MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 247   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 2 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

443. - Hotărâre pentru revocarea din functie a membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si numirea comisiei interimare

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizia nr. 151 din 20 martie 2000

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

58. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 072 din 9 decembrie 1993, acordată Societătii Comerciale „Radioteleviziunea Brasov“ - S.R.L.

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul de stat în anul 1999, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea din functie a membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si

numirea comisiei interimare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 3 din Legea nr.

52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Se revocă din functie membrii Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare.

(2) Se numeste comisia interimară compusă din:

1. Gheorghe Eugen Nicolaescu - presedinte;

2. Mirel Tariuc - membru;

3. Paul Miclăus - membru.

(3) Comisia interimară mentionată la alin. (2) va îndeplini atributiile Comisiei Nationale a

Valorilor Mobiliare prevăzute de lege până la adoptarea de către Parlament a unei hotărâri cu

privire la componenta nominală a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 443.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

Decizie nr. 151

din 20 martie 2000

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei,

având în vedere:

1. prevederile Legii concurentei nr. 21/1996;

2. prevederile Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului

Concurentei;

3. prevederile Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

4. notificarea concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. R S

227 din 20 septembrie 1999;

5. raportul prezentat Consiliului Concurentei de raportor, precum si celelalte piese din dosar;

6. declaratiile făcute în cursul audierilor de reprezentantii autorizati ai societătilor comerciale

"Tofan Grup" - S.A., "Tofan Trans" - S.A. si "Rotras" - S.A.,

luând în considerare:

7. părtile implicate în concentrarea economică:

- Societatea Comercială "Tofan Grup" - S.A.;

- Societatea Comercială "Tofan Trans" - S.A.;

- Societatea Comercială "Rotras" - S.A.;

8. clauzele prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare dintre Societatea Comercială "Tofan Trans" - S.A. si Fondul Proprietătii de Stat;

9. piata anvelopelor împărtită în 4 mari piete (anvelope pentru turism, pentru camioane,

pentru tractoare si anvelope gigant), cu utilizare pentru prima echipare si pentru întretinere

(înlocuire), având în vedere că:

10. pietele relevante pentru concentrarea economică investigată sunt piata anvelopelor

pentru tractor roată spate si piata anvelopelor gigant, pe teritoriul României;

11. piata geografică este delimitată de granitele României;

12. în urma concentrării se creează pozitie de monopol pe piata anvelopelor pentru tractor

roată spate, iar piata anvelopelor gigant nu se modifică;

13. prezenta pe piata românească a principalilor producători mondiali consacrati de anvelope (MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR, PIRELLI, CONTINENTAL),

precum si a celor din Europa de Est (MATADOR, BARUM, SAVA, TAURUS, DEBICA), la care se adaugă producătorii din alte zone geografice prin sisteme de distributie performante, creează premisele unei alternative pentru beneficiarii de anvelope din România;

14. nu există bariere legislative la intrarea pe piată a concurentilor;

15. nu există bariere de natură financiară la intrarea pe piată;

16. atâta timp cât cererea este mică în raport cu oferta, este greu de presupus că interesele

consumatorilor vor fi afectate în sens negativ de concentrarea economică realizată;

17. Societatea Comercială "Tofan Grup" - S.A., în calitate de actionar majoritar la Societatea Comercială "Tofan Trans" - S.A., va asigura suportul financiar necesar pentru redresarea

situatiei Societătii Comerciale "Rotras" - S.A. Totodată Societatea Comercială "Tofan Trans"

- S.A. poate asigura suportul necesar pentru transportul si distributia produselor;

18. în esentă, concentrarea economică va conduce la:

- cresterea potentialului de cercetare-dezvoltare;

- cresterea potentialului investitional si deci a posibilitătilor de mărire a productivitătii,

economicitătii fluxurilor tehnologice, micsorării costurilor etc.;

- retea de comercializare eficientă;

- mărirea potentialului de export;

- sanse mărite de cooperare cu producătorii de autovehicule etc.;

19. operatiunea de concentrare economică urmează să contribuie la îmbunătătirea calitătii

produselor, concomitent cu desfacerea la preturi reale mai reduse,

ia următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea concurentei nr.

21/1996 si ale art. 3.1 lit. c) din partea a II-a a cap. I din Regulamentul privind autorizarea

concentrărilor economice, se autorizează conditionat operatiunea de concentrare economică, notificată de Societatea Comercială "Tofan Trans" - S.A.

Art. 2. - În scopul analizei respectării prevederilor art. 14 alin. (2), care au stat la baza

autorizării concentrării economice, si a prevederilor art. 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, timp de 5 ani vor fi furnizate Consiliului Concurentei următoarele date pentru societătile comerciale din cadrul Societătii Comerciale "Tofan Grup" - S.A. care actionează pe piata anvelopelor:

- cifra totală de afaceri si cifra de afaceri din România;

- profitul brut si net;

- volumul investitiilor;

- volumul desfacerilor în tară si la export, în unităti fizice (anvelope echivalente);

- dinamica preturilor de aprovizionare la principalele materii prime în ultimii 3 ani;

- dinamica preturilor cu ridicata pe grupe de produse, pentru ultimii 3 ani, precum si rata

profitului pe grupe de produse, la prima echipare si la întretinere;

- numărul mediu de beneficiari cu pondere;

- modificarea structurii actionariatului, precum si orice alte modificări privind detinerea controlului asupra societătilor comerciale;

- importurile de anvelope pentru fiecare piată relevantă (cu mentiunea: dacă se produc sau nu se produc în tară);

- alte date considerate necesare.

Art. 3. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 226.100.000 lei si se va vira, cu ordin de plată tip trezorerie, la bugetul de stat în contul

20.17.01.03, deschis la Trezoreria sectorului 4.

Art. 4. - În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea concurentei nr. 21/1996, Consiliul

Concurentei dispune publicarea deciziei asupra concentrării economice de către Societatea

Comercială "Tofan Trans" - S.A. în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15

zile de la comunicarea prezentei decizii.

Art. 5. - Nerespectarea măsurilor stabilite prin prezenta decizie atrage sanctionarea conform

art. 56 lit. d) din Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 6. - Prezenta decizie îsi produce efectele de la data transmiterii la Consiliul Concurentei a unei copii de pe ordinul de plată care face dovada îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 3.

Art. 7. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Art. 8. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie părtilor implicate în

concentrarea economică.

Art. 9. - Această decizie este adresată:

Societătii Comerciale "Tofan Grup" - S.A.

Sediul: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4

Certificatul de înmatriculare în registrul comertului: nr. J40/10536/1993

Codul fiscal: R 382 4300

Societătii Comerciale "Tofan Trans" - S.A.

Sediul: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4

Certificatul de înmatriculare în registrul comertului: nr. J40/6589/1992

Codul fiscal: R 35 12 420

Societătii Comerciale "Rotras" - S.A.

Sediul: Drobeta-Turnu Severin, str. Portile de Fier nr. 1, judetul Mehedinti, codul postal 1500

Certificatul de înmatriculare în registrul comertului: nr. J25/131/1991

Codul fiscal: R 1605655

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VIOREL MUNTEANU

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 072 din 9 decembrie 1993, acordată Societătii Comerciale „Radioteleviziunea Brasov“ - S.R.L.

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. TV 072 din 9 decembrie 1993 pentru

televiziune, acordată Societătii Comerciale "Radioteleviziunea Brasov" - S.R.L., începând cu data de 12 mai 2000, ora 0,00, în temeiul art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, care prevede: "retragerea este obligatorie în cazul în care titularul de autorizatie încetează să mai emită, respectând regularitatea si durata prevăzute în decizie, din alte motive decât cele de avarie tehnică".

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului

că Societatea Comercială "Radioteleviziunea Brasov" - S.R.L. a încetat să mai emită din alte

motive decât cele de avarie tehnică.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 9 mai 2000.

Nr. 58.

 

Lista

cuprinzând asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul de stat în anul 1999, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul,

respectiv municipiul

Cuantumul sumelor acordate

(mii lei)

1.

Asociatia "Caritas Arhidioceza Romano-Catolică"

Alba

238.500

2.

Asociatia "Societatea de caritate Iulia"

Alba

93.000

3.

Fundatia de caritate "Karisma"

Alba

36.150

4.

Fundatia "Sfânta Maria"

Arges

54.000

5.

Fundatia "Hand of Help"

Botosani

264.000

6.

Asociatia "Umanconstruct"

Cluj

112.784

7.

Fundatia "Phoenix Carita"

Constanta

279.000

8.

Fundatia "Fatis"

Dâmbovita

30.635

9.

Fundatia "Helios"

Dolj

40.500

10.

Fundatia "Jakab Lajos"

Harghita

39.300

11.

Fundatia "Kelsen"

Maramures

144.935

12.

Organizatia "Caritas" Satu Mare

Satu Mare

637.828

13.

Asociatia evanghelică de diaconie Medias

Sibiu

78.000

14.

Asociatia de caritate T.O.A.R.

Sibiu

265.200

15.

Asociatia "Diakonisches Werk"

Sibiu

354.000

16.

Fundatia "Consortiul de dezvoltare locală"

Sibiu

90.000

17.

Asociatia pentru ajutorarea persoanelor dependente de alcool si alte droguri

Sibiu

57.900

18.

Fundatia "Little John's"

Sibiu

18.000

19.

Asociatia "Societatea medical-crestină Lukas Spital"

Sibiu

75.000

20.

Asociatia crestină "Buna Vestire"

Sibiu

55.500

21.

Fundatia "Logomedica”

Sibiu

42.000

22.

Societatea doamnelor bucovinene

Suceava

186.900

23.

Fundatia crestin-filantropică "Bogdan I Întemeietorul"

Suceava

166.500

24.

Asociatia "Serviciul de ajutor Maltez în România"

Timis

317.349

25.

Fundatia "Pentru voi"

Timis

13.631

26.

Uniunea "Adam Müller Guttenbrunn"

Timis

438.769

27.

Fundatia "Estuar"

Bucuresti

33.224

28.

S.O.S. satele copiilor din România

Bucuresti

389.535

29.

Asociatia "Sinergii"

Bucuresti

42.632

30.

Fundatia "Romanian Angel Appeal"

Bucuresti

1.012.202

31.

Asociatia "Sprijinirea integrării sociale"

Bucuresti

32.399

32.

Fundatia "Motivation"

Bucuresti

17.020

33.

Asociatia "Casa deschisă"

Bucuresti

28.577

34.

Fundatia "Ajutor si recuperare medico-socială pentru copii - ARMS"

Bucuresti

25.500

35.

Societatea română "Alhzeimer"

Bucuresti

31.892

 

TOTAL:

 

5.742.362