MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 451   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Miercuri, 13 septembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

767. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A, pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., în vederea asigurării finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001

 

 768. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere

 

775. - Hotărâre pentru modificarea si completarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997

 

Protocolul nr. 3/2000 privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 27/2000, a preturilor minime la alcool si la băuturi alcoolice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., în vederea asigurării

finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Finantelor garantează în numele si în contul statului credite externe în valoare de 150 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile si comisioanele aferente acestora, în sistem revolving, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru importul de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001 , credite al căror beneficiar este Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

Art. 2. - Rambursarea creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri va fi asigurată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii.

Art. 3. - Selectarea ofertelor de finantare prezentate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. va fi avizată de Ministerul Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 7 septermbrie 2000.

Nr. 767.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de

cheltuielinecesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale,

rafinării, transportului si distributiei petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituiia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Agentii economici cu activitate specifică pot calcula, colecta si include pe costuri sumele aferente cotelor de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre, numai pe

măsura valorificării si încasării productiei. Fondurile astfel constituite se utilizează de agentii economici pentru acoperirea nevoilor de investitii din sectoarele de rafinare, transport si distributie petrolieră, pentru lucrările de cercetare geologică destinată descoperirii de noi rezerve, în vederea dezvoltării productiei pentru retehnologizarea si modernizarea echipâmentelor din dotare."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 768.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 626/1997

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Punctul 9 din anexa nr. 6 la din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guverriului nr. 626/1997, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997, se modifică si se completează după

cum urmează:

1. Alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Persoanele fizice care au domiciliat cel putin 24 de luni în străinătate si îsi stabilesc domiciliul definitiv în România pot introduce în tară, fără a fi supuse plătii taxelor vamale, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vămuire, inclusiv două vehicule rutiere, indiferent de categoria acestora, dacă fac dovada că le-au avut în proprietate si au fost utilizate de titular în tara care îsi strămută resedinta cu cel putin 6 luni înainte de data stabilirii definitive a domiciliului în tară.”

2.După alineatul 1 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

"Prevederile referitoare la perioada de detinere în proprietate si utilizare a bunurilor nu se aplică categoriei de persoane mentionată la pct. 10 din prezenta anexă.

Operatiunile pentru care există documente vamale vizate de autoritatea vamală ori sunt depuse declaratii vamale subregimul prevăzut în reglementările vamale anterioare prezentei hotărâri se derulează si se încheie în conformitate cu acele reglementări."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 septembrie 2000.

Nr. 775.

 

PROTOCOLUL Nr.3/2000

privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr: 27/2000, a preturilor minime la alcool si la băuturi alcoolice

 

încheiat astăzi, 7 septembrie 2000, între:

1. Organizatia Patronală VINROM, cu sediul în Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de presedinte;

2. Asociatia Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase GARANT, cu sediul în Bucuresti; str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1 , reprezentată prin domnul Romulus Dascălu, în calitate de presedinte;

3. Organizatia Patronală de Ramură ROMFERMENT, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Radu Morariu, în calitate de presedinte.

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Ordonaniei Guvernului nr. 27/2000 asociatiile patronale ale producătorilor de alcool si băuturi alcoolice au stabilit preturile minime la alcool si băuturi alcoolice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 2. - Prezentul protocol intră în vigoare la 10 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi cuprinse în Protocolul nr. 2/2000 îsi pierd valabilitatea.

 

Organizatia

Patronală

VINROM

Mihai Simpetru,

presedinte,

 

Asociatia Producătorilor de Alcool

si Băuturi Spirtoase GARANT

Romulus Dascălu

Presedinte

 

Organizatia Patronală de Ramură

ROMFERMENT ,

Radu Morariu,

presedinte

 

LISTA

cuprinzând preturile minime (exclusiv T.V.A.) la alcool si băuturi alcoolice,

conform Ordonantei Guvernului nr. 27/2000

 

            1.1. Alcool brut - 4.400 lei/grad dal                                         

            1.2. Alcool etilic rafinat 1.2.1. Alcool rafinat de 95,5 - 48.705 lei/litru   

5.100 lei/grad dal                                                                                 

1.2.2. Alcool rafinat de 96,0 - 49.920 lei/litru                                                               5.200 lei/grad dal          

1.3. Băuturi alcoolice obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale

a) Grupa votcă, cu sau fără arome       

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea      (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentratia alcoolică(%)

22

4,179

4,940

5,702

6,463

7,682

7,986

10,270

13,316

14,077

17,884

15,541

23

4,248

5,044

5,840

6,636

7,910

8,228

10,616

13,800

14,596

18,577

16,233

24

4,318

5,148

5,979

6,809

8,138

8,471

10,963

14,285

15,116

19,269

16,925

25

4,387

5,252

6,117

6,982

8,367

8,713

11,309

14,770

15,635

19,961

17,617

26

4,456

5,356

6,256

7,155

8,595

8,955

11,655

15,254

16,154

20,653

18,309

27

4,525

5,460

6,394

7,329

8,824

9,197

12,001

15,739

16,673

21,345

19,002

28

4,594

5,563

6,533

7,502

9,052

9,440

12,347

16,223

17,192

22,038

19,694

29

4,664

5,667

6,671

7,675

9,280

9,682

12,693

16,708

17,711

22,730

20,386

30

4,733

5,771

6,809

7,848

9,509

9,924

13,039

17,192

18,230

23,422

21,078

31

4,802

5,875

6,948

8,021

9,737

10,166

13,385

17,677

18,750

24,114

21,770

32

4,871

5,979

7,086

8,194

9,966

10,409

13,731

18,161

19,269

24,806

22,463

33

4,940

6,083

7,225

8,367

10,194

10,651

14,077

18,646

19,788

25,498

23,155

34

5,010

6,186

7,363

8,540

10,423

10,893

14,423

19,130

20,307

26,19t

23,847

35

5,079

6,290

7,502

8,713

10,651

11,136

14,770

19,615

20,826

26,883

24,539

36

5,148

6,394

7,640

8,886

10,879

11,378

15,116

20,099

21,345

27,575

25,231

37

5,217

6,498

7,778

9,059

11,108

11,620

15,462

20,584

21,864

28,267

25,923

38

5,287

6,602

7,917

9,232

11,336

11,862

15,808

21,068

22,384

28,959

25,616

39

5,356

6,706

8,055

9,405

11,565

12,105

16,154

21,553

22,903

29,652

27,308

40

5,425

6,809

8,194

9,578

11,793

12,347

16,500

22,038

23,422

30,344

28,000

41

5,494

6,913

8,332

9,751

12,022

12,589

16,846

22,522

23,941

31,036

28,692

42

5,563

7,017

8471

9,924

12,250

12,831

17,192

23,007

24,460

31,728

29384

43

5,633

7,121

8609

10,097

12,478

13,074

17,538

23,491

24,979

32,420

30077

44

6,702

7,255

8748

10,270

12,707

13,316

17,884

23,976

25,498

33,113

30769

45

5,771

7,392

8886

10,443

12,935

13,558

18,230

24,460

26,018

33,805

31461

46

5,840

7,432

9024

10,616

13,164

13,800

18,577

24,945

26,573

34,497

32153

47

5,910

7,536

9163

10,789

13,392

14,043

18,923

25,429

27,056

35,189

32845

48

5,979

7,640

9301

10,963

13,621

14,285

19,269

25,914

27,575

35,881

33538

49

6,048

7,744

9440

11,136

13,849

14,527

19,615

26,398

28,094

36,573

34230

50

6,117

7,848

9578

11,309

14,077

14,770

19,961

26,883

28,613

37,226

34922

 

b) Grupa rom              

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)     

Capacitatea

(litru )  

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentratia alcoolică (%)

22       

4,335

5,097

5,858

6,620

7,838

8,142

10,427

13,472

14,234

18,041

15,697

23       

4,405

5,201

5,997

6,793

8,066

8,385

10,773

13,957

14,753

18,733

16,389

24

4,474

5,304

6,135

6,966

8,295

8,627

11,119

14,441

15,272

19,425

17,081

25       

4,543

5,408

6,273

7,139

8,523

8,869

11,465

14,926

15,791

20,117

17,773

26       

4,612

5,512

6,412

7,312

8,751

9,111

11,811

15,410

16,310

20,809

18,466

27       

4,681

5,616

6,550

7,485

8,980

9,354

12,157

15,895

16,829

21,502

19,158

28       

4,751

5,720

6,689

7,658

9,208

9,569

12,503

16,379

17,348

22,194

19,850

29

4,820

5,824

6,827

7,831

9,437

9,838

12,849

16,864

17,868

22,886

20,542

30

4,889

5,927

6.966

8,004

9,665

14,080

13,195

17,348

18,387

23,578

21,234

31       

4,958

6,031

7.104

8,177

9,894

10,323

13,541

17,833

18,906

24,270

21,927

32

5,028

6,135

7,243

8,350

10,122

10,565

13,888

18,318

19,425

24,963

22,619

33       

5,097

6,239

7,381

8,523

10,350

10,807

14,234

18,802

19,944

25,655

23,311

34       

5,166

6,343

7,519

8,696

10,579

11,050

14,580

19,287

20,463

26,347

24,003

35

5,235

6,446

7.658

8,869

10,807

11,292

14,926

19,771

20,982

27,039

24,695

36

5,304

6,550

7.796

9.042

11,036

11,534

15,272

20,256

21,502

27.731

25,388

37

5,374

6,654

7,935

9,215

11,264

11,776

15,618

20,740

22,021

28,423

26,080

38

5,443

6,758

8,073

9,388

11,493

12,019

15,964

21,225

22,540

29,116

26,772

39

5,512

6,862

8.212

9,561

11,721

12,261

16,310

21,709

23,059

27,464

29,808

40

5,581

6,966

8,350

9,734

11,949

12,503

16,656

22,194

23,578

30,500

28,156

41

5,650

7,069

8,488

9,907

12,178

12,745

17,002

22,678

24,097

31,192

28,848

42

5,720

7,173

8,627

10,080

12,406

12,988

17,348

23,163

31,884

29,541

24,616

43

5,789

7,277

8,765

10,254

12,635

13,230

17,695

23,647

25,136

32,577

30,233

44

5,858

7,381

8,904

10,427

12,863

13,472

18,041

24,132

25,655

33,269

30,925

45

5,927

7,485

9,042

10,600

13,091

13,714

18,387

24,616

26,174

33,961

31,617

46

5,997

7,589

9,181

10,773

13,320

13,957

18,733

25,101

26,693

34,653

32,309

47

6,066

7,692

9,319

10,946

13,548

14,199

19,079

25,585

27,212

35,345

33,002

48

6,135

7,796

9,458

11,119

13,777

14,441

19,425

26,070

27,731

36,038

33,694

49

6,204

7,900

9.596

11,292

14,005

14,684

19,771

26,555

28,250

36,730

34,386

50

6,273

8,004

9.734

11,465

14,234

14,926

20,117

27,039

28,770

37,422

35,078

                                                                       

            c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fără adaos de arome (inclusiv alte băuturi din alcool rafinat)           

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)                                                                                                                 

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0, 75

1

vrac

Concentratia alcoolică (%)

22

4,023

4,784

5,546

6,307

7,525

7,830

10,114

13,160

13,921

17,728

15,541

23

4,092

4,888

5,684

6,480

7,754

8,072

10,460

13,644

14,440

18,420

16,233

24

4,161

4,992

5,823

6,653

7,982

8,314

10,806

14,129

14,959

19,113

96,925

25

4,230

5,496

5,961

6,826

8,211

8,557

11,152

14,613

15,479

19,805

17,617

26

4,300

5,200

6,099

6,999

8,439

8,799

11,498

15,098

15,998

20,497

18,309

27

4,369

5,303

6,238

7,172

8,667

9,041

11,845

15.582

16,517

21,189

19,002

28

4,438

5,407

6,376

7,345

8,896

9.283

12,191

16,067

17,036

21,881

19,694

29

4,507

5,511

6,515

7,518

9,124

9,526

12,537

16,551

17,555

22,573

20,386

30

4,577

5,615

6,653

7,691

9,353

9,768

12,883

17,036

18,074

23,266

21,078

31

4,646

5,719

6,792

7,864

9,581

10,010

13,229

17,520

18,593

23,958

21,770

32

4,715

5,823

6,930

8,038

9,810

10,253

13,575

18,005

19,113

24,650

22,463

33

4,784

5,926

7.068

8,211

10,038

10,495

13,921

18,490

19,632

25,342

23,155

34

4,853

6,030

7,207

8,384

10,266

10,737

14,267

18,974

20,151

26,034

23,847

35

4,853

6,134

7,345

8,557

10,495

10,979

14,613

19,459

20,670

26,727

24,539

36

4,992

6,238

7,484

8,730

10,723

11,222

14,959

19,943

21,189

27,419

25.231

37

5,061

6,342

7,622

8,903

10,952

11,464

15,305

20,428

21,708

28,111

25,923

38

5,130

6,445

7,761

9,076

11,180

11,706

15,652

20,912

22,227

28,803

26,616

39

5,200

6,549

7,899

9,249

11,408

11,948

15,998

21,397

22,746

29,495

27,308

40

5,269

6,653

8,038

9,422

11,637

12,191

16,344

21,881

23,266

30,188

28,000

41

5,338

6,757

8,176

9,595

11,865

12,433

16,690

22,366

23,785

30,880

28,692

42

5,407

6,861

8,314

9,768

12,094

12,675

17,036

22,850

24,304

31,572

29,384

43

5,476

6,965

8,453

9,941

12,322

12,917

17,382

23,335

24,823

32,264

30.077

44

5,546

7,068

8,591

10,114

12,551

13,160

17,728

23,819

25,342

32,956

30,769

45

5,615

7,172

8,730

10,287

12,779

13,402

18,074

24,304

25,861

33,648

31,461

46

5,684

7,276

8.868

10,460

13,007

13.644

18,420

24,788

26,380

34,341

32,153

47

5,753

7,380

9,007

10,633

13,236

13.886

18,766

25,273

26,900

35,033

32,845

48

5,823

7,484

9,145

10,806

13,464

14.129

19,113

25,758

27,419

35,725

33,538

49

5,892

7,588

9,283

10,979

13,693

14.371

19,459

26,242

27,938

36,417

34,230

50

5,961

7,691

9,422

11,152

13,921

14,613

19,805

26,727

28,457

37,109

34,922

 

d) Grupa brandy si whisky

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv arnbalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)     

                                     

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentratia alcoolică (%)

22

5,585

6,347

7,108

7,870

9,088

9,392

11,677

14,772

15,484

19,921

16,166

23

5,655

6,451

7,247

8,043

9,316

9,635

12,023

15,207

16,003

19,983

16,858

24

5,724

6,554

7,385

8,216

9,545

9,877

12,369

15,691

16,522

20,675

17,550

25

5,793

6,558

7,523

8,389

9,773

10,119

12,715

16,176

17,041

21,367

18,242

26

5,862

6,762

7,662

8,562

10,001

10,361

13,061

16,660

17,560

22,059

18934

27

5,961

6,866

7,800

8,735

10,230

10,604

13,407

17,145

18,079

22,752

19,627

28

6,001

6,970

7,939

8,908

10,453

10,846

13,753

17,629

18,598

23,444

20,319

29

6,070

7,074

8,077

9,081

10,687

11,088

14,099

18,114

19,118

24,136

21,011

30

6,139

7,177

8,216

9,254

10,915

11,330

14,445

18,598

19,637

24,828

21,703

31

6,208

7,281

8,354

9,427

11,144

11,573

14,791

19,083

20,156

25,520

22,395

32

6,278

7,385

8,493

9,600

11,372

11,815

15,138

19,568

20,675

26,213

23,088

33

6,347

7,489

8,631

9,773

11,600

12,057

15,484

20,052

21,194

26,905

23,780

34

6,416

7,593

8,769

9,946

11,829

12.300

15,830

20,537

21,713

27,597

24.472

35

6,485

7,696

8,908

10,119

12,057

12,542

16,176

21,021

22,232

28,289

25,164

36

6,554

7,800

9,046

10,292

12,286

12,784

16,522

21,506

22,752

28,981

25.856

37

6,624

7,904

9,185

10,465

12,514

13.026

16,868

21,990

23,271

29,673

26,548

38

6,693

8,008

9,323

10,638

12,743

13.269

17,214

22,475

23,790

30,366

27,241

39

6,762

8,112

9,462

10,811

12,971

13.511

17,560

22,959

24,309

31,058

27,933

40

6,831

8,216

9,600

10,984

13,199

13,753

17,906

23,444

24,828

31,750

28,625

41

6,900

8,319

9,738

11,157

13,428

13,995

18,252

23,928

25,347

32,442

29,317

42

6,970

8,423

9,877

11,330

13,656

14,238

18,598

24,413

25,866

33,134

30,009

43

7,039

8,527

10,015

11,504

13,885

14.480

18,945

24,897

26,386

33,827

30,702

44

7,108

8,631

10,154

11,677

14,113

14,722

19,291

25,382

26,905

34,519

31,394

45

7,177

8,735

10,292

11,850

14,341

14,964

19,637

25,866

27,424

35,211

32,086

46

7,247

8,839

10,431

12,023

14,570

15,207

19,983

26,357

27,943

35,903

32,778

47

7,316

8,942

10,708

12,196

14,798

15,449

20,329

26,835

28,462

36,595

33,470

48

7,385

9,046

10,569

12,369

15,027

15,691

20,6751

27,320

28,981

37,288

34,163

49

7,454

9,150

10,846

12,542

15,255

15.934

21,021

27,805

29,500

37,980

34,855

50

7,523

9,254

10,984

12,715

15,484

16,176

21,367

28,289

30,020

38,672

35,547

                                                                                                                                   

e) Grupa gin

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)     

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac 

Concentratia alcoolică(%)

22

9,179

9.940

10,702

11,463

12,682

12,682

15,270

18,316

19,077

22,884

19,291

23

9,248

10,044

10,840

11,636

12,910

13,228

15,616

18,800

19,596

23,577

19,983

24

9,318

10.148

10,979

11,809

13,138

13,471

15,963

19,285

20,116

24,269

20,675

25

9,387

10,252

11,117

11,982

13,367

13,713

16,309

19,770

20,635

24,961

21,367

26

9,456

10,356

11,256

12,155

13,595

13,955

16,655

20,254

21,154

25,653

22,059'

27

9.525

10.460

11,394

12,329

13,824

14.197

17,001

20,739

21,673

26,345

22,752

28

9,594

10,563

11,533

12,502

14,052

14,440

17,347

21,223

22,192

27,038

23,444

29

9,664

10.667

11,671

12,675

14,280

14,682

17,693

21,708

22,711

27,730

24,136

30

9,733

10.771

11,809

12,848

14,509

14,924

18,039

22,192

23,230

28,422

24,828

31

9.802

10.875

11,948

13,021

14,737

15,166

18,385

22,677

23,750

29,114

25,520

32

9,871

10.979

12,086

13,194

14,966

15,409

18,731

23,161

24,269

29,806

26,213

33

9.940

11.083

12,225

13,367

15,194

15,651

19,077

23,646

24,788

30,498

26,905

34

10,010

11,186

12,363

13,540

15,423

15,893

19,423

24,130

25,307

31,191

27,597

35

10,079

11,290

12,502

13,713

15,651

16,136

19,770

24.615

25,826

31,883

28,289

36

10,148

11,394

12,640

13,886

15,879

16,378

20,116

25,099

26,345

32,575

28,981

37

10,217

11,498

12,778

14,059

16,108

16,620

20,462

25,584

26,864

33,267

29,673

38

10,287

11,602

12,917

14,232

16,336

16,862

20,808

26,068

27,384

33,959

30,366

39

10,356

11,706

13,055

14,405

16,565

17,105

21,154

26,553

27,903

34,652

31,058

40

10,425

11,809

13,194

14,578

16,793

17,347

21,500

27,038

28,422

35,344

31,750

41

10,494

11,913

13,332

14,751

17,022

17,589

21,846

27,522

28,941

36,036

32,442

42

l0,563

12,017

13,471

14,924

17,250

17,831

22,992

28,007

29,460

36,728

33,134

43

10,633

12,121

13,609

15,097

17,478

18,074

22,538

28,491

29,979

37,420

33,827

44

10,702

12,225

13,748

15,270

17,707

18,316

22,884

28,967

30,498

38,113

34,519

45

10,771

12,329

13,886

15,443

17,935

18,558

23,230

29,460

31,018

38,805

35,211

46

10,840

12,432

14,024

15,616

18,164

18,800

23,577

29,945

31,537

39,497

35,903

47

10,910

12,536

14,163

15,789

18,392

19,043

23,923

30,492

32,056

40,198

36,595

48

10,979

12,640

14,301

15,963

18,621

19,285

24,269

30,914

32,575

40,881

37,288

49

11,048

12,744

14,440

16,136

18,849

19,527

24,615

31,398

33,094

41,573

37,980

50

11,117

12,848

14,578

16,309

19,077

19,770

24,961

31,883

33,613

42,226

38,627

           

f) Grupa lichioruri; inclusiv aperitive                

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)                                                                                                                                         

Capacitatea (litru)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentratia alcoolică (%)

16

5,639

6,193

6,746

7,300

8,186

8,408

10,069

12,284

12,838

15,606

13,106

17

5,708

6,296

6,885

7,473

8,414

8,650

10,415

12,768

13,357

16,298

13,798

18

5,777

6,400

7,023

7,646

8,643

8,892

10,761

13,253

13,876

16,991

14,491

19

5,846

6,504

7,162

7,819

8,871

9,134

11,107

13,737

14,395

17,683

15,183

20

5,916

6,608

7,300

7,992

9,100

9,377

11,453

14,222

14,914

18,375

15,875

21

5,985

6,712

7,438

8,165

9,328

9.619

11,799

14,706

15,433

19,067

16,567

22

6,054

6,815

7,577

8,338

9,557

9,861

12,145

15,191

5,952

19,759

17,259

23

6,123

6,919

7,715

8,511

9, 785

10,103

12,491

15,675

16,471

20,452

17,952

24

6,193

7,023

7,854

8,684

10,013

10,346

12,838

16,160

16,991

21,144

18,644

25

6,262

7,127

7,992

8,857

10,242

10,588

13,184

16,645

17,510

21,836

19,336

26

6,331

7,231

8,131

9,030

10,470

10,830

13,530

17,129

18,029

22,528

20,028

27

6,400

7,335

8,269

9,204

10,699

11,072

13,876

17,614

18,548

23,220

20,720

28

6,469

7,433

8,408

9,377

10,927

11,315

14,222

18,098

19,067

23,913

21,413

29

6,539

7,542

8,546

9,550

11,155

11,557

14,560

18,503

19,586

24,605

22,105

30

6,608

7,646

8,684

9,723

11,384

11,799

14,914

19,067

20,105

25,297

22,797

31

6,677

7,750

8,823

9,896

11,612

12,041

15,260

19,552

20,625

25,989

23,489

32

6,746

7,854

8,961

10,069

11,841

12,284

15,606

20,036

21,144

26,681

24,181

33

6,815

7,958

9,100

10,242

12,069

12,526

15,952

20,521

21,663

27,373

24,873

34

6,885

8,061

9,238

10,415

12,29

12,768

16,298

21,005

22,182

28,066

25,566

35

6,954

8,165

9,377

10,588

12,526

13,011

16,645

21,490

22,701

28,758

26,258

36

7,023

8,269

9,51 5

10,761

12,754

13,253

16,991

21,974

23,220

29,450

26,950

37

7,092

8,373

9,653

10,934

12,983

13,495

17,337

22,459

23,739

30,142

27,642

38

7,162

8,477

9,792

11,107

13,211

13,737

17,683

22,943

24,259

30,834

28,334

39

7,231

8,581

19,930

11,280

13,440

13,980

18,029

23,428

24,778

31,527'

29,027

40

7;3;.0

8,684

10,069

11,453

13,668

14;222

18,375

23,913

25,297

32,219

29,719

41

7,369

8,788

10.207

11,626

13,897

14,464

18,721

24,397

25,816

32,911

30,411

42

7,438

8,892

10,346

11;799

14,125

14,706

19,067

24,882

26,335

33,603

31,103

43

7,508

8,996

10,484

11,972

14,353

14,949

19,413

25,366

26,854

34,295

31,795

44

7,577

9,100

10,623

12,145

14,582

15,191

19,759

25,851

27,373

34,988

32,488

45

7,646

9,204

10,761

12,318

14,810

15,433

20,105

26,335

27,893

35,680

33,180

46

7,715

9,307

10,899

12,491

15,039

15,675

20,452

26,820

28,412

36,372

33,872

47

7,785

9,411

11,038

12,664

15,267

15,918

20,798

27,304

28,931

37,064

34,564

48

7,854

9,515

11,176

12,838

15,496

16,160

21,144

27,789

29,450

37,756

35,256

 

g) Grupa creme

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajuf (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

Capacitatea (litru)

0,5

0,7

0,75

Concentratia alcoolică (%)

16

17,732

23,199

23,982

17

18,241

23,709

24,491

18

18,750

24,219

25,000

19

19,259

24,728

25,509

20

19,769

25,238

26,019

 

h) Grupa alcool etilic îmbuteliat

Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă si cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

 

Capacitatea (litru)

0,5

1

Concentratia alcoolică (%)

60

23,672

44,688

65

25,422

48,203

87

33,125

63,609

95.5

36,141

69,563

96

36,281

69,922

 

NOTĂ:

1. Organizatiile si asociatiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preturile minime, în functie de aparitia unor noi produse si de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

2. În grupa rachiuri (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palincă, tuică sau alte produse pe bază de alcool rafinat.