MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 33        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

9. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE  ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

384/2000. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activităti miniere de exploatare prin negociere directă

 

385/2000. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 19/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

280/2000. - Decizie privind scoaterea la concurs în sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii de radiodifuziune de putere mare si a frecventelor pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 15 ianuarie 2001 domnul general de divizie Gheorghe Emil Ciobanu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2001.

Nr. 9.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concesionarea unor activităti miniere de exploatare prin negociere directă

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- nedesemnarea unui câstigător la concursul public de oferte nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000, si la concursul public de reofertare nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro> oferă, în vederea concesionării activitătilor miniere de exploatare prin negociere directă, zăcămintele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de oferte nr. 10/2000 studiul de oportunitate si caietul de sarcini întocmite pentru fiecare zăcământ oferit spre concesiune vor primi contra cost, pe baza unor tarife stabilite, aceste documente.

Art. 5. - Procedura de desfăsurare a negocierii directe se pune la dispozitie solicitantilor în mod gratuit de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare prm negociere directă se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Conditiile concesionării directe nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitatia publică.

Art. 8. - Licenta de exploatare intră în vigoare după aprobarea ei de către Guvern si după publicarea hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 27 decembrie 2000.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând zăcămintele oferite prin negociere directă

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului de exploatare

Localizarea perimetrului de exploatare (judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo '70

Resursa minerală

Observatii

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Letca

Sălaj

0,131

651 800

382 800

Calcar

 

 

 

 

 

651 725

382 270

 

 

 

 

 

 

651 945

382 230

 

 

 

 

 

 

652 100

382 600

 

 

2.

Răstoci

Sălaj

0,039

652 383

389 524

Calcar

 

 

 

 

 

652 140

389 803

 

 

 

 

 

 

651 988

389 740

 

 

 

 

 

 

652 054

389 684

 

 

 

 

 

 

652 083

389 692

 

 

 

 

 

 

652 140

389 655

 

 

 

 

 

 

652 313

389 487

 

 

3.

 Meresti

Harghita

0,062

527 712

535 652

 

 

 

 

 

 

 

527 713

535 713

 

 

 

 

 

 

 

527 872

535 754

 

 

 

 

 

 

 

527 985

535 813

 

 

 

 

 

 

 

528 091

535 911

 

 

 

 

 

 

 

528 194

535 912

 

 

 

 

 

 

 

528 240

535 877

 

 

 

 

 

 

 

528 202

535 809

 

 

 

 

 

 

 

528 180

535 750

 

 

 

 

 

 

 

528 110

535 718

 

 

 

 

 

 

 

528 075

535 675

 

 

 

 

 

 

 

528 030

535 672

 

 

 

 

 

 

 

527 972

535 681

 

 

 

 

 

 

 

527 941

535 675

 

 

 

 

 

 

 

527 923

535 659

 

 

 

 

 

 

527 904

535 665

 

 

 

4.

Dealu Blidarului-

Zărnesti

Brasov

0,672

527 887

535 698

 

Grano-

diorit

 

 

 

 

 

460 005

516 360

 

 

 

 

 

 

 

460 515

516 522

 

 

 

 

 

 

 

460 615

516 600

 

 

 

 

 

 

 

460 665

516 675

 

 

 

 

 

 

 

460 680

516 864

 

 

 

 

 

 

 

460 564

517 164

 

 

 

 

 

 

 

460 428

517 360

 

 

 

 

 

 

 

460 375

517 405

 

 

 

 

 

 

 

459 959

517 510

 

 

 

 

 

 

 

459 965

517 340

 

 

 

 

 

 

 

459 945

517 335

 

 

 

 

 

 

 

459 914

517 075

 

 

 

5.

Crăciunesti

Maramures

0,093

459 870

516 600

 

Argilă comună

 

 

 

 

 

716 849

424 643

 

 

 

 

 

 

 

716 834

424 700

 

 

 

 

 

 

 

716 771

424 800

 

 

 

 

 

 

 

716 610

424 900

 

 

 

 

 

 

 

716 510

424 975

 

 

 

 

 

 

 

716 410

424 880

 

 

 

6.

Bucsani

Dâmbovita

0,847

716 530

424 600

 

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

374 730

549 643

 

 

 

 

 

 

 

374 310

550 152

 

 

 

 

 

 

 

374 070

550 350

 

 

 

 

 

 

 

373 618

550 384

 

 

 

 

 

 

 

373 046

551 040

 

 

 

 

 

 

 

372 900

551 146

 

 

 

 

 

 

 

372 748

551 202

 

 

 

 

 

 

 

372 610

551 354

 

 

 

 

 

 

 

372 254

551 568

 

 

 

 

 

 

 

371 982

551 886

 

 

 

 

 

 

 

371 572

552 108

 

 

 

 

 

 

 

371 428

552 048

 

 

 

 

 

 

 

371 376

551 844

 

 

 

 

 

 

 

371 508

551 782

 

 

 

 

 

 

 

371 679

551 832

 

 

 

 

 

 

 

372 020

551 653

 

 

 

 

 

 

372 070

551 416

 

 

 

 

 

 

372 192

551 214

 

 

 

 

 

 

372 438

551 148

 

 

 

 

 

 

372 682

551 058

 

 

 

 

 

 

372 994

550 904

 

 

 

 

 

 

373 452

550 257

 

 

 

 

 

 

373 634

550 109

 

 

 

 

 

 

373 911

550 040

 

 

 

 

 

 

374 203

549 764

 

 

 

 

 

 

374 418

549 579

 

 

7.

Ion Creangă - Recea

Neamt

0,450

374 628

549 429

Nisip si pietris

Cu exceptia următorului perimentru

 

 

 

 

597 600

648 600

    

                 

X

Y

 

 

 

 

597 610

648 984

 

373 618

550 384

 

 

 

 

598 004

648 888

 

373 046                 

550 040

 

 

 

 

598 290

649 052

 

373 994                 

550 904

 

 

 

 

598 240

649 288

 

373 452

550 257

 

 

 

 

597 286

649 286

 

 

 

 

 

 

597 200

648 994

 

 

 

 

 

 

597 400

648 600

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 19/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro>, oferă, în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999, perimetrele de explorare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului si cu drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Nationallă pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - runda 19/2000 explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati, prin termenii ofertelor lor, pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - runda 19/2000 - explorare, si a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica tuturor ofertantilor rezultatul evaluării.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot face contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează- concesionarea prin concurs de oferte publice, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 28 decembrie 2000.

Nr. 385.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare - runda 19/2000

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului de exploatare

Localizarea perimetrului de exploatare (judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo '70

Resursa minerală

Observatii

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Episcopia Nord

Bihor

10,00

630 860,00

260 850,00

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

633 150,00

263 140,00

 

 

 

 

 

 

630 900,00

265 340,00

 

 

 

 

 

 

628 680,00

263 080,00

 

 

 

 

 

 

629 830 00

262 130 00

 

 

2.

Ccronini

Caras-Severin

14,55

360 500,00

236 500,00

Calcar

 

 

 

 

 

361 000,00

238 000,00

 

 

 

 

 

 

358 000,00

240 000,00

 

 

 

 

 

 

358 000,00

242 000,00

 

 

 

 

 

 

356 000,00

242 000,00

 

 

 

 

 

 

355 800,00

240 200,00

 

 

 

 

 

 

356 300,00

239 100,00

 

 

 

 

 

 

357 900,00

236 900,00

 

 

3.

Băile "Valea Stelii" - Băicoi

Prahova

10,00

394 000,00

569 000,00

Nămol terapeutic

 

 

 

 

 

394 000,00

573 000,00

 

 

 

 

 

 

391 500,00

573 000,00

 

 

 

 

 

 

391 500,00

569 000,00

 

 

4.

Ostrov-Pastramagiu I

Călărasi

10,00

294 000,00

683 000,00

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

294 000,00

688 000,00

 

 

 

 

 

 

291 500,00

688 000,00

 

 

 

 

 

 

292 000,00

687 000,00

 

 

 

 

 

 

292 000,00

684 000,00

 

 

 

 

 

 

292 500,00

683 000,00

 

 

5.

Iacobeni

Harghita

20,00

524 098,00

588 315,00

Apă minerală

 

 

 

 

 

524 200,00

592 314,00

 

 

 

 

 

 

519 202,00

592 440,00

 

 

 

 

 

 

519 101,00

588 440,00

 

 

6.

Potlogi-terasă

Dâmbovita

10,00

339 100,00

543 700,00

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

340 200,00

546 100,00

 

 

 

 

 

 

339 100,00

546 600,00

 

 

 

 

 

 

338 800,00

548 800,00

 

 

 

 

 

 

337 000,00

547 700,00

 

 

 

 

 

 

337 100,00

547 200,00

 

 

 

 

 

 

336 500,00

547 000,00

 

 

 

 

 

 

336 500,00

546 600,00

 

 

 

 

 

 

337 500,00

546 100,00

 

 

 

 

 

 

337 150,00

544 650,00

 

 

 

 

 

 

337 450,00

544 000,00

 

 

 

 

 

 

338 700,00

543 950,00

 

 

7.

Gusterita-Hamba

Sibiu

10,75

483 400,00

436 300,00

Nisip

 

 

 

 

 

483 400,00

439 860,00

 

 

 

 

 

 

480 380,00

439 860,00

 

 

 

 

 

 

480 380,00

436 300,00

 

 

8.

Hidisel-Sântelec

Bihor

13,47

612 775,00

277 665,00

Calcar

 

 

 

 

 

612 196,00

279 642,00

 

 

 

 

 

 

605 840,00

277 740,00

 

 

 

 

 

 

606 425,00

275 820,00

 

 

9.

Poienile

Prahova

10,00

410 600,00

586 000,00

Sare gemă

 

 

 

 

 

410 600,00

590 000,00

 

 

 

 

 

 

408 100,00

590 000,00

 

 

 

 

 

 

408 100,00

586 000,00

 

 

10.

Soveja

Vrancea

10,00

503 000,00

624 000,00

Apă minerală

 

 

 

 

 

503 000,00

626 000,00

 

 

 

 

 

 

502 000,00

626 000,00

 

 

 

 

 

 

502 000,00

628 000,00

 

 

 

 

 

 

500 000,00

628 000,00

 

 

 

 

 

 

500 000,00

624 000,00

 

 

11.

Chenderes

Harghita

20,00

535 439,00

562 028,00

Apă minerală

Cu exceptia perimetrului:

 

 

 

 

535 565,00

567 025,00

 

X

Y

 

 

 

 

531 565,00

567 126,00

 

534 440

565 178

 

 

 

 

531 439,00

562 129,00

 

534 845

565 368

 

 

 

 

 

 

 

534 069

565 338

 

 

 

 

 

 

 

533 948

565 466

 

 

 

 

 

 

 

534 460

565 953

 

 

 

 

 

 

 

534 955

564 765

 

 

 

 

 

 

 

534 680

564 772

12.

Lupisti

Bihor

10,50

606 700,00

320 000,00

Argilă si pietris

 

 

 

 

 

611 800,00

324 160,00

 

 

 

 

 

 

611 830,00

326 200,00

 

 

 

 

 

 

606 700,00

322 100,00

 

 

13.

Răchita

Timis

10,50

486 000,00

273 000,00

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

487 000,00

273 000,00

 

 

 

 

 

 

488 000,00

280 000,00

 

 

 

 

 

 

486 000,00

280 000,00

 

 

14.

Miroslovesti -extindere

Iasi

10,40

632 200,00

621 000,00

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

632 200,00

625 000,00

 

 

 

 

 

 

629 600,00

625 000,00

 

 

 

 

 

 

629 600,00

621 000,00

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii

de radiodifuziune de putere mare si a frecventelor pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3) si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Art. 1. - (1) Frecventele pentru statii de radiodifuziune de putere mare care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele prevăzute în anexa nr. 1 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 1 martie 2001.

Art. 2. - (1) Ca urmare a expirării în trimestrele II si III a perioadei de valabilitate a unor licente de emisie pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică, se scot la concurs în sesiunea din anul 2001 frecventele prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele prevăzute în anexa nr. 2 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 26 februarie 2001.

Art. 3. - (1) Frecventele pentru statii de radiodifuziune locale de putere mică, care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001, sunl prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Dosarele de participare la concursul de acordare a licentelor de emisie pentru frecventele prevăzute în anexa nr. 3 vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 20 februarie 2001.

Art. 4. - Continutul dosarului de înscriere la concurs, precum si criteriile de departajare în vederea acordării licentelor de emisie pentru această sesiune de concurs sunt prezentate în anexele nr. 4 si 5.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2000.                                  

Nr. 280.                                                                                                                           

 

ANEXA Nr. 1

 

FRECVENTELE

pentru statii de radiodifuziune de putere mare care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001

 

Nr. crt.

Amplasamentul

(localitatea)

Frecventa

(MHz)

P.A.R. (kW)

Restrictii sector/dB

Hefectiv

(m)

Polarizare

1.

Arad

105,30

60

-

165

H

2.

Bacău

107,80

10

-

288

H

3.

Baia Mare

105,30

60

0-60/10

570

H

4.

Bihor

107,90

60

-

1008

H

5.

Bistrita

92

30

320-90/10

226

H

6.

Bistrita

93,40

30

320-90/10

226

H

7.

Bistrita

99,30

30

320-90/10

226

H

8.

Bistrita

107,80

30

30-90/10

226

H

9.

Brasov

88,20

2

-

469

H

10.

Brasov

100,70

2

-

469

H

11.

Bucuresti

96,90

100

40-70/6

310

H

12.

Câmpulung Moldovenesc

104,80

30

-

606

H

13.

Câmpulung Moldovenesc

107,20

30

-

606

H

14.

Cluj-Napoca

91,70

30

-

374

H

15.

Cluj-Napoca

104,50

30

-

374

H

16.

Constanta

96,20

60

10-60/10

105

H

17.

Craiova

105,50 

30

-

187

H

18.

Deva

95,90

30

-

386

H

19.

Drobeta-Turnu Severin

107,90

30

-

260

H

20.

Iasi

96,30

100

30-130/18

157

H

21.

Iasi

99,20

100

30-130/10

157

H

22.

Novaci

100,70 

100

270-90/15

601

H

23.

Novaci

105

100

270-90/15

601

H

24.

Oradea

107,60

60

240-330/5

216

H

25.

Petrosani

98,50

10

-

860

H

26.

Petrosani

101,50

10

-

860

H

27.

Petrosani

104,10

10

-

860

H

28.

Petrosani

105,90

10

-

860

H

29.

Satu Mare

96,50

2

-

75

H

30.

Satu Mare

107,90 

2

-

75

H

31.

Sighet  

87,90

2

290-90/10

108

H

32.

Suceava

103,40 

30

-

304

H

33.

Târgu Mures

89,10

10

-

343

H

34.

Târgu Mures

100,60

10

-

343

H

35.

Timisoara

91,30

60

145-280/8

105

H

36.

Voineasa

107,60

2

-

436

H

37.

Zalău

101,60

10

-

79

H

                                                                                                                                                                      

ANEXA Nr. 2

 

FRECVENTELE

pentru statiile de radiodifuziune locale de putere mică care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001

ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a unor licente de emisie

 

Nr. crt.

Localitatea

Frecventa

(MHz)

P.A.R. (kW)

Hefectiv (m)

Polarizare

Observatii

1.

Bucuresti

94,20

0,200

35

V

Tronson orar 7,00-13,00

2.

Constanta

101,10

0,080

35

V

 

3.

Galati   

99

0,050

35

V

 

4.

Iasi

91,90

0,100

35

V

 

5.

Drobeta-Turnu Severin

100,50

0,080

35

V

 

6.

Iasi

100,40

0,100

35

V

 

7.

Râmnicu Vâlcea

88,50

0,100

35

V

 

8.

Vaslui

107,20

0,100

35

V

 

9.

Suceava

99

0,100

35

V

 

10.

Bucuresti

100,20

0,500

35

V

 

11.

Călărasi

101,10 

0,500

35

V

 

12.

Brasov

95,80

0,100

35

V

Tronsoane orare 0,00-19,00 si 21,00-24,00

Utilizare la înăltimea indicată, fără a iesi din zona de serviciu Brasov (localitate); nu se permite amplasamentul la Tâmpa. Nu se asigură protectia statiei TV Gheorgheni (Harghita) - canal 5.

13.

Ploiesti

99,20

0,080

35

V

 

14.

Brăila   

98,80

0,100

35

V

 

15.

Brăila   

89,20

0,050

35

V

Cu reducere la 0,015 kW în sectorul 10°-90°

16.

Bucuresti

100,60 

0,200

50

V

Functionare experimentală; în sectorul 160°-220°; se va reduce P.A.R. de la 0,200 kW la 0,020 kW

17.

Urziceni

99

0,050

35

V

 

18.

Brăila   

104,40

0,050

35

V

 

19.

Buzău  

98

0,080

35

V

 

20.

Baia Mare

103,90

0,100

35

V

 

21.

Buzău

105,60

0,050

35

V

Localizare strictă a serviciului

22.

Ploiesti

96,50

0,080

35

V

 

23.

Bucuresti

99,30

0,200

50

V

Functionare experimentală; în sectorul 160°-220° se va reduce P.A.R. de la 0,200 kW la 0,050 kW

24.

Tulcea 

101,80

0,080

35

V

 

25.

Râmnicu Vâlcea

89

0,050

35

V

 

26.

Cluj-Napoca

89,40

0,100

35

V

 

27.

Bacău

89,60

0,100

35

V

 

28.

Constanta

91,10

0,080

35

V

 

29.

Bucuresti

102,80 

0,500

35

V

 

30.

Deva

89,30

0,100

35

V

 

31.

Sibiu

91,80

0,100

35

V

 

32.

Sibiu

89,40

0,100

35

V

 

33.

Costinesti

87,80

0,080

35

V

 

                      

ANEXA Nr. 3

 

FRECVENTELE

pentru statiile de radiodifuziune locale de putere mică care se scot la concurs în sesiunea din anul 2001

 

Nr. crt.

Localitatea

Frecventa

(MHz)

P.A.R. (kW)

Hefectiv (m)

Polarizare

Observatii

1.

Brasov

94,60

0,100

35

V

Se va putea utiliza numai într-un amplasament din orasul Brasov

2.

Izvoru Muresului

103,90

0,030

35

V

Localizare strictă a serviciului

3.

Toplita

89,50

0,080

35

V

Localizare strictă a serviciului

 

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTINUTUL

dosarului de înscriere la concursul pentru licentă de emisie radio

 

1. Cerere de licentă (dactilografiată pe formular tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de înscriere la concurs*)

__________

*) Nivelul taxelor urmează să fie stabilit prin modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1993, până cel târziu cu o săptămână înainte de data limită pentru depunerea dosarelor.

 

3. Copii legalizate de pe actele juridice ale societătii:

- hotărârea judecătorească;

- certificatul de înmatriculare a societătii;

- statutul societătii;

- tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si prin cererea de înscriere de mentiuni);

- contractul societătii;

- contractul de asociere (dacă este cazul);

- declaratia notarială prin care să se precizeze pentru fiecare asociat al societătii din ce societăti din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al acestora. Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea care solicită licenta) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura capitalului si actionarii/asociatii.

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing

A. Situatia economică si financiară a societătii, anexând o copie de pe ultimul bilant contabil, cu viza administratiei financiare, balanta contabilă la data întocmirii bilantului si ultima balantă contabilă întocmită (în cazul societătilor care nu au desfăsurat activitate, declaratie vizată de administratia financiară):

- investitii în audiovizual;

- potentialul financiar;

- scrisoarea de bonitate;

- rezultatele economico-financiare;

- surse de finantare detaliate (reinvestirea profitului, surse externe - primite sau în curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotărâri ale Guvernului, ordonante ale Guvernului etc., transferuri - în cazul zonelor defavorizate, PHARE etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltării viitoare, construirea unor variante, analiza economică si financiară, justificarea tehnică si economică a acestor variante

C. Etapele si termenele de finalizare a proiectului (maximum 18 luni de la data obtinerii licentei) .

D. Resurse umane:

- angajati (experienta acumulată în activitatea audiovizuală, un scurt curriculum vitae);

- colaboratori;

- schema organizatorică (departament programe, tehnic, economic, administrativ etc.)

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, acte de proprietate sau de închiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie;

- studiouri

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace;

- se va declara intentia de afiliere a postului (dacă este cazul)

H. Sursele si propor]iile programelor după structură

I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa

J. Caseta demonstrativă pentru programele de conceptie proprie, cu o durată aproximativă de 20-30 de minute.

Eventualele modificări ale grilei de program existente la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs.

Eventualele modificări în situatia juridică existentă la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs, cu conditia încadrării acestora în prevederile Legii nr. 48/1992.

Paginile dosarului vor fi numerotate.

 

ANEXA Nr. 5

CRITERIILE

pentru departajarea participantilor

 

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant

1.1. Calitatea ofertei de programe [în spiritul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 48/1992]

1.2. Ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene în ansamblul programelor difuzate

1.3. Durata zilnică a programelor de conceptie proprie, în situatia afilierii la un post al altui titular de licentă

1.4. Programul local sau zonal oferit de societătile care preconizează retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul)

1.5. Ponderea productiei proprii în ansamblul emisiunilor difuzate

1.6. Nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate)

1.7. Experienta echipei redactionale în domeniul audiovizualului

2. Spatiile tehnice si redactionale, echipamentele detinute, investitiile prevăzute*)

3. Investitiile preconizate, spatiile în care se prevede functionarea studioului si/sau a emitătorului, echipamentele detinute/preconizate

4. Capacitatea solicitantului de a sustine din punct de vedere financiar si economic activitatea postului

4.1. Volumul si structura capitalului prevăzut pentru a fi investit

4.2. Bonitatea societătii

4.3. Planul de afaceri

4.4 Achitarea obligatiilor financiare prevăzute de lege

5. Îndeplinirea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie si în deciziile Consiliului National al Audiovizualului; sanctiuni aplicate de Consiliul National al Audiovizualului**)

6. Situatia utilizării licentelor de emisie obtinute anterior**).

__________

*) Se referă la societătile care au posturi de radio în functiune pe frecventa scoasă la concurs.

**) Se referă la societătile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisă pe cale radioelectrică sau prin cablu.