MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 91        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Joi, 22 februarie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

195. - Decizie privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice "Grup turbogenerator cogenerativ GTE-2000" Societătii Comerciale "Termica" S.A.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială

"Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În scopul sustinerii Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. pe anul 2001, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, se împuterniceste Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului ca prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, să garanteze în proportie de 100% creditul în valoare de 300 miliarde lei care urmează să fie contractat de Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Art. 2. - (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 300 miliarde lei, constituit de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Banca de Export-Import a României (Eximbank) S.A.

(2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cursul lunii ianuarie 2001 prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru depozitul constituit potrivit alin. (2) Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. calculează si plăteste Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului o dobândă de 3% pe an.

(4) Pentru creditul contractat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. plăteste Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. o dobândă de 5% pe an.

Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioadă de 3 ani, cu perioadă de gratie de un an, si va fi rambursat conform contractului de credit ce se va încheia între Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. si Banca de Export

Import a României (Eximbank) - S.A.

Art. 4. - Urmărirea utilizării si a restituirii creditului conform contractului prevăzut la art. 3 se va face de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritătii pentru Privâtizare si Administrarea Participatiilor Statului

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2001.

Nr. 25.

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ANEXĂ

 

 

PROGRAM DE RESTRUCTURARE

a Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. pe anul 2001*)

 

Nr. crt.

Măsura de restructurare

Termenul de implementare

Efectul economic

Responsabilul

1.

Restructurarea programului de operare a curselor regulate si neregulate:

25 martie 2001

 

Director de marketing si vânzări

- intreruperea operării curselor regulate cu destinatia Chicago

 

1,40 milioane dolari S.U.A.

 

- reducerea numărului de frecvente operate la Dublin de la 2 la 1

 

0,25 milioane dolari S.U.A.

 

- reducerea numărului de frecvente operate la Riyadh de la 2 la 1

 

0,10 milioane dolari S.U.A.

 

- reducerea numărului de frecvente operate la Beijing de la 2 la 1

 

0,40 milioane dolari S.U.A.

 

- reducerea numărului de frecvente operate la Londra de la 8 la 7

 

0,25 milioane dolari S.U.A.

 

2.

Renuntarea la operarea curselor lung curier cu opriri multiple

25 martie 2001

Cresterea numărului de pasageri pe rutele lung curier

Director de marketing si vânzări

3.

Stabilirea de criterii de performantă pentru reprezentantii Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. si agentii generali de vânzări din străinătate si mentinerea lor în functie de rezultatele obtinute

imediat

Cresterea cu 20% a numărului de pasageri

Director de marketing si vânzări

4.

Cresterea venitului mediu pe pasager

imediat

2,50 milioane dolari S.U.A.

Director de marketing, si vânzări

5.

Reducerea cheltuielilor pentru aprovizionarea cu catering pe Aeroportul Otopeni

25 martie 2001

0,60 milioane dolari S.U.A.

Director de marketing si vânzări

6.

Renuntarea la închirierea operatională a unuia dintre cele 5 Boeing 737 operate în prezent

1 mai 2001

1,60 milioane dolari S.U.A.

Director tehnic Director de marketing si vânzări

7.

Valorificarea prin vânzare a celor două aeronave tip Boeing 707 varianta cargo, care nu mai sunt operabile după 1 martie 2001

31 martie 2001

2,00 milioane dolari S.U.A.

Director tehnic

8.

Eficientizarea activitătii tehnice prin efectuarea de reparatii capitale, control D la Boeing 737 si prestarea de servicii pentru terti din tară si din străinătate

1 octombrie 2001

1,50 milioane dolari S.U.A.

Director tehnic

9.

Restructurarea personalului Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. ca urmare a eficientizării activitătii, prin reducerea cu 10%

a numărului de salariati

2001

1,75 milioane dolari S.U.A.

Director tehnic, director financiar, director de marketing si vânzări, director operational, director operatiuni zbor

10.

Descentralizarea executiei bugetare la nivelul directiilor, cu asumarea responsabilitătii încadrării în prevederile bugetului alocat

31 martie 2001

-

Director financiar

11.

Introducerea unui sistem eficient de asigurare a functiei de control a executiei bugetare la nivelul

directiilor

31 martie 2001

-

Director financiar

TOTAL GENERAL EFECT ECONOMIC:

12,35 milioane dolari S.U.A.

 


*) Programul contine măsuri imediate de restructurare a activitătii Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - Tarom" - S.A. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei urmează să elaboreze, in termen de două luni, împreună cu Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. si cu consultantul desemnat prin programul PHARE - LUFT- HANSA Consulting - programul detaliat de restructurare pe termen scurt si mediu a acesteia si planul de afaceri pe perioada 2001-2005, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru infiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice "Grup turbogenerator cogenerativ GTE-2000" Societătii Comerciale Termica" - S.A.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică si al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice

ca urmare a solicitării Societătii Comerciale "Termica" - S.A., cu sediul în municipiul Botosani, înregistrată sub nr. 2.616 din 25 octombrie 2000, si având în vedere Raportul prezentat de Departamentul licente, autorizări si reglementări tehnice în sedinta Consiliului de reglementare al ANRE din 13 februarie 2001,

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale "Termica" S.A. Autorizatia nr. 1 din 13 februarie 2001 penfru înfiintarea capacitătii noi de producere a energiei electrice si termice "Grup turbogenerator cogenerativ GTE-2000".

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul licente, autorizări si reglementări tehnice va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 13 februarie 2001.

Nr. 195.