MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 196    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 5 mai 2000

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            342. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentulul de organizare si functionare a Comisiei nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998

 

            358. - Hotărâre privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            57. - Decizie privind modificarea unor prevederi ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 45/2000

 

            * Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernutui nr. 287/1998

 

            În temeiul art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

            Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlui activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum uimează:

            1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

            "Art. 13. - (1) Consiliul este compus din:

            a) presedintele comisiei;

            b) directorul general al Directiei generale securitate nucleară;

            c) directorul general al Directiei generale securitate radiologică:

            d) directorul general.al Directiei generale supravegherea radioactivitătii mediului;

            e) directorul general al Directiei generale dezvoltare si resurse."

            2. Anexa la regulament se înlocuiese cu anexa la prezenta hotărâre.

            Art. II. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998, cu modificările ulterioare Si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat in Monitorul Oficial al României.

 

PRlM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Dan Cutoiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti. 2 mai 2000.

Nr. 342.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agentiei Nationale

pentru Ocupare si Formare Profesională

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor să acorde Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Protesională un împrumut din contul general al trezoreriei statului, în sumă de 464 miliarde lei.

Art. 2. - Suma împrumutată se pune la dispozitie, în totalitate, de către Ministerul Finantelor Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, în vederea plătii drepturilor de protectie socială a somerilor prevăzute de legislatia în vigoare, aferente lunilor martie si aprilie.

Art. 3. - Rambursarea imprumutului si plata dobânzilor aferente se vor efectua din încasările bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, până la data de 15 decembrie 2000.

Art. 4. - Conditiile pentru acordarea si rambursarea împrumutului se vor stabili prin conventia încheiată între Ministerul Finantelor si Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 3 mai 2000.

Nr. 358.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE

privind modificarea unor prevederi ale Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 45/2000

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si cu respectarea art. 29 din aceeasi lege, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

Articol unic. - Articolele 17 si 18 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 45 din 14 aprilie 2000 se moditică si vor avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor si în ziua alegerilor sunt interzise transmiterea sondajelor electorale, publicitatea electorală, invitarea sau prezentarea candidatilor în emisiuni, comentarii privind campania electoralâ.

Art. 18. - Cu 24 de ore inainte de ziua alegerilor si în ziua ategeritor este interzisă transmiterea de informatii privind campania electorală, fac exceptie, potrivit legii comunicatele provenind de la comisiile electorale.

 

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Cristina Ciucă

 

Bucuresti, 4 mai 2000.

Nr. 57.

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunostintă lista cuprinzând băncile ai căror deponenti, persoane fizice, beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea, în conditiile si în limitele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2012000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 martie 2000:

 

Nr. crt./Denumirea băncii

I Bănci - persoane juridice

1. Banca Comercială Română - S.A.

2. Banca Agricolă - S.A.

3. Banca Romănă pentru Dezvoltare - Groupe Sociéte Generale - S A.

4. Banca pentru Mica Industrie si Liberă Initiativă - MlNDBANK - S.A.

5. Banca Comercială "Ion Tiriac” - S.A.

6. Banc Post - S.A.

7. Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.

8. Banca Românească - S.A.

9. Banca de Credit Industrial si Comercial - S.A.

10. Banca Transilvania - S.A.

11. Banca de Credit si Dezvoltare "ROMEXTERRA" - S.A.

12. Banca Internatională a Religiilor - S.A.

13. Banca Turco-Română - S.A.

14. ALPHA BANK ROMANIA - S.A.

15. Banca "Columna" - S.A.

16. Banca de Credit PATER - S.A.

17. ABN AMRO Bank (România) - S A

18. Banca Comercială "ROBANK" - S.A.

19. Citibank România - S.A.

20. Banca Comercială West Bank - S.A.

21. International Commercial Black Sea Bank (România) - S.A.

22. Banca Română de Scont - S.A.

23. Banca Comercială "Unirea" - S.A.

24. Banca Română pentru Relansare Economică - LIBRA BANK - S.A.

25. Banca Daewoo România - S A.

26. Raiffeisenbank (România) - S.A.

27. DEMIRBANK (Romănia) - S.A

28. Bank-Austria Creditanstalt România - S.A.

30. BNP - Dresdner Bank (România) - S.A.

31. Banca Comercialk "Carpatica" - S.A.

32. Banca "Dacia Felix" - S.A.

33. Banca de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.

34. VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

II. Sucursale ale băncilor străine

35. Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt am Main - Sucursala Bucuresti

36. MISR Romanian Bank, Cairo/Giza - Sucursala Bucuresti

37. Banque Franco-Roumaine, Paris - Sucursala Bucuresti

38. ING Bank N.V., Amsterdam - Sucursala Bucuresti

39. National Bank of Greece - S.A. - Sucursala Bucuresti

40. Banca Italo-Romena SpA Roma - Sucursala Bucuresti

41. United Garanti Bank International N.V., Amsterdam - Sucursala Bucuresti.

 

 

Prezenta listă cuprinzând băncile ai căror deponenti, persoane fizice beneficiază de garantarea depozitelor constituite la acestea, înlocuieste lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza