MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 276    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 19 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            469. - Hotărâre pentru aprobarea majorarii contributiei României la capitalul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

            470. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor referitoare la organizarea la Bucuresti a reuniunii Comitetului

Coordonatorilor Nationali al Initiativei Central-Europene (29-30 mai 2000) si a reuniunii directorilor politici din tarile membre

(31 mai 2000)

 

            471. - Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii unui numar de 36 de medalii din argint emise cu ocazia aniversarii a 10 ani de la Revolutia anticomunista româna din decembrie 1989

 

            474. - Hotărâre privind aprobarea si modul de finantare a participarii unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile

Grupului Multinational de Asistenta de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui

Organism

 

            475. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind

acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului

dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998

 

            484. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Educatiei

Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Schitul Darvari - Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            93. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala" Horia - S.A., judetul Arad

 

ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            101. - Decizie pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor electrice de distributie

 

            103. - Decizie pentru aprobarea Procedurii (interimare) de repartizare a încasarilor rezultate din vânzarea de energie

electrică la consumatori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea majorării contributiei României la capitalul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Nationali si Excedentele de Populatie în Europa si la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă majorărea contributiei României la capitalul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, respectiv majorarea capitalului subscris de la 15.511.000 euro la 35.963.150 euro si a capitalului vărsat de la 1.712.000 euro la 3.969.917 euro, pentru a se mentine procentul de participare la capital de 1,11%.

            Art. 2. - Contravaloarea în lei a sumei aferente contributiei României prevăzute la art. 1 se va achita din bugetul de stat, pozitia "Contributii si cotizatii la organismele internationale", de către Ministrul Finantelor, la solicitarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 469.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor referitoare la organizarea la Bucuresti

a reuniunii Comitetului Coordonatorilor Nationali al Initiativei Central-Europene (29-30 mai 2000) si a reuniunii directorilor politici din tările membre (31 mai 2000)

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti în perioada 29-30 mai 2000 a reuniunii Comitetului Coordonatorilor Nationali al Initiativei Central-Europene (ICE).

            Art. 2. - Se aprobă organizarea la Bucuresti la 31 mai 2000 a reuniunii directorilor politici din tările membre ICE.

            Art. 3. - Cheltuielile aferente organizării reuniunilor mentionate la art. 1 si 2 în sumă totală de 54.169.000 lei, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul "Autorităti publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" cu respectarea prevederilor legale, conform devizului de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 470.

 

DEVIZ DE CHELTUIELI   

 

I. Reuniunea Comitetului Coordonatorilor Nationali al ICE (Bucuresti, 29-30 mai 2000)

 

1. Dejun de lucru oferit de conducerea Ministerului Afacerilor Externe:

 

50 persoane x 239.000 lei/persoană

= 11.950.000 lei

2. Cheltuieli pentru masa zilnică:

= 9.082.000 lei

38 persoane x 1 zi x 239.000 lei/zi

 

3. Răcoritoare si cafea în timpul negocierilor:

 

50 persoane x 2 zile x 27.600 lei/persoană

= 2.760.000 lei

4. Casete audio pentru înregistrare si rechizite

= 600.000 lei

5. Fotografii care se execută cu ocazia actiunii 

= 2.000.000 lei

6. Cadouri

= 915.000 lei

TOTAL I

= 27.307.000 lei

II. Reuniunea directorilor politici din tările membre ICE (Bucuresti, 31 mai 2000)

 

1. Dejun oficial oferit de conducerea Ministerului Afacerilor Externe:

 

70 persoane x 239.000 lei/persoană

= 16.730.000 lei

2. Răcoritoare si cafea în timpul negocierilor:

 

70 persoane x 27.600 lei/persoană

= 1.932.000 lei

3. Transport intern (autobuz)

= 4.200.000 lei

4. Casete audio pentru înregistrare si rechizite

= 600.000 lei

5. Fotografii care se execută cu ocazia actiunii

= 2.000.000 lei

6. Vizitarea unui muzeu

= 1.400.000 lei

TOTAL II

= 26.862.000 lei

TOTAL CHELTUIELI I + II

= 54.169.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea redistribuirii unui număr de 36 de medalii din argint emise cu ocazia aniversării a 10 ani de la Revolutia anticomunistă română din decembrie 1989

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

            Articol unic. - Se aprobă redistribuirea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a unui număr de 36 de medalii din argint, emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 979/1999 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu suma de 4,25 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 1999 pentru organizarea si finantarea aniversării a 10 ani de la Revolutia anticomunistă română, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 26 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Cristian Alexandrescu,

secretar de stat Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 471.

 

ANEXA

 

Bucuresti

- Muzeul National de Istorie al României

2 bucăti

- Muzeul Militar National

2 bucăti

- Muzeul de Istorie si Artă al Municipiului Bucuresti

2 bucăti

Arad

- Muzeul Judetean Arad

2 bucăti

Bacău

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie "Iulian Antonescu”

1 bucată

Bihor

- Muzeul Tării Crisurilor

2 bucăti

Brasov

- Muzeul Judetean de Istorie Brăila

2 bucăti

- Muzeul de Isiorie al Brăilei

2 bucăti

Buzău

- Muzeul Judetean Buzău

2 bucăti

Cluj

- Muzeul National de Istorie al Transilvaniei

2 bucăti

Constanta

- Muzeul de Istorie Natională si Arheologie

1 bucată

Târgoviste

- Complexul National Muzeal "Curtea Domnească”

2 bucăti

Craiova

- Muzeul Olteniei

1 bucată

- Complexul National Muzeal "Moldova"        

1 bucată

Baia Mare

- Muzeul Judetean Maramures

1 bucată

Drobeta-Turnu Severin

- Muzeul Regiunii Portilor de Fier

1 bucată

Târgu Mures

- Muzeul Judetean Mures

2 bucăti

Ploiesti

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie

1 bucată

Sibiu

- Muzeul National Brukenthall

2 bucăti

Suceava

- Muzeul National al Bucovinei

1 bucată

Timisoara

- Muzeul Banatului

2 bucăti

Tulcea 

- Institutul de Cercetări Ecomuzeale

1 bucată

Academia Română

- Cabinet numismatic

1 bucată

Timisoara

- Asociatia "Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989"

1 bucată

TOTAL:

 

36 bucăti

 

GUVERNUL ROMĂNIEI

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea si modul de finantare a participării unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistentă de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui organism

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă participarea unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistentă de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui organism.

            Art. 2. - Cheltuielile de participare a reprezentantului României pe perioada 12 aprilie 2000-31 decembrie 2000, in sumă de 598.395 mii lei, vor fi suportate din creditele bugetare ce se vor aproba Ministerului de Interne prin legea bugetului de stat pe anul 2000, iar cele pentru perioada 1 ianuarie 2001-12 aprilie 2001, în sumă de 233.085 mii lei, vor fi suportate din creditele bugetare ce vor fi aprobate Ministerului de Interne prin legea bugetului de stat pe anul 2001.

            Art. 3. - Toate drepturile si obligatiile ofiterului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 411/1997, rămân valabile si pe perioada prelungirii mandatului M.A.P.E. al U.E.O. în Albania.

            Art. 4. - Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor si Ministerul Afacerilor Externe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 474.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

            "(2) Pretul pe unitatea de produs se calculează potrivit pretului de achizitie al florii-soarelui si porumbului, publicat de Comisia Natională pentru Statistică pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirea, iar pentru bumbac, pe baza pretului pe piata internatională din anul anterior, comunicat de Institutul de Economie Mondială, transformat în lei la cursul mediu din luna în care este stabilit in valută."

            2. După articolul 34 se introduce articolul 341 cu următorul cuprins:

            "Art. 341. - Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale."

            3. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

            "(2) Pe baza hotărârilor definitive ale comisiei centrale sau a hotărârilor judecătoresti definitive, în termen de 10 zile de la primirea acestora beneficiarii solicită directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au domiciliul, plata sumelor aprobate. Solicitarea plătii se face pe bază de cerere scrisă, la care se anexează si hotărârea comisiei centrale sau hotărârea judecătorească definitivă."

            4. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

            "Art. 39. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizează cererile primite si transmit Ministerului Finantelor necesarul de credite bugetare, mentionând numărul si data hotărării comisiei centrale sau ale hotărârii judecătoresti definitive, numele si prenumele beneficiarilor compensatiilor aprobate, adresa si suma de plată."

            5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

            "Art. 40. - Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, virează sumele în lei, reprezentând despăgubirea acordată în conditiile legii, în contul personal al beneficiarului acesteia, deschis la o bancă sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, după caz."

            6. Articolul 41 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei, Aurel Pană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 475.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Schitul Darvari – Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Schitul Darvari nr. 10-12, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar din România în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Schitul Darvari, situat în municipiul Bucuresti, str. Schitul Darvari nr. 3, în scopul deschiderii unui asezământ bisericesc pentru tineret si desfăsurării altor actiuni specifice vietii bisericesti.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

József Kőtő,

secretar de stat

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae Brânzea,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 484.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Schitul Darvari nr. 10-12, sectorul 2, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Schitul Darvari – Bucuresti

 

Adresa

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul B, srt. Schitul Darvari nr. 10-12, sectorul 2

Ministerul Educatiei Nationale – Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar din România

Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru Schitul Darvari - Bucuresti

Suprafata construită = 315,36 m2

Suprafata liberă = 919,40 m2

Suprafata totală = 1.234,76 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala" Horia - S.A., judetul Arad

 

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,

            în baza Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala" Horia - S.A., judetul Arad, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a actionarilor din 10 martie 2000, prin care s-au stabilit măsuri menite să eficientizeze activitatea acestei societăti comerciale si să lichideze arieratele în sumă de 12.300.610 mii lei,

            în temeiul Hotărării Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă "Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Agroindustriala" Horia - S.A., judetul Arad, cu disponibilizarea unui număr de 36 de salariati.

            Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei, Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2000.

Nr. 93.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor electrice de distributie

 

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

            în temeiul art. 6 lit. f) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică,

            emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Departamentul licente, autorizări si reglementări tehnice din cadrul ANRE va asigura si va controla

modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

            Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii îsi încetează valabilitatea toate dispozitiile cuprinse în reglementări anterioare, care contravin prevederilor Codului tehnic al retelelor electrice de distributie.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2000.

Nr. 101.


*) Codul tehnic al retelelor electrice de distributie va fi pus la dispozitie, contra cost, agentilor economici interesati, la cererea acestora, de Compania Natională de Electricitate - S.A. - Societatea Comercială "Electrică” - S.A.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Procedurii (interimare) de repartizare a încasărilor rezultate

din vânzarea de energie electrică la consumatori

 

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

            în temeiul art. 3, al art. 5 lit. e) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 69 alin. (2) lit. a) si al art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică,

            emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă Procedura (interimară) de repartizare a încasărilor rezultate din vânzarea de energie electrică la consumatori, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 31 decembrie 2000.

            Art. 3. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRE si agentii economici din sectorul energiei electrice, cu exceptia consumatorilor eligibili si a furnizorilor licentiati, altii decât Societatea Comercială "Electrica" - S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 8 iunie 2000.

Nr. 103.


*) Procedura (interimară) de repartizare a încasărilor rezultate din vânzarea de energie electrică la consumatori va fi pusă la dispozitie agentilor economici interesati de către Agentia Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

>