Înapoi în pagina a 2-a

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo '70

Resurse minerale

Observatii

X

Y

9.

CRĂCIUNESTI

Maramures

0,093

716 849

424 643

Argilă comună

 

 

 

 

 

716 834

424 700

 

 

 

 

 

 

716 771

424 800

 

 

 

 

 

 

716 610

424 900

 

 

 

 

 

 

716 510

424 975

 

 

 

 

 

 

716 410

424 880

 

 

 

 

 

 

716 530

424 600

 

 

10.

DUMBRAVA

Cluj

0,16

595 652

362 915

Gips

 

 

 

 

 

595 560

363 115

 

 

 

 

 

 

595 390

363 329

 

 

 

 

 

 

595 221

363 475

 

 

 

 

 

 

595 163

363 320

 

 

 

 

 

 

595 108

363 325

 

 

 

 

 

 

595 077

363 185

 

 

 

 

 

 

595 128

363 100

 

 

 

 

 

 

595 384

362 980

 

 

 

 

 

 

595 428

362 910

 

 

11.

BUCSANI

Dâmbovita

0,847

373 618

550 384

Nisip si pietris

Cu exceptia următorului perimetru:

 

 

 

 

373 046

551 040

 

X

Y

 

 

 

 

373 618

550 384

 

374130

549643

 

 

 

 

372 900

551 146

 

374310

550152

 

 

 

 

373 046

550 040

 

374070

550350

 

 

 

 

372 748

551 202

 

 

 

 

 

 

373 994

550 904

 

 

 

 

 

 

372 610

551 354

 

 

 

 

 

 

373 452

550 257

 

 

 

 

 

 

372 254

551 568

 

 

 

 

 

 

371 982

551 886

 

 

 

 

 

 

371 572

552 108

 

 

 

 

 

 

371 428

552 048

 

 

 

 

 

 

371 376

551 844

 

 

 

 

 

 

371 508

551 782

 

 

 

 

 

 

371 679

551 832

 

 

 

 

 

 

372 020

551 653

 

 

 

 

 

 

372 070

551 416

 

 

 

 

 

 

372 192

551 214

 

 

 

 

 

 

372 438

551 148

 

 

 

 

 

 

372 682

551 058

 

 

 

 

 

 

372 994

550 904

 

 

 

 

 

 

373 452

550 257

 

 

 

 

 

 

373 634

550 109

 

 

 

 

 

 

373 911

550 040

 

 

 

 

 

 

374 203

549 764

 

 

 

 

 

 

374 418

549 579

 

 

 

 

 

 

374 628

549 429

 

 

12.

BĂILE 1 MAI

Bihor

0,081

615 120

272 380

Turbă si terapeutic
nămol

 

 

 

 

 

615 200

272 440

 

 

 

 

 

 

614 900

273 100

 

 

 

 

 

 

614 790

273 080

 

 

 

 

 

 

615 068

272 468

 

 

13.

PECINISCA

Caras-Severin

0,178

375 349

295 053

Calcar

 

 

 

 

 

375 569

295 415

 

 

 

 

 

 

375 359

295 453

 

 

 

 

 

 

375 129

295 683

 

 

 

 

 

 

375 019

295 193

 

 

14.

GLOBU CRAIOVEI

Caras-Severin

0,074

393 403

284 687

Cuartit

 

 

 

 

 

393 433

284 837

 

 

 

 

 

 

393 203

284 907

 

 

 

 

 

 

392 963

284 897

 

 

 

 

 

 

392 963

284 787

 

 

 

 

 

 

393 093

284 737

 

 

15.

MEHADIA

Caras-Severin

0,073

382 405

292 570

Gresie cuartitică

 

 

 

 

 

382 405

292 675

 

 

 

 

 

 

382 255

292 775

 

 

 

 

 

 

382 090

292 620

 

 

 

 

 

 

382 090

292 500

 

 

 

 

 

 

382 320

292 440

 

 

16.

SURDUC

Caras-Severin

0,101

422 958

231 933

Granodiorit

 

 

 

 

 

422 958

232 201

 

 

 

 

 

 

422 618

232 201

 

 

 

 

 

 

422 628

231 843

 

 

 

 

 

 

422 786

231 913

 

 

17.

ION CREANGĂ- RECEA

Neamt

0,45

597 600

648 600

Nisip si pietris

 

 

 

 

 

597 610

648 984

 

 

 

 

 

 

598 004

648 888

 

 

 

 

 

 

598 290

649 052

 

 

 

 

 

 

598 240

649 288

 

 

 

 

 

 

597 286

649 286

 

 

 

 

 

 

597 200

648 994

 

 

 

 

 

 

597 400

648 600

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor privind taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice


Ministrul finantelor,

în baza prevederilor art. 5 si ale art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.050/1998 rămân valabile pe durata derulării contractelor pentru care au fost eliberate.

Art. 3. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes


Bucuresti, 25 mai 2000.
Nr. 725.

ANEXĂ

 

NORME

privind taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

 

CAPITOLUL I
Utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995, si cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni"


            1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestările de servicii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efectua cu scutire de taxă pe valoarea adăugată, iar furnizorii si prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă
bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
            Scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere, se realizează prin restituirea taxei pe valoarea adăugată titularilor acordurilor petroliere, persoane juridice străine, de către directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.
            În acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, vor prezenta directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme si documentatia necesară restituirii, care va cuprinde:
            a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor de investitii de către investitorii străini pe teritoriul României, aprobate de Guvern;
            b) copii de pe contractele încheiate cu furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii;
            c) copii de pe certificatele de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
            d) documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată;
            e) dovada plătii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale);
            f) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.
            Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se analizează si se verifică, urmărindu-se respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adăugată. După verificare se va întocmi un proces-verbal de control din care să rezulte suma de restituit si suma neaprobată, cu mentionarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie. Sumele de restituit se comunică directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.
            Măsurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare.
            2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, livrările de utilaje si echipamente, precum si prestările de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" se vor efectua cu scutire de taxă pe valoarea adăugată, iar furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii vor deduce taxa aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
            Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii care participă la realizarea obiectivului de investitii mentionat la alineatul precedent pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fără taxa pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor destinate realizării acestor operatiuni, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme, eliberat de Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care este înregistrat beneficiarul investitiei ca plătitor de impozite si taxe.
            Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, pe baza documentatiei care trebuie să cuprindă:
            a) copia de pe actele de înfiintare si functionare a beneficiarului investitiei;
            b) copia de pe certificatul de înregistrare fiscală a beneficiarului investitiei;
            c) copia de pe documentul prin care se aprobă realizarea investitiei;
            d) copia de pe contractele încheiate cu furnizorii de bunuri sau cu prestatorii de servicii;
            e) certificatul de atestare fiscală eliberat în acest scop;
            f) copia de pe certificatele de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
            g) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.

 

CAPITOLUL II
Bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii
nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice


            I. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne străine sau de organisme internationale, cota zero a taxei pe valoarea adăugată se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
            1. să se realizeze obiective de investitii nominalizate în hotărâri ale Guvernului sau prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internationale;
            2. finantarea să fie asigurată din:
            a) fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri si de servicii;
            b) ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale.
            II. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, precum si din donatii ale persoanelor fizice, cota zero a taxei pe valoarea adăugată se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
            1. să se realizeze obiective nominalizate în hotărâri ale Guvernului sau prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
            2. obiectivele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătătii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectură si să fie concretizate în bunuri si servicii, cum sunt: constructii, dotări cu tehnică de calcul, aparatură de specialitate, mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se întelege achizitionarea de materiale consumabile si servicii sau de alte bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor mentionate mai sus;
            3. finantarea să fie asigurată din:
            a) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate din străinătate si din tară;
            b) donatii ale persoanelor fizice.
            III. Cota zero a taxei pe valoarea adăugată se realizează prin una dintre următoarele modalităti:
            a) prin exercitarea dreptului de deducere de către beneficiarii obiectivelor sau ai proiectelor, dacă acestia sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată;
            b) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente aprovizionărilor destinate realizării obiectivelor sau proiectelor ai căror beneficiari nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată de către organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.
            Restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente obiectivelor sau proiectelor ai căror beneficiari sunt neplătitori de taxă pe valoarea adăugată se efectuează de organele fiscale teritoriale, la cererea acestora.
            Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Nedepunerea în termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
            Documentatia necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată va cuprinde:
            - cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme;
            - copia de pe certificatul de înregistrare fiscală;
            - comunicarea băncii privind atribuirea numărului de cont: curent, investitii - lei, valută;
            - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, dacă este cazul;
            - documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată;
            - dovada plătii până la data solutionării cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispozitii de plată, dispozitii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale);
            - documentele din care să rezulte modalitatea de finantare, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz.
            În situatia în care pentru efectuarea verificării si analizei sunt necesare si alte documente decât cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
            Cererile se analizează si se verifică, urmărindu-se respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adăugată. După verificare se va întocmi un proces-verbal de control din care să rezulte suma de restituit si suma neaprobată, cu mentionarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie.
            Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aprobă de conducătorul unitătii fiscale. Pe baza aprobării restituirea sumei către beneficiarul cererii se face prin trezoreria statului.
            Măsurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată conform prevederilor Legii nr. 105/1997, cu modificările ulterioare;
            c) prin facturarea de către furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la pct. I si II, denumiti în continuare contractori, si de către furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate fără taxă pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor destinate realizării obiectivului sau a proiectului, după caz, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme.
            Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de calitatea sa de plătitor sau neplătitor de taxă pe valoarea adăugată, de către directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe. Cererea va fi însotită de următoarele documente:
            - copia de pe certificatul de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorului de bunuri sau a prestatorului de servicii, contractor sau subcontractor, după caz;
            - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, dacă este cazul;
            - certificatele de atestare fiscală, eliberate în acest scop, pentru contractori si subcontractori, precum si pentru beneficiar, dacă acesta este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată;
            - documentele din care să rezulte modalitatea de finantare, conform pct. I si II, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;
            - copia de pe actul de constituire sau de autorizare, după caz, si traducerea autorizată, în cazul persoanei nerezidente;
            - copia de pe actul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul persoanei nerezidente, si traducerea autorizată;
            - copia de pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentantului fiscal sau a sucursalei ori a altei subunităti de tip sediu secundar, după caz;
            - acceptul scris al reprezentantului fiscal, după caz;
            - copia de pe contractul încheiat cu furnizorul de bunuri sau cu prestatorul de servicii destinate realizării obiectivelor sau proiectelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de guverne străine, organisme internationale, organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, însotit de traducerea autorizată, după caz;
            - copiile de pe contractele încheiate de contractori cu furnizori de bunuri sau prestatori de servicii din România, denumiti subcontractori.
            În situatia în care pentru solutionarea cererii de eliberare a certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adăugată sunt necesare si alte documente decât cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
            Certificatul eliberat în conditiile mentionate mai sus este valabil de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului sau a proiectului, după caz, sau pe perioada stipulată în contractul dintre părti pentru livrarea de bunuri sau pentru prestarea de servicii.
            Furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia să mentioneze pe factură numărul si data certificatului în baza căruia facturează cu cota zero a taxei pe valoarea adăugată, precum si denumirea beneficiarului obiectivului sau al proiectului.
            În situatia în care furnizorul sau prestatorul nu are domiciliul sau sediul stabil în România, acesta are obligatia, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, să desemneze un reprezentant fiscal domiciliat în România, care se angajează să îndeplinească obligatiile ce îi revin conform legislatiei privind taxa pe valoarea adăugată.
            Nu este obligatorie desemnarea unui reprezentant fiscal în cazul în care livrările de bunuri si prestările de servicii destinate realizării obiectivului sau proiectului finantat din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale se realizează prin sucursale sau prin alte subunităti de tip sedii secundare ale persoanei juridice străine înregistrate în România ca plătitoare de taxă pe valoarea adăugată.

 

CAPITOLUL III
Dispozitii comune

 

            1. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidentă prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme. Certificatele eliberate pentru livrările de utilaje si echipamente, precum si pentru prestările de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" se vor înscrie în acest registru fără a se completa coloanele 9-13.
            Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si păstrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz.
            2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să întocmească lunar lista cuprinzând furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adăugată în cursul lunii expirate si să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.
            Organele fiscale teritoriale au obligatia să verifice respectarea prevederilor legale privind taxa pe valoarea adăugată în cazul operatiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.
            3. Livrările de bunuri si prestările de servicii, facturate fără taxă pe valoarea adăugată în baza certificatelor de cotă zero a taxei pe valoarea adăugată acordate, se înscriu în Jurnalul pentru vânzări si în Decontul de taxă pe valoarea adăugată la rubrica prevăzută pentru evidentierea operatiunilor scutite cu drept de deducere.
            4. Taxa pe valoarea adăugată se restituie cu ordin de plată din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adăugată restituită", deschis la trezoreria statului.
            Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov restituie taxa pe valoarea adăugată din contul 60.13.x.02 deschis la Banca Comercială Română - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 1
la norme

 

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

Societatea .................., titular al acordului petrolier ..............,
            în conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitătile în domeniul ................................, în sumă de .................. lei.
            Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):
            - factura fiscală
            - alte documente legal aprobate
            - documente de plată
            Restituirea este aferentă lunii .................
            Solicităm restituirea în contul nr. ................, deschis la ...........,
            Sucursala ........................................ .

Conducătorul societătii,

Data ..............

Semnătura si stampila ..............

 CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

 

Aprobăm restituirea T.V.A. pentru suma de ................................ lei

Nu aprobăm restituirea sumei de .......................................... lei
din următoarele motive: ......................................................
..............................................................................
Directorul general al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............./a municipiului Bucuresti

Semnătura ................

Stampila

Data ...............


ANEXA Nr. 2
la norme


MINISTERUL FINAN
TELOR
Directia generală a finantelor publice
si controlului financiar de stat a judetului Ilfov


CERTIFICAT

nr. ............../ data .....................            În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, se acordă cota zero a taxei pe valoarea adăugată unitătii ...................................................................... pentru utilajele si echipamentele livrate, precum si pentru serviciile prestate în baza contractelor:

- nr. .........../..........., de către .....................................

- nr. .........../..........., de către .....................................

- nr. .........../..........., de către .....................................

- nr. .........../..........., de către ...................................., aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni".

Furnizorii de utilaje si echipamente si prestatorii de servicii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adăugată la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri si servicii destinate realizării contractelor.

Pe factură se vor înscrie numărul si data prezentului certificat.


Director general,

......................

ANEXA Nr. 3
la norme

CERERE

 

Denumirea solicitantului ....................................................
            Sediul/Adresa: localitatea ............, str. .......... nr. ...., judetul/sectorul ......., codul postal ......, codul fiscal ................., organul fiscal la care este
înregistrat ..........................................
            În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta solicităm eliberarea unui certificat de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru utilajele si echipamentele achizitionate de la furnizori în baza următoarelor contracte:
            1. Denumirea furnizorului .................................................., contractul nr. ......................... din data de ...........................
            2. Denumirea furnizorului ................................................... contractul nr. ......................... din data de ...........................
            3. .........................................................................................................................................................,
precum si pentru serviciile prestate de către:
            1. Denumirea prestatorului .................................................. contractul nr. ......................... din data de ...........................

2. Denumirea prestatorului ................................................., contractul nr. ......................... din data de ...........................
3. .........................................................................................................................................................

Anexăm următoarele documente: ................................................................................
            Numele si prenumele .........................................................
            Functia ................................... data ............................

Semnătura si stampila,

ANEXA Nr. 4
la norme

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

1.      Denumirea solicitantului ..................................................

2. Sediul/Adresa: localitatea ......................, str .................... nr. ........., sectorul ...., codul postal ......., codul fiscal ......., judetul ........

            În conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, prin prezenta solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, plătită pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare directă asigurată din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, după caz.

Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):
- factura fiscală
- alte documente legal aprobate

Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului .........................................................................................................
Solicităm restituirea în contul nr. ..........., deschis la ............... .
Finantarea este asigurată din ............................................. .

Conducătorul unitătii,
Semnătura .........................

 

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

 

Aprobăm restituirea T.V.A. pentru suma de ................................ lei

Nu aprobăm restituirea sumei de .......................................... lei
din următoarele motive: ......................................................
..............................................................................
Directorul general al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............./a municipiului Bucuresti

Semnătura ................

Stampila

Data ...............

 

ANEXA Nr. 5
la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR
Directia generală a finantelor publice
si controlului financiar de stat
a judetului ................./municipiului Bucuresti


CERTIFICAT
nr. ............../ data ..................

 

În conformitate cu art. 17 lit. B. m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se acordă cota zero a taxei pe valoarea adăugată ................................................................................ (denumirea beneficiarului)

pentru bunurile livrate si serviciile prestate de următorii contractori si subcontractori:

1.      Contractor ............... contract nr. ........ valoare ...............

1.1.  Subcontractor ............ contract nr. ........ valoare ...............

1.2.  Subcontractor ............ contract nr. ........ valoare ...............

1.3.  Contractor ............... contract nr. ........ valoare ...............

2.1. Subcontractor ............ contract nr. ........ valoare ...............

2.2. Subcontractor ............ contract nr. ........ valoare ............... privind obiectivul/proiectul ..................................................,

finantat de ...................................................................................................................................................

Contractorii si subcontractorii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adăugată la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri si servicii destinate realizării contractelor.

Pe factură se vor înscrie numărul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.Director general,
......................


ANEXA Nr. 6
la norme


MINISTERUL FINANTELOR
Directia generală a finantelor publice
si controlului financiar de stat
a judetului ..................../municipiului Bucuresti

 


REGISTRU
de evidentă a certificatelor de cotă zero a taxei pe valoarea adăugată eliberate

 

CERTIFICAT

PENTRU CONTRACTORII/SUBCONTRACTORII

FINANTAREA GRATUITA

Nr.

Data

Solicitantul

Denumirea

Codul fiscal

Sediul

Numărul si data contractului

Valoarea contractului

Finantatorul

Suma

Obiectivul/ proiectul

Beneficiarul

Altele

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 


Prezentul registru contine ................. pagini, numerotate de la 1 la ........................, fiecare filă fiind parafată/stampilată în data de .........................

 

Director general,
..................................
(semnătura si stampila)