MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 189     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 13 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

173. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern

 

231. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern

 

174. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la consti­tuirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

 

232. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

 

175. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati  în evidenta Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

233. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 197/2000 privind unele facilităti care se acorda Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensie cuvenite pensionarilor militari aflati  în evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

176. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată

 

234. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată

 

177. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.  în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

235. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.  în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

178. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

236. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 74/1999 privind scu­tirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

179. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

237. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 158/2000

privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă  a Guvernului nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aproba­rea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptătă de Camera Deputatilor  în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptătă de Senat  în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucuresti, 11 aprilie, 2001.

Nr. 173.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern, si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 231.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 54/2000

pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici

la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă  a Guvernului nr. 54 din 19 mai 2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor  în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat  în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici

la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001

Nr. 232.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 197/1999

privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale „Posta Română" - S.A, pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati în evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 197 din 9 decembrie 1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati  în evidenta Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptătă de Camera Deputatilor  în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptătă de Senat  în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001

Nr. 175.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii

pentru respingerea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 197/2000

privind unele facilităti care se acorda Companiei Nationale „Posta Româna" - S.A.

pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari

aflati  în evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 197/2000 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati  în evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 233.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 114 din 30 august 1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, emisă  în temeiul art. 1 lit. O din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo­nante si publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor  în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat  în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aproba­rea Ordonantei Guvernului nr. 114/1999 pentru modifi­carea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, pre­cum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României,  Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 234.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 131/2000

pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.  în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.  în litigiile izvorâte din activitatea desfasurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex  S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu urmatoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

„În cazul  în care Banca Comercială Română - S.A. va fi exonerată, partial sau total, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, de obligatia de plată  în aceste liti­gii, aceasta este obligată să comunice de îndată Ministerului Finantelor Publice valoarea pretentiilor respinse, valoare care va sta la baza anulării corespunzătoare a scri­sorilor de garantie emise  în acest scop."

2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. - Banca Comercială Română - S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la realitatea si corectitudinea datelor si sumelor comunicate pentru a fi cuprinse  în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. 2 din pre­zenta ordonantă de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat  în sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) dirn Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.

in litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A.  în litigiile izvorâte din activitatea desfasurată de Banca Româna de Comert Exterior ­Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 235.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 74/1999

privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă  a Guvernului nr. 74 din 27 mai 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor  în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adopatată de Senat  în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 167/2000

privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167 din 13 octombrie 2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor  în sedinta din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat  în sedinta din 15 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aproba­rea Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare si se dispune publi­carea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 10 aprilie 2001.

Nr. 237.