MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XII - Nr. 306   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 4 iulie 2000

SUMAR

            110. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje si echipamente pentru realizarea proiectului "Instalatia de anhidridă ftalică si plastifianti la" Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Râmnicu Vâlcea

            115. - Ordonantă de urgentă privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute in bugetul Ministerului Apărării Nationale

            124. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea modifiicării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

            130. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

            532. - Hotărâre pentru completarea si modificarea Hotărării Guvernului nr. 174/2000 privind unele măsuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

GUVERNUL ROMÂNIEI

 ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje si echipamente pentru realizarea proiectului "Instalatia de anhidridă ftalică si plastifianti" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Râmnicu Vâlcea

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romăniei, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.
 
            Articol unic. - (1) Se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată utilajele, echipamentele si materialele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, necesare în vederea realizării proiectului "Instalatia de anhidridă ftalică si plastifianti" la Societatea Comercială "OLTCHIM"-S.A. Râmnicu Vâlcea.
            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură printr-un credit extern în valoare de 60.200.000 DM garantat de statul român.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei si comertului,
Sorin Potânc,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr.110.

 

ANEXA

LISTA
cuprinzănd utilajele si echipamentele pentru realizarea proiectului " Instalatia de anhidridă ftalică si plastifianti" la
Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

Descriere

Pozitie tarifară

Pret factură
DM

 

A

B

C

E

1

E -100

Preîncălzitor aer

8479 8998

201.907,0

2

E-110

Preincălzitor naftafină 

8479 8998

98.074,0

3

E-111

Refierbător naftalină 

8479 8998

59.995,0

4

E-112

Condensator naftalină 

8479 8998

49.323,0

5

E-115

Încălzitor naftalină (In T-115)

8479 8998

72.110,0

6

E-120

Preincălzitor o-xilen

8479 8998

50.765,0

7

E-133

Incălzitor baie de săruri

8479 8998

33.170,0

8

E-200

Condensator tratare preliminară

8479 8998

32.449,0

9

E-201

Condensator AF tratată prelimin.

8479 8998

28.844,0

10

E-202

 Refierbător AF tratată prelimin

8479 8998

65.233,2

11

E-220

Refierbător distilare primară

8479 8998

82.493,0

12

F- 221

Condensator distilare primară 

8479 8998

82.493,0

13

E-240

Refierbător distilare principală

8479 8998

114.654,0

14

E-241

Condensator distilare principală 

8479 8998

114.654,0

15

E-251

Condensator reziduu distilare

8479 8998

38.074,0

16

E-270

Răcitor  AF pură

8479 8998

38.074,0

17

E-311 

Condensator de monoester 

8479 8998

83.581,0

18

E-321

Refierbător

8479 8998

121.374,0

19

E-322

Condensator esterificare

8479 8998

130.823,0

20

E-331

Condensator stripare

8479 8998

145.358,0

21

E-332

Generator abur

8479 8998

101.751,0

22

E-333 

Supraincălzitor abur 

8479 8998

85.471,0

23

E-341

Răcitor ester brut

8479 8998

94.483,0

24

E-342

Răcitor plastifiant 

8479 8998

71.226,0

25

E-420 

Incălzitor ulei 

8479 8998

141.479,0

26

E-421

Răcitor ulei

8479 8998

141.219,0

27

E-440

Condensator exces abur 

8479 8998

50.477,0

28

E-470

Incălzitor aer comprimat

8479 8998

38.939,0

29

J-115

Ejector cu aer pt. T-115 

8479 8998

30.755,0

30

J-120

Ejector  cu aer pt.T-120

8479 8998

30.755.0

31

J-150

Ejector cu aer pt. T-150

8479 8998

18.027,0

32

J-200

Ejector cu aer pt. Pretratare 

8479 8998

16.008,0

33

J-220

Ejector cu aer pt. Predistilare

8479 8998

13.917,0

34

J-240

Ejector cu aer pt. Distilare

8479 8998

16.225,0

35

J-250

Ejector cu aer pt. Distilare reziduu

8479 8998

16.225,0

36

J-260

Ejector cu aer pt. produse rezidual

8479 8998

13.773,0

37

J-270

Ejector cu aer pt. T-270 si T-271

8479 8998

13.773,0

38

J-305

Ejector ptr. vas octanol

8479 8998

15.782,0

39

J-321

Ejector ptr. Esterificare

8479 8998

17.472,0

40

J-331

Ejector ptr Stripare

8479 8998

18.257,0

41

J-361

Ejecto ptr. Gaze reziduale

8479 8998

17.472,0

42

MX-100

Amestecător aer/naftalină

8479 8998

28.844,0

43

P-322

Pompa catalizator

8479 8998

8.700,0

44

T-120

Rezervor stocare o-xilen 

8479 8998

27.041,0

45

T-305

Tanc octanol 

8479 8998

27.255,0

46

T-341

Tanc DOF pur

8479 8998

116.287,0

47

V-321

Vas catalizator 

8479 8998

7.268,0

48

V-332

Vas de amestecare

8479 8998

39.247,0

49

V-333

Vas alcool  recirculat

8479 8998

97.390,0

50

V-334

Vas de condensat 

8479 8998

67.592,0

51

V-341

Vas de ester brut

8479 8998

140.271,0

52

V-342 

Vas adjutant filtrare

8479 8998

63.231,0

53

V-351

Vas ulei completare

8479 8998

116.287,0

54

V- 352

Vas expansie ulei 

8479 8998

66.865,0

55

V-361

Vas de slop

8479 8998

184.605,0

56

V-440/1

Rezervor apă demi cu degazor

8479 8998

108.164,0

57

XU-280

Dispozitiv de ambalare si paletizare 

8479 8998

749.939,0

58

A-111

Agitator pt. EV-111

8479 8998

19.229,0

59

A-200

Agitator pt R-200

8479 8998

38.459,0

60

A-201

Agitator pt. R-201

8479 8998

38.459,0

61

A-250

Agitator pt. V-250

8479 8998

14.422,0

62

A-260

Agitator pt. V-260

8479 8998

14.422,0

63

A-313 

Agitator vas monoesterif

8479 8998

45.061,0

64

A-321

Agitator reactor

8479 8998

50.149,0

65

A-331

Agitator striper

8479 8998

50.149,0

66

A-332

Agitator vas de amestecare

8479 8998

13.228,0

67

A-341

Agitator vas ester brut

8479 8998

34.159,0

68

A-344

Agitator vas adjutant filtru

8479 8998

21.077,0

69

B-100

Suflante aer 

8479 8998

1.084.087,0

70

C-220

Coloana distilare primară 

8479 8998

211.858,0

71

C-240

Coloana distilare principală 

8479 8998

376.412,0

72

C-250

Coloana distilare reziduu

8479 8998

25.959,0

73

CAT-301

Titanat 80

8479 8998

363.396,0

74

CIU-180

Unitate de incinerare catalitică

8479 8998

1.083.663,0

75

CON-301 

Carbonat de sodiu

8479 8998

9.324,0

76

CON-303 

Adjutant de filtrare

8479 8998

33.306,0

77

CON 302

Carbune activ

8479 8998

11.992,0

78

E-150

Condensatoare "switch" 

8479 8998

1.730.629,0

79

EV-110

Evaporator naftalină 

8479 8998

55.380,0

80

EV-111

Evaporator reziduu naftalină

8479 8998

50.765,0

81

EV-120

Evaporator o-xilen

8479 8998

7.211,0

82

F-110

Filtru naftalină 

8479 8998

7.211,0

83

F-120

Filtru o-xilen

8479 8998

7.211,0

84

F 311

Filtru alcool

8479 8998

21.517,0

85

F-312

Filtru alcool recirculat 

8479 8998

15.446,0

86

F- 341

Filtru  ester brut

8479 8998

220.945,0

87

F- 420

Filtru ulei fierbinte 

8479 8998

2.814,0

88

FL-280

Solzificator AF

8479 8998

621.931,0

89

P- 110 

Pompa alimentare naftalină

8479 8998

44.117,0

90

P-111 

Pompa reziduu naftalina

8479 8998

43.583,0

91

P 120

Pompa alimentare o-xilen 

8479 8998

60.457,0

92

P 150

Pornpa AF brută

8479 8998

37.803,0

93

P-220

Pompa alimentare distilare primara

8479 8998

47.448,0

94

P-250

Pompa alimentare distilare reziduu

8479 8998

47.203,0

95

P- 260

Pompa produse reziduale

8479 8998

47.333,0

96

P-270

Pompa AF pura

8749 8998

160.804,0

97

P-271

Pompa alimentare solzificatori 

8479 8998

47.448,0

98

P- 280

Pompa auxiliara pentru apă de răcire

8479 8998

28.844,0

99

P-281

Pompa apa racire retur

8479 8998

28.844,0

100

P-311

Pompa alcool

8479 8998

18.671,0

101

P-314

Pompa monoester

8479 8998

22.661,0

102

P-323

Pompa ester brut 

8479 8998

24.689,0

103

P-333

Pompa alcool recirculat

8479 8998

23.403,0

104

P-334

Pompa condensa

8479 8998

14.783,0

105

P-342 

Pompa ester brut

8479 8998

21.586,0

106

P-343

Pompa plastifiant

8479 8998

14.529,0

107

P-345

Pompa adjutant filtrare

8479 8998 

21.586,0

108

P-351

Pompa HTM

8479 8998

138.085,0

109

P-352

Pompa HTM

8479 8998

12.261,0

110

P-361

Pompa slop

8479 8998

8.181,0

111

P-362

Pompa slop

8479 8998

27.284,0

112

P-363

Pompa alimentare incin.

8479 8998

14.150,0

113

P-400

Pompa circulatie ulei termic

8479 8998

76.912,0

114

P-401

Pompa de umplere ulei termic

8479 8998

15.568,0

115

P-420

Pompa ulei fierbinte

8479 8998

30.250,0

116

P-421

Pompa ulei rece

8479 8998

149.671,0

117

P-440

Pompa alimentare cazan abur MP

8479 8998

61.293,0

118

P-441

Pompa alimentare cazan abur HP

8479 8998

65.966,0

119

R-200

Vas pretratare nr.1

8479 8998

251.518,0

120

R-201

Vas pretratare nr.2

8479 8998

251.518,0

121

R-321

Reactor

8479 8998

582.631,0

122

R-331

Striper

8479 8998

586.992

123

SP-100

Parti suflanta aer(spare parts)

8479 8998

300.000,0

124

T-115

Rezervor stocare si topire naftalina

8479 8998

201.907,0

125

T-150

Rezervor stocare AF bruta

8479 8998

122.875,0

126

T-270

Rezervor AF pura

8479 8998

219.934,0

127

T-271

Rezervor pt. topire AF

8479 8998

232.193,0

128

V-130

Rezervor saruri topite

8479 8998

41.679,0

129

V-201

Vas expansie AF pretratata

8479 8998

279.762,0

130

V-250

Vas pt. Rezidii de la distilare

8479 8998

79.321,0

131

V-260

Vas pt. Produse reziduale

8479 8998

55.669,0

132

V-311

Vas monoester 

8479 8998

370.664,0

133

V-322

Vas separator

8479 8998

95.210,0

134

V-331

Vas separator

8479 8998

95.210,0

135

V-401

Vas expansie ulei termic 

8479 8998

15.576,0

136

V-420

Rezervor ulei cald/rece

8479 8998

50.765,0

137

V-442

Vas expansie abur HP

8479 8998

25.959,0

138

V-443

Vas expansie abur MP

8479 8998

60.572,0

139

V-444

Vas pt. generare abur

8479 8998

115.952,0

140

XU-115

Concasor pt. naftalina

8479 8998

72.110,0

141

XU-116

Elevator pt. naftalina

8479 8998

72.110,0

142

CON-101

Apa amoniacala 25%

8479 8998

1.803,0

143

CON-102

Sol. apoasa hidrazina 15%

8479 8998

1.803,0

144

CON-103

Fosfat trisodic

8479 8998

1.803,0

145

CON-104

Carbonat de sodiu

8479 8998

1.803

146

E-140

Racitor de gaz(2 stadii)

8479 8998

612.931,0

147

ELEC-XXX

Transformator cu ulei,cabluri,poduri

8479 8998

2.982.628,0

148

FIL-XXX

Azotit si azotat de sodiu

8479 8998

122.586,0

149

FIL-102

Ulei termic pt. distilare

8479 8998

103.261,0

150

FIL-103

Ulei termic pt. oxidare

8479 8998

150.565,0

151

INS-XXX

Aparatura de camp

8479 8998

2.053.358,0

152

LAB

Echipament de laborator

8479 8998

600.000,0

153

MX-130

Amestec static

8479 8998

4.327,0

154

V-280

Vas colectere apa racire

8479 8998

28.844,0

155

X-280

Buncar cu jgheab de golire

8479 8998

72.110,0

156

X-281

Unitate pentru desprafuire

8479 8998

28.244,0

157

PIP-XXX

Material pentru conducte/montaj

8479 8998

6.000.000,0

158

PIP-XXX

Material pentru conducte/montaj

8479 8998

276.411,0

159

XU-200

Sistem dozare carbonat de sodiu

8479 8998

37.504,0

160

XU-440

Sistem dozare apa de cazan

8479 8998

112.512,0

161

HU-351

Unitate incalzire ulei

8479 8998

362.293,0

162

HU-400

Incalzitor ulei termic

8479 8998

576.876,0

163

INS-XXX

DCS-UPS

8479 8998

4.451.002,0

164

R-130

Reactor AF

8479 8998

3.461.259,0

165

CAT-101

NSR-102/103 pt. R-130

8479 8998

980.690,0

                     TOTAL                                                                                                                              39.326.000,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind finantarea Centrului editorial si a Studioului cinematografic
din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Nationale

           În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - (1) Centrul editorial si Studioul cinematografic, unităti din cadrul Grupului mass-media al armatei, se finantează, pentru productia de film si tipărirea de carte si de formulare tipizate specifice institutiei militare, integral din creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Apărării Nationale.
            (2) Organigrama si modul de functionare ale Centrului editorial si ale Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale în cadrul numărului de posturi aprobat.
            Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează
Ministrul apărării nationale,

Ion Bogdan Tudoran
 
secretar de stat
Ministrul Finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr.130.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

            În temeiul art. 114 alin. (4), din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Produsele originare din Uniunea Europeană, mentionate în anexa I, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import începând cu 1 iulie 2000.
            Art. 2. - Pentru produsele mentionate în anexa II taxele vamale aplicate la importul in România de produse originare din Uniunea Europeană se modifică după cum urmează: .
            - de la 1 iulie 2000 se va aplica 709o din taxa vamală. MFN pentru anul 2000;
            - de la 1 iulie 2001 se va aplica 30% din taxa vamală MFN pentru anul 2000;
            - de la 1 iulie 2002 produsele în cauză vor fi exceptate de la plata taxelor vamale de import.
            Art. 3. - Produsele originare din Uniunea Europeană, mentionate în anexa III, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import, începând cu 1 iulie 2000, în limita contingentelor tarifare mentionate în anexa respectivă.
            Art. 4. - Administrarea contingentelor tarifare mentionate la art. 3.se va face prin ordin al ministrului industriei si comertului.
            Art. 5. - Pentru produsele care fac obiectul anexei III nu vor fi acordate subventii la exportul din România în Uniunea Europeană.
            Art. 6. - Anexele I-III fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei si comertului,
Sorin Potânc,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Petre,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr.124.

ANEXA l

Coduri NC

 

0101 11 00

0602 90 20

0802 12 90

0910 20 10

1603 00 30

0101 19 10

0604 10 10 

0802 90 10

0910 20 90

1.603 00 90

0101 20 10  

0604 10 90  

0802 90 30

 

 

0102 90 90   

0604 91 21

0802 90 50

1207 30 10

2001 90 10

0103 91 90

0604 9129

0802 90 60 

1207 40 10

2001 90 20

0103 92 90

0604 91 41

0802 90 85

1207 91 10

2006 00 10

0104 10 10

0604 91 49

0807 20 00 

1209 26 00 

2008 19 11

0104 20 10 

0604 91 90

0808 10 10  

1209 91 10 

2008 19 13

0106 00 10 

0604 99 10 

0811 90 85

1209 99 10 

2008 19 51

0106 00 20 

0604 99 90 

0812 90 30

1211 90 10 

2008 19 59

0106 00 90 

                      

0812 90 70

1211 90 30  

2008 92 72

 

ex 0701 10 00 (1)

0813 40 50

1212 10 91

2008 99 41

0205 00 11

0709 51 30

0813 40 60

1212 10 99

2008 99 51

0205 00 19 

0709 51 50

0813 40 70

 

 

0205 00 90 

0709 52 00

 

 

 

0206 80 91 

0709 60 95

0813 50 12  

1302 19 10 

2301 20 00

0206 80 99  

0709 60 99

0813 50 31 

1302 32 90

2304 00 00

0206 90 91

0709 90 40

081400 00   

 

 

0206 90 99  

0711 30 00

 

1504 10 10  

2306 10 00

0208 20 00  

0714 90 90

0901 11 00    

1504 20 10  

2306 50 00

0208 90 10

                        

0901 12 00    

1504 20 90   

2306 60 00

0208 90 20   

0801 11 00

0901 90 10     

1504 30 10  

2306 90 11

0208 90 40   

0801 19 00

0909 10 10     

1509 10 10   

2306 90 19

0208 90 50  

0801 21 00

0909 10 90     

1509 90 00  

2306 90 90

0208 90 60  

0801 22 00

0909 40 11      

1510 00 10   

2308 10 00

0208 90 80  

0801 31 00

0909 40 19     

1516 40 00   

2309 90 10

0210 90 10   

0801 32 00

0909 40 90     

1518 00 31    

2309 90 20

                    

0802 11 10

0909 50 11   

1518 00 39  

2309 90 31

0407 00 90   

0802 11 90

0909 50 19    

1522 00 91   

2309 90 41

0410 00 00   

0802 12 10

0909 50 90    

1522 00 99   

2309 90 51

 

(1) Cartofi pentru sământă din categorii biologice superioare (Hotărârea Guvernului nr. 810/1999),

 

ANEXA II

 

Coduri NC

 

0408 11 20 

ex0803 00 11 (1) 

ex0810 90 40 (1)  

1209 29 50 

1515 50 91

0408 19 20 

ex0803 00 19 (1) 

ex0810 90 85 (1) 

1209 30 00  

1515 50 99

0408 91 20 

ex0803 00 90 (1) 

0813 40 95

1211 90 70   

1515 90 10

0408 99 20  

0804 10 00

                               

1211 90 75   

1515 90 21

                     

0804 20 10

0901 21 00

1211 90 95   

1515 90 29

0511 91 10 

0804 30 00 

0901 22 00

1515 90 31

 

0511 91 90 

0804 40 00

                              

1301 10 00  

1515 90 39

0511 99 10  

0804 50 00

1202 10 10

1301 20 00    

1515 90 40

0511 99 80   

ex0805 10 30 (2)

1207 40 90

1301 90 10  

1515 90 51

                     

ex0805 10 50 (2)

1209 21 00

1301 90 90 

1515 90 59

0709 90 31    

ex0805 10 80 (2)

1209 22 10

1302 11 00    

1515 90 60

0711 20 10   

ex0805 20 30 (1)

1209 22 80

1302 19 05   

1515 90 91

0711 20 90   

ex0805 20 50 (1)

1209 23 11

1302 19 99   

1515 90 99

0713 20 00  

ex0805 20 70 (1) 

1209 23 15

1504 10 91    

 

0713 40 00   

ex0805 20 90 (1)

1209 23 80

1504 10 99       

2005 90 10

0713 50 00    

ex0805 90 00 (1) 

1209 24 00

1504 30 90

 

                        

ex0810 50 00 (1)

1209 25 10

1515 50 11      

2301 10 00

0802 40 00   

ex0810 90 30 (1)  

1209 25 90

1515 50 19     

2305 00 00


(1) De la 1 noiembrie la 30 aprilie.

(2) De la 16 octombrie la 31 martie.

 

ANEXA III

 

Coduri  NC

Descriere

Taxa vamala

( %)

Contingent tarifar anual valabil pentru perioada1 iulie - 30 iunie(tone)

Crestere anuală

(tone)

0207

Carne de pasăre

exceptat

3.000

300

1602 31 la1602 39

Carne de pasăre, preparată sau conservată

exceptat

500

50

0406

Brânzeturi si casuri

exceptat

2 000

200


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind modificarea si completarea Legii invătământului nr. 8M1995, republicată

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

Articol unic. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 24 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) filiera profesională, cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale si protectia mediului."

2. Alineatul (2) litera B a articolului 26 se completează cu un paragraf nou "Filiera profesională”; cu următorul cuprins:

"Filiera profesională

            a) o probă la alegere din aria curriculară «Tehnologii»;

            b) o probă la alegere din aria curriculară «Matematică si stiinte» sau «Om si societate», în functie de domeniul calificării profesionale ales de elev;

            c) o probă practică pentru certificarea competentelor profesionale."

            3. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

            "Art. 31. - (1) La scolile profesionale se pot înscrie absolventi de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate."

            4. Articolul. 59 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

            „(5) Absolventii cu diplomă de bacalaureat ai liceului Filiera profesională - pot participa numai la admiterea în învătământul universitar de scurtă durată, organizat în domeniul în care acestia au dobândit calificarea profesională. Absolventii cu diplomă de bacalaureat ai liceului - Filiera profesională - pot continua studiile în învătământul universitar de lungă durată după absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului - filierele teoretică, vocatională sau tehnologică.”

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu


Bucuresti, 30 iunie 2000.

Nr. 130.


GUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE

pentru completarea si modificarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2000 privind unele măsuri
de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 78/1995privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. I. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 174/2000 privind unele măsuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

            "Art. I. - (1) Se aprobă Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale din sectorul productiei de apărare, care beneficiază după data de 1 mai 2000 de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărăre.       

            (2) Salariatii din categoriile profesionale si din sectoarele agentilor economici prevăzuti la alin. (1) beneficiază de  protectie socială pe o perioadă de cel mult 180 de zile lucrătoare în cursul anului 2000, în care se include numărul de zile lucrătoare pentru care au beneficiat de protectie socială până la data de 30 aprilie 2000."

            Art.II. - Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale din sectorul productiei de apărare, care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei  de apărare, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2000, se înlocuieste cu Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale din sectorul productiei de apărare, care beneficiază după data de 1 mai 2000 de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului  si a  patrimoniului din sectorul productiei de apărare, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărăre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

 Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

 Ministrul industriei si comertului,

 Radu Berceanu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Teodor-Stelian Palade,

general de brigadă

 


* Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 532.