MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 797         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

718. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

1.020. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

719. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de sustinere a învătământului privat

 

1.021. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de sustinere a învătământului privat

 

720. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

 

1.022. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

 

721. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

1.023. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

722. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

1.024. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

723. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

1.025 - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.207. - Hotărâre pentru modificarea art. 39 din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 9 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 9 aprilie 1999, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A.”

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 718.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998

privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A.,

în vederea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.020.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 138/2000

privind măsuri de sustinere a învătământului privat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 138 din 31 august 2000 privind măsuri de sustinere a învătământului privat, adoptată în temeiul art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“Ordonantă privind unele reglementări ale învătământului particular”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Statul sprijină si coordonează învătământul particular, în conditiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.

(2) În cadrul acestor competente statul are următoarele contributii:

a) să asigure sprijinul pedagogic necesar functionării sale efective, precum si acces gratuit la documentele curriculare de bază, elaborate pentru învătământul de stat;

b) să garanteze standardele pedagogice si stiintifice ale curricumului propriu, alternativ învătământului de stat, în acord cu orientările generale de politică educatională;

c) poate să acorde subsidii prin bugetul de stat si/sau bugetul local pentru învătământul prescolar, primar si gimnazial.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul particular beneficiază de drepturile si îndatoririle ce decurg din exercitiul functiei, prevăzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si în legislatia muncii.

(2) Posturile didactice în învătământul particular se ocupă prin concurs, detasare sau prin transferul cadrelor didactice titulare care intră în reducere de activitate, conform prevederilor Legii nr. 128/1997.

(3) Personalul didactic din învătământul particular, încadrat potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, beneficiază de vechime neîntreruptă în muncă si se bucură de toate drepturile prevăzute de lege pentru functiile echivalente din învătământul de stat.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Elevii, studentii si cadrele didactice din învătământul particular, care functionează pe baza autorizatiei de încredere sau a autorizatiei de functionare provizorie, au acces la serviciile retelei ROEDUNET în conditiile stabilite de către Ministerul Educatiei si Cercetării pentru întreaga comunitate academică.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Spatiile si mijloacele unitătilor de învătământ de stat, temporar disponibile, se închiriază prin licitatie, cu prioritate pentru activitătile de învătământ, inclusiv pentru unitătile si institutiile de învătământ particular.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Institutiile de învătământ superior acreditate au acces la competitia proiectelor de finantare a cercetării stiintifice si la granturi de cercetare pe baze competitionale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 719.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de sustinere

a învătământului privat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de sustinere a învătământului privat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.021.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 720.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea

arieratelor la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.022.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile,

situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale

ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 7 iunie 2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 721.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti,

din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din  administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.023.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 138/1999 privind finantarea unitătilor de învătământ

preuniversitar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 23 septembrie 1999 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 27 septembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 722.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea

unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.024.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române

de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea

privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, cu următoarea modificare:

- Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert

Exterior - BANCOREX - S.A.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 723.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea

financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.025.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 39 din Normele privind reglementarea unor probleme financiare

în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 39 din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 22 august 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de către sportivi la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, campionatele europene, precum si la alte competitii prevăzute la cap. II vor putea fi premiati în raport cu: numărul sportivilor promovati la loturile olimpice si nationale, frecventa selectionării lor în aceste loturi si valoarea performantelor obtinute în competitii; responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor; durata participării acestora la pregătirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor, după cum urmează:

a) La sporturile individuale:

- dacă au pregătit un singur sportiv premiat - un premiu până la valoarea celui acordat sportivului premiat;

- dacă au pregătit mai multi sportivi premiati – un premiu care cumulează valoarea unitară a premiilor sportivilor premiati.

La ramurile de sport individuale, la care pregătirea este asigurată de mai multi antrenori, iar competitia se desfăsoară separat pe mai multe probe la care se acordă titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face astfel:

- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obtinute de către sportivii pregătiti;

- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu aportul la obtinerea rezultatelor.

La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale antrenorul poate primi un premiu, pentru fiecare probă pe echipe sau pe echipaje, al cărui cuantum va fi echivalent cu cel mult premiul individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai multi antrenori, premierea persoanelor respective se va face astfel:

- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obtinute de către sportivii pregătiti;

- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu aportul la obtinerea rezultatelor.

b) La jocurile sportive:

- antrenorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 150%;

- antrenorii secunzi pot beneficia de un premiu de până la 75% din premiul acordat antrenorului principal.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mărăsescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.207.