MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 451      LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Joi, 9 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

724. - Hotãrāre privind stabilirea nivelului pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, īn scopul īncãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde

 

742. - Hotãrāre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele mãsuri pentru diminuarea consecintelor īncetãrii rãscumpãrãrii de unitãti de fond de cãtre Fondul National de Investitii

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, īn scopul īncãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bãnesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, īn scopul īncãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde, se stabileste la 550.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

Art. 2. - Pe data intrãrii īn vigoare a prezentei hotãrāri se abrogã Hotãrārea Guvernului nr. 756/2000 privind stabilirea nivelului pretului national de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate, īn scopul īncãlzirii locuintelor si preparãrii apei calde, publicatã īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare

īn Domeniul Energiei,

Ion Lungu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 724.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele mãsuri pentru diminuarea consecintelor īncetãrii rãscumpãrãrii de unitãti de fond de cãtre Fondul National de Investitii

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 20 din Legea nr. 333/2001 privind unele mãsuri pentru diminuarea consecintelor īncetãrii rãscumpãrãrii de unitãti de fond de cãtre Fondul National de Investitii,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele mãsuri pentru diminuarea consecintelor īncetãrii rãscumpãrãrii de unitãti de fond de cãtre Fondul National de Investitii, prevãzute īn anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrāre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Autoritãtii pentru Valorificarea

Activelor Bancare,

Ionel Blãnculescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 742.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 333/2001 privind unele mãsuri pentru diminuarea consecintelor īncetãrii rãscumpãrãrii de unitãti de fond de cãtre Fondul National de Investitii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001 asigurã cadrul organizatoric si metodologia pentru acordarea de ajutoare financiare unor investitori la Fondul National de Investitii, īnregistrarea contabilã si gestionarea fondului constituit potrivit legii, efectuarea unui audit complet al activitãtii Fondului National de Investitii, preluarea de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, īn conditiile art. 14 din lege, a drepturilor si obligatiilor Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. rezultate din actele juridice prevãzute de acest articol.

 

CAPITOLUL II

Acordarea de ajutoare financiare unor investitori la Fondul National de Investitii

 

Art. 2. - (1) Beneficiazã de un ajutor financiar de pānã la 10.000.000 lei persoanele fizice care īndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:

a) au investit īn unitãti de fond la Fondul National de Investitii si nu au efectuat nici o rãscumpãrare de unitãti de fond;

b) au un venit net lunar pe membru de familie, īn luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de pānã la 1.000.000 lei.

(2) Īn situatia īn care suma investitã este mai micã de 10.000.000 lei ajutorul financiar care se acordã persoanei īn cauzã se reduce pānã la limita sumei investite.

(3) Cererile de acordare a ajutoarelor financiare se depun, īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentelor norme metodologice, la unitatea Bãncii Comerciale Romāne - S.A. īn a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul persoanei īndreptãtite si vor fi īnsotite de:

a) declaratia pe propria rãspundere a persoanelor care solicitã ajutorul, autentificatã de un notar public, referitoare la īndeplinirea cumulativã a conditiilor mentionate la alin. (1);

b) carnetul de investitor la Fondul National de Investitii; c) copie de pe actul de identitate.

(4) Pentru declararea venitului net lunar pe membru de familie vor fi avute īn vedere toate veniturile nete ale familiei, provenind din salarii, pensii, ajutoare de somaj, indemnizatii, sporuri, alocatii de stat pentru copii, burse sociale sau de studii si din veniturile realizate la nivelul īntregii familii din agriculturã, zootehnie, īnchirieri de bunuri, precum si orice alte venituri.

(5) Venitul net pe membru de familie se determinã prin īmpãrtirea venitului net al familiei din luna depunerii cererii la numãrul membrilor acesteia.

(6) Īn sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 prin familie se īntelege sotul/sotia si copiii minori aflati īn īntretinerea lor, precum si persoana singurã ori persoana care are īn īntretinere copii minori.

Art. 3. - (1) Banca Comercialã Romānã - S.A., prin unitatea teritorialã competentã, primeste cererile de acordare a ajutorului financiar, īnsotite de actele prevãzute la art. 2 alin. (3). Declaratia pe propria rãspundere a persoanelor care solicitã ajutorul, privind īndeplinirea conditiilor de acordare a acestuia, autentificatã, si carnetul de investitor la Fondul National de Investitii se depun īn original, iar actul de identitate se depune īn copie.

(2) Banca verificã existenta documentelor prevãzute la alin. (1) si īnregistreazã cererile de acordare a ajutorului financiar īn ordinea primirii lor, cu precizarea datei si a orei primirii.

(3) La expirarea termenului de 30 de zile prevãzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 333/2001, banca īntocmeste si transmite Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare un centralizator al cererilor de acordare a ajutoarelor financiare, care cuprinde:

a) numele de familie si prenumele solicitantului;

b) numãrul si seria actului de identitate, codul numeric personal, domiciliul solicitantului;

c) numãrul si seria carnetului de investitor la Fondul National de Investitii, suma investitã, suma cuvenitã ca ajutor financiar;

d) cabinetul notarial si numãrul de autentificare a declaratiei pe propria rãspundere privind īndeplinirea conditiilor de acordare a ajutorului financiar;

e) data si ora depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar si a documentatiei la unitatea teritorialã competentã.

(4) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, īn baza datelor din centralizatorul īntocmit de bancã, stabileste ordinea de prioritate si dispune plata ajutorului financiar. Plata ajutorului financiar se face conform ordinii de prioritate stabilite de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, īn limita soldului disponibil al Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii.

(5) Īn cazul īn care apar indicii de sãvārsire a unor infractiuni cu privire la obtinerea ajutorului financiar, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va sesiza organele de urmãrire penalã competente. Sumele cu titlu de ajutor financiar īncasate necuvenit se recupereazã de la cei īn cauzã īn conditiile legii.

Art. 4. - Modul de lucru si conditiile colaborãrii dintre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si Banca Comercialã Romānã - S.A. se stabilesc prin conventia ce se va īncheia īntre cele douã institutii, cu respectarea dispozitiilor cuprinse īn prezentele norme metodologice si cu īncadrarea īn cheltuielile permise de sursele de finantare pentru aceste operatiuni.

 

CAPITOLUL III

Regimul juridic, evidentierea contabilã si utilizarea Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii

 

Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare administreazã Fondul pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii, constituit īn conditiile legii.

(2) Societãtile comerciale cu capital integral de stat participã la constituirea Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii cu o cotã de pānã la 50% din fondul propriu de rezervã al acestora.

(3) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va notifica societãtilor comerciale cu capital integral de stat cuantumul sumei datorate Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii, pānã la acoperirea necesarului acestuia si contul īn care acestea urmeazã sã verse sumele datorate, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va administra si va dispune utilizarea Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii īn conditiile art. 6-8 din Legea nr. 333/2001.

(2) Fondul pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii, constituit conform art. 7 din Legea nr. 333/2001, va fi utilizat pentru:

a) plata ajutorului financiar cãtre persoanele īndreptãtite;

b) avansarea cheltuielilor pentru consultarea investitorilor si efectuarea auditului activitãtii Fondului National de Investitii;

c) plata serviciilor de asistentã juridicã īn legãturã cu drepturile si obligatiile preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., conform art. 14 din Legea nr. 333/2001;

d) plata comisioanelor pentru operatiunile bancare si a tarifelor pentru prestãri de servicii;

e) alte cheltuieli necesare īn vederea desfãsurãrii activitãtii de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 333/2001.

Dupã plata ajutorului financiar si efectuarea cheltuielilor prevãzute la alin. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va dispune virarea soldului Fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii īn contul special deschis la trezoreria statului, pe seama Ministerului Finantelor Publice, conform art. 8 din Legea nr. 333/2001.

 

CAPITOLUL IV

Consultarea investitorilor si īncheierea contractului de audit al activitãtii Fondului National de Investitii

 

Art. 7. - Īn vederea consultãrii investitorilor la Fondul National de Investitii, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va utiliza baza de date a Fondului National de Investitii. Organizarea consultãrii detinãtorilor de titluri si validarea rezultatelor se vor face conform reglementãrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 8. - (1) Īn vederea efectuãrii auditului complet al activitãtii Fondului National de Investitii, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va īncheia un contract cu o societate de cenzori externi independenti, īnregistratã la Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare. Contractul va prevedea īndatoririle si responsabilitãtile cenzorilor si alte clauze convenite īntre pãrti, īn concordantã cu prevederile

Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionãrii fondurilor deschise de investitii si a societãtilor de investitii, ca institutii de intermediere financiarã, aprobatã prin Legea nr. 83/1994, precum si cu toate instructiunile si regulamentele aprobate īn baza acestora. Contractul va fi īncheiat cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare asupra continutului acestuia.

(2) Alegerea cenzorului extern independent se va face īn urma solicitãrii si analizãrii de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a cel putin 3 oferte. Cheltuielile pentru efectuarea auditului si consultarea investitorilor vor fi avansate din Fondul pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul National de Investitii, urmānd sã fie recuperate din activele fondului, respectiv din sumele obtinute prin lichidarea acestuia, dacã investitorii hotãrãsc lichidarea.

 

CAPITOLUL V

Preluarea de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a drepturilor si obligatiilor decurgānd din actele juridice prevãzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 333/2001

 

Art. 9. - (1) Īncepānd cu data intrãrii īn vigoare a Legii nr. 333/2001 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare preia toate drepturile si obligatiile Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. decurgānd din actele juridice prevãzute la art. 14 alin. (1) din lege, īncheiate de aceasta cu Fondul National de Investitii si/sau cu Societatea Comercialã SOV INVEST - S.A.

(2) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poartã rãspunderea pentru remiterea cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a tuturor documentelor si datelor pe care le detine cu privire la actele mentionate la alin. (1) si la litigiile īn legãturã cu acestea.

(3) Actiunile detinute de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. la Societatea Comercialã SOV INVEST - S.A. vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare īn conditiile Legii nr. 31/1990, republicatã, si vor fi īnregistrate īn contabilitatea Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare la valoarea de achizitie.

(4) Predarea creantelor rezultate din unitãtile de fond ale Fondului National de Investitii, inclusiv a penalitãtilor calculate, se realizeazã la valoarea de achizitie a acestora, reflectatã īn evidentele contabile ale Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prin cesiune de creantã.

(5) Valoarea contractului de cesiune de creantã va fi īnregistratã īn evidentele contabile ale Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Bancare, pe baza contractului de cesiune de creantã īncheiat īntre Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.