MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr.  606    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Sâmbătă,  25 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

215. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

217. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

218. - Ordonantă de urgentă pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organiza­rea si functionarea Ministerului de Interne

 

219. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

220. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea ter­menului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

222. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

223. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000

 

224. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

                  225. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

                   226. - Ordonantă de urgentă privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

                   227. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste
institutii

                   229. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modi­fică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Sotul supravietuitor al veteranului de război, care nu s­-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizatia de veteran de război si din renta lunară prevăzută la art. 13 si 131, precum si de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, sotul decedat."

2. După ultimul alineat al articolului 13 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitătile unde domiciliază, nu au putut fi împroprietăriti conform legii vor putea fi împroprietăriti cu aceleasi suprafete în alte localităti decât cea de domiciliu."

3. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

Art. 131. - Veteranii de război care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b), dar cărora le-a fost conferită medalia "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent."

Art. II. - Legea nr. 49/1991 privind acordarea de îndemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Invalizilor de război, veteranilor de război si văduvelor de război li se acordă o indemnizatie după cum urmează:

a) invalizilor de război:

- 200.000 lei lunar, pentru marii mutilati si cei încadrati în gradul I de invaliditate;

- 180.000 lei lunar, pentru cei încadrati în gradul II de invaliditate

- 150.000 lei lunar, pentru cei încadraii în gradul III de invaliditate;

b) veteranilor de război:

- 125.000 lei lunar;

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:

- 125.000 lei lunar."

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Invalizii, precum si veteranii de război pri­mesc, pe lângă îndemnizatiile prevăzute la art. 1, si un spor de câte 30.000 lei lunar pentru primul an de partici­pare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 3.000 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăseste un an calendaristic."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Irinel Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Presdintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Serban Ion Bubenek Turconi

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea cosului minim de consum lunar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă structura si componentele cosului minim de consum lunar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Cosul minim de consum lunar se evaluează trimestrial de către Institutul National de Statistică si Studii  Economice, iar valoarea acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Cosul minim de consum lunar constituie ele­mentul esential de fundamentare a salariului de bază minim pe economie, a politicii salariale si a altor politici în dome­niul social.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

p. Presedintele Institutului National de Statistică si Studii Economice,

Constantin Chirca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

COSUL MINIM DE CONSUM LUNAR

 

Nr. crt.

 

Cantitate

Valoarea (preturi în luna octombrie 2000)

U.M.

Lunar/gospodărie medie

lei lunar/ gospodărie medie

Produse alimentare

1.

Făină

kg

3,084

21.458

2.

Mălai

kg

5,888

33.150

3.

Pâine

kg

31,966 

277.512

4.

Produse de franzelărie, specialităti de panificatie

kg

0, 505

12.934

5.

Paste făinoase

kg

0,701

11.536

6.

Orez

kg

1,402

14.343

7.

Fasole boabe

kg

2,103

40.621

8.

Cartofi

kg

13,179

44.012

9.

Morcovi, pătrunjel, păstârnac

kg

1 ,682

18.786

10.

Ceapă uscată

kg

2,524    

12.237

11.

Varză murată si alte murături

kg

3,084

35.328

12.

Bulion

kg

0,841

16.406

13.

Conserve de legume

kg

0,561

1 1.872

14.

Mere

kg

3,084

25.317

15.

Citrice, fructe meridionale

kg

0,561

12.455

16.

Conserve din fructe

kg

0,701

22.599

17.

Carne de bovine

kg

0,701

28.919

18.

Carne de porcine

kg

2,524

120.683

19

Carne de pasăre

kg

2, 804

1 17.945

20.

Carne de oaie si alte feluri de carne

kg

0,421

15.027

21.

Preparate din carne

kg

2,524

111.601

22.

Peste proaspăt si congelat

kg

0,841

20.347

23.

Lapte proaspăt

l

14,861

87.558

24.

Lapte bătut, iaurt

l

0,701

10.395

25

Telemea de vacă

kg

1,122

37.122

26.

Telemea de oaie

kg

0,701

27.537

27.

Brânză proaspătă si smântână

kg

0,981

28.114

28.

Ouă

bucăti

42

52.596

29.

Untură

kg

0,701

11.794

30.

Ulei comestibil

l

2,804

51.610

31.

Margarină

kg

0,561

11.484

32.

Zahăr

kg

2,804

31.784

33.

Ciocolată, bomboane

kg

0,140

8.453

34.

Băuturi nealcoolice

l

2,383

16.222

 

Total (1-34)

 

 

1.399.757

Alte produse alimentare

 

 

209.964

 

TOTAL produse alimentare:                 

 

 

1.609.721

Produse nealimentare

35.

Confectii

 

 

35.113

36.

Tricotaje

 

 

22.415

37.

Încăltăminte

 

 

57.909

38.

Cărti si rechizite scolare

 

 

122.462

39.

Medicamente

 

 

110.296

40.

Articole de igienă

 

 

35.844

 

Total (35-40)

 

 

384.039

Alte produse nealimentare        

 

 

193.556

 

TOTAL produse nealimentare:                 

 

 

577.595

Servicii

41.

Apă, canal, salubritate                 

                 

 

58.137

42.

Energie electrică

kWh

84,10    

118.848

43.

Energie termică sau alte surse de energie

Gcal

0,86

234.075

44.

Gaze naturale  

m3

29, 16

44.119

45.

Abonament RTV

 

 

50.551

46.

Telefon                 

impulsuri

50

37.285

47.

Transport de călători

călătorii

42

114.890

48.

Servicii medicale

 

 

124.969

49.

Impozite si taxe               

 

 

44.023

 

Total (41-49)

 

 

826.897

Alte servicii      

 

 

122.381

TOTAL servicii:

949.278

TOTAL:             

3.136.594


NOTĂ:

Cantitătile si valoarea aferente fiecărei componente a cosului au fost calculate pentru o gospodărie de mărime medie (2,804 persoane).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerutui de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Punctul V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, se completează după litera a) cu litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) întretine relatii de colaborare cu ministerele de interne din celelalte state ale lumii; asigură, prin atasatii de afaceri interne desemnati de ministrul de interne, reprezen­tarea Ministerului de Interne din România în raporturile cu ministerele de interne ale statelor cu care statul român are relatii diplomatice;"

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Stelian Oancea,
secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 218.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă :

 

Art. I. - Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările si com­pletările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 6 al articolului 1 va ave următorul cuprins:

"6. datorie publică locală - totalitatea obligatiilor de plată, interne si externe, ale autoritătii administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi con­tractate direct sau garantate de autoritatea administratiei publice locale de pe piata internă si exterriă de capital. În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligatie de plată, exprimată în altă monedă decât cea natională, este calculată în moneda natională, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;"

2. La articolul 1, după punctul 6 se introduc punctele 61, 62 si 63 cu următorul cuprins:

61. garantie locală - angajamentul asumat de către o autoritate a administratiei publice locale fată de institutia creditoare de a plăti acesteia o anumită sumă, în cazul neexecutării obligatiilor de plată ale debitorului, pentru împrumuturile interne si externe contractate de unitătile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile si serviciile publice de interes local;

62. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiază situatia datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologică, si care are două componente: subre­gistrul datoriei publice interne locale si subregistrul datoriei publice externe locale;

63. registrul garantiilor locale - documentul care evi­dentiază situatia garantiilor locale si care are două compo­nente: subregistrul garantiilor interne locale si subregistrul garantiilor externe locale."

3. La articolul 5, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

“61. garantarea de împrumuturi pe termen mediu si lung si urmărirea achitării de către garantati, la scadentă, a obligatiilor de plată rezultate din împrumuturile respective;"

4. Punctul 2 al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"2. bugetele respective să nu aibă împrumuturi restante, precum si dobânzi si comisioane neachitate, aferente împrumuturilor contractate si/sau garantate."

5. Alineatul (5) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(5) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a căror finantare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum si cele din împru­muturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritătile administratiei publice locale, se aprobă, după caz, de către consiliile locale,judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti."

6. Alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refi­nantarea datoriei publice locale, în conditiile respectării pre­zentului capitol.

(2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, hotărăsc contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor ce le compun.

(7) Împrumuturile externe se vor contracta sau garanta de către, autoritătile administratiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta Comisiei de autorizare a coritractării de împru­muturi externe de către autoritătile administratiei publice locale."

7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 49 vor avea următorul cuprins:

“(2). Împrumuturile contractate de unitătile administrativ­teritoriale, institutiile si serviciile publice de interes local pot fi garantate de către autoritatea administratiei publice locale prin orice sursă de venituri, cu exceptia prevăzută la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabilă si se aplică din momentul acordării garantiei; veni­turile care se constituie în garantie si care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garan­tare respectiv, care se va aplica cu prioritate fată de orice revendicări ale unor terti către autoritatea administratiei publice locale respective, indifierent dacă aceste terte părti cunosc sau nu acordul de garantare. Documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la primărie sau, după caz, la consiliul judetean respectiv si la împrumutător.

(3) Toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi conside­rate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective."

8. Alineatele (1) si (2) ale arficolutui 51 vor avea următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Autoritătilor administratiei publice locale li se interzice accesul la credite sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate si/sau garan­tate aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat si/sau garantat în anul respectiv, depăseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defal­cate din impozitul pe venit.

(2) în scopul calculării acestei limite, pentru împrumutu­rile contractate si/sau garantate, cu o rată variabilă a dobânzii, se va efectua calculul folosind rata dobânzii vala­bilă la data acestuia."

9. După articolul 52 se introduce articolul 521 cu următorul cuprins:

"Art. 521. - (1) Valoarea totală a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se înscrie în regis­trul garantiilor locale al acestei autorităti si se raportează anual prin dările de seamă contabile.

(2) Registrul garantiilor locale cuprinde infiormatii care să specifice suma totală a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidentă a garantiilor locale, emise de “Ministerul finantelor."

10. După articolul 53 se introduce articolul 531 cu următorul cuprins:

"Art. 531. - (1) După contractarea si/sau garantarea de împrumuturi interne si/sau externe autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a împrumutului respectiv, copii de pe fiecare docu­ment primar care atestă, după caz:

a) contractarea/garantarea împrumutului;

b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/  garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta, cu res­pectarea clauzelor contractuale.

(2) Pe perioada rambursării împrumutului contractat/ garantat raportarea datelor referitoare la derularea împrumuturilor privind datoria publică locală se va efectua lunar, în termen de 20 de zile de la sfârsitul lunii de raportare.

11. La articolul 63 alineatul (1), după punctul 3 se intro­duce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31. nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (7) si ale art. 531 alin. (1) si (2)."

12. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

"(2) Contraventiile prevăzute la pct. 1 se sanctionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amendă de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 31 , cu amendă de la 25.000.000 lei, la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului."

13. După articolul 64 se introduce articolul 641 cu următorul cuprins:

"Art. 641. Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele, fapte:

a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fiost aprobate;

b) furnizarea de clate eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe."

14. La capitolul I din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor” care se revăd în bugetele locale", după punctul 7 se introduce punctul 71 "Fond pentru garantarea împrumutu­rilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente con­tractate/garantate de autoritătile administratiei publice locale"

15.  La capitolul II din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale", după punctul 11 se introduce punctul 111 "Fond pentru garantarea împrumu­turilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente con­tractate/garantate de autoritătile administratiei publice locale .”

Art. II. - Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul functiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 219.                                                                

                                                                                    

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, se prorogă la data de 31 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 220.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea, creantelor bugetare, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 82. - La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, alte autorităti ale administratiei Publice centrale, precum si autoritătile administratiei publice locale pot acorda:

a) amânări si esalonări la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare;

b) scutiri si reduceri de impozite si taxe, în conditiile legii;

c) amânări, esalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere;

d) amânări, esalonări, scutiri sau reduceri la plata obligatiilor bugetare ale societărilor comerciale în vederea măririi sanselor de privatizare, cu exceptia contributiei de asigurări sociale de stat si a contributiei pentru pensia suplimentară.

Esalonările la plată pot începe prin acordarea unui ter­men de gratie de până la 6 luni.

Pentru creantele reprezentând venituri bugetare ale autoritătilor administratiei publice locale înlesnirile la plată pot fi acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă numai de către acestea.

Pentru creantele bugetare pentru care s-au aprobat cereri de înlesniri la plată începând cu data comunicării aprobării, executarea silită nu se porneste sau nu se con­tinuă, după caz.

Ajutoarele de stat care depăsesc 100 miliarde lei trebuie notificate la Consiliul Concurentei, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

Agentii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor bugetare conform dispozitiilor prezentei ordo­nante de urgentă nu pot participa la nici o procedură de privatizare organizată de Fondul Proprietătii de Stat, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale, pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plată acordate.

Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plată privind creantele bugetare administrate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională, după caz. În cazul celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate procedura se stabileste de către acestea, cu avizul Ministerului Finantelor.

Pentru autoritătile administratiei publice locale procedura si competeniele de acordare a înlesnirilor la plată se stabi­lesc prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Functiei Publice.

Înlesnirile la plată pot fi acordate atât înaintea începerii executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor organul de executare poate cere debi­torului să constituie garantii corespunzătoare, potrivit legii.

Cererile de înlesniri la plata obligatiilor bugetare sunt supuse unei taxe de 0,5% din suma solicitată pentru acordarea de înlesniri la plată, care se plăteste anticipat.

Taxa prevăzută la alineatul precedent constituie venit al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetu­lui Fondului special al drumurilor publice, după caz, în conditiile legii, si nu se restituie.

Debitorii persoane juridice care au avut aprobate în conditiile legii, înlesniri la plata obligatiilor fată de bugetul de stat si care achită ratele restante, precum si obligatiile de plată curente până la data de 15 decembrie 2000, prin derogare de la dispozitiile art. 84, beneficiază de mentine­rea înlesnirii la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 222.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea

la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor,

în perioada 1998-2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor în perioada 1998-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, cu modi­ficările si completările ulterioare, se modifică si se comple­tează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"Lege privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-2001"

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

"(11) Beneficiarii creditelor care, datorită efectelor nega­tive produse de calamitătile naturale în agricultură în anul 2000, nu pot rambursa împrumuturile la termenele prevăzute la alin. (1), beneficiază de amânarea rambursării ratelor scadente cu maximum 360 de zile de la ultimul ter­men de rambursare în conditiile prevăzute la art. 8 si pot accede la noi credite.

(12) Amânarea rambursării ratelor scadente se face la solicitarea beneficiarilor, pe baza unei cereri înaintate băncilor comerciale înainte de ultimul termen de rambursare."'

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Sumele neutilizate din, fond, precum si cele provenite din rambursări de credite si din dobânzi, exis­tente la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la data de 31 decembrie 1998, la data de 31 decembrie 1999 si la data de 31 decembrie 2000 se reportează în anul următor si se utilizează în continuare, în conditiile prezentei legi."

4. După articolul 12 se introduc articolele 121 si 122 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Curtea de Conturi a României poate con­trola modul în care băncile comerciale cu care Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a încheiat conventii acordă cre­dite din fondul constituit conform prevederilor prezentei legi, precum si modul de utilizare a creditelor de către pro­ducătorii agricoli care beneficiază de astfel de credite.

Art. 122. - (1) Creditele acordate de băncile comerci­ale, potrivit prezentei legi, vor fi rambursate la fond până la 15 decembrie 2001.

(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) vor fi vărsate si dobânzile aferente creditelor acordate, diminuate cu boni­ficatiile calculate conform legii, iar după această dată sumele încasate la fond vor fi virate până la 25 decembrie 2001 de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la bugetul de stat."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 223.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, ­

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatele 1 -3 ale articolului 37 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februa­rie 1999, se modifică si vor avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Prim-magistratul-asistent este asimilat, ca rang si salarizare, presedintelui de curte de apel. El este numit dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 4 ani.

Magistratii-asistenti sefi sunt asimilati, ca rang si salari­zare, presedintelui de tribunal si sunt numiti dintre magis­tratii-asistenti cu o vechime de cel putin 3 ani în această functie. După un stagiu de 2 ani ca magistrati - asistent sef ei pot fi înaintati pe loc în functia de vicepresedinte de curte de apel si după alti 5 ani în functia, de resedinte de curte de apel.

Magistratii-asistenti sunt asimilati, ca rang si salarizare, judecătorului de curte de apel si sunt numiti dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratură de cel putin 4 ani. După un stagiu de 3 ani în această functie ei pot fi înaintati pe loc în functia de vicepresedinte de tribunal, iar după alti 3 ani, în functia de presedinte de tribunal." ­

Art. II. - Magistratii-asistenti si magistratii-asistenti sefi care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au fost înaintati pe loc, potrivit legii, în gradul de judecător de curte de apel, sunt asimilati, ca rang si salarizare, functiei de presedinte de tribunal.

Art.III. - Salarizarea magistratilor-asistenti, magistratilor­ asistenti sefi si prim-magistratului asistent ai Curtii Supreme de Justitie este cea reglementată de Legea nr. 50/1996 pri­vind salarizarea si alte drepturi ale personalului din orga­nele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, pentru functiile cu care acestia sunt asimilati potrivit preve­derilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în limita fondurilor bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 224.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 pri­vind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, se completează la articolul 22 cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea functiona­rilor publici salariile de bază, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se mentin la nivelul stabi­lit anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, în baza alin. (2) si a evaluării performantelor profesionale individuale."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 225.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind circulatia juridică a terenurilor cu destinatie forestieră

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Terenurile cu destinatie forestieră constituie fondul forestier national, care cuprinde:

a) fondul forestier proprietate publică;

b) fondul forestier proprietate privată.

Art. 2. - (1) Terenurile din fondul forestier proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt si rămân în circuitul civil.

(2) Terenurile din fondul forestier proprietate privată pot fi înstrăinate si dobândite prin acte juridice între vii, înche­iate în formă autentică.

Art. 3. - Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor din fon­dul forestier proprietate privată se face cu respectarea dreptului de preemtiune al statului, care se exercită prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) Vânzătorul este obligat să înstiinteze în scris despre oferta de vânzare unitatea silvică teritorială în raza căreia este situat terenul respectiv.

(2) Oferta de vânzare va cuprinde numele si prenumele vânzătorului, suprafata si folosinta terenului, - sarcinile care îl grevează, termenii si conditiile vânzării, precum si locul unde este situat terenul.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data înre­gistrării ofertei de vânzare unitatea silvică teritorială se va pronunta în numele statului, în scris, asupra exercitării dreptului de preemtiune, indicând si pretul oferit.

(2) Statul are drept de preemtiune la pret egal si în conditii egale.

(3) Dacă pretul oferit de titularul dreptului de preemtiune nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul la un pret superior oricărei alte persoane.

(4) Dacă fn termenul prevăzut la alin. (1), titularul drep­tului de preemtine nu si-a manifestat vointa de a cumpăra terenul, ace ta se poate vinde la pretul convenit între părti.

Art. 6. - (1) În fata notarului public, după expirarea ter­menului de 0 de zile prevăzut la art. 5 alin. (1), dovada respectării revederilor art. 4 si 5 se face cu actul eliberat vânzătorului de către unitatea silvică teritorială în a cărei rază este situat terenul.

(2) În situatia în care unitatea silvică teritorială în a cărei rază este situat terenul nu-si manifestă în scris, în termenul de 30 de zile, vointa de a cumpăra terenul, înstrăinarea terenului de către proprietar se poate face pe baza declaratiei pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că unitatea silvică teritorială nu si-a mani­festat, în termenul prevăzut de lege, dorinta de a cumpăra terenul. Pentru autentificare declaratia va fi însotită de dovada în înstiintării în scris a unitătii silvice teritoriale despre oferta de vânzare.

Art. 7. - (1) Schimbul de terenuri din fondul forestier proprietate privată între persoane fizice sau între persoane juridice de drept privat ori între persoane fizice si persoane juridice de drept privat se face cu acordul părtilor contractante.

(2) În toate cazurile de schimb de terenuri actul de schimb se încheie în formă autentică sub sanctiunea nulitătii absolute.

Art. 8. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractu­lui de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozitiilor art. 4 si 5 atrage nulitatea relativă a contractului.

(2) Actiunea în constatarea nulitătii poate fi introdusă de părti, de procuror sau de orice persoană interesată.

Art. 9. - (1) Statul, prin administratorul fondului fores­tier proprietate publică a statului, poate cumpăra terenuri degradate proprietate privată inapte pentru folosintă agri­colă, care pot fi ameliorate prin împădurire, cuprinse în perimetrele de ameliorare constituite în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, aprobată prin Legea nr. 107/1999, precum si alte terenuri, în vederea lichidării enclavelor, regularizării perimetrului si asigurării gospodăririi durabile a fondului forestier proprietate publică a statului, cu avizului inspectorului silivic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic, terenuri care urmează să fie incluse în fondul forestier national.

(2) Terenurile cumpărate în conditiile alin. (1) dobândesc destinatie forestieră si vor fi cuprinse în amenajamentele silvice prin trecerea acestora în proprietatea publică a sta­tului, în conditiile legii.

(3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (2) nu se plăteste taxa datorată pentru scoaterea definitivă din circui­tul agricol.

Art. 10. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu prevederile legislatiei civile, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonante de urgeniă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor,

pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 226.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordatea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din  22 iulie 1999, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonarlte de urgentă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Bogdan Tudoran,

subsecretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Mihail Nică

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Neculai Stoina,

general de divizie

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Dorelu Tărmureanu

Ministrul muncii si ptotectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

SOLDELE

militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studentilor si elevilor militari ai institutiilor de învătământ militare si civile si ale fiilor reglmentului

 

1. Militarii în termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studentii si elevii militari ai institutiilor de învătământ militare si civile au dreptul la o soldă lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel:

                a) Militarii în termen:

Gradul prevăzut în statutul de organizare pentru functia ce o indeplinesc

Coeficientul de ierarhizare

Soldat

0,200

Fruntas                  

0,240

Caporal                 

0,280

Sergent                  

0,400

               
                b) Militarii cu termen redus, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, beneficiază de o soldă lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,400.
                c) Studentii si elevii militari ai institutiilor de învătământ militare si civile:

Institutii de învătământ

Coeficientul de ierarhizare

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Scoli militare de maistri militari si subofiteri

0,200

0,240

0,390

-

­Academii si institutii de învătământ superior

0,240

0,280

0,420

0,500

Scoli militare de ofiteri de rezervă

 

0,280

 

 

 

d) Fiii regimentului beneficiază de o soldă lunară coresptanzătoare coeficientului de ierarhi­zare 0,200.

2. Militarii în termen, mentinuti peste durata serviciului militar în bază dispozitiilor legale, primesc în continuare solda, precum si indemnizatiile avute.

3. Militarii în termen, care fac parte din detasamentul de asanări si deminări al Ministerului Apărării Nationale si participă la astfel de operatiuni, au dreptul la o indemnizatie lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,400. "

4. Studentii si elevii militari ai institutiilor de învătământ, care sunt numiti în functiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în functie, pe lângă soldă, si o indemnizatie lunară diferentiată pe coeficienti de ierarhizare, astfel:

- student sau elev comandant de grupă 0,200 .

- student sau elev loctiitor comandant de plutori 0,220

- student sau elev plutonier de companie (similare) 0,240

- student sau elev plutonier major de batalion (similare) 0,260

- student sau elev plutonier adjutant de academie, institutie de învătământ superior (scoală) 0,400"

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. S2/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Prin prezenta lege se înfiintează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, institutie publică ce se finantează integral din venituri extrabugetare."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Pentru nevoile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale reprezentantelor sale Guvernul sau consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ori, după caz, consiliile locale, prin hotărâre pot atribui în administrare Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare imobilele necesare (terenuri si clădiri) din dome­niul public de interes national sau local, în 60 de zile de la cererea temeinic justificată a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietătii publice."

3. După articolul 7 se introduc articolele 71 si 72 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se finantează din venituri extrabugetare care provin din:

a) o cotă de 0,1 % calculată la valoarea tranzactiilor efectuate pe piata secundară, plătită de cumpărător;

b) o cotă de 0,2% calculată raportat la valoarea activu­lui net al arganismelor de plasament colectiv în valori mobi­liare, plătită de acestea;

c) o cotă de 0,5% calculată la valoarea emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice;

d) o cotă de 1% calculată raportat la valoarea efectivă a valorilor mobiliare care se distribuie în cadrul plasamen­tului privat, plătită de ofertant;

e) o cotă de 1% calculată raportat lâ valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare, plătită de ofertant;

f) dobânzi obtinute de la trezorerie pentru disponibilul din cont, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 66/1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994, modificată si republicată, si din plasamentele disponibilitătilor proprii, efectuate în titluri de stat.

(2) Modul de încasare si de gestionare va veniturilor prevăzute la alineatul precedent se stabileste prin regula­ment al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Utilizarea veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabuge­tare.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se aprobă de Parlament.

(5) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, pentru motive temeinice, poate achita, din proprie initiativă sau la cererea investitorilor, din veniturile sale, expertize financiar­ contabile sau de audit la organismele a căror activitate o reglementează si o supraveghează, în scopul apărării interesului public sau protejării investitorilor.

(6) Orice alte drepturi, taxe si amenzi stabilite prin lege si reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, percepute sau aplicate de aceasta, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 72. - (1) Salarizarea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se stabileste prin regulament propriu.

(2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va adopta regulamente proprii privind cheltuielile de protocol, parcul auto si consumul de carburanti."

4. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ca institutie publică si ca persoană juridică de drept public."

5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Regulile de deontologie profesională a mem­brilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cele privind personalul său si regimul disciplinar al acestuia se stabilesc prin lege."

6. După articolul 82 se introduc articolele 821 si 822 cu următorul cuprins:

"Art. 821. - (1) Administratorii societătilor deschise au obligatia de a prezenta atât cu ocazia adunării generale a actionarilor pentru aprobarea bilantului, cât si o dată pe tri­mestru, la cererea actionarilor care detin cel putin o zecime din capitalul social, rapoarte asupra gestiunii societătii sau asupra unor operatiuni determinate, care să cuprindă obli­gatoriu situatia financiară si patrimonială a societătii, politica economică si concurentială adoptată sau planificată, precum si prognoza asupra evolutiei societătii.

(2) Rapoartele întocmite trebuie să cuprindă toate informatiile utile si semnificative asupra situatiilor prezentate, cu exceptia informatiilor confidentiale care au fost avizate ca atare de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în conditiile legii.

(3) În cazul în care actionarii societătii cer convocarea adunării generale în conditiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, administratorii sunt obligati să convoace adunarea generală a actionarilor a cărei ordine de zi va cuprinde cel putin problemele specifi­cate în cererea formulată, dacă acestea nu contravin competentei adunării generale.

(4) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va emite reglementări privind forma si continutul minim al rapoartelor administratorilor asupra gestiunii societătii.

Art. 822. - (1) Actionarii care detin, individual sau împreună, cel putin 10% din actiunile emise de societătile comerciale deschise cu capital majoritar privat vor putea reclama administratorilor sau cenzorilor societătii orice operatiuni din gestiunea acesteia.

(2) În urma reclamatiei administratorii si cenzorii sunt obligati să analizeze operatiunile respective si să întoc­mească un raport care să fie predat actionarilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data reclamatiei.

(3) Actionarii mentionati la alin. (1), primind raportul, vor putea cere instantei să desemneze, pe cheltuiala lor, unul sau mai multi experti, însărcinati să analizeze operatiunile reclamate si să întocmească un raport, care să le fie înmânat si, totodată, predat oficial administratorilor si cen­zorilor societătii, spre a fi analizat si pentru a se propune măsuri corespunzătoare.

(4) Dacă administratorii si cenzorii nu vor răspunde în termenul stabilit la alin. (2), actionarii se vor putea adresa instantei de judecată care îi va putea obliga pe acestia la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere."

7. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - (1) O persoană care, nemijlocit si singură sau împreună si în legătură cu alte persoane, intentionează să dobândească valori mobiliare aflate sub incidenta pre­zentei legi si care, împreună cu cele deja detinute sau aflate în proprietate, ar conferi o pozitie de control asupra emitentului, va face o ofertă publică pentru dobândirea acestor valori mobiliare.

(2) Persoana care, nemijlocit si singură sau împreună si în legătură cu altii, intentionează să dobândească valori mobiliare reglementate de prezenta lege si care, ele singure sau împreună cu cele deja detinute sau aflate în proprie­tate, ar conferi persoanei sau grupului de persoane o pozitie majoritară în adunarea generală a emitentului va face o ofertă publică pentru cumpărarea oricăror actiuni aflate încă în circulatie ale respectivului emitent.

(3) Persoana care, nemijlocit si singură sau împreună si în legătură cu altii, intentionează să dobândească, prin orice metodă legală, cu exceptia ofertei publice de cumpărare, valori mobiliare emise de societătile deschise cu capital majoritar privat si care, ele singure sau împreună cu cele deja detinute sau aflate în proprietate, conferă persoanei sau grupului de persoane o pozitie majoritară în adunarea generală a emitentului va face ulte­rior dobândirii acestei pozitii, o ofertă publică pentru cumpărarea oricăror actiuni aflate încă în circulatie ale res­pectivului emitent.

(4) Oferta publică pentru cumpărarea oricăror actiuni aflate încă în circulatie ale respectivului emitent va fi initiată în termen de 60 de zile de la data dobândirii pozitiei majoritare.

(5) Până la închiderea ofertei publice de cumpărare prevăzute la alin. (4) toate drepturile de actionar aferente valorilor mobiliare care sunt detinute cu încălcarea alin. (2), (3) sau (4) sunt suspendate de drept.

(6) Prezentul articol nu se aplică în cazul înstrăinării actiunilor detinute de stat la societăti comerciale, în confor­mitate cu prevederile legale în vigoare."

8. După articolul 91 se introduc articolele 911-914 cu următorul cuprins:

"Art. 91  - (1) Detinerea de actiuni la societătile des­chise constituie investitie în scopul obtinerii de venit si beneficiază de protectie în ceea ce priveste conservarea si protectia investitiei efectuate, precum si exercitarea dreptu­rilor de actionar.

(2) Este interzisă folosirea în mod abuziv a pozitiei dominante detinute - de actionari, administratori sau functionari ai societătii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drep­turilor de actionar si prejudicierea acestora.

Art. 912. - (1) Actionarii înregistrati la data de referintă au dreptul de a participa la adunarea generală a actionari­lor si de a li se permite accesul în locul în care se desfăsoară adunarea.

(2) Accesul actionarilor persoane fizice în locul în care se desfăsoară adunarea generală a actionarilor se face prin simpla probă a identitătii acestora.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor, în cazul împiedicării accesului unuia sau mai multor actio­nari care detin cel putin 5% din capitalul social în locul de desfăsurare a adunării, vor putea fi suspendate de instanta de judecată, la cererea acestor actionari, până la solutiona­rea definitivă a cererii de anulare a hotărârii adunării gene­rale a actionarilor atacată.

Art. 913. - Administratorii societătilor comerciale des­chise sunt obligati să elibereze, la cererea actionarilor si pe cheltuiala lor, copii de pe procesele-verbale ale deliberărilor si deciziilor luate de consiliul de administratie în sedintele având pe ordinea de zi atributii delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comer­ciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 914. - Hotărârile adunărilor generale, precum si deciziile luate în conditiile art. 913 care încalcă drepturile actionarilor recunoscute de lege sunt anulabile în conditiile art. 131 si 132 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 915. - (1) Administratorii au obligatia să convoace adunarea generală a actionarilor ori de câte ori ei, angajati, actionari ai societătii sau persoane implicate cu acestia intentionează să încheie orice act juridic cu societatea, a cărui valoare este egală cu cel putin 1 % din valoarea capi­talului social al societătii.

(2) În cadrul adunării generale a actionarilor astfel con­vocată se va supune la vot aprobarea încheierii actelor juridice respective ce vor fi prezentate în detaliu, iar per­soanele cu interes în actul juridic respectiv se vor abtine de la vot, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă, fără votul lor, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(3) În cazul în care societatea urmează să încheie acte juridice cu persoanele mentionate la alin. (1), acestea se vor aproba de adunarea generală a actionarilor cu respec­tarea intereselor societătii în raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piată.

(4) Actele juridice de valoarea prevăzută la alin. (1), după aprobarea si încheierea lor, vor fi aduse la cunostintă actionarilor în prima adunare generală după încheierea lor, indiferent de persoanele care le-au încheiat.

(5) Rapoartele anuale si semestriale obligatorii conform legii vor mentiona într-un capitol special aceste acte.

Art. 916. - (1) Administratorii sau directorii autorizati vor putea să închei acte juridice prin care să dobăndească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garantie active fixe aflate în patrimoniul societătii, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, 10% din valoarea capi­talului social, numai după aprobarea de către adunarea generală extra;ordinară a actionarilor a elementelor respecti­velor acte.

(2) Încheierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală depăseste 10% din valoarea contabilă a activelor care fac parte din patri­moniu la data încheierii actului juridic, si asocierile .cu caracter comercial pentru o perioadă mai mare de un an se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor .

(3) În cazul încălcării prevederilor alin. (1) si (2) oricare dintre actionari poate cere instantei judecătoresti anularea actului juridic încheiat si urmărirea administratorului sau a directorului autorizat culpabil, pentru repararea prejudiciului cauzat societătii.

Art. 91 . - Convocarea actionarilor semnificativi la adu­narea generală a actionarilor societătii se va face obligato­riu si prin scrisoare recomandată pe adresa acestora.

Art. 918. - (1) Nu pot fi administratori, directori, cenzori sau reprezentanti ai societătii deschise persoanele care au fost condamnate pentru infractiuni prevăzute de prezenta lege, precum si persoanele mentionate la art. 6 alin. (2) si la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va tine Tabloul persoanelor incompatibile cu functii în societătile deschise si va furniza oricărei persoane, la cerere si contra cost, informatii privind incompatibilitatea unei persoane în conditiile prezentei legi.

(3) Hotărârile de condamnare a persoanelor pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi se comunică din oficiu de către instantele judecătoresti Corriisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care va înscrie aceste persoane în Tabloul persoanelor incompatibile cu functii în societătile deschise.

Art. 919. - (1) Administratorii societătilor comerciale deschise vor fi numiti si revocati din functie prin metoda votului cumulativ, la cererea actionarilor care detin, singuri sau împreună cu altii, actiuni ce reprezintă fie cel putin 15% din capitalul subscris al societătii, fie cel putin 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a societătii.

(2) Prin votul cumulativ administratorii societătii sunt numiti în functie prin distribuirea de către fiecare actionar, o singură dată, a unui număr determinat de voturi cumu­late - calculate prin înmultirea numărului de voturi detinute cu numărul de administratori ce urmează să fie numiti - către una sau mai multe persoane dintre candidatii propusi ca administratori, urmând să fie numite în functie persoanele care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(3) În societătile în care numărul membrilor consiliului de administratie sau structura detinerilor de actiuni nu per­mite reprezentarea actionarilor minoritari, unul dintre cenzori va fi ales prin votul actionarilor care nu detin voturi sufici­ente pentru a numi în consiliul de administratie o persoană propusă de acestia.

(4) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va emite reglementări privind aplicarea metodei votului cumulativ, precum si reglementări referitoare la numirea cenzorului în conditiile alin. (3).

Art. 9110. - (1) Majorarea capitalului social al societătilor deschise va fi avizată de Comsia Natională a Valorilor Mobiliare si se va realiza cu respectarea dreptului de preferintă al actionarilor înregistrati în registrul actionari­lor la data de referintă stabilită pentru actionarii care pot participa la adunarea generală privind majorarea capitalului social, proportional cu cotele detinute de acestia la această dată.

(2) Înregistrarea mentiunilor privind majorarea capitalului social la oficiul registrului comertului se va efectua numai cu avizul eliberat de Comisia Naiională a Valorilor Mobiliare.

(3) Oficiul de evidentă a valorilor mobiliare din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare va înregistra numai actiunile subscrise si achitate integral în momentul subscri­erii acestora.

Art. 9111. - (1) Societătile deschise vor proceda la actualizarea valorii imobilizărilor aflate în patrimoniul lor anterior efectuării oricărei majorări de capital, în cazul în care rata inflatiei depăseste 10% fată de data ultimei evaluări.

(2) La actualizarea valorii imobilizărilor prevăzută la alineatul precedent se vor lua în calcul utilitatea si valoarea de piată a bunurilor respective.

(3) Capitalul social al societătii se va majora în urma actualizării cu diferenta de valoare rezultată si se vor emite actiuni ce vor fi distribuite tuturor actionarilor societătii, pro­portional cu cota lor de participare la capitalul social la data de referiniă stabilită pentru actionarii care pot participa la adunarea generală privind majorarea capitalului social.

Art. 9112. - (1) În cazul majorărilor de capital prin aport în natură, evaluarea aportului se va face de către un expert numit de adunarea generală a actionarilor, iar actionarii care detin, singuri sau împreună cu altii, cel putin 5% din capitalul social al societătii au dreptul la o expertiză independentă pe cheltuială proprie.

(2) După întocmirea raportuui de expertiză de către evaluatorul numit de adunarea generală a actionarilor administratorii îl vor depune de îndată spre consultare la se.diul societătii si vor informa în scris actionarii prevăzuti la alin. (1) despre aceasta.

(3) Actionarii prevăzuti la alin. (1), în termen de 7 zile de la comunicarea depunerii raportului, consultându-l, vor putea solicita efectuarea expertizei independente ce va fi depusă la societate în acelasi termen scurs între data hotărârii adunării generale de numire a evaluatorului si data depunerii primului raport de expertiză.

(4) Administratorii societătii vor pune la dispozitie exper­tului numit de actionari bunurile sau documentele necesare în vederea realizării expertizei independente.

(5) În cazul unei diferente depăsind 10% între valorile diferite stabilite de rapoartele de expertiză, administratorii societătii împreună cu actionarii prevăzuti la alin. (1) vor numi un expert comun care va concilia valorile stabilite.

(6) Actionarii care nu participă cu aport în natură au drept de preferintă si pot participa cu aport în numerar în cadrul aceleiasi operatiuni de majorare a capitalului social, proportional cu cota detinută de acestia.

Art. 9113. - Fuziunea societătilor deschise se va face în cazul prevăzut la art. 236 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin stabilirea unei rate de schimb a actiunilor societătilor participante la fuziune, determinată prin raportarea la valoarea de piată, calculată ca medie aritmetică ponderată a ultimelor trei sedinte de tranzactionare pe pietele reglementate unde se tranzaciionează actiunile acestor societăti, actualizată cu rata inflatiei.

Art. 9114. - (1) Societătile deschise nu vor putea stabili o altă dată de referintă pentru determinarea actionarilor îndreptătiti să primească dividende decât cea stabilită pen­tru determinarea actionarilor îndreptătiti să voteze în adu­narea generală care fixează dividendul.

(2) Dividendele vor fi plătite actionarilor în termen de maximum 60 de zile de la data adunării ce aprobă distri­buirea lor."

9. După articolul 93 se introduce articolul 931 cu următorul cuprins:

"Art. 931. - O persoană nu poate fi numită cenzor extern independent al societătii atunci când se poate dovedi că se află în relatii speciale de afaceri sau de altă natură, trecute sau prezente, cu unul dintre actionari, admi­nistratori sau directori."

10. La articolul 104, după litera g) se introduc literele h), i), j), k) si I) cu armătorul cuprins:

"h) împiedicarea accesului actionarului înregistrat la data de referintă, care a făcut proba identitătii sale în locul în care se desfăsoară adunarea generală;

i) exercitarea functiilor sau însărcinărilor lor de către administrator, director, cenzor sau reprezentantul legal al societătii, cu încălcarea dispozitiilor art. 918 alin. (1);

j) nerespectarea de către administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societătii a obligatiei de a prezenta conform art. 821 alin. (l) rapoarte asupra gestiunii societătii sau asupra unor operatiuni deter­minate;

k) nerespectarea de către administratorul societătii a obligatiei de a convoca adunarea generală a actionarilor a cărei ordine de zi va cuprinde cel putin problemele specifi­cate în cererea formulată de actionari, conform art. 821 alin. (4);

l) nerespectarea de către persoana care este detinătoare de informatii confidentiale si/sau privilegiate a dispozitiilor art. 86 alin. (1)."

11. Alineatul (1) al articolului 106 va avea următorul cuprins:

"Art. 106. - (1) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 104 se constată de agentii împuterniciti în acest scop de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Săvârsirea con­traventiilor prevăzute la art. 104 lit. h) poate fi constatată si de ofiterii si subofiterii de politie."

12. După articolul 108 se introduce articolul 1081 cu următorul cupriris:

Art. 1081. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 104 lit. h)-l) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoa­nelor juridice."

13. După articolul 114 se introduce articolul 1141 cu următorul cuprins:

"Art. 1141. - Se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societătii, care refuză să pună la dis­pozitie expertilor, în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 9112, bunurile si documentele necesare sau îi împie­dică, cu rea-credintă, să îndeplinească însărcinările primite."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 iulie 1999, se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modi­ficările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Victoria Anghelache,

vicepresedinte

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Presedintele Consiliului de administratie al

Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 229.