MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 323   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 11 iulie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            114. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import

 

            267. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din irnport

 

            115. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe

 

            268 - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe

 

            116. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare

 

            269. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare

 

            117. - Lege privind aprobarea Ordonaniei de urgentă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

            270. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata

taxei pe valoarea adăugată a unor produse si  echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

            118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor

 

            271. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului   nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor

 

            119. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la ptata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

 

            272. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

 

            122. - Lege privind declararea orasului Săcele, judetul Brasov, municipiu

 

            265. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Săcele, judetul Brasov, municipiu

 

            123. - Lege privind declararea orasului Vatra Dornei, judetul Suceava, municipiu

 

266. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Vatra Dornei, judetul Suceava,  municipiu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea

de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69 din 24 mai 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 267.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii

de la plata taxei pe valoarea adaugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45.din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 aprilie 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informatii Externe si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 268.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 30 martie 1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/1998

pentru constituirea fondurilor de restructurare

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele Romăniei d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 269.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii

de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 aprilie 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii, privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei

pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Nationale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 270.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 1 aprilie 1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 2 aprilie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se alocă suma de 2,55 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pe anul 1999, la capitolul 60.01 «Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii», pentru finantarea actiunilor destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor."

2. La anexă, punctul 1 - Repartizarea sumei alocate pe organizatii centrale ale persoanelor vârstnice - va avea următorul cuprins:

"1. Repartizarea sumei alocate pe organizatii centrale ale persoanelor vârstnice

 

Nr.

crt.

Denumirea organizatiei

Suma repartizată

- milioane lei

1.

Federatia Natională a Pensionarilor din România

678

2.

Uniunea Generală a Pensionarilor

730

3.

Confederatia «Unirea» a Pensionarilor

510

4.

Federatia Caselor de Ajutor Reciproc

40

5.

Alianta Pensionarilor

20

6.

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

382

7.

Uniunea Veteranilor de Război

24

8.

Asociatia Veteranilor din Ministerul de Interne

21

9.

Asociatia Pensionarilor I.O.V.R.

27

10

Asociatia Fostilor Detinuti Politici

47

11.

Asociatia Fostilor Detinuti Politici si Luptători Anticomunisti      

21

12.

Uniunea Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere

50

TOTAL:

 

2.550"

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Aceasta lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 118.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t a a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sărbătoririi în România a Anului international al vârstnicilor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2000.

Nr. 271.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 11 iunie 1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputalilor în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alinr (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. -  Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2000.

Nr. 272.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea orasului Săcele, judetul Brasov, municipiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Orasul Săcele, judetul Brasov, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Săcele, judetul Brasov, municipiu

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea orasului Săcele, judetul Brasov, municipiu si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 265.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea orasului Vatra Dornei, judetul Suceava, municipiu

 

Parlamentul României adoptâ prezenta lege.

Art. 1. - Orasul Vatra Dornei, judetul Suceava, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-OUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 7 iulie 2000.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Vatra Dornei, judetul Suceava, municipiu

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea orasului Vatra Dornei, judetul Suceava, municipiu si se dispune publicarea în Monitorul Oficial României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2000.

Nr. 266.