MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 546    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 6 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

40. - Hotărâre referitoare la Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale, înfiintată prin Hotărârea Senatului nr. 21/1999

 

DECIZII

 

7. - Decizie a presedintelui Senatului si a presedintelui Camerei Deputatilor privind demisia din functie a presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

DECRETE

 

418. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

 

419. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Justitiei

 

420. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul de Interne

 

421. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

422. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană, si de contraamiral unor colonei si comandori din Ministerul Apărării Nationale

 

423. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali de brigadă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

424. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul de Interne

 

425. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali si contraamirali din Ministerul Apărării Nationale

 

426. - Decret privind aprobarea înfiintării unui consulat general al României


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Raportul comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale, înfiintată prin Hotărârea Senatului nr. 21/1999

 

Având în vedere Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale, precum si dezbaterile care au avut loc în sedintele Senatului din 25 si 31 octombrie 2000,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul îsi însuseste raportul prezentat de Comisia de anchetă.

Art. 2. - Ca urmare a prezentării Raportului Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale si a discutiilor purtate, Senatul constată că prin vânzarea a 35% din actiunile Fondului Proprietătii de Stat către OTEROM si prin darea spre administrare a 16% din actiunile acestuia către acelasi OTEROM a avut loc un transfer de monopol de la statul român către o firmă cu răspunderi limitate OTEROM din Cipru, al cărei actionar principal este OTE - Grecia.

Art. 3. - Guvernul va analiza corectitudinea si legalitatea procedurilor, metodologiei si conditiilor de privatizare a ROMTELECOM si va adopta măsurile necesare care să asigure dezvoltarea si modernizarea acestei societăti în conformitate cu strategia guvernamentală în telecomunicatii.

Art. 4. - Guvernul va reanaliza legislatia si reglementările existente privind modul de stabilire si control al tarifelor de telecomunicatii si va stabili un cadru reglementar pentru o evolutie adecvată în interesul abonatilor telefonici si al necesitătilor de dezvoltare ROMTELECOM.

Art. 5. - Guvernul va emite în termen de 30 de zile o ordonantă de urgentă prin care devine obligatoriu avizul Oficiului Concurentei la modificarea tarifelor pentru toate domeniile în care există un monopol.

Art. 6. - Guvernul va stabili de urgentă, împreună cu institutiile abilitate, măsurile necesare pentru ca ROMTELECOM să asigure o tratare corespunzătoare a problemelor privind siguranta natională.

Art. 7. - Guvernul va analiza si va decide în termen de 30 de zile oportunitatea asupra modului actual de administrare a 16% din actiunile Fondului Proprietătii de Stat, conferite cu statut de uzufruct, a căror acordare, după retragerea din competitie a companiilor France Telecom, Deutsche Telekom, KPN si SBC, a afectat procesul de licitatie.

Art. 8. - Guvernul împreună cu ROMTELECOM vor lua măsuri ca în cel mai scurt timp să includă, în mod imperios necesar, restimularea achizitiei de echipamente produse în societătile mixte din România în domeniul telecomunicatiilor.

Art. 9. - Guvernul si Ministerul Public vor extinde ancheta asupra celor sesizate în raport, asupra nerespectărilor de legislatie si de reglementări pe parcursul privatizării si vor adopta măsurile ce se impun.

Concluziile acestor anchete, măsurile adoptate si solutiile de rezolvare a problemelor ridicate vor fi prezentate Senatului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Comisia de anchetă, analizând conditiile în care a fost încheiată tranzactia, apreciază că pretul obtinut este de 3-4 ori mai mic fată de dotarea existentă, investitiile realizate în ultimii 10 ani, gradul de modernizare (digitalizare peste 33%) si profitabilitatea ROMTELECOM, luând în comparatie rezultate ale privatizărilor similare ale Polsky Telecom si Cesky Telecom.

Se va verifica dacă a fost aplicată prevederea din Statutul OTEROM art. 11  privind acordarea a 10% din valoarea tranzactiei drept comision.

Art. 11. - Comisia de anchetă, având în vedere că nu i-au fost remise toate documentele cerute asupra procesului de privatizare, propune Senatului care va fi ales după 26 noiembrie 2000 să constituie o nouă comisie de anchetă care să urmărească mersul cercetărilor prevăzute la art. 9 si să facă, de asemenea, propriile cercetări, acolo unde este cazul.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 31 octombrie 2000.

Nr. 40.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind demisia din functie a presedintelui

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Având în vedere demisia domnului Alexandru Mirel Tariuc din functia de presedinte al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

 

Presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor emit prezenta d e c i z i e.

 

Articol unic. - Se constată încetarea exercitării de către domnul Alexandru Mirel Tariuc a functiei de presedinte al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prin demisie.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 31 octombrie 2000.

Nr. 7.

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel

din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă colonelului dr. Dudu Radu Vasile.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei

din Ministerul Justitiei

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul justitiei,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor:

- colonel Băditoiu Dumitru Constantin;

- colonel Roman Ioan Petru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei

din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a), al art. 64 si 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor:

- colonel Bogdan Anghel Stan-Mihail;

- colonel Chirilă Chirilă Constantin;

- colonel Crisan Gheorghe Ion;

- colonel Dimitriu Ecaterina Ioan;

- colonel Dîrnă Marin Constantin;

- colonel Dumitru Niculae Marian;

- colonel Fătuloiu Gheorghe Dan-Valentin;

- colonel Geantă Petre Zamfir;

- colonel Gorjan Constantin Ilie;

- colonel Hanganu Nicolae Nicolae;

- colonel Nan Alexandru Aurelian;

- colonel Neamtu Petrea Gheorghe;

- colonel Popescu Sergiu Marcel;

- colonel Rădoi Cornele Constantin;

- colonel Secară Retru Vladimir;

- colonel Stoica Ion Mihai-Gheorghe;

- colonel Totorcea Vasile Vasile;

- colonel Tutilescu Anisoara Marian-Grigore.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 420.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei

din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor:

- colonel inginer Căciulan Niculae Vasile;

- colonel inginer Musat Cristea Eugeniu;

- colonel Atudorei Ion Vasile;

- colonel inginer Boicean Ioan Ioan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

 acest decret.

PRIM-MINISTRU

 MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană si de contraamiral unor coIonei si comandori din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 


Art. 1. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă următorilor:

- colonel Barangă Nicolae Petre;

- colonel Bârloiu Gheorghe Ion;

- colonel Bîrhală Costică Constantin;

- colonel Blaj Aurel Stefan;

- colonel Brătilă Cornel Cornel-Petre;

- colonel David Tudorache Alexandru;

- colonel Dută Ion Corneliu;

- colonel Feraru Nicolae Gheorghe;

- colonel Gheorghe Nicolae Mihai-Dumitru;

- colonel Grumaz Vasile Alexandru;

- colonel Marinescu Marin Serban;

- colonel inginer Medar Gheorghe Sergiu-Tudor;

- colonel Nicolae Petre Marinel;

- colonel Nicolaescu Gheorghe Gheorghe;

- colonel Oprea Cristea Stefan;

- colonel Onisor Constantin Constantin;

- colonel inginer Pană Gheorghe Petru;

- colonel Pârvulescu Nicolae Iulian;

- colonel Pivariu Niculae Corneliu;

- colonel Popescu Gheorghe Boris;

- colonel Sabău Gheorghe Ioan;

- colonel Siminiuc Mihai Dorel;

- colonel inginer Toma Ion Ion;

- colonel Tomescu Mihai Constantin;

- colonel Vasilescu Gheorghe Teodor-Mircea;

- colonel Uscoi David Gheorghe-Nicolae;

- colonel Zăpor Constantin loan.

Art. 2. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de general de flotilă aeriană următorilor:

- comandor Constantineanu Mihai Constantin;

- comandor Prunariu Simion Dumitru-Dorin.

Art. 3. - Pe data de 25 octombrie 2000 se acordă gradul de contraamiral următorilor:

- comandor Hasovschi Gheorghe Vasile-Valerian;

- comandor Marin Gheorghe Gheorghe;

- comandor Năsuia Vasile Constantin.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 422.

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali de brigadă

din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art: 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al art. 45 lit. a) al art. 58 alin. 4 si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de divizie următorii:

- general de brigadă doctor economist Tărmurean Gavrilă Dorelu-Gavrilă;

- general de brigadă doctor inginer Sima Tomită Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 423.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a), al art. 58, alin. 4 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :


Art. 1. - Pe data de 25 octombrie 2000 generalul de corp de armată Muresan Teodor Mircea se înaintează în gradul de general de armată.

Art. 2. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de corp de armată următorii:

- general de divizie Andreescu Stefan Anghel;

- general de divizie Ardelean Ecaterina Virgil;

- general de divizie Berechet Constantin Nicolae;

- general de divizie Carp Agachi Gheorghe;

- general de divizie Crăciun Ilie Ionel;

- general de divizie Oprea Sabin Nicolae.

Art. 3. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de divizie următorii:

- general de brigadă Apostol-Ion Vasile Gheorghe;

- general de brigadă Ionas Alexandru Alexandru;

- general de brigadă Toma Ilie Zaharia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 424.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali si contraamirali

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 58 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :


Art. 1. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de armată următorii:

- general de corp de armată Cioflină Ioan Dumitru;

- general de corp de armată Degeratu Tănase Constantin.

Art. 2. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de corp de armată următorii:

- general de divizie Bădălan Manolache Eugen;

- general de divizie Chelaru Gheorghe Mircea;

- general de divizie Rotaru Ilie Gheorghe.

Art. 3. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de general de divizie următorii:

- general de brigadă Adam Ion Badea;

- general de brigadă Antohi Nicolaie Dumitru;

- general de brigadă Apostol Jenică Vasile;

- generaf de brigadă Ciobanu Gheorghe Emil;

- general de brigadă Costache Cezar Mihăită;

- general de brigadă Habian Romulus Liviu-Oliver;

- general de brigadă Nedelcu Toma Ioan.

Art. 4. - Pe data de 25 octombrie 2000 generalul de flotilă aeriană Gheorghe Dumitru Constantin se înaintează în gradul de general de divizie aeriană.

Art. 5. - Pe data de 25 octombrie 2000 se înaintează în gradul de viceamiral următorii:

- contraamiral Stoica Stefan Virgil;

-       contraamiral Vochitu Constantin Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 425.

 

DECRET

privind aprobarea înfiintării unui consulat general

al României

 

În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al prevederilor Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se aprobă înfiintarea Consulatului General al României la Podgorica, capitala Republicii Muntenegru, Republica Federativă Iugoslavia, cu un număr de 4 posturi, conform anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 426.

 

SCHEMA

Consulatului General al României la Podgorica,

capitala Republicii Muntenegru, Republica Federativă Iugoslavia

 

Numărul total de posturi- 4, din care:

- 1 post - consul general

- 1 post - consul

- 1 post - secretară-dactilo-contabilă

- 1 post - intendent-sofer-portar.