MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 564   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 14 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.047. - Hotărâre pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

1.049. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 23 mai 2000

 

Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

1.051. - Hotărâre privind transmiterea unei centrale termice si a spatiului aferent acesteia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Societătii Române de Televiziune

 

1.073. - Hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar acordat populatiei afectate de calamitătile naturale produse în unele judete

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.473. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1039

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a), semnat la Bucuresti la 4 august 1997, după cum urmează:

a) Apendicele la anexa nr. 2 "Categorii si trageri" din acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

b) Apendicele la anexa nr. 3 "Categorii eligibile", din acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.047.                                                                                                                                        

 

ANEXA Nr. 1

(Apendice la anexa nr 2)                            

                                                                                         

Nr.

crt.

Categoria

Suma alocată din împrumut (dolari)

 

% de cheltuieli care va fi finantat (% din valoarea contractului, exclusiv taxe si impozite locale)

1.

Bunuri pentru Partea 1 (Arad)

1.747.856,62

100,00

2.

Lucrări pentru Partea 1 (Arad) 

1.638.000,00

100,00

3.

Bunuri pentru Partea 2 (Bacău)

3.506.000,00

100,00

4.

Lucrări pentru Partea 2 (Bacău)

0,00

0,00

5.

Bunuri pentru Partea 3 (Bistrita), cu exceptia celor pentru Partea 3 (iii) (B)

298.000,00

100,00

6.

Bunuri pentru Partea 3 (iii) (B) (Bistrita)

3.926.000,00

75,14

7.

Bunuri pentru Partea 3 (Bistrita)

0,00

0,00

8.

Bunuri pentru Partea 4 (Botosani)          

1.083.000,00

100,00

9.

Lucrări pentru Partea 4 (Botosani)

1.284.000,00

100,00

10.

Bunuri pentru Partea 5 (Brăila)                 

2.485.000,00

100,00

11.

Lucrări pentru Partea 5 (Brăila)                 

2.515.824,04

100,00

12.

Bunuri pentru Partea 6 (Cluj)   

2.365.655,00

100,00

13.

Lucrări pentru Partea 6 (Cluj)   

15.059.345,00

100,00

14.

Bunuri pentru Partea 7 (Constanta)

6.741.000,00

100,00

15.

Lucrări pentru Partea 7, cu exceptia celor pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanta)

5.149.000,00

100,00

16.

Lucrări pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanta)               

3.634.209,73

64,00

17.

Bunuri pentru Partea 8 (Focsani)

2.427.000,00

100,00

18.

Lucrări pentru Partea 8 (Focsani)

3.369.000,00

100,00

19.

Lucrări pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)

1.933.000,00

48,70

20.

Lucrări pentru Partea 9 (i) (B) (Oradea)

3.125.000,00

60,30

21.

Bunuri pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)    

3.508.000,00

100,00

22.

Lucrări pentru Partea 9 (Oradea), cu exceptia celor pentru părtile 9 (i) (A) si 9 (i) (B)

0,00

 

23.

Bunuri pentru Partea 10 (Târgoviste)

2.489.000,00

100,00

24.

Lucrări pentru Partea 10 (Târgoviste)

2.370.000,00

100,00

25.

Servicii pentru Partea 11 (Generală)

154.000,00

100,00

26.

Nealocate pentru Partea 1 (Arad) 

375.14.3,38

 

Nealocate pentru Partea 2 (Bacău)                

433.000,00

 

Nealocate pentru Partea 3 (Bistrita)              

0,00

 

Nealocate pentru Partea 4 (Botosani)

0,00

 

Nealocate pentru Partea 5 (Brăila)

253.175,96

 

Nealocate pentru Partea 6 (Cluj)

0,00

 

Nealocate pentru Partea 7 (Constanta)

1.471.790,27

 

Nealocate pentru Partea 8 (Focsani)

0,00

 

Nealocate pentru Partea 9 (Oradea)

1.058.000,00

 

Nealocate pentru Partea 10 (Târgoviste)

601.000,00

 

TOTAL:

75.000.000,00 

 

 

ANEXA Nr. 2

(apendice la anexa nr. 3)

 

CATEGORII  ELIGIBILE

 

Partea 1 (i)(A)

Partea 5(i)(C)

Partea 8(i)(A)

Partea 1 (i)(C)

Partea 5(i)(D) 

Partea 8(i)(B)

Partea 1 (i)(D)

Partea 5(i)(F)  

Partea 8(i)(D)

Partea 1 (ii)(C)                 

Partea 5(ii)(A)

Partea 8(ii)(D)

Partea 8(ii)(E)

Partea 2(i)(C)

Partea 6(i)(A)

Partea 8(ii)(F)

Partea 2(i)(D)

Partea 6(i)(B)

 

 

Partea 6(ii)(B)

Partea 9(i)(A)

Partea 3(i)(B)  

Partea 6(ii)(E)

Partea 9(i)(B)

Partea 3(i)(C)

Partea 6(ii)(H)

Partea 9(i)(E)

Partea 3(iii)(D)                

Partea 6(ii)(I)

Partea 9(ii)(B)

Partea 3(iii)(E)

 

 

 

 

 

Partea 4(i)(A) 

Partea 7(i)(A)

Partea 10(i)(A)

Partea 4(i)(B)

Partea 7(i)(B)

Partea 10(i)(C)

Partea 4(i)(C)

Partea 7(i)(D) 

Partea 10(i)(E)

Partea 4(i)(E)  

Partea 7(i)(F)  

Partea 10(ii)(D)

Partea 7(i)(G)

 

Partea 7(ii)(C)

Partea 11 G3

Partea 7(iii)(B)                

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor,

Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 23 mai 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 23 mai 2000.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita bugetului anual aprobat pentru ministerele implicate.

                               

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.049.

 

 

ACORD

între Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei, denumite în continuare părti,

hotărând dezvoltarea si încurajarea cooperării în domeniul protectiei mediului, recunoscând importanta protectiei mediului,

fiind convinse că o colaborare strânsă în domeniul protectiei mediului, precum si eforturile reciproce de reducere a poluării transfrontieră înseamnă o contributie importantă la dezvoltarea relatiilor dintre cele două tări,

dorind să dezvolte în continuare relatiile reciproce conform dreptului international, în special Cartei Natiunilor Unite, Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa de la Helsinki, precum si documentelor ulterioare, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1 - Pentru reducerea poluării transfrontieră părtile vor dezvolta si vor sustine cooperarea în legătură cu anumite proiecte referitoare la transferul de cunostinte si tehnologie în domeniul protectiei mediului.

Cooperarea se va baza pe eforturile comune directe ale autoritătilor implicate si ale altor detinători de titluri de proprietate, incluzând întreprinderi, institute si organizatii particulare.

Eforturile se vor focaliza în special pe analizarea impactului negativ asupra mediului, prin dezvoltarea si aplicarea în comun a solutiilor pentru îmbunătătirea stării mediului si rezolvarea problemelor legate de protectia si utilizarea ratională a resurselor naturale.

 

ARTICOLUL 2 - Principalele domenii ale cooperării în domeniul mediului vor fi:

- protectia aerului, a solului si a pădurilor;

- poluarea aerului cauzată de productia de energie, precum si de întreprinderi;

- gestionarea apelor si protectia apelor subterane;

- controlul si combaterea poluării marine;

- administrarea deseurilor;

- conservarea naturii;

- instruirea în domeniul mediului, educatie si cooperare stiintifică;

- aspecte legale, institutionale si economice privind managementul mediului.

De asemenea, se pot lua în considerare si proiectele care îndeplinesc conditiile cerute, chiar dacă aceste proiecte nu sunt incluse în principalele domenii de cooperare.

Proiectele care au ca scop prevenirea daunelor aduse mediului sau remedierea problemelor de mediu deja existente vor face obiectul acestui acord.

În domeniul controlului poluării se va acorda o atentie deosebită sprijinirii introducerii si aplicării de tehnologii noi/ mai curate.

 

ARTICOLUL 3 - Părtile vor sprijini si vor încuraja colaborarea în domeniul protectiei mediului dintre institutii, organizatii si întreprinderi românesti si daneze.

În baza acestui acord întreprinderile, institutiile sau organizatiile românesti si daneze pot stabili programe si/sau proiecte comune în domeniul protectiei mediului.

Echipamentele, materialele si alte bunuri donate de partea daneză, destinate realizării proiectelor si programelor din cadrul acestui acord, vor fi scutite de plata drepturilor de import aferente.

Veniturile persoanelor fizice străine care desfăsoară în România activitate de consultantă în cadrul acordului de finantare gratuită nu sunt venituri impozabile potrivit legislatiei privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice.

Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România va informa Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei despre schimbările legislatiei privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice în cazul în care acestea afectează prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4 - Auditorul general al Regatului Danemarcei, pe baza documentelor relevante din România si din Regatul Danemarcei, are dreptul să facă auditul si să inspecteze folosirea mijloacelor financiare daneze.

 

ARTICOLUL 5 - Pentru a se asigura o aplicare eficientă a prevederilor acestui acord părtile vor stabili un grup de lucru permanent româno-danez.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestui acord părtile vor cădea de acord asupra numirii presedintelui si secretarului grupului de lucru.

Grupul de lucru va fi si forumul pentru discutii comune privind subiectele de mediu care nu se referă la proiecte specifice.

Întâlnirile grupului de lucru privind problemele de interes reciproc se vor desfăsura în România sau în Regatul Danemarcei, la cerere.

 

ARTICOLUL 6 - Întâlnirile periodice ale grupului de lucru se vor organiza în concordantă cu acordul anterior al părtilor.

Costurile de călătorie pentru expertii participanti la reuniunile grupului de lucru vor fi acoperite de partea trimitătoare numai dacă nu s-a convenit altfel. Costurile de cazare si de transport în tara primitoare se vor acoperi de către partea gazdă.

 

ARTICOLUL 7 - Unitătile competente pentru aplicarea acestui acord vor fi Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România în Bucuresti si Ministerul Mediului si Energiei din Regatul Danemarcei în Copenhaga.

 

ARTICOLUL 8 - Acest acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc pe cale diplomatică despre îndeplinirea procedurilor legale nationale necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

Acordul poate fi modificat sau amendat printr-un acord comun scris al părtilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. 1.

Acest acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părti nu notifică în scris celeilalte părti intentia sa de a-l denunta, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei respective.

Semnat la Bucuresti la 23 mai 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, daneză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apelor, Pădurilor

si Protectiei Mediului din România,

Romică Tomescu,

ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului

Pentru Ministerul Mediului si Energiei

din Regatul Danemarcei,

Niels Helveg Petersen,

ministrul afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei centrale termice si a spatiului aferent acesteia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea centralei termice si a spatiului aferent acesteia, proprietate publică a statului, situate în municipiul Iasi, str. Lascăr Catargi nr. 33, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Societătii Române de Televiziune pentru Studioul Teritorial de Televiziune Iasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea centralei termice si a spatiului aferent acesteia, transmise potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.051

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a centralei termice si a spatiului aferent acesteia, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Societătii Române de Televiziune pentru Studioul Teritorial de Televiziune Iasi

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Iasi, str. Lascăr Catargi nr. 33

Ministerul Apărării Nationale Studioul Teritorial de Televiziune Iasi

Societatea Română de Televiziune pentru

Centrală termică situată la demisolul clădirii aflate în admi- nistrarea Societătii Române de Televiziune, cu două cazane PAG 25 si un cazan abur vertical de medie presiune si schimbător de căldură 6 x 4000.                              

· suprafata construită = 62,5 m2                

· suprafata desfăsurată= 62,5 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar acordat populatiei afectate de calamitătile naturale produse în unele judete

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 60.300.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar care se acordă populatiei din unele judete afectate de calamitătile naturale, pentru refacerea locuintelor si a anexelor gospodăresti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu sumele prevăzute în anexă se suplimentează bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective la "Venituri" la subcapitolul "Venituri din fondul de interventie", respectiv la "Cheltuieli" la subcapitolul Cheltuieli din fondul de interventie", iar utilizarea sumelor " se face de ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Sumele reprezentând ajutoare financiare vor fi stabilite de comisiile judetene de apărare împotriva dezastrelor, împreună cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si vor fi repartizate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în limita sumelor aprobate pentru fiecare judet prin ordin al prefectului.

Art. 4. - Repartizarea sumelor pe fiecare gospodărie afectată se va face prin dispozitie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate, în conformitate cu prevederile art. 3.

Art. 5. - Prefecturile, împreună cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor verifica destinatia sumelor astfel repartizate.

Art. 6. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.073.

 

ANEXĂ

 

Nr.

crt.

Judetul

Totalul sumei pe judet

(mii lei)

1.

Alba

3.500.000

2.

Arad     

2.150.000

3.

Arges

1.500.000

4.

Bihor

1.500.000

5.

Bistrita-Năsăud

1.500.000

6.

Botosani

8.000.000

7.

Brasov

1.000.000

8.

Buzău  

1.000.000

9.

Caras-Severin 

8.500.000

10.

Călărasi

500.000

11.

Cluj

500.000

12.

Constanta

500.000

13.

Dâmbovita

300.000

14.

Gorj

1.000.000

15.

Harghita

100.000

16.

Hunedoara

4.500.000

17.

Iasi

500.000

18.

Maramures

4.000.000

19.

Mehedinti

50.000

20.

Mures

2.000.000

21.

Satu Mare

2.000.000

22.

Sălaj

1.000.000

23.

Sibiu

750.000

24.

Suceava

650.000

25.

Timis

6.700.000

26.

Tulcea

100.000

27.

Vaslui

4.500.000

28.

Vâlcea

2.000.000

 

TOTAL GENERAL:

60.300.000

                                                                                                                         

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1039

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului începând cu data de 14 noiembrie 2000.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1 - Forma si codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1039.

 

ARTICOLUL 2 - Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29 si 30 noiembrie 2000. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 , 22, 26, 27 si 28 februarie 2001.

 

ARTICOLUL 3 - Valoarea nominală a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4 - Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, tipărite în multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5 - Rata dobânzii

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 44% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = (VN x 44 x 90)/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6 - Data scadentei

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7 - Închiderea emisiunii

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 30 noiembrie 2000, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8 - Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Ele se răscumpără de trezoreria statului în ziua prezentării acestora la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobândă capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen, comunicată de Ministerul Finanielor, asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9 - Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2000.

Nr. 1.473.