MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I          

Anul XIII - Nr. 402      LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

413. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor

 

565. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor

 

414. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

566. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

417. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vãmilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

569. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vãmilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

418. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

570. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

419. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997

 

571. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997

 

420. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar

 

572. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar

 

421. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut

 

573. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 231 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 413.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 565.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 27 din 22 februarie 2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 102 din 28 februarie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 414.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 566.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimonial Directiei Generale a Vãmilor si din patrimonial Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 65 din 3 mai 2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vãmilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 242 din 11 mai 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 417.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2001

privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vãmilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate īn municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vãmilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice īn proprietatea publicã a statului si, respectiv, īn proprietatea privatã a Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 569.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 151 din 14 octombrie 1999 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 501 din 18 octombrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligatii bugetare si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 570.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 72 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 523 din 31 decembrie 1998.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 571.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118 din 30 iunie 2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 420.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit

Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bãncii Nationale a Romāniei de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial

al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 572.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea

Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate

īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9 din 29 februarie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 93 din 1 martie 2000.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor īn sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat īn sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2000

pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã

a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile

desfãsurate īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate īn Romānia īn cadrul unor acorduri de īmprumut si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul

Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 573.