MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 243    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 1 iunie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

"În situati exceptionale Guvernul poate, prin hotărâre, să îi suspende sau să îi revoce din functie pe membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si să numească o comisie interimară compusă din 3-5 experti de la institutiile publice competente,care va îndeplini atributiile Comisiei

Nationale a Valorilor Mobiliare până la adoptarea de către Parlament a unei hotărâri cu privire la componenta nominală a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

2. La articolul 10 alineatul 3, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) prin revocare;”

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuia,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdu Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul apărării nationale,

Ion Bogdan Tudoran,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 64.