MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 191      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 13 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

182. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

240. - Decret pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

244. - Decret privind revocarea si numirea unor mem­bri ai Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

250. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

­

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

38. - Decizie privind retragerea licentei de emisie nr. S-TV 20 din 18 martie 1919, acordată Societătii Comerciale „Logic Mileniul 3" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit MILENIUL 3

din Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/1999

pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 16 septembrie 1999 pentru modifi­carea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din secto­rul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în peri­oada 1998-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din  12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001

Nr. 240.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dis­pozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de administratie

al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 95 lit. a) si ale art. 96 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Pe data prezentului decret domnul prof. dr. Ioan Pascu se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - Pe data revocării potrivit art. 1 domnul prof. dr. Alexandru Oproiu se numeste în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru perioada până la 16 decembrie 2001.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 244.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Cocos Constantin Cristian, născut la 29 noiembrie 1978, condamnat la 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 828/1999 a Judecătoriei Râmnicu Valcea, definitivă prin Decizia penală nr. 6/2000 a Tribunalului Valcea, pentru infractiunea de furt calificat în forma continuată;

- Musuroaia Valerică, născut la 15 mai 1926, condam­nat la 8 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 716/1999 a Judecatoriei Slatina, modificată prin Decizia penală nr. 603/1999 a Tribunalului Olt, definitivă prin Decizia penală nr. 2.109/1999 a Curtii de Apel Craiova, ca urmare a revocării  suspendării conditionate a pedepsei, aplicată prin Sentinta penală nr. 637/1998 a Judecătoriei Slatina, pentru infractiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoresti;

- Oprea Constantin, născut la 15 mai 1946, condamnat la 1 an si 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 145/1996 a Judecătoriei Brezoi, definitivă prin Decizia penală nr. 112/R/1998 a Curtii de Apel Pitesti, pentru infractiunea de nerespectare a hotărârilor  judecătoresti si ca urmare a revocării  suspendării conditionate a pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinta penală nr. 286/1993 a Judecătoriei Ramnicu Valcea, pentru infractiunea de nerespectare a hotărârilor  judecătoresti.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor condamnati:

- Bondoc Onita, născută la 14 iulie 1964, condamnata la două pedepse cu închisoarea, respectiv: 1 an închisoare prin Sentinta penală nr. 1.863/1997 a Judecătoriei Slatina, modificată si rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 2.359/1999 a Curtii de Apel Craiova, si 3 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 591/1999 a Judecătoriei Slatina, definitivă prin Decizia penală nr. 410/2000 a Curtii de Apel Craiova, pentru infractiuni de înselaciune;

- Neacsu Elisabeta, născută la 14 septembrie 1957, condamnată la 3 ani si 3 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 452/1997 a Judecătoriei Costesti, definitivă prin Decizia penală nr. 78/1998 a Tribunalului Arges, pentru săvârsirea în concurs a infractiunilor de violare de domiciliu si furt calificat;

- Onica Nicolae Gheorghe, născut la 7 noiembrie 1958, condamnat la 7 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 490/1997 a Judecătoriei Simleul Silvaniei, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 338/1998 a Curtii de Apel Cluj, pentru infractiunea de furt calificat;

- Pavelonesc Mihai-Calin, născut la 29 septembrie 1967, condamnat la 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 255/1998 a Judecătoriei Petrosani, definitivă prin Decizia penală nr. 749/1999 a Curtii de Apel Alba lulia, pentru infractiunea de complicitate la furt calificat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Bucuresti, 13 aprilie 2001.

Nr. 250.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea licentei de emisie nr. S-TV 20 din 18 martie 1999,

acordată Societătii Comerciale “Logic Mileniul 3” -- S.A. pentru postul de televiziune prin satelit MILENIUL 3 din Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. S-TV 20 din 18 martie 1999, acordată Societătii Comerciale „Logic Mileniul 3" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit MILENIUL 3 din Bucuresti, începând cu data de 7 aprilie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audio­vizualului nr. 48/1992, pentru nerealizarea statiei în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizatiei.

 

p. PRESEDINTELE NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

MIRCEA DIACONU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2001.

Nr. 38.