MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 391       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 17 iulie 2001 

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.388. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1049

 

1.389. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1050

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1049

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 17 iulie 2001.

Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite urmãtorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1049.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si Consemnatiuni pe o perioadã de 90 de zile, cu subscriptie.în zilele de 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 iulie 2001.

Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 si 25 octombrie 2001.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominalã a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 34% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

 

D =  VN x 34 x 90/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc în data de 27 iulie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

 

Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.

Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie în vederea rãscumpãrãrii si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se acordã dobânda la vedere de

10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua scadentei) se transformã în depozite la trezoreria statului.

Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de 17 iulie 2001, de 34% pe an. Ele se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:

- pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:

- pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2001.

Nr. 1.388.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie cod 1050

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 18 iulie 2001.

Prin acest sistem statul protejeazã economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda nationalã, garantând rambursarea la scadentã si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite urmãtorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se emit în formã nominalã si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1050.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bãnci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadã de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de 18, 19, 20, 25, 26 si 27 iulie 2001.

Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 14, 15, 16, 21, 22 si 23 ianuarie 2002.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominalã a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este de 36% pe an, pentru o perioadã de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

 

D =  VN x 36 x 180/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasãrii contravalorii acestora si pânã la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie are loc în data de 27 iulie 2001, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de rãscumpãrare si de platã a dobânzii

 

Rãscumpãrarea este operatiunea prin care unitãtile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O datã cu rãscumpãrarea la scadentã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie unitãtile trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.

Operatiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie si plata dobânzilor se efectueazã prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie în vederea rãscumpãrãrii si înaintea datei de rãscumpãrare, situatie în care pentru perioada de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei si pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua scadentei) se transformã în depozite la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în.depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:

- pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste pentru suma subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintã în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:

- pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populatie plus dobânda aferentã;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv si pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteste dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominalã si dobânda aferentã perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populatie nu sunt supuse impozitãrii.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2001.

Nr. 1.389.