MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

639. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de  întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

 

906. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2001 pentru  ratificarea Memorandumului de întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

 

640. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

907. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

641. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000

 

908. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000

 

642. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor

 

909. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001

 

643. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

 

910. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 50 din 23 august 2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 639.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 906.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal

al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul 3 alineatul (1), liniuta a doua va avea următorul cuprins:

“- magazinele duty-free din aeroporturile internationale, ce vor fi amplasate pe sensul de iesire din tară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 640.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate

în regim duty-free

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 907.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 12 iulie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 19 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 641.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare

a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiintarea, functionarea si exploatarea în România a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 908.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor,

semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 642.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei, denumite în continuare părti contractante,

dornice să faciliteze readmisia persoanelor care se află fără autorizatie pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, adică persoanele care nu îndeplinesc conditiile în vigoare pentru intrare sau pentru sedere, precum si de a facilita tranzitul unor astfel de persoane, în spiritul cooperării si pe bază de reciprocitate,

reamintind prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Natiunilor Unite din 10 decembrie 1948, si ale Conventiei din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale,

reamintind, de asemenea, prevederile Conventiei din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, astfel cum a fost amendată prin Protocolul semnat la 31 ianuarie 1967,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumerati în continuare vor fi definiti după cum urmează:

1. străin - o persoană care nu este nici cetătean român, nici cetătean suedez;

2. permis de intrare - viză sau permis de sedere valabil ori un alt document similar, eliberat unui străin de către o autoritate competentă a unei părti contractante, pe baza căruia o astfel de persoană este îndreptătită să intre si să rămână pe teritoriul respectiv pentru o perioadă limitată sau

nedeterminată;

3. cetătean, cetătenie, teritoriu, frontieră, autorităti competente si legislatie natională, astfel cum sunt folositi acesti termeni în prezentul acord, vor fi interpretati ca fiind în legătură cu si întelesi în contextul raportului juridic cu termenul de stat al respectivei părti contractante la care se

referă acestia.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia propriilor cetăteni

 

1. O parte contractantă va readmite, fără formalităti, o persoană care nu îndeplineste conditiile în vigoare pentru intrare sau sedere pe teritoriul celeilalte părti contractante, cu conditia să se fi dovedit sau să se poată prezuma în mod justificat faptul că persoana respectivă este cetătean al primei părti contractante mentionate. Acelasi tratament se va aplica în cazul unei persoane care, fără să fi dobândit cetătenia părtii contractante solicitante, si-a pierdut cetătenia sau căreia i-a fost retrasă la cerere cetătenia părtii contractante solicitate, cu exceptia cazului în care pentru acea persoană a fost emisă o decizie conditionată pentru dobândirea cetăteniei părtii contractante solicitante.

2. În baza cererii depuse de o parte contractantă cealaltă parte contractantă va elibera fără întârziere persoanei care urmează să fie readmisă documentul de călătorie necesar pentru repatrierea sa sau, după caz, va aplica viza pe documentul de călătorie standardizat al.Uniunii Europene, emis de autoritătile competente ale părtii contractante solicitante.

3. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc că persoana readmisă a fost străin la plecarea de pe teritoriul părtii contractante solicitante si dacă prevederile art. 2 paragraful 1 ori ale art. 4 nu sunt aplicabile, partea contractantă solicitantă trebuie să readmită o astfel de persoană.

 

ARTICOLUL 3

Dovedirea ori prezumarea în mod justificat a cetăteniei

 

1. Cetătenia poate fi dovedită printr-un certificat valabil de cetătenie, pasaport national de orice fel ori un document de identitate care atestă cetătenia, eliberat de autoritătile competente ale părtii contractante solicitate.

2. Cetătenia poate fi prezumată în mod justificat în baza oricăruia dintre documentele mentionate la paragraful 1, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, precum si prin alte documente, informatii suplimentare provenite de la autoritătile nationale, declaratii ale unor persoane sau alte informatii relevante, agreate de comun acord de către autoritătile competente ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. O parte contractantă solicitată va readmite fără formalităti un străin căruia nu i s-a permis intrarea pe teritoriul celeilalte părti contractante, dacă se dovedeste ori se poate presupune în mod justificat că străinul respectiv a sosit direct de pe teritoriul părtii contractante solicitate. Returnarea unui astfel de străin va fi efectuată fără întârziere, cu prima facilitate de transport disponibilă.

2. O parte contractantă va readmite, de asemenea, fără formalităti un străin care a intrat ilegal pe teritoriul celeilalte părti contractante, atunci când se dovedeste sau se poate presupune în mod justificat că străinul a sosit direct de pe teritoriul părtii contractante solicitate.

3. Dacă un străin care a sosit pe teritoriul părtii contractante solicitante nu îndeplineste conditiile în vigoare pentru intrarea pe acel teritoriu si dacă acel străin este în posesia unui permis de intrare valabil, eliberat de autoritătile părtii contractante solicitate, acea parte contractantă va readmite fără formalităti acel străin.

4. Obligatia de readmitere nu se va aplica în cazul persoanei care era în posesia unui permis de intrare valabil liberat de către partea contractantă solicitantă atunci când persoana respectivă a intrat pe teritoriul acestei părti contractante ori căreia i s-a eliberat un permis de sedere de către acea parte contractantă după intrarea pe teritoriul ei.

5. Dacă ambele părti contractante au eliberat un permis de intrare, responsabilitatea va reveni acelei părti contractante al cărei permis de intrare expiră ultimul.

 

ARTICOLUL 5

Termene

 

1. O parte contractantă solicitată va răspunde fără întârziere unei cereri de readmise ce i-a fost adresată si, în orice caz, în termen de maximum 15 zile. Cererea de readmisie poate fi transmisă prin postă, prin înmânarea directă autoritătii competente a celeilalte părti contractante ori prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

2. Partea contractantă solicitată va prelua fără întârziere persoana a cărei readmisie a fost aprobată si, în orice caz, în termen de maximum o lună. La cererea părtii contractante solicitante acest termen poate fi extins dacă intervin probleme de natură juridică sau de ordin practic.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea obligatiei de readmisie

 

Cererea de readmisie va fi prezentată părtii contractante solicitate în termen de un an de la data la care partea contractantă solicitantă a constatat intrarea sau prezenta neautorizată a unui străin pe teritoriul statului său. În caz contrar, o astfel de cerere nu va mai fi admisibilă.

 

ARTICOLUL 7

Tranzitul

 

1. O parte contractantă va permite unui străin să treacă pe teritoriul său, în legătură cu aplicarea unui ordin de refuzare a intrării ori de expulzare emis de o autoritate competentă a celeilalte părti contractante, cu conditia asigurării continuării călătoriei până la statul de destinatie. Partea contractantă solicitată poate să ceară ca un reprezentant al autoritătii competente a celeilalte părti contractante să fie prezent în calitate de escortă pe perioada tranzitului pe teritoriul său.

2. Partea contractantă solicitată va elibera gratuit viză de tranzit, când aceasta este necesară, persoanei escortate si/sau escortei, în conformitate cu legislatia sa natională.

3. Partea contractantă solicitantă va readmite străinul care face obiectul tranzitului, dacă intrarea acestuia într-un stat tert nu este permisă sau dacă continuarea călătoriei nu mai este posibilă.

 

ARTICOLUL 8

Protectia datelor

 

1. În măsura în care pentru aplicarea prezentului acord trebuie să se comunice date personale, informatiile de acest fel se pot referi numai la următoarele:

a) date privind persoana care va fi transferată si, atunci când este necesar, despre membrii familiei sale: numele, prenumele, orice nume anterior, porecla sau pseudonimul, alias, data si locul nasterii, sexul, cetătenia actuală si orice altă cetătenie anterioară;

b) pasaportul, documentul de călătorie, laissez-passer sau orice alt document de identitate (numărul, data eliberării, autoritătile emitente, locul eliberării, valabilitatea);

c) alte detalii necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie transferată;

d) necesitatea unei asistente speciale pentru minori, vârstnici sau persoane bolnave, dacă este necesar;

e) itinerare; si

f) descrierea oricăror permise de intrare eliberate de una dintre părtile contractante ori de către un stat tert.

2. Informatiile si datele specificate în prezentul articol vor fi comunicate, transmise unui stat tert sau făcute publice de către o parte contractantă, numai dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sau pentru a respecta o dispozitie legală relevantă, în vigoare în statul său.

 

ARTICOLUL 9

Cheltuieli

 

1. Cheltuielile pentru transportul unei persoane, în temeiul prevederilor art. 2 si 4, vor fi suportate de partea contractantă solicitantă până la frontiera statului celeilalte părti contractante, numai dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate, după caz, de către o companie de transport.

2. Cheltuielile de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 7, până la frontierea statului de destinatie si, atunci când este necesar, cele de transport în vederea returnării vor fi suportate de către partea contractantă solicitantă.

 

ARTICOLUL 10

Transportul bunurilor personale legal dobândite

 

1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul readmisiei să îsi transporte toate bunurile personale dobândite legal, în conformitate cu legislatia natională, către statul de destinatie.

2. Partea contractantă solicitantă nu va avea absolut nici o obligatie privind suportarea costurilor aferente transportului unor astfel de bunuri.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi privind aplicarea

 

1. Părtile contractante îsi vor notifica, prin canale diplomatice, datele privind autoritătile competente si persoanele de contact care sunt responsabile de aplicarea prezentului acord. De asemenea, părtile contractante îsi vor notifica schimbările survenite în privinta acestor autorităti ori privind persoanele de contact.

2. Autoritătile competente se vor întâlni ori de câte ori este necesar si vor hotărî asupra aranjamentelor practice necesare pentru aplicarea acestui acord.

 

ARTICOLUL 12

Legătura cu alte acorduri internationale

 

Nimic din continutul prezentului acord nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante care decurg din alte acorduri internationale la care acestea sunt parte.

 

ARTICOLUL 13

Dispozitii finale

 

1. Acest acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare la 30 de zile după ce părtile contractante îsi vor fi notificat, prin canale diplomatice, faptul că cerintele interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.

2. Fiecare parte contractantă poate să suspende temporar, în totalitate sau în parte, aplicarea acestui acord, cu exceptia art. 2, din motive de securitate natională, ordine publică si sănătate publică, printr-o comunicare scrisă către cealaltă parte contractantă. O astfel de suspendare va intra în vigoare la data indicată în notificarea respectivă si va rămâne efectivă până în momentul în care partea contractantă în cauză o va anula, folosind aceeasi procedură.

3. Oricare parte contractantă poate oricând să denunte acest acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante prin canale diplomatice. Denuntarea va deveni efectivă după o lună de la data primirii unei astfel de notificări.

            4. Acest acord va fi aplicat tuturor persoanelor care se află pe teritoriile statelor părtilor contractante la data intrării lui în vigoare si după aceea.

5. În momentul în care prezentul acord intră în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia reciprocă a cetătenilor unuia dintre state, care se află fără autorizatie în celălalt stat, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 1993, si protocolul aditional la acesta îsi vor înceta valabilitatea.

Semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, suedeză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru Guvernul Regatului Suediei,

Nils Gunnar Revelius

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei

privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti

la 2 aprilie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 2 aprilie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 909.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită

a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2001.

Nr. 643.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2001.

Nr. 910.