MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 618      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 30  noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

207. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finantare din­tre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

471. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratifi­carea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

209. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

473. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

210. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000            

 

474. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000

 

211. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeanã de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978

 

475. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/1999 privind modi­ficarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978

 

215. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

479. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

216. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno­iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

 

480. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea regle­mentării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

 

217. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

481. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modi­ficarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

LEGI SI DEGRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2000

privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României

si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 26 mai 2000 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 deceriibrie 1999, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 5 iunie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 207.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2000

privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României, si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor

si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 471 .

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1999

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 44 din 13 august 1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 27 din Legea nr. 140/1999 pri­vind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 august 1999.

 

Această legea a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Canstitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1999

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului, nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 473.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2000

pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 30 din 30 ianuarie 2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 210.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2000

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2000  pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împru­mutat, Banca Natională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 474.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/1999

privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959,

si a Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 11 iunie 1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/1999

privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959,

si a Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală,

adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistentă judiciară in materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si a Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 475.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997

privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modifi­carea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 septembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997

privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 479.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000

privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974,

conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 21 din 27 ianuarie 2000 privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 10 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo­nante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din. 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 216.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000

privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974,

conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21 /2000 privind aprobarea regle­mentării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 480.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166 din 29 octombrie 1999 pentru modifica­rea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 29 octombrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 217.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 481.