MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 301      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 7 iunie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

272. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor 

 

373. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor

 

273. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

 

374. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

 

274. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială

“Termoelectrica” - S.A.

 

375. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

275. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale

 

376. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale

 

276. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

377. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

277. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000

 

378. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000

 

DECIZII

 

4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-7 iunie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2000

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea

de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Elaborarea documentatiei tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta de către Regia Natională a Pădurilor, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conformitate cu reglementările legale privind achizitiile publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Natională a Pădurilor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 373.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente

importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169 din 1 noiembrie 1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 3 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 374.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea

scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili

pentru Societatea Comercială “Termoelectrica - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 276 din 13 decembrie 2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 1.000.000 tone cărbune energetic si 150.000 tone păcură, care vor fi acordate Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A., în conditiile art. 1562 din Codul civil.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 274.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 375.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 29 iunie 2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2000 privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 376.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri

pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare pachetele de actiuni de la societătile comerciale din turism la care statul este actionar majoritar, prevăzute în anexa nr. 1, precum si pachetele de actiuni de la societătile comerciale din turism la care statul detine pozitie de control, prevăzute în anexa nr. 2, se transferă de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Turismului.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Ministerul Turismului, ca institutie publică implicată, va exercita toate competentele privind procesul de privatizare, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la aceste societăti comerciale.”

3. La articolul 4 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

“Reglementarea unor situatii neprevăzute, apărute ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se va face prin hotărâri ale Guvernului.”

4. La anexa nr. 1, după pozitia 34 se introduc pozitiile 35-40 cu următorul cuprins:

 

 

Nr.crt.

Codul fiscal

Denumirea societătii

Localitatea

Judetul

“35.

12372970

CIUCAS

Băile Tusnad

Harghita

36.

7823411

SKI ALPIN

Sinaia

Prahova

37.

57726

HEBE

Sângeorz-Băi

Bistrita-

Năsăud

38.

11940770

PARC TURISM

Craiova

Dolj

39.

13416684

CARMEN SILVA2000

Eforie-Sud

Constanta

40.

13172024

SERA HORTICOLA

Mamaia

Constanta”

 

5. La anexa nr. 2, pozitiile 6 si 9 vor avea următorul cuprins:

Nr.crt.

Codul fiscal

Denumirea societătii

Localitatea

Judetul

6.

1127941

ROBINSON

Predeal

Brasov

………………………………………...................................................................................................

9.

11915378

OLIMPIC 2000

Jupiter

Constanta”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001

privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 377.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144 din 21 septembrie 2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 29 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 277.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2001.

Nr. 378.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-7 iunie 2001

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Presedintele Senatului d e c i d e:

 

Articol unic. - Pe perioada absentei din tară a presedintelui Senatului, 5-7 iunie 2001, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iunie 2001.

Nr. 4.