MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 263     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 13 iunie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            99. - Decizie pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor si  subconsumatorilor finali, altii decât cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

 

            100. - Decizie pentru aprobarea tarifelor la energia termică livrată de Societatea Comercială

Termoelectrica" - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decât cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

 

            În temeiul art. 6 lit. d) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată de Compania Natională de Electricitate - S.A. consumatorilor finali, altii decât cei eligibili, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

            Art. 2. - Se aprobă preturile medii si tarifele pentru activitătile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Natională de Electricitate - S.A., cuprinse în anexele nr. 2a) si 2b) la prezenta decizie.

            Art. 3. - Furnizorul poate aplica noile tarife reglementate la consumatorii finali de energie electrică numai dacă energia electrică este achizitionată pe baza contractelor si preturilor reglementate, în vigoare.

            Art. 4. - Orele de vârf de sarcină ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare utilizate la tarifare, stabilite prin Decizia presedintelui ANRE nr. 44/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 30 septembrie 1999, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta decizie; pentru tarifele A si B sunt considerate numai orele de vârf de seară extinse si pentru zilele de sâmbătă si duminică.

            Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisă, de regulă:

            a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

            b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;

            c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

            Art. 6. - Consumatorii finali, industriali si similari pot cere furnizorilor, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii pentru care se face solicitarea, aplicarea taxei de putere pe intervale decadale, în următoarele situatii: la începutul si la sfârsitul campaniilor de productie si în perioadele acordării concediilor colective.

            Art. 7. - Pentru consumatorii finali, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim si două cadrane, taxa de putere se aplică numai la puterea consumată la orele de vărt de seară.

            Art. 8. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în functie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

            Art. 9. - Tariful A33 pentru nivelul de înaltă tensiune de 220 kV se aplică si consumatorilor racordati la barele centralelor, dacă producătorii detin si licentă de furnizare.

            Art. 10. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim. În cazul aplicării acestui tarif diferentele de putere care depăsesc cu 15% valoarea contractată se facturează la dublul valorii pretului puterii.

            Art. 11. - În cadrul tarifului E1, orele de noapte cuprind si perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

            Art. 12. - Se introduce un nou tarif optional pentru consumatorii casnici de tip monom, diferentiat pe trei zone orare. Pentru acest tarif orele de vârf, normale si de gol sunt prevăzute în anexa nr. 3.

            Art. 13. - Pentru consumatorii casnici se introduce posibilitatea de plată anticipată a consumului de energie electrică la tariful monom diferentiat pe trei zone orare la preturi stimulative.

            Art. 14. - Prezenta decizie intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 15. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si entitătile Companiei Nationale de Electricitate - S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2000.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFUL BINOM

diferentiat pe zone orare si pe durata de utilizare – A33

Nr.

crt.

Niveluri de
tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durata de utilizare mică

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere
(lei/kW/an)

Pentru energie
(lei/kWh)

Pentru putere
(lei/kW/an)

Pentru energie
(lei/kWh)

Pentru putere
(lei/kW/an)

Pentru energie
(lei/kWh)

Ore de
vârf

Rest
ore

Ore de vârf

Ore
normale

Ore de
gol

Ore de
vârf

Rest
ore

Ore de vârf

Ore
normale

Ore de gol

Ore de vârf

Rest
ore

Ore de
vârf

Ore
normale

Ore de
gol

1.

Înaltă tensiune [220 kV**)]

357.780.

155.544

1.320

660

520

894.432

388.872

1.088

544

428

1.797.132

781.368

870

435

343

2.

Înaltă tensiune (110 kV si peste)

418.200

181.836

1.417

709

558

1.045.452

454.536

1.167

584

460

2.100.528

913.284

934

467

368

3.

Medie tensiune
(1 - 110 kV
exclusiv)

437.832

190.356

1.555

777

612

1.094.472

475.848

1.228

614

483

1.834.296

797.520

1.044

522

411

4.

Joasă tensiune
(0,1 - 1 kV
inclusiv)

513.852

223.404

2.018

1.009

795

1.284.612

558.528

1.506

753

593

1.813.956

788.676

1.356

678

534

 

TARIFELE A, B, C, D

Nr.
crt.

Niveluri de tensiune
egale cu cel din
punctele de delimitare
a instalatiilor

Tarife pentru energia electrică activă

Tarife pentru
energia elec-
trică reactivă,
livrată con-
sumatorilor
cu factor de
putere
mediu lunar
mai mic
de 0,92

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom
diferentiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif
monom
simplu

Pentru putere*)
(lei/kW anual)

Pentru energie
(lei/kWh)

Pentru energie 
(lei/kWh)

lei/kW 
anual

lei/kW

lei/kWh

Ore de vârf

Rest ore

Ore de
vârf

Rest ore

Ore de
vârf

Rest
ore

Pentru puterea
contractată

Pentru
energie

 

lei/kvarh

1.

Înaltă tensiune
(110 kV si peste)

1.335.876

575.412

1.401

508

1.832

696

1.046.568

636

833

83

2.

Medie tensiune
(1-110 kV exclusiv)

1.981.896

831.696

1.418

516

2.026

771

1.182.048

688

912

91

3.

Joasă tensiune
(0,1 - 1 kV inclusiv)

3.359.604

1.445.328

1.667

604

2.664

990

1.497.408

871

1.174

117

 

TARIFE ZI-NOAPTE E1 si E2

 

Niveluri de tensiune
egale cu cele din
punctele de delimitare
a instalatiilor

Tarif E 1
pentru consumul de energie electrică
în orele de zi si în orele de noapte, inclusiv
din zilele de sâmbătă si duminică
(lei/kWh)

Tarif E 2
pentru consumul de energie electrică
în orele de zi si în orele de noapte
(lei/kWh)

Nr.
crt.

Ore de zi
6,00-22,00

Ore de noapte*)
22,00-6,00

Ore de zi
6,00-22,00

Ore de noapte*)
22,00-6,00

1.

Înaltă tensiune
(110 kV si peste)

1.135

548

913

537

2.

Medie tensiune
(1 - 110 kV exclusiv)

1.204

607

1.020

602

3.

Joasă tensiune
(0,1 - 1 kV inclusiv)

1.560

792

1.327

778

*) Se aplică si consumului înregistrat în perioada: vineri, ora 22,00, până luni, ora 6,00.

 

TARIFE
pentru consumatorii casnici

 

Pentru contoare cu plata postconsum

Nr.
crt.

Nivelul de tensiune

Tariful optional de tip social

Tariful optional de tip monom

Tariful optional de tip monom diferentiat

Tariful standard (diferentiat)

Transa
0-50
kWh/lună*)
(lei/kWh)

Transa peste
50 kWh/lună*)
(lei/kWh)

Abonament
(lei/lună)

Pretul energiei  
(lei/kWh)

Abonament
(lei/lună)

Pretul energiei în orele de zi

(lei/kWh)

Pretul energiei în orele de noapte

(lei/kWh)

Abonament
(lei/lună)

Pretul energiei în orele de vârf

(lei/kWh)

Pretul energiei în orele normale

(lei/kWh

Pretul energiei în orele de gol

(lei/kWh

1.

Joasă tensiune
(0 - 1 kV inclusiv)

582

2.272

30.573

876

30.573

1.062

689

30.573

1.752

8736

690

2.

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

-

30.573

684

30.573

821

547

30.573

1.368

684

539

 

Pentru contoare cu preplată

Nr.

crt.

 

Nivelul de tensiune

Tariful standard (diferentiat)

Abonament
(lei/lună)

Pretul energiei în orele de vârf

(lei/kWh)

Pretul energiei în orele normale

(lei/kWh

Pretul energiei în orele de gol

(lei/kWh

1.

Joasă tensiune
(0 - 1 kV inclusiv)

30.573

1.752

8736

690

2.

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

30.573

1.368

684

539

 

ANEXA Nr. 2a)

 

PRETURI MEDII

pentru activitătile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Natională de Electricitate – S.A.

 

Agentul economic din cadrul

Companiei Nationale de Electricitate – S.A.

Activitatea

Pretul mediu/tarife

(lei/MWh)

Operatorul de transport si de sistem

Tarnsport de energie electrică

78.738

Servicii de sistem

24.287

Societatea Comercială „Electrica” – S.A.

Distriubitie IT

27.708

Transformare IT/MT

55.760

Distributie MT

101.700

Transformare MT/JT

143.500

Distributie JT

320.000

 

Anexa Nr. 2b)

 

TARIFELE ZONALE

pentru transportul energiei electrice*)

 

Numărul zonei

Noduri principale ale retelei de transport apartinând zonei

Componentele tarifului de transport**)

C1 – pentru introducerea de energie în retea

(producere)

[lei/mWh]

C2 – pentru preluarea de energie din retea

(consum)

[lei/mWh]

1.

Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, Turnu Măgurele, Fundeni

35.465

40.795

2.

Brazi, Teleajen, Stâlpu, Târgoviste

23.575

40.795

3.

Bradu, Arefu, Râureni, Stupărei

38.540

40.795

4.

Cernavodă, Medgidia, Constanta, Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomitei

35.465

40.795

5.

Craiova, Isalnita, Slatina

45.920

40.795

6.

Rovinari, Sărdănesti, Târgu Jiu, Paroseni, Baru Mare, Tântăreni

41.820

40.795

7.

Portile de Fier, Resita, Iaz, Turnu Severin, Cetate, Calafat

45.305

40.795

8.

Mintia, Arad, Timisoara, Săcălaz, Alba Iulia, Pestis, Hastad

41.205

40.795

9.

Rosiori, Oradea, Baia Mare, Cluj, Vetis, Sălaj, Tihău

36.285

40.795

10.

Iernut, Câmpia Turzii, Ungheni, Fântânel, Gheorghieni

26.035

40.795

11.

Sibiu, Lotru, Brasov, Dârste

38.745

40.795

12.

Lacu Sărat, Smârdan, Filesti, Barbosi

34.645

40.795

13.

Gutinas, Bacău, Munteni, FAI

33.620

40.795

14.

Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava

40.180

40.795

 

*) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.

**) Tariful pentru transportul energiei electrice între două este suma dintre compenentele C1 a zonei în care se produce energia si C2 a zonei în care se consumă energia.

 

ORELE DE VÂRF

ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare

 

Luna

Ore de vârf

Ore de gol

Ore normale

Ianuarie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

-

-

22-17

17-22

Februarie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

-

-

22-17

17-22

Martie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

18-22

0-6

10-18, 22-0, 6-8

-

-

22-18

18-22

Aprilie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

19-22

0-6

22-0, 6-19

-

-

22-19

19-22

Mai

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

20-22

0-6

22-0, 6-20

-

-

22-20

20-22

Iunie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

-

0-6

6-0

-

-

0-24

-

Iulie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

-

0-6

6-0

-

-

0-24

-

August

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

20-22

0-6

22-0, 6-20

-

-

22-20

20-22

Septembrie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

-

19-22

0-6

22-0, 6-20

-

-

22-19

19-22

Octombrie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

18-22

0-6

10-18, 22-0, 6-8

-

-

22-18

18-22

Noiembrie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

-

-

22-17

17-22

Decembrie

 

Zile lucrătoare

Sâmbăta si duminica

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

-

-

22-17

17-22

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea tarifielor la energia termică livrată de Societatea Comercială Termoelectrica" - S.A.

 

            În temeiul art. 6 lit. d) si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, cu modificările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

            Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., cuprinse în anexa la prezenta decizie.

            Art. 2. - Cantitatea de energie termică necesară aducerii apei de adaos pentru sistemul de termoficare de la temperatura apei brute la temperatura returului se facturează separat.

            Art. 3. - Tarifele la energia termică se aplică după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, dar nu mai devreme de 5 zile de la data publicării prezentei decizii.

            Art. 4. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A.. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 6 iunie 2000.

Nr. 100.

 

ANEXA

 

 

TARIFELE
pentru energia termică livrată de Compania Natională de Electicitate - S.A.

 

Nr.
crt.

Energia termică

Consumatori si revânzători racordati la iesirea din centrala electrică de
termoficare sau din centrala termică

Consumatori si revânzători
racordati la retelele de transport

Pretul pentru 1 Gcal/h
putere termică maximă
anuală contractată
(lei/an)

Pretul pentru energie (lei/Gcal)

Pretul pentru 1 Gcal/h
putere termică maximă
anuală contractată
(lei/an)

Pretul pentru energie (lei/Gcal)

1.

Apă fierbinte:
- destinată populatiei
- agenti economici

-
-

260.245

260.060

-
-

298.370

309.562

2.

Abur, în functie de presiunea la iesirea din centrală, în ata:

 

 

 

 

2.1.

Presiuni până la 19 ata inclusiv:

 

 

 

 

 

Durată mică

61.881.072

299.942

70.515.120

341.792

Durată medie

185.643.204

221.452

211.545.360

252.351

Durată mare

305.142.420

199.307

347.717892.

227.116

2.2.

Presiuni peste 19 ata:

 

 

 

 

2.2.1

- din prizele turbinelor:

 

 

 

 

 

Durată mică

62.815.392

334.423

70.627.152

376.012

Durată medie

188.446.176

254.749

211.881.468

286.430

Durată mare

325.912.704

229.274

366.443.424

257.787

2.2.2.

- din cazane

 

 

 

 

 

Durată mică

70.315.152

415.769

77.304.624

457.098

Durată medie

210.945.444

326.582

231.913.860

359.045

Durată mare

387.174.504

293.924

425.660.460

323.141

3.

Apă demineralizată (condensat nereturnat)

 

 

33.076 lei/m3

 

4.

Apă deduratizată (apă nereturnată)

 

 

15.877 lei/m3