MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 99        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 26 februarie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

18. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974

 

                  52. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974

 

                  20. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995,
precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 

                  54. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare,
adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

11/2000. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 127 din 31 august 2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 si nr. 433 bis din 2 septembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 18.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 februarie 2001.
Nr. 52.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 122 din 31 august 2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 si nr. 430 bis din 2 septembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la
Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare,
adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime alOrganizatiei Maritime Internationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 21 februarie 2001.
Nr. 54.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificările si completările ulterioare,         

având în vedere prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2000 privind numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2000 privind numirea unui membru în Comisia Natională a Valorilor Mobiliare,

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - La data prezentului ordin se pune în aplicare Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Secretarul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Regulamentul nr. 6/2000 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 intră în vigoare la data de 1 decembrie 2000.

Art. 4. - Începând cu aceeasi dată se abrogă Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 139/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 2 noiembrie 1999.

 

VICEPRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. GABRIELA ANGHELACHE


Bucuresti, 27 noiembrie 2000.
Nr. 11.

 

REGULAMENTUL Nr. 6/2000

privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

TITLUL I
Modul de încasare a veniturilor extrabugetare din care se
finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

Art. 1. - (1) Sumele provenite din cota de 0,1%, calculată la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundară, potrivit art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, se constituie ca venituri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, se suportă de către cumpărător si se calculează zilnic de:

a) Bursa de Valori Bucuresti, pentru tranzactiile efectuate pe piata bursieră;

b) RASDAQ - S.R.L., pentru tranzactiile efectuate pe piata RASDAQ.

(2) Rapoartele lunare de tranzactionare vor fi transmise la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare de către Bursa de Valori Bucuresti si de RASDAQ - S.R.L., sub formă scrisă si pe cale electronică, până pe data de 5 a lunii curente pentru luna trecută, continând următoarele informatii:

a) pentru forma scrisă:

• denumirea societătii de valori mobiliare;
• valoarea tranzactiilor către cumpărător;
• suma de plată datorată;
b) pentru forma electronică:
• denumirea societătii de valori mobiliare;
• codul fiscal;
• valoarea tranzactiilor către cumpărător;
• suma de plată datorată.
(3) Bursa de Valori Bucuresti retine cota de 0,1%, suportată de cumpărător, aplicată la

valoarea tranzactiilor efectuate pe această piată, datorată potrivit art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, si o virează Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în contul de disponibil deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, după cum urmează:

• vărsământul se face lunar, în avans, în conformitate cu volumul tranzactiilor din luna

precedentă;       

• plata se face în prima decadă a lunii;

• regularizarea are loc lunar, prin adăugarea/scăderea diferentei din vărsământul aferent lunii următoare.

(4) Societătile de valori mobiliare care tranzactionează pe piata RASDAQ vor vira lunar, pe baza raportului de tranzactionare emis la data de 5 a lunii de RASDAQ - S.R.L., cota de 0,1% potrivit art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, suportată de cumpărător, aplicată la valoarea tranzactiilor efectuate pe această piată. Cota datorată va fi virată de societătile de valori mobiliare în prima decadă a lunii curente pentru luna trecută, în contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.

(5) Pentru neplata în termen a veniturilor conform alin. (1)-(4) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate hotărî, după caz, suspendarea societătilor de valori mobiliare de pe piată.

(6) Pentru luna noiembrie a anului 2000 plata acestor sume se face astfel:

a) pentru perioada 1-25 noiembrie 2000 suma datorată se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundară în această perioadă;

b) pentru perioada 26-30 noiembrie 2000 suma datorată se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundară în această perioadă.

Art. 2. - (1) Sumele provenite din cota de 0,2%, calculată raportat la valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, se calculează si se virează de către societatea de administrare sau de către societatea de investitii financiare (dacă acestea se autoadministrează). Calculul cotei datorate se face de către Departamentul autorizare si reglementare din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pe baza raportărilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

(2) Valoarea activului net se înmulteste lunar cu 0,2/(12 x 100).

(3) Societatea de administrare sau societătile de investitii financiare care se autoadministrează vor efectua vărsămintele din contul fondului, respectiv al societătilor de investitii financiare autoadministrate, în contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, informând în mod obligatoriu Uniunea Natională a Organismelor de Plasament Colectiv despre efectuarea plătii.

(4) Virarea sumelor se face lunar, între 1 si 10 ale lunii, prin aplicarea fractiei prevăzute la art. 2 alin. (2) asupra activului net calculat în ultima zi lucrătoare a lunii precedente.

(5) Societătile de investitii financiare care nu reusesc să determine valoarea activului net în primele 10 zile ale lunii plătesc în intervalul prevăzut la alin. (4) la valoarea activului net din luna precedentă, urmând ca până pe data de 25 a lunii să plătească eventuala diferentă. În cazul în care cota datorată este mai mică decât cea virată, diferenta se retine din cota plătită luna următoare.

(6) Nevirarea în termen de maximum 30 de zile a sumelor datorate prevăzute la alin. (1) poate atrage, după caz, prin hotărâre a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, plata unei dobânzi penalizatoare de 0,01% pe zi de către societătile de administrare sau de societătile de investitii care se autoadministrează.

(7) Sunt exceptate de vărsămintele definite la alin. (1) fondurile aflate în perioada de 60 de zile prevăzute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994.

(8) Cota de 0,2% se va aplica începând cu data de 1 decembrie 2000.

Art. 3. - (1) Sumele provenite din cota de 0,5%, calculată la valoarea efectivă a emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice, autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsă de către societătile emitente la închiderea ofertelor publice în contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de către Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul nevirării în termen de 5 zile de la închiderea subscriptiei a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate hotărî anularea ofertei publice.

Art. 4. - (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculată raportat la valoarea efectivă a valorilor mobiliare care se distribuie în cazul plasamentului privat, primar si secundar, avizat de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsă de către ofertant, la închiderea plasamentului privat, în contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de către Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul nevirării în termen de 5 zile de la încheierea plasamentului privat a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate hotărî anularea plasamentului privat.

(3) Pentru plasamentele private autorizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, dar încheiate după data de 25 noiembrie 2000, cota datorată este de 1,5%.

Art. 5. - (1) Sumele provenite din cota de 1%, calculată raportat la valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se constituie ca venit al acesteia si se varsă de către ofertant la închiderea ofertei publice, în contul de disponibil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Calculul cotei datorate se face de către Departamentul emitenti din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul nevirării în termen de 5 zile de la închiderea ofertelor a sumelor datorate conform alin. (1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare poate hotărî anularea ofertei publice de cumpărare/preluare.

(3) Pentru ofertele publice autorizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000, dar încheiate după data de 25 noiembrie 2000, cota datorată este de 2%.

Art. 6. - (1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare îsi formează veniturile si din dobânzile plătite de Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti pentru disponibilul aflat în cont.

(2) Cuantumul dobânzii, modalitatea de calcul si de plată vor fi stabilite prin conventie încheiată între Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Ministerul Finantelor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 66/1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare realizează venituri din fructificarea disponibilitătilor financiare, prin plasamente efectuate în titluri de stat. Achizitia titlurilor de stat se face de către o bancă comercială, singurele institutii abilitate să facă astfel de operatiuni. În acest scop Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va deschide un cont la banca comercială respectivă, în care va vira de la trezorerie fondurile destinate achizitiei de titluri de stat. Acest cont nu va mai fi utilizat pentru nici o altă operatiune de plată sau încasare. Dobânzile obtinute vor fi derulate prin trezoreria statului.

 

TITLUL II
Modul de gestionare a veniturilor extrabugetare din care
se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. 7. - (1) Veniturile extrabugetare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se colectează în contul de disponibilităti deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti si se utilizează în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat de Parlamentul României în conformitate cu art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000.

(2) Veniturile extrabugetare utilizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, rămase neutilizate la închiderea exercitiului financiar, rămân la dispozitia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, urmând să fie folosite anul următor, astfel cum este prevăzut în art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

(3) Contul de executie bugetară al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se aprobă de Parlamentul României în conformitate cu art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000.

Art. 8. - (1) Utilizarea veniturilor se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 27/1999, în conformitate cu precizările art. 71 alin. (3) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 229/2000.

(2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va adopta regulamente proprii pentru utilizarea veniturilor, în ceea ce priveste următoarele destinatii: salarizarea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cheltuielile de protocol, parcul auto si consumul de carburanti.

(3) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, pentru motive temeinice, poate achita partial din veniturile sale, din proprie initiativă sau la cererea investitorilor, expertize financiar-contabile sau de audit la organisme a căror activitate o reglementează si o supraveghează, în scopul apărării interesului public sau protejării investitorilor. Necesitatea si oportunitatea achitării unei astfel de expertize sunt analizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, care adoptă o hotărâre cu privire la decizia luată.

Art. 9. - Departamentul economic va aduce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.