MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

689. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

983. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

690. - Lege pentru declararea municipiului Resita Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

984. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Resita Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

691. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

985. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

692. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

986. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a  Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

694. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

988. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

696. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia internatională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972

 

998. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia internatională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972

 

697. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

 

999. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

 

698 - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

 

1.000 - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

 

967. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

968. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.178 - Hotărâre pentru aprobarea Întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare, semnată la Paris la 8 august 2001

 

Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare

 

1.179 - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Iasi, judetul Iasi

 

1.195 - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din România ca fiind de utilitate publică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 80 din 25 august 1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente, emisă în temeiul art. 1 pct. 13 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări:

1. Partea introductivă a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Durata de valabilitate a licentei N.M.T. se poate prelungi, la cererea titularului de licentă, dacă autoritatea de reglementare apreciază că această măsură este necesară pentru îmbunătătirea serviciului de telefonie care face obiectul acestei licente, tinând seama de eficienta functională, capacitatea financiară si impactul asupra competitiei în telecomunicatii si dacă titularul si-a îndeplinit în mod corespunzător obligatiile prevăzute de licentă, astfel:”

2. Articolul 3 se abrogă.

3. Articolul 4 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 689.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei

de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 983.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea municipiului Resita Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de cinstire a eroismului manifestat si a memoriei martirilor căzuti în lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, municipiul Resita se declară Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 690.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului

Resita Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea municipiului Resita Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 984.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului

special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 30 august 2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 691.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 985.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 692.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2000

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea

participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A.

Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome

a Îmbunătătirilor Funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov,

“MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 986.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome

a Îmbunătătirilor Funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 23 martie 2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 martie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 694.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile

comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei

de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participatiei statului la capitalul social de la societătile comerciale  “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov, “MAT” - S.A. Craiova, “HART” - S.A. Miercurea-Ciuc si “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 988.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2001

privind acceptarea unor amendamente

la Conventia internatională pentru securitatea containerelor,

încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 49 din 23 august 2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia internatională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 31 august 2001, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

2. Articolul 6 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 696.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente

la Conventia internatională pentru securitatea containerelor,

încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia internatională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 998.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit

“EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 21 august 2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 697.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană

de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 999.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului

de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992,

cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 58 din 30 august 2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 698.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001

pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale

a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994)

si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

(Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994),

semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere adresele nr. 1.427 si nr. 51/1.036 ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.000.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei

pentru ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 967.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari

si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 968.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Întelegerii dintre Comisia Natională

pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia

pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze

privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul

securitătii nucleare, semnată la Paris la 8 august 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Întelegerea dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare, semnată la Paris la 8 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.178.

 

ÎNTELEGERE

între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România

si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România (denumită în continuare C.N.C.A.N.) si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze (denumită în continuare D.S.I.N.), denumite în continuare părti,

având interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informatii cu privire la reglementările nucleare si la standardele solicitate sau recomandate de către autoritătile statelor lor pentru reglementarea securitătii nucleare si a impactului de mediu al instalatiilor nucleare,

ca urmare a Tratatului de întelegere amicală si cooperare dintre România si Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1991,

au convenit cele ce urmează:

1. Scopul întelegerii

În limita legilor, reglementărilor si politicilor din statele lor părtile convin să schimbe următoarele tipuri de informatii tehnice privind securitatea instalatiilor nucleare desemnate prin întelegere bilaterală si privind reglementările corespunzătoare:

1.1. rapoarte curente privind securitatea nucleară, redactate de către sau pentru una dintre părti, ca bază.pentru ori în sprijinul politicilor si deciziilor de reglementare;

1.2. documente referitoare la procedurile de autorizare semnificative si la deciziile corespunzătoare privind securitatea nucleară, care se aplică instalatiilor nucleare desemnate;

1.3. documente detaliate care descriu procedurile de autorizare si reglementare pentru anumite instalatii nucleare;

1.4. rapoarte asupra experientei de operare, inclusiv rapoarte asupra incidentelor si accidentelor nucleare si asupra opririlor instalatiilor nucleare si prelucrări de date privind evolutia în timp si fiabilitatea componentelor si a sistemelor;

1.5. proceduri privind securitatea instalatiilor nucleare desemnate;

1.6. copii ale standardelor utilizate sau propuse pentru a fi utilizate de către ambele părti;

1.7. notificarea operativă a evenimentelor importante, cum ar fi: incidente de operare semnificative, opriri ale reactoarelor, impuse de autoritătile de reglementare si de evenimentele care prezintă interes imediat pentru ambele părti;

1.8. informatii privind nivelurile de interventie în caz de urgentă radiologică si clasificarea măsurilor de interventie;

1.9. informatii privind planificarea în caz de urgentă radiologică, reglementările si organismele de interventie în cazurile de urgentă radiologică;

1.10. informatii tehnice, de la caz la caz, în eventualitatea producerii unui incident nuclear semnificativ.

2. Administrarea

2.1. Schimbul de informatii în cadrul prezentei întelegeri se va efectua prin scrisori, rapoarte si prin alte documente, precum si prin vizite si întruniri convenite în avans. Periodic se vor organiza întruniri pentru analiza schimbului de informatii si pentru elaborarea de recomandări de revizuire a prevederilor întelegerii. Data, locul si ordinea de zi pentru astfel de întruniri vor fi convenite în avans.

2.2. Fiecare parte va desemna un administrator pentru a coordona participarea sa în cadrul întregului schimb de informatii. Administratorii vor primi toate documentele transmise în cadrul schimbului, inclusiv copiile tuturor scrisorilor, cu exceptia cazului în care se convine altfel. În cadrul acestui schimb administratorii vor răspunde pentru realizarea scopului, inclusiv pentru întelegerea privind desemnarea instalatiilor nucleare care fac obiectul schimbului de informatii, si pentru documentele si standardele specifice care vor fi schimbate.

2.3. Aplicarea sau utilizarea oricăror informatii schimbate sau transferate între părti în cadrul acestei întelegeri va fi în responsabilitatea părtii primitoare, partea furnizoare neoferind garantii că astfel de informatii sunt potrivite pentru o anumită utilizare sau aplicatie.

2.4. Având în vedere că anumite informatii de tipul celor convenite în cadrul acestei întelegeri nu se află la dispozitia părtilor la aceasta, dar se află la dispozitia altor institutii guvernamentale ale statelor părtilor, fiecare parte va acorda celeilalte tot sprijinul posibil, organizând vizite si directionând solicitările privitoare la astfel de informatii către institutiile guvernamentale competente. Cele mentionate nu vor reprezenta un angajament al celorlalte institutii de a furniza astfel de informatii sau de a primi astfel de vizite.

3. Schimbul de informatii si utilizarea acestora

3.1. Generalităti

În general informatiile primite de fiecare parte la această întelegere pot fi difuzate liber, fără un nou consimtământ al celeilalte părti, cu conditia protejării informatiilor privilegiate si a altor informatii confidentiale care pot fi schimbate conform celor de mai jos.

3.2. Definitii (în scopurile prezentei întelegeri)

3.2.1. Termenul informatie se referă la date privind reglementările în domeniul energiei nucleare, privind securitatea nucleară, managementul deseurilor radioactive, date stiintifice si tehnice, inclusiv la informatii privind metodele de evaluare, cercetarea, precum si la orice alte cunostinte care se intentionează a fi furnizate sau schimbate în cadrul acestei întelegeri.

3.2.2. Termenul informatii privilegiate se referă la acele informatii furnizate în cadrul prezentei întelegeri, care contin secrete comerciale sau alte informatii comerciale cu caracter confidential.

3.2.3. Termenul alte informatii confidentiale se referă la alte informatii decât cele privilegiate, care sunt protejate împotriva difuzării publice de către legile si reglementările autoritătilor statului părtii care furnizează informatia sau printr-o hotărâre conformă cu politicile statului părtii care furnizează informatia si care au fost furnizate si primite în regim de confidentialitate.

3.3. Proceduri de marcare a informatiilor privilegiate incluse în documente

Partea care primeste un document continând informatii privilegiate conform prezentei întelegeri va respecta natura privilegiată a acestora, cu conditia ca astfel de informatii să fie marcate în clar cu legenda restrictivă “informatie privilegiată”. Această legendă restrictivă va fi respectată de partea primitoare, iar informatiile privilegiate purtând această legendă nu vor fi utilizate în scopuri comerciale, nu vor fi aduse la cunostintă publicului si nu vor fi difuzate în conditii care nu au fost specificate sau care contravin termenilor prezentei întelegeri, fără consimtământul prealabil al părtii furnizoare.

3.4. Difuzarea informatiilor privilegiate cuprinse în documente

3.4.1. În general, fără a solicita consimtământ prealabil, informatiile privilegiate primite în cadrul prezentei întelegeri pot fi difuzate liber de către partea primitoare persoanelor din structura sa si angajatilor săi sau/si departamentelor si institutiilor guvernamentale ale statului părtii primitoare.

3.4.2. Cu consimtământul prealabil scris al părtii care furnizează informatii privilegiate în cadrul prezentei întelegeri, partea primitoare poate difuza aceste informatii într-o măsură mai mare decât se prevede în alineatele anterioare. Părtile vor coopera pentru realizarea procedurilor de solicitare si de obtinere a aprobării pentru difuzarea largă a informatiilor si fiecare parte va acorda asemenea aprobări în limita permisă de politicile, reglementările si legile nationale.

3.5. Proceduri de marcare pentru alte informatii confidentiale cuprinse în documente

Partea care primeste alte informatii confidentiale în cadrul prezentei întelegeri va respecta caracterul lor confidential, cu conditia ca astfel de informatii să fie marcate în clar cu legenda restrictivă “informatie confidentială”, pentru a se specifica natura lor confidentială.

3.6. Difuzarea altor informatii confidentiale cuprinse în documente

Celelalte informatii confidentiale pot fi difuzate în acelasi mod prevăzut la alin. 3.4 (Difuzarea informatiilor privilegiate cuprinse în documente), cu conditia ca orice difuzare a informatiilor confidentiale să se facă, de la caz la caz, conform unei întelegeri de confidentialitate si să fie marcată cu o legendă restrictivă similară celei specificate la alin. 3.3.

3.7. Informatiile cu caracter confidential care nu sunt cuprinse în documente

Informatiile de natură confidentială care nu sunt incluse în documente furnizate la seminarii sau la alte întruniri organizate în cadrul prezentei întelegeri ori informatii provenite din anexele personalului, din utilizarea instalatiilor nucleare sau din proiecte comune vor fi tratate de părti conform principiilor pentru informatii cuprinse în documente din cadrul prezentei întelegeri, cu conditia ca partea care comunică astfel de informatii cu caracter privilegiat sau confidential să notifice destinatarului caracterul informatiilor comunicate.

3.8. Consultări

Dacă dintr-un motiv oarecare una dintre părti realizează sau este pe cale să realizeze că nu este capabilă să se conformeze prevederilor privind restrictiile de difuzare cuprinse în prezenta întelegere, va informa prompt cealaltă parte. Părtile vor avea consultări ulterioare pentru a conveni măsurile necesare.

3.9. Alte prevederi

Nici una dintre prevederile cuprinse în prezenta întelegere nu va împiedica vreuna dintre părti să folosească ori să difuzeze informatiile primite fără restrictii de către acea parte din surse exterioare prezentei întelegeri.

3.10. Rezolvarea diferendelor

Cooperarea în cadrul prezentei întelegeri se va supune legilor si reglementărilor statelor respective. Orice diferend între părti privind interpretarea sau aplicarea prezentei întelegeri va fi solutionat prin întelegere bilaterală între părti.

3.11. Perioada de valabilitate a restrictiilor privind difuzarea informatiilor

Restrictiile privind limitarea difuzării documentelor stipulate în prezenta întelegere vor rămâne în vigoare si după terminarea întelegerii, cu exceptia cazului în care partea care a aplicat legenda restrictivă notifică în scris ridicarea restrictiei.

4. Dispozitii finale

4.1. Prezenta întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor lor interne pentru intrarea în vigoare si, în conditiile prevederilor alin. 4.2, va rămâne în vigoare 5 ani, putând fi prelungită pe o perioadă suplimentară, prin notificare scrisă a părtilor.

4.2. Fiecare parte poate denunta prezenta întelegere cu notificare scrisă prealabilă de 90 de zile. Semnată la Paris la 8 august 2001, în două exemplare originale, în limbile română si franceză, ambele exemplare fiind egal autentice.

 

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România,

L. Biro

Pentru Directia de Securitate Nucleară a Republicii Franceze,

A.-C. Lacoste.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică

a statului, situate în municipiul Iasi, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Iasi, proprietate publică a statului, identificat potrivit pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Grupului scolar “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi în administrarea Curtii de Conturi.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat ca sediu pentru Camera de Conturi a Judetului Iasi.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Iasi, identificat potrivit pozitiei nr. 2 din anexă, din proprietatea publică a statului si administrarea Curtii de Conturi în proprietatea publică a municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.179.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit în administrarea Curtii de Conturi si a Consiliului Local al Municipiului Iasi

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

1.

Municipiul Iasi, Str. Sărăriei nr. 189

Consiliul Local al Municipiului Iasi

Curtea de Conturi

“Constructie

Suprafata construită = 280 m2

2. Teren aferent

Suprafata terenului = 490 m2

2.

Municipiul Iasi, str. Vasile Alecsandri nr. 8

Curtea de Conturi

Consiliul Local al Municipiului Iasi

1. Constructie

Suprafata construită = 1.360 m2

2. Teren aferent

Suprafata terenului = 1.873,8 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Agentiilor de

Turism din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Natională a Agentiilor de Turism din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.195.