MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 98      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 26  februarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

16. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

17. – Hotărâre privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul sedintelor plenului Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

18. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

19. – Hotărâre pentru numirea secretarului general al Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

243. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

203. – Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1043

 

211. – Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2001

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

11. – Decizie privind retragerea licentei de emisie nr. TV 036/1993, acordată Societătii Comerciale 3 TV – S.A. pentru postul de televiziune „Studio de televiziune Deva“

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 52 din 19 decembrie 2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 27 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. VIII - Comisia pentru muncă, protectie socială si problemele somajului, doamna senator Sporea Elena - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist) - se include în componenta comisiei în locul domnului Savu Gheorghe, care a demisionat din calitatea de senator.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 15 februarie 2001.
Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul sedintelor plenului Senatului

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Utilizarea telefoanelor mobile în timpul sedintelor plenului Senatului este interzisă.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PUSKAS VALENTIN ZOLTAN


Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 17.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor


În temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Aurel Daraban, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii si servicii;

- domnul deputat Marian-Adrian Motoc, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială;

- domnul deputat Gheorghe Suditu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială;

- domnul deputat Ion Mocioalcă, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

- domnul deputat Ion Bozgă, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

- domnul deputat Ion Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Vasile Silvian Ciupercă, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Stefan Cazimir, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti;

- doamna deputat Doina Micsunica Dretcanu, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), este desemnată în calitatea de membră a Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor;

- domnul deputat Florin Iordache, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist) trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- doamna deputat Liana-Elena Naum, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

- domnul deputat Eugen-Lucian Plesa, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 2001 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea secretarului general al Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 211 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Stefan Cristian Ionescu se numeste în functia de secretar general al Camerei Deputatilor.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 22 februarie 2001.
Nr. 19.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTÃ

pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992


În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"Art. 131. - Scoaterea la concurs a frecventelor pentru statiile de radiodifuziune de mare putere, conditiile de participare la concurs, precum si criteriile de departajare pentru obtinerea licentei de emisie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

2. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Licenta de emisie se acordă pentru o perioadă de 9 ani atât în domeniul radiodifuziunii, cât si în cel al televiziunii. Termenul curge de la data obtinerii deciziei de autorizare."

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicatiilor
si tehnologiei informatiei,
Dan Nica


Bucuresti, 15 februarie 2001.
Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătătii

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul I, pozitia 8 va avea următorul cuprins:

"8. Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici" Bucuresti, institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, serviciile de medicină legală judetene si cabinetele de medicină legală din orasele neresedintă de judet."

2. Nota de la punctul I va avea următorul cuprins:

"NOTĂ:

Unitătile sanitare prevăzute la pozitiile 11, 14 si 15, sectiile si cabinetele de medicina muncii (boli profesionale), serviciile de medicină legală judetene si cabinetele de medicină legală din orasele neresedintă de judet, care nu au personalitate juridică si functionează în structura unitătilor sanitare cu personalitate juridică finantate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, se finantează de la bugetul de stat, titlul «Transferuri», prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 546/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătătii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 15 februarie 2001.
Nr. 243.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1043

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 27 februarie 2001.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1
Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1043.

 

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile calendaristice, cu subscriptie în zilele de 27 si 28 februarie 2001, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 si 16 martie 2001. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 28, 29, 30 si 31 mai 2001, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 si 14 iunie 2001.

 

ARTICOLUL 3
Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4
Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie
cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 43% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:


D = (VN x 43 x 90)/(360 x 100)

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6
Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 16 martie 2001, ora 15,00.

 

ARTICOLUL 8
Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care pentru perioada de subscriere care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de 27 februarie 2001, de 43% pe an. Ele se răscumpără de trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda, calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen de 43% pe an asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu


Bucuresti, 21 februarie 2001.
Nr. 203.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna martie 2001, destinate finantării si refinantării datoriei publice interne, astfel:

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii (lei)

C1 31.05.2001

27 februarie 2001

1 martie 2001

31 mai 2001

91

1.200.000.000.000

C2 28.02.2002

27 februarie 2001

1 martie 2001

28 februarie 2002

364

613.580.000.000

C3 30.08.2001

27 februarie 2001

2 martie 2001

30 august 2001

181

177.300.000.000

C4 07.06.2001

6 martie 2001

8 martie 2001

7 iunie 2001

91

1.000.000.000.000

C5 13.09.2001

6 martie 2001

8 martie 2001

13 septembrie 2001

189

926.090.000.000

C6 14.06.2001

13 martie 2001

15 martie 2001

14 iunie 2001

91

1.500.000.000.000

C7 13.09.2001

13 martie 2001

15 martie 2001

13 septembrie 2001

182

768.480.000.000

C8 13.09.2001

13 martie 2001

19 martie 2001

13 septembrie 2001

178

82.150.000.000

C9 21.06.2001

20 martie 2001

22 martie 2001

21 iunie 2001

91

1.500.000.000.000

C10 20.09.2001

20 martie 2001

29 martie 2001

20 septembrie 2001

182

760.730.000.000

C11 28.06.2001

27 martie 2001

22 martie 2001

28 iunie 2001 

91

580.760.000.000

C12 27.09.2001

27 martie 2001

29 martie 2001

27 septembrie 2001

182

1.000.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = [1 - (d x r)]/ 360

Si

y = r/ P

în care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
d = numărul de zile până la scadentă;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu


Bucuresti, 23 februarie 2001.
Nr. 211.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea licentei de emisie nr. TV 036/1993, acordată Societătii Comerciale 3 TV - S.A. pentru postul de televiziune "Studio de televiziune Deva"

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

Articol unic. - Se retrage licenta de emisie nr. TV 036 din 25 mai 1993, acordată Societătii Comerciale 3 TV - S.A. pentru postul de televiziune "Studio de televiziune Deva" din localitatea Deva, judetul Hunedoara, potrivit art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, care prevede că "retragerea este obligatorie în cazul în care titularul de autorizatie încetează să mai emită, respectând regularitatea si durata prevăzută în decizie, din alte motive decât cele de avarie tehnică".

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a nerespectării de către societatea comercială a Somatiei publice nr. 919 din 31 ianuarie 2001.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
SERBAN MADGEARU


Bucuresti, 21 februarie 2001.
Nr. 11.