în termenul prevăzut la pct. 2, pe baza procesului-verbal de compensare.

6. Verificarea corectitudinii T.V.A. de plată, evidentiată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii în deconturile de T.V.A., si stabilirea eventualelor diferente se vor efectua si se vor consemna ulterior, de către organele fiscale competente, în acte de verificare si control.

7. După primirea situatiei fiecărui furnizor de bunuri/prestator de servicii organul fiscal în evidenta căruia se află înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va decide, în limita sumei T.V.A. de compensat a acestuia, actualizată, conform actului de verificare încheiat si în

functie de vechimea T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, care sunt cei care vor beneficia de compensarea prevăzută la lit. b)2 a art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000.

8. În conditiile în care există 2 sau mai multi furnizori de bunuri/prestatori de servicii cu aceeasi vechime a T.V.A. de plată, în limita aceleiasi sume, se va alege furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care are T.V.A. de plată în cuantumul cel mai mare.

9. Organele fiscale care au primit cererea de compensare aprobă compensarea, în limita T.V.A. rezultate din facturile furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, dar nu mai mult decât T.V.A. de plată, datorată bugetului de stat, reflectată în contul 4423 “T.V.A. de plată” în evidenta furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii si pentru care s-a primit confirmare de la organele fiscale teritoriale în evidenta cărora se află înregistrati ca plătitori furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii.

10. Decizia organului fiscal în evidenta căruia se află înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va fi imediată, finalizarea operatiunilor de compensare mentionate mai sus consemnându-se într-un proces-verbal de compensare, conform modelului anexat la prezentele instructiuni, întocmit de organul fiscal în evidenta căruia se află înregistrat ca plătitor contribuabilul care a solicitat compensarea.

11. În situatia în care contribuabilul care a solicitat compensarea nu are sediul fiscal în raza aceluiasi organ fiscal la care se află înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, procesul-verbal de compensare se va întocmi pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii în 5 exemplare, care apoi vor fi transmise prin postă organului fiscal la care acesta este înregistrat ca plătitor, în vederea avizării si semnării lor. Acest organ fiscal va retine două exemplare, unul pentru evidenta pe plătitori - persoane juridice - si unul pentru a fi înaintat furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, care va semna pentru luare la cunostintă pe exemplarul organului fiscal, iar pe celelalte 3 exemplare le va restitui prin postă organului fiscal emitent.

12. Din cele 3 exemplare unul va fi retinut de organul fiscal pentru evidenta pe plătitori - persoane juridice -, unul va fi transmis contribuabilului care a solicitat compensarea, pe baza semnăturii pentru luare la cunostintă, ultimul exemplar fiind înaintat trezoreriei statului în raza căruia îsi are sediul agentul economic care a solicitat compensarea. În baza acestui exemplar, trezoreria respective întocmeste documentul de plată pentru virarea sumei la trezoreria de care apartine furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea obligatiei datorate bugetului de stat, reprezentând T.V.A. de plată.

13. Pe baza procesului-verbal de compensare unitătile trezoreriei statului vor înregistra T.V.A. compensată în conturile de venituri ale bugetului de stat corespunzătoare, astfel:

- în situatia în care agentul economic care a solicitat compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal în raza aceleiasi unităti a trezoreriei statului cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii cu care a intrat în proces de compensare, operatiunea se efectuează pe bază de notă

contabilă, în care contul 20.13.01.02 “Taxa pe valoarea adăugată restituită” (analitic cod fiscal contribuabil.beneficiar) se debitează prin creditul contului 20.13.01.01 “Taxa pe valoarea adăugată încasată” (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii);

- în situatia în care agentul economic care solicită compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal în altă localitate decât cea a furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii cu care intră în proces de compensare, operatiunea de compensare se efectuează pe bază de ordin de plată

pentru trezoreria statului, întocmit distinct pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii.

14. În cazul în care contribuabilul care a solicitat compensarea si furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii al acestuia au sediul în raza aceluiasi organ fiscal, procesul-verbal de compensare se întocmeste în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la organul fiscal pentru evidenta pe plătitori - persoane juridice -, câte un exemplar se transmite sub semnătură contribuabilului si, respectiv, furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, iar un exemplar se transmite unitătii trezoreriei statului.

15. Pe baza ordinului de plată pentru trezoreria statului suma compensată se virează din contul 20.13.01.02 “Taxa pe valoarea adăugată restituită” (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) în contul 20.13.01.01 “Taxa pe valoarea adăugată încasată” (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii), în rubrica “Obiectul plătii”, precizându-se în mod obligatoriu “Compensarea conform art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, între Societatea Comercială .............................. si Societatea Comercială .................................”.

16. În evidenta pe plătitori - persoane juridice – data compensării obligatiilor reprezentând T.V.A. de plată, datorată de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, efectuată în conformitate cu prevederile art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, este data aprobării procesului-verbal de compensare de către organul fiscal în evidenta căruia se află înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.

17. Suma compensată se va înscrie în decontul de T.V.A. aferent lunii în care a fost aprobat procesul-verbal de compensare de către organul fiscal în evidenta căruia se află înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plată, datorată.

18. Calculul majorărilor de întârziere aferente T.V.A. de plată, datorată de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, se va face din ziua imediat următoare expirării termenului legal de plată a acesteia si până la data compensării obligatiei de plată, respectiv până la data aprobării procesului-verbal de compensare de către organul fiscal în raza căruia se află înregistrat furnizorul de  bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plată, datorată.

19. Reflectarea în contabilitate a operatiunilor de compensare se face astfel:

a)      la contribuabilul care a solicitat compensarea:

401 “Furnizori”

= 4424 “T.V.A. de rambursat”

cu suma reprezentând T.V.A. de rambursat compensată;

 

b)      la furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare:

4423 “T.V.A. de plată”

= 411 l.Clienti”

cu suma reprezentând T.V.A. de plată compensată.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Directia generală a finantelor publice

a judetului ...........................................*)

 

PROCES - VERBAL DE COMPENSARE

nr. .................... data ..............................

 

În baza prevederilor art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000

privind taxa pe valoarea adăugată,

având în vedere că .....................................................**) solicită, conform cererii nr. ........... din data de ........................................, compensarea T.V.A. de rambursat, aferentă lunii ........................../anul ..............., în sumă de ........................................, cu obligatiile reprezentând T.V.A. de plată, datorată de ........................................***), în baza actelor de verificare nr. ..................................... si nr. ................................****), se aprobă compensarea T.V.A. de plată, datorată, în sumă totală de ........................................, pe lunile:

........................................ anul ......... în sumă de .........................................;

........................................ anul ......... în sumă de .........................................;

........................................ anul ......... în sumă de ........................................ .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .......... exemplare, din care: ........................................

........................................ ............................... .

 

Se aprobă

Director,

..........................

L.S.

(Conducătorul organului fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea)

Se aprobă

Director

......................................

L.S./Data ...........................*****)

(Conducătorul organului fiscal al

furnizorului care a beneficiat de compensare)

 

 

Se vor mentiona:

**) organul fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea

***) contribuabilul care a solicitat compensarea, codul fiscal, sediul

****) furnizorul care a beneficiat de compensare, codul fiscal, sediul

*****) actele de verificare încheiate de cele două organe fiscale

*****) data stingerii din evidenta pe plătitori a obligatiilor reprezentând T.V.A. de plată, datorată de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1047

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 12 iunie 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1047.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 iunie 2001. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 septembrie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 39% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 39 x 90/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 29 iunie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de 12 iunie 2001, de 39% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:.a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda, calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iunie 2001.

Nr. 1.023.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului National al Audiovizualului

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992 si al Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 228/2000 privind alegerea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului,

în baza Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Audiovizualului, aprobat prin Decizia presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 6/2000,

în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

în baza hotărârii Consiliului National al Audiovizualului, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 29 mai 2001, referitoare la structura organizatorică,

emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 iunie 2001 se aprobă structura organizatorică a Consiliului National al Audiovizualului, conform anexei.

Art. 2. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Audiovizualului, aprobat prin Decizia presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 6/2000, se va reactualiza în conformitate cu structura organizatorică aprobată.

Art. 3. - Serviciul organizare personal, salarizare, învătământ si celelalte directii si compartimente din cadrul Consiliului National al Audiovizualului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 29 mai 2001.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi = 144

(inclusiv functiile de demnitate publică)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Consiliului National al Audiovizualului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea conditiilor de acordare a licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN,

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu modificările ulterioare,

emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Licenta provizorie este actul tehnic si juridic emis de ANRGN, care conferă titularului, persoană juridică română sau străină, dreptul de a participa la o licitatie publică, în vederea obtinerii concesiunii serviciilor de distributie si/sau a bunurilor aferente.

Art. 2. - Pentru acordarea licentei provizorii prevăzute la art. 1 solicitantul este obligat să prezinte următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii comerciale, în copie legalizată;

b) certificatul de înmatriculare a societătii comerciale la oficiul registrului comertului, în copie legalizată;

c) date privind situatia financiară a solicitantului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie;

d) informatii privind localitatea - comună, oras -, precum si data la care are loc licitatia publică pentru care se solicită licenta provizorie;

e) caietul de sarcini, inclusiv modelul acordului de concesiune.

Art. 3. - (1) Licenta provizorie acordată de ANRGN este valabilă până la data adjudecării obiectului licitatiei publice pentru care a fost emisă.

(2) După adjudecarea concesiunii câstigătorul licitatiei publice se va adresa ANRGN în vederea obtinerii licentei de distributie si a autorizatiilor corelative prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 784/2000.

Art. 4. - Eliberarea licentei provizorii se realizează în conditiile stabilite în Instructiunile privind regimul eliberării documentelor, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 51 din 17 ianuarie 2001.

Art. 5. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor, precum si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 114.

 

ANEXĂ

 

DATE

privind situatia financiară

 

Solicitantul .............................................................................................. (denumirea)

Certificăm exactitatea datelor (Directia generală a finantelor publice a judetului)

A. Indicatori privind evolutia bonitătii financiare:

 

Nr.

crt.

Indicatorii de bonitate, calculati conform bilanturilor anuale si raportărilor semestriale

Date de referintă

Denumirea

Simbolul

U.M

1999

30 iunie 2000

31 decembrie2000

1.

Lichiditatea globală

Lg

%

 

 

 

2.

Solvabilitatea patrimonială

Sp

%

 

 

 

3.

Rata profitului brut

Rpb

%

 

 

 

4.

Viteza de rotatie a fondului de rulment

VR

cicluri/an

 

 

 

 

 

Lichiditatea globală = active circulante/datorii curente x 100%, din care:

- active circulante = stocuri + alte active circulante;

- datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori si conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.

Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai putin clienti creditori si conturi de regularizare si asimilate x 100%.

Rata profitului brut = rezultatul brut (profit) al exercitiului financiar/cifra de afaceri x 100%.

Viteza de rotatie a fondului de rulment = viteza de rotatie anuală a fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilantul contabil din anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar (cicluri/an).

B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului, calculati la data de...................

1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei)............., din care:

1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) ..........

2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .............., din care:

2.1. Obligatii - TOTAL (milioane lei) ......................

3. Fond de rulment (rd. 1.1 - rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) .....................................

4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) .............

5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) .....................

6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ......................

7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) .............................

8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (VR) ...........

 

Director general,

.................................

Director economic,

................................................

 

 

NOTĂ :

1. Pentru capacitătile nou-înfiintate informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de investitori.

2. Pentru investitorii străini informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de compania mamă din străinătate, în numele companiei fiice din România, în măsura în care se face dovada preluării în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informatiile vor fi prezentate în limba română, în traducere legalizată la un birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informatii referitoare la viabilitatea financiară a proiectului supus autorizării.