MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

670. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

939. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

671. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

940. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

672. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International

 

941. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International

 

965. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul de Interne

 

966. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.183. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2002

 

1.185. - Hotărâre privind majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului

 

1.192. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 70 din 30 august 2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 670.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 939.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 66 din 30 august 2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 671.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilităti Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 940.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International

si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 76 din 30 august 1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 672.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României si Fondul Monetar International si a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar International, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 941.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 965.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa  nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul decret.

A rt. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 966.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor

din România în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În cuprinsul anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, sintagma anchetapilot se va înlocui cu sintagma ancheta copiilor plasati în institutii de tip rezidential si în familii alternative.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (4) si ale art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului se modifică după cum urmează:

1. Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, se majorează astfel:

a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);

b) de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b);

c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. c).

2. Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor în structuri de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001, se majorează astfel:

a) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);

b) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

3. Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se majorează astfel:

a) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);

b) de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

4. Amenda contraventională prevăzută la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se majorează de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

5. Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, se majorează astfel:

a) de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a);

b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001, cu suma de 45.000.000 mii lei, pentru judetele si localitătile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ

 

SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001

 

Judetul

Localitatea

Suma

- mii lei -

Bistrita-Năsăud

Bistrita

10.200.000

Botosani

Dărăbani

1.000.000

Caras-Severin

Resita

9.500.000

 

Băile Herculane

2.600.000

Constanta

Mangalia

13.000.000

Harghita

Toplita

2.400.000

Vaslui

Vaslui

4.200.000

 

Husi

2.100.000

 

TOTAL:

45.000.000