MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 61        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 5 februarie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

4. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale

 

17. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale

                 

5. - Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti

 

18. - Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti              

 

6. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale

 

19. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale

 

7. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

 

20. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

 

8. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

 

21. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

 

9. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992

 

22. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

220. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Indiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2000

pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 17 martie 2000 pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 21 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta,

si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitătii României, în calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea plătii cotizatiei anuale si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Expedierea în străinătate de cărti, publicatii periodice si alte asemenea tipărituri de către organizatii guvernamentale si neguvernamentale de importantă natională, cu caracter nelucrativ, persoanelor fizice apartinând comunitătilor românesti, precum si asociatiilor nonprofit functionând în cadrul acestor comunităti este scutită de taxele de expediere, în măsura în care sunt puse la dispozitie acestora cu titlu gratuit.

(2) Aceleasi categorii de beneficiari se bucură de tarife reduse în cazul în care publicatiile respective, fără a avea regim de gratuitate, nu vizează un profit comercial.

Art. 2. - Cheltuielile efective care decurg din aceste operatiuni vor fi plătite de Ministerul Afacerilor Externe din creditele bugetare aprobate cu această destinatie prin legea anuală a bugetului de stat.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxe

pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167 din 29 octombrie 1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 3 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităti de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 118 din 28 august 1998 privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. r) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998

privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

 

În temeiul prevederilor art. 77 a1in. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Nationale al României, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale

în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea

stimulării productiei agricole aferente anului 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea

Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon adoptat la Copenhaga la 25 noiembfie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 27 ianuarie 2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 18 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 . alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 9.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon,

adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2001.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar Indiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e :

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar gratuit Indiei, constând în produse parafarmaceutice, dezinfectante si bunuri de folosintă îndelungată, în limita sumei de 4,3 miliarde lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

Art. 4. - Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate la Ahmadabad de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat autoritătilor abilitate de Guvernul Indiei, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 5. - Transportul se va efectua, contra cost, de către Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.

Cheltuielile de transport, ambalare, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni vor fi suportate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, la pretul de înregistrare, cantitătile de produse aprobate pentru a fi scoase din rezervele de stat conform prezentei hotărâri, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat potrivit art. 4.

Art. 7. - Finantarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură în anul 2001 de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 1 februarie 2001.

Nr. 220.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat ca ajutor umanitar acordat Indiei

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Produse parafarmaceutice

1.

Vată

tone

5

2.

Comprese din tifon

pachete

60.000

3.

Fesi din tifon

bucăti  

69.000

4.

Seringi de unică folosintă

bucăti

100.000

5.

Fesi gipsate       

bucăti

21.000

6.

Perfuzoare

bucăti

1.500

7.

Transfuzoare    

bucăti

1.500

8.

Catetere fluturasi

bucăti

2.500

9.

Mănusi chirurgicale

perechi

5.000

10.

Bromocet flacoane

 

27.780

Bunuri de folosintă îndelungată

1.

Pături   

bucăti

2.000

2.

Cearsafuri          

bucăti

4.000

3.

Fete de pernă  

bucăti

2.000

                                                                                                                                                                 

NOTĂ:

Cantitătile de produse pot fi diminuate în functie de capacitatea de transport a aeronavei.