MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 211      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 15 mai 2000

 

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

15. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 17/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale

 

DECRETE

 

172. - Decret privind acordarea gradului de general unor colonei si comandori în retragere, veterani de război, din Ministerul Apărării Nationale

 

173. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în retragere, veterani de război, din Ministerul de Interne

 

174. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul de Interne

 

175. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Justitiei

 

176. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă sau general de flotilă aeriană unor colonei si unui comandor din Ministerul Apărării Nationale

 

177. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii

 

178. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

51. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

375. - Hotărâre privind majorarea cheltuielilor de capital ale Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului pe anul 2000

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

17. - Decizie privind eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 15/1996 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea din componenta nominală a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 15/1996, a doamnei deputat Anamaria Mihaela Biris cu domnul deputat Ioan Vida Simiti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National tărănesc Crestin Democrat-civic-ecologist, precum si a domnului deputat Victor Babiuc cu domnul deputat Victor Bostinaru, apartinând Grupului parlamentar U.S.D. - Partidul Democrat.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN CONSTANTIN VASILIU

 

Bucuresti, 10 mai 2000.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotarârii Parlamentului României nr. 17/1996 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Se aproba înlocuirea din componenta nominala a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa a domnului deputat Cornel Sturza Popovici cu domnul deputat Adrian Severin, în calitate de membru titular.

Art. 2. - Se aproba includerea în componenta nominala a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa a urmatorilor membri supleanti:

- Cornel Sturza Popovici, deputat, Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat-civic-ecologist;

- Florica Radita Raica, deputat,Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat-civic-ecologist;

- Ecaterina Antonescu, deputat, Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din România;

- Doru Gaita, senator, Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din România;

- Paula Ivanescu, deputat, Grupul parlamentar U.S.D. - Partidul Democrat;

- Vichentie Nicolaiciuc, deputat, Grupul parlamentar al minoritatilor nationale.

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 10 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN CONSTANTIN VASILIU

 

Bucuresti, 10 mai 2000.

Nr. 15.

 

HOTARARI ALE SENATULUI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind modificarea Hotarârii Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de ancheta privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizari în plan economic si al sigurantei nationale

 

Senatul adopta prezenta hotarâre.

            Articol unic. - Hotarârea Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de ancheta privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizari în plan economic si al sigurantei nationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Raportul Comisiei de ancheta privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor privatizarii în plan economic, social si al sigurantei nationale va fi prezentat pâna la data de 23 iunie 2000."

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 12.

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unor colonei si comandori în retragere, veterani de razboi, din Ministerul Apararii Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 14 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si al art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apararii nationale,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Art. 1. - Se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei în retragere, veterani de razboi:

- Alexe Gheorghe Constantin

- Breharu Trifan Teodor

- Bucur Ioan Constantin

- Ciupag Stefan-Stan Horia-Stefan

- Costeanu Gheorghe Vasile

- Cretu Petrea Dumitru

- Cucu Gheorghe Mircea

- Ionescu Gheorghe Mihai

- Ionescu-Dunareanu Dumitru Mihail

- Iordanescu Dumitru Dumitru

- Lazar Gheorghe Daniel

- Leru Alexandru Octavian

- Lorent Alexandru Alexandru

- Mârzanca Petre Gheorghe

- Medar Nicolae Gheorghe

- Neamtiu Ioan Eugen-Nicolae

- Nicolae Alexandru Toma

- Petrascu Maxim Ioan

- Petrescu Gheorghe Ioan-Virgiliu

- Petrescu Ioan Radu-Grigore

- Popa Ioan Ionel

- Pruteanu Grigore Constantin

- Radulescu Alexandru Traian

- Rosianu Grigore Ioan

- Stefanescu Gheorghe Aurel

- Totoianu Mihail Mihail

- Vasilache Simion Romu-Dumitru

- Vieru Ioan Constantin.

Art. 2. - Se acorda gradul de general de flotila aeriana urmatorilor comandori în retragere, veterani de razboi:

- Minculescu Ioan Aurel-Gheorghe

- Petriu Mihai Ioan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 172.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei în retragere, veterani de razboi, din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 14 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si al art. 67 si 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Articol unic. - Se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei în retragere, veterani de razboi:

- Bucur Victor Tanase

- Cristescu Ion Constantin-Mina

- Demetrescu Petru Anghel-Zizi

- Grigoriu Aristide Gheorghe

- Micu Ioan Nicolae

- Pavalan Marin Constantin

- Popescu Stoica Grigore

- Vartolomeu Simion Horatiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 173.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului de interne,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

            Articol unic. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei:

- Cârlig Alexandru Ion

- Dragoi Vasile Vasile

- Neagu Constantin Aurel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 174.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul Justitiei

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul justitiei,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de brigada colonelului Moldovan Ioan Radu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 175.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada sau general de flotila aeriana unor colonei si unui comandor din Ministerul Apararii Nationale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 alin. 1 lit. a) si al art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile ministrului apararii nationale,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Art. 1. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei:

- Bica Antonie Mihaila

- Gurgu Filip Ion

- Marin Marin Ionel

- Pascu Tudor Ion.

Art. 2. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de flotila aeriana comandorului Georgescu Petre Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 176.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informatii,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de brigada urmatorilor colonei:

- Brateanu Nicolae Marius-Sorin

- Olaru Costica Alexandru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 177.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al art. 45 lit. a) si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Articol unic. - Pe data de 9 mai 2000 se acorda gradul de general de brigada colonelului Mavrodin Ion Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 178.

 

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Articolul 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Române, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 20 ianuarie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Membrii Academiei Române primesc lunar o indemnizatie de natura salariala, în valoare bruta, dupa cum urmeaza:

a) membrii titulari 5.000.000 lei

b) membrii corespondenti 3.750.000 lei

c) membrii de onoare din România, Republica Moldova si Ucraina 3.750.000 lei.

(2) Guvernul va actualiza anual indemnizatiile în raport cu evolutia preturilor, dupa adoptarea legii bugetului de stat."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

p. Presedintele Academiei Române,

academician

Maya Simionescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vladescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 51.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind majorarea cheltuielilor de capital ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pe anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Se aproba majorarea cheltuielilor de capital prevazute în bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pe anul 2000 cu suma de 36.000 milioane lei, în scopul înlaturarii efectelor calamitatilor naturale produse de inundatiile din anii 1998-2000, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 2. - Repartizarea sumei de 36.000 milioane lei, aferenta obiectivelor pentru care urmeaza sa se efectueze cheltuielile în vederea înlaturarii efectelor calamitatilor naturale, se face conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. - Elaborarea documentatiei tehnico-economice si executia lucrarilor se vor contracta de catre beneficiari astfel: pozitiile nr. 1, 2, 3 si 4, de catre Compania Nationala "Apele Române" - S.A., si pozitiile nr. 5 si 6, de catre Regia Nationala a Padurilor, aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, în conditiile art. 16 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata, corelate cu cele ale art. 15.1 lit. b) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 727/1993, cu modificarile ulterioare, si ale art. 4 liniuta a doua din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 592/1993, republicata.

Art. 4. - Pâna la elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit legii se aproba deschiderea finantarii si începerea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric. Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari executate, însusite de beneficiar.

Art. 5. - Ministerul Finantelor este autorizat sa opereze modificarile corespunzatoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vladescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 mai 2000.

Nr. 375.

 

ANEXA

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii

în anii 1998-2000 în Bazinul hidrografic Jiul de Est si Jiul de Vest

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

Valoarea totala

Program 2000

(milioane lei)

Capacitati

Termenul de punere în functiune

0

1

2

3

4

1.

Regularizarea râului Jiul de Est pe sectorul Cimpa-Petrila, judetul Hunedoara

27.500

9.000

5 km regularizare


octombrie 2001

2.

Regularizarea si consolidarea malului râului Taia pâna la confluenta cu râul

Jiul de Est, judetul Hunedoara

16.000

8.500

4 km regularizare


octombrie 2001

3.

Regularizarea râului Jiet pâna la confluenta cu râul Jiul de Est, judetul Hunedoara

6.500

6.500

2 km regularizare


octombrie 2000

4.

Consolidarea malului râului Jiul de Vest în zona pârâului Tiganilor, judetul Hunedoara

13.600

6.000

1,2 km consolidari de mal


octombrie 2001

5.

Refacerea drumului forestier Taia-Auselu- Valea Popii, judetul Hunedoara

14.875

4.000

27,3 km refacere drum


octombrie 2001

6.

Corectarea torentilor din B.H. Taia, judetul Hunedoara

7.140

2.000

2 km lungime de albie corectata


octombrie 2001

 

TOTAL:

85.615

36.000

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune

transmisa prin cablu

 

Având în vedere necesitatea respectarii interesului public de catre titularii de licente de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisa prin cablu,

tinând seama de prevederile cap. III din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

în temeiul art. 32 din Legea nr. 48/1992 si cu respectarea prevederilor art. 29 din aceeasi lege,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

Art. 1. - Licenta de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisa prin cablu se acorda de Consiliul National al Audiovizualului în urma unei sedinte publice, se elibereaza în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor si are forma prevazuta în anexa.

Art. 2. - Licenta de emisie, însotita de decizia de autorizare, da titularului ei dreptul de operare a retelei de comunicatie audiovizuala distribuita prin cablu numai în localitatea - municipiu, oras, comuna - precizata în textul ei.

Art. 3. - Caietul de sarcini, parte integranta a licentei de emisie, va fi eliberat titularului de licenta de emisie pentru radiodifuziune/televiziune distribuita prin cablu dupa prezentarea deciziei de autorizare obtinute de la autoritatea de reglementare în domeniul comunicatiilor si cu respectarea procedurii prevazute în Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999.

Art. 4. - Caietul de sarcini cuprinde, conform art. 22 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, natura programelor care urmeaza sa fie distribuite:

a) denumirea programelor retransmise, intervalele orare în care se difuzeaza si numarul contractelor încheiate cu societatile comerciale distribuitoare;

b) grilele de program pentru productiile înregistrate prin diverse mijloace si pentru programul de conceptie proprie.

Art. 5. - Functionarea retelei în lipsa deciziei de autorizare si, implicit, în absenta caietului de sarcini atrage raspunderea titularului de licenta de emisie în conformitate cu prevederile cap. V din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 29 februarie 2000.

Nr. 17.

 

ANEXA

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

autoritate publica autonoma, garant al interesului public

în domeniul audiovizualului, în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, acorda:

 

LICENTA DE EMISIE

pentru radiodifuziune/televiziune transmisa prin cablu

Societatii Comerciale ...............................,

 

persoana juridica româna ................... (publica/privata), înregistrata la Oficiul registrului comertului din judetul ..................... cu certificatul de înmatriculare .................., cu sediul în ............................ .

Licenta de emisie, însotita de decizia de autorizare, confera titularului dreptul de operare a retelei de comunicatie audiovizuala distribuita prin cablu în localitatea .........................., judetul ...................., pentru programele prevazute în caietul de sarcini - parte integranta a licentei de emisie.

Caietul de sarcini va fi eliberat dupa prezentarea deciziei de autorizare.

Licenta de emisie se acorda pe baza dosarului nr. .........../.............., discutat în sedinta publica din data de ...................................... .

Licenta de emisie îi confera titularului toate drepturile si îi impune toate obligatiile ce decurg din legislatia în vigoare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

.................................................

Director general L.A.C.,

.........................

 

Nr. ....../ .......