MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 699  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 28 decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

608. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.343. - Hotărâre privind trecerea imobilului "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, judetul Teleorman, din administrarea Prefecturii Judetului Teleorman în administrarea Consiliului Judetean Teleorman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.637. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea in functie a unor magistrati

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se numesc în functia de magistrat persoanele mentionate în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2000.

Nr. 608.

 

A. Judecători

- Popdan Eugen-Gheorghe - Tribunalul Brasov

- Tănăsescu Daniela Ileana - Judecătoria Buftea

- Serban Răsvan Gabriel - Judecătoria Vânju Mare

- Canache Liliea - Judecătoria Vânju Mare

- Ionascu Titu - Tribunalul Gorj

- Alexa Ion - Tribunalul Galati

- Tâlvăr Georgeta-Luminita - Judecătoria Adjud

- Lazăr Elena-Simona  - Judecătoria Mizil.

B. Procurori

- Mărtoiu Ioan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita

- Tănăsescu Alexandru - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti

- Cîrjeu Cornelia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

- Stănescu Mihai-Sorin - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

- Grigorescu Constantin - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti

- Daneliuc Silvia-Mihaela - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, judetul Teleorman, din administrarea Prefecturii Judetului Teleorman în administrarea Consiliului Judetean Teleorman

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 178, judetul Teleorman, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Prefecturii Judetului Teleorman în administrarea Consiliului Judetean Teleorman.

Art. 2. - (1) Prefectura Judetului Teleorman îsi va desfăsura în continuare activitatea în "Palatul administrativ", ocupând o suprafată utilă de 1.545 m2 corespunzător numărului de posturi al acesteia, inclusiv demnitarii.

(2) Personalul care deserveste în prezent "Palatul administrativ", în număr de 8 angajati cu contract de mună, se preia de la Prefectura Judetului Teleorman la Consiliul Judetean Teleorman, considerându-se transferat în interesul serviciului si urmând să fie salarizat din bugetul consiliului judetean.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pozitia nr. 35 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.343.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Palatului administrativ din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Prefecturii Judetului Teleorman în administrarea Consiliului Judetean Teleorman

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

· Palatul administrativ municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 178, judetul Teleorman

Prefectura Judetului Teleorman municipiul Alexandria Str. Dunării nr. 178,

Consiliul Judetean Teleorman, municipiul Alexandria Str. Dunării nr. 178,

3 corpuri de clădiri: A, B si C

suprafata totală desfăsurată = 6.669,93, m2 din care: corpul A: demisol, parter si 2 etaje, având suprafata ocupată la sol de 663,04 m2 si suprafata desfăsurată de 2.652,24 m2

corpul B: demisol, parter si un etaj, având suprafata ocupată la sol de 509,50 m2 suprafata desfăsurată de 1.528,50 m2

corpul C: demisol, parter si un etaj, având suprafata ocupată la sol de 829,73 m2 si suprafata desfăsurată de 2.489,19 m2

Terenul aferent = 15.091 m2

Garaj si atelier

· suprafata construită = 1.272,85 m2 (atelier auto, echilibrări, atelier, cabină poartă, sopron)

suprafata terenului = 2.817,30 m2

· Gara si atelier, municipiul Alexandria, Str. Tudor Vladimirescu nr. 44, judetul Teleorman

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea calculatorului de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual

prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000

 

Ministrul finantelor,

în baza atributiilor prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr: 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2000 privind Stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000 precum si a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă calculatorul de impozit desfăsurător, aferent baremului mediu anual prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guverriului nr. 611/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum si a baremului mediu anual pentru deteminarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000.

Art. 2. - Calculatorul de impozit desfăsurător prevăzut la art. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Mnistrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 1.637.

 

ANEXĂ

 

CALCULATOR

pentru determinarea impozitului pe venitul anual global realizat în anul 2000

 

I.                             Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de mii de lei

CALCULATOR

pentru determinarea impozitului pe venitul anual global realizat în anul 2000

 

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de mii de lei

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

100.000

18.000

200.000

36.000

300.000

54.000

400.000

72.000

500.000

90.000

600.000

108.000

700.000

126.000

800.000

144.000

900.000

162.000

1.000.000

180.000

1.100.000

198.000

1.200.000

216.000

1.300.000

234.000

1.400.000

252.000

1.500.000

270.000

1.600.000

288.000

1.700.000

306.000

1.800.000

324.000

1.900.000

342.000

2.000.000

360.000

2.100.000

378.000

2.200.000

396.000

2.300.000

414.000

2.400.000

432.000

2.500.000

450.000

2.600.000

468.000

2.700.000

486.000

2.800.000

504.000

2.900.000

522.000

3.000.000

540.000

3.100.000

558.000

3.200.000

567.000

3.300.000

594.000

3.400.000

612.000

3.500.000

630.000

3.600.000

648.000

3.700.000

666.000

3.800.000

684.000

3.900.000

702.000

4.000.000

720.000

4.100.000

738.000

4.200.000

756.000

4.300.000

774.000

4.400.000

792.000

4.500.000

810.000

4.600.000

828.000

4.700.000

846.000

4.800.000

882.000

5.000.000

900.000

5.100.000

918.000

5.200.000

936.000

5.300.000

954.000

5.400.000

972.000

5.500.000

990.000

5.600.000

1.008.000

5.700.000

1.026.000

5.800.000 

1.044.000

5.900.000

1.062.000

6.000.000

1.080.000

6.100.000

1.098.000

6.200.000

1.116.000

6.300.000

1.134.000

6.400.000

1.152.000

6.500.000

1.170.000

6.600.000

1.188.000

6.700.000

1.206.000

6.800.000

1.224.000

6.900.000

1.242.000

7.000.000

1.260.000

7.100.000

1.278.000

7.200.000

1.296.000

7.300.000

1.314.000

7.400.000

1.332.000

7.500.000

1.350.000

7.600.000

1.368.000

7.700.000

1.386.000

7.800.000

1.404.000

7.900.000

1.422.000

8.000.000

1.440.000

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

8.100.000

1.458.000

8.200.000

1.476.000

8.300.000

1.494.000

8.400.000

1.512.000

8.500.000

1.530.000

8.600.000

1.548.000

8.700.000

1.566.000

8.800.000

1.584.000

8.900.000

1.602.000

9.000.000

1.620.000

9.100.000

1.638.000

9.200.000

1.656.000

9.300.000

1.674.000

9400.000

1.692.000

9.500.000

1.710.000

9.600.000

1.728.000

9.700.000

1.746.000

9.800.000

1.764.000

9.900.000

1.782.000

10.000.000

1.800.000

10.100.000

1.818.000

10.200.000

1.836.000

10.300.000

1.854.000

10.400.000

1.872.000

10.500.000

1.890.000

10.600.000

1.908.000

10.700.000

1.926.000

10.800.000

1.944.000

10.900.000

1.962.000

11.000.000

1.980.000

11.100.000

1.998.000

11.200.000

2.016.000

11.300.000

2.034.000

11.400.000

2.052.000

11.500.000

2.070.000

11.600.000

2.088.000

11.700.000

2.106.000

11.800.000

2.124.000

11.900.000

2.143.600

12.000.000

2.166.600

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

12.100.000

2.189.600

12.200.000

2.212.600

12.300.000

2.235.600

12.400.000

2.258.600

12.500.000

2.281.600

12.600.000

2.304.600

12.700.000

2.327.600

12.800.000

2.350.600

12.900.000

2.373.600

13.000.000

2.396.600

13.100.000

2.419.600

13.200.000

2.442.600

13.300.000

2.465.600

13.400.000

2.488.600

13.500.000

2.511.600

13.600.000

2.534.600

13.700.000

2.557.600

13.800.000

2.580.600

13.900.000

2.603.600

14.000.000

2.626.600

14.100.000

2.649.600

14.200.000

2.672.600

14.300.000

2.695.600

14.400.000

2.718.600

14.500.000

2.741.600

14.600.000

2.764.600

14.700.000

2.787.600

14.800.000

2.810.600

14.900.000

2.833.600

15.000.000

2.856.600

15.100.000

2.879.600

15.200.000

2.902.600

15.300.000

2.925.600

15.400.000

2.948.600

15.500.000

2.971.600

15.600.000

2.994.600

15.700.000

3.017.600

15.800.000

3.040.600

15.900.000

3.063.600

16.000.000

3.086.600

16.100.000

3.109.600

16.100.000

3.109.600

16.200.000

3.132.600

16.300.000

3.155.600

16.400.000

3.178.600

16.500.000

3.201.600

16.600.000

3.224.600

16.700.000

3.247.600

16.800.000

3.270.600

16.900.000

3.293.600

17.000.000

3.316.600

17.100.000

3.339.600

17.200.000

3.362.600

17.300.000

3.385.600

17.400.000

3.408.600

17.500.000

3.431.600

17.600.000

3.454.600

17.700.000

3.477.600

17.800.000

3.500.600

17.900.000

3.523.600

18.000.000

3.546.600

18.100.000

3.569.600

18.200.000

3.592.600

18.300.000

3.615.600

18.400.000

3.638.600

18.500.000

3.661.600

18.600.000

3.684.600

18.700.000

3.707.600

18.800.000

3.730.600

18.900.000

3.753.600

19.000.000

3.776.600

19.100.000

3.799.600

19.200.000

3.822.600

19.300.000

3.845.600

19.400.000

3.868.600

19.500.000

3.891.600

19.600.000

3.914.600

19.700.000

3.937.600

19.800.000

3.960.600

19.900.000

3.983.600

20.000.000

4.006.600

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

20.100.000

4.029.600

20.200.000

4.052.600

20.300.000

4.075.600

20.400.000

4.098.600

20.500.000

4.121.600

20.600.000

4.144.600

20.700.000

4.167.600

20.800.000

4.190.600

20.900.000

4.213.600

21.000.000

4.236.600

21.100.000

4.259.600

21.200.000

4.282.600

21.300.000

4.305.600

21.400.000

4.328.600

21.500.000

4.351.600

21.600.000

4.374.600

21.700.000

4.397.600

21.800.000

4.420.600

21.900.000

4.443.600

22.000.000

4.466.600

22.100.000

4.489.600

22.200.000

4.512.600

22.300.000

4.535.600

22.400.000

4.558.600

22.500.000

4.581.600

22.600.000

4.604.600

22.700.000

4.627.600

22.800.000

4.650.600

22.900.000

4.673.600

23.000.000

4.696.600

23.100.000

4.719.600

23.200.000

4.742.600

23.300.000

4.765.600

23.400.000

4.788.600

23.500.000

4.811.600

23.600.000

4.834.600

23.700.000

4.857.600

23.800.000

4.880.600

23.900.000

4.903.600

24.000.000

4.926.600

24.100.000

4.949.600

24.200.000

4.972.600

24.300.000

4.995.600

24.400.000

5.018.600

24.500.000

5.041.600

24.600.000

5.064.600

24.700.000

5.087.600

24.800.000

5.110.600

24.900.000

5.133.600

25.000.000

5.156.600

25.100.000

5.179.600

25.200.000

5.202.600

25.300.000

5.225.600

25.400.000

5.248.600

25.500.000

5.271.600

25.600.000

5.294.600

25.700.000

5.317.600

25.800.000

5.340.600

25.900.000

5.363.600

26.000.000

5.386.600

26.100.000

5.409.600

26.200.000

5.432.600

26.300.000

5.455.600

26.400.000

5.478.600

26.500.000

5.501.600

26.600.000

5.524.600

26.700.000

5.547.600

26.800.000

5.570.600

26.900.000

5.593.600

27.000.000

5.616.600

27.100.000

5.639.600

27.200.000

5.662.600

27.300.000

5.685.600

27.400.000

5.708.600

27.500.000

5.731.600

27.600.000

5.754.600

27.700.000

5.777.600

27.800.000

5.800.600

27.900.000

5.823.600

28.000.000

2.846.600

28.100.000

5.869.600

28.200.000

5.892.600

28.300.000        

5.915.600

28.400.000

5.938.600

28.500.000

5.961.600

28.600.000

5.984.600

28.700.000

6.007.600

28.800.000

6.030.600

28.900.000

6.053.600

29.000.000

6.076.600

                                                                                                           

Venit bază de calcul

Impozit anual

29.100.000

6.099.600

29.200.000

6.126.700

29.300.000

6.154.700

29.400.000

6.182.700

29.500.000

6.210.700

29.600.000

6.238.700

29.700.000

6.266.700

29.800.000

6.294.700

29.900.000

6.322.700

 

30.000.000

6.350.700

 

30.100.000

6.378.700

 

30.200.000

6.406.700

 

30.300.000

6.434.700

 

30.400.000

6.462.700

 

30.500.000

8.490.700

 

30.600.000

6.518.700

 

30.700.000

6.546.700

 

30.800.000

6.574.700

 

30.900.000

6.602.700

 

31.000.000

6.630.700

 

31.100.000

6.658.700

 

31.200.000

6.686.700

 

31.300.000

6.714.700

 

31.400.000

6.742.700

 

31.500.000

6.770.700

 

31.600.000

6.798.700

 

31.700.000

6.826.700

 

31.800.000

6.854.700

 

31.900.000

6.882.700

 

32.000.000

6.910.700

 

32.100.000

6.938.700

 

32.200.000

6.966.700

 

32.300.000

6.994.700

 

32.400.000

7.022.700

 

32.500.000

7.050.700

 

32.600.000

7.078.700

 

32.700.000

7.106.700

 

32.800.000

7.134.700

 

32.900.000

7.162.700

 

33.000.000

7.190.700

 

33.100.000

7.218.700

 

33.200.000

7.246.700

 

33.300.000

7.274.700

 

33.400.000

7.302.700

 

33.500.000

7.330.700

 

33.600.000

7.358.700

 

33.700.000

7.386.700

 

33.800.000

7.414.700

 

33.900.000

7.442.700

 

34.000.000

7.470.700

 

34.100.000

7.498.700

 

34.200.000

7.526.700

 

34.300.000

7.554.700

 

34.400.000

7.582.700

 

34.500.000

7.610.700

 

34.600.000

7.638.700

 

34.700.000

7.666.700

 

34.800.000

7.694.700

 

34.900.000

7.722.700

 

35.000.000

7.750.700

 

35.100.000

7.778.700

 

35.200.000

7.806.700

 

35.300.000

7.834.700

 

35.400.000

7.862.700

 

35.500.000

7.890.700

 

35.600.000

7.918.700

 

35.700.000

7.946.700

 

35.800.000

7.974.700

 

35.900.000

8.002.700

 

36.000.000

8.030.700

 

36.100.000

8.058.700

 

36.200.000

8.086.700

 

36.300.000

8.114.700

 

36.400.000

8.142.700

 

36.500.000

8.170.700

 

36.600.000

8.198.700

 

36.700.000

8.226.700

 

36.800.000

8.254.700

 

36.900.000

8.282.700

 

37.000.000

8.310.700

 

37.100.000

8.338.700

 

37.200.000

8.366.700

 

37.300.000

8.394.700

 

37.400.000

8.422.700

 

37.500.000

8.450.700

 

37.600.000

8.478.700

 

37.700.000

8.506.700

 

37.800.000

8.534.700

 

37.900.000

8.562.700

 

38.000.000

8.590.700

 

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

38.100.000

8.618.700

38.200.000

8.646.700

38.300.000

8.674.700

38.400.000

8.702.700

38.500.000

8.730.700

38.600.000

8.758.700

38.700.000

8.786.700

38.800.000

8.81.4.700

38.900.000

8.842.700

39.000.000

8.870.700

39.100.000

8.898.700

39.200.000

8.926.700

39.300.000

8.954.700

39.400.000

8.982.700

39.500.000

9.010.700

39.600.000

9.038.700

39.700.000

9.066.700

39.800.000

9.094.700

39.900.000

9.122.700

40.000.000

9.150.700

40.100.000

9.178.700

40.200.000

9.206.700

40.300.000

9.234.700

40.400.000

9.262.700

40.500.000

9.290.700

40.600.000

9.318.700

40.700.000

9.346.700

40.800.000

9.374.700

40.900.000

9.402.700

41.000.000

9.430.700

41.100.000

9.458.700

41.200.000

9.486.700

41.300.000

9.514.700

41.400.000

9.542.700

41.500.000

9.570.700

41.600.000

9.598.700

41.700.000

9.626.700

41.800.000

9.654.700

41.900.000

9.682.700

42.000.000

9.710.700

42.100.000

9.738.700

42.200.000

9.766.700

42.300.000

9.794.700

42.400.000

9.822.700

42.500.000

9.850.700

42.600.000

9.878.700

42.700.000

9.906.700

42.800.000

9.934.700

42.900.000

9.962.700

43.000.000

9.990.700

43.100.000

10.018.700

43.200.000

10.046.700

43.300.000

10.074.700

43.400.000

10.102.700

43.500.000

10.130.700

43.600.000

10.158.700

43.700.000

10.186.700

43.800.000

10.214.700

43.900.000

10.242.700

44.000.000

10.270.700

44.100.000

10.298.700

44.200.000

10.326.000

44.300.000

10.354.700

44.400.000

10.382.700

44.500.000

10.410.700

44.600.000

10.438.700

44.700.000

10.466.700

44.800.000

10.494.700

44.900.000

10.522.700

45.000.000

10.550.700

45.100.000

10.578.700

45.200.000

10.606.700

45.300.000

10.634.700

45.400.000

10.662.700

45.500.000

10.690.700

45.600.000

10.718.700

45.700.000

10.746.700

45.800.000

10.774.700

45.900.000

10.802.700

46.000.000

10.830.700

46.100.000

10.858.700

46.200.000

10.886.700

46.300.000

10.914.700

46.400.000

10.944.260

46.500.000

10.978.260

46.600.000

11.012.260

46.700.000

11.046.260

46.800.000

11.080.260

46.900.000

11.114.200

47.000.000

11.148.260

47.100.000

11.182.260

47.200.000

11.216.260

47.300.000

11.250.260

47.400.000

11.284.260

47.500.000

11.318.260

47.600.000

11.352.260

 47.700.000

11.386.260

47.800.000

11.420.260

47.900.000

11.454.260

48.000.000

11.488.260

48.100.000

11.522.260

48.200.000

11.556.260

48.300.000

11.590.260

48.400.000

11.624.260

48.500.000

11.658.260

48.600.000

11.692.260

48.700.000

11.726.260

48.800.000

11.760.260

48.900.000

11.794.260

49.000.000

11.828.260

49.100.000

11.862.260

49.200.000

11.896.260

49.300.000

11.930.260

49.400.000

11.964.260

49.500.000

11.998.260

49.600.000

12.032.260

49.700.000

12.066.260

49.800.000

12.100.260

49.900.000

12.134.260

50.000.000

12.168.260

50.100.000

12.202.260

50.200.000

12.236.260

50.300.000

12.270.260

50.400.000

12.304.260

50.500.000

12.338.260

50.600.000

12.372.260

50.700.000

12.406.260

 50.800.000

12.440.260

50.900.000

12.474.260

51.000.000

12.508.260

51.100.000

12.542.260

51.200.000

12.576.260

51.300.000

12.610.260

51.400.000

12.644.260

51.500.000

12.678.260

51.600.000

12.712.260

51.700.000

12.746.260 

51.800.000

12.780.260

51.900.000

12.814.260

52.000.000

12.848.260 

52.100.000

12.882.260

52.200.000

12.916.260

52.300.000

12.950.260

52.400.000

12.984.260

52.500.000

13.018.260

52.600.000

13.052.260

52.700.000

13.086.260

52.800.000

13.120.260

52.900.000

13.154.260

53.000.000

13.188.260

53.100.000

13.222.260

53.200.000

13.256.260

53.300.000

13.290.260

53.400.000

13.324.260

53.500.000

13.358.260

53.600.000

13.392.260

 53.700.000

13.426.260

53.800.000

13.460.260

53.900.000

13.494.260

54.000.000

13.528.260

54.100.000

13.562.260

54.200.000

13.596.260

54.300.000

13.630.260

54.400.000

13.664.260

54.500.000

13.698.260

54.600.000

13.732.260

54.700.000

13.766.260

54.800.000

13.800.260

54.900.000

13.834.260

55.000.000

13.868.260

55.100.000

13.902.260

55.200.000

13.936.260

55.300.000

13.970.260

55.400.000

14.004.260

55.500.000

14.038.260

55.600.000

14.072.260

55.700.000

14.106.260

55.800.000

14.140.260

55.900.000

14.174.260

56.000.000

14.208.260

 

Venit bază de calcul

Impozit anual

56.100.000

14.242.260

56.200.000

14.276.260

56.300.000

14.310.260

56.400.000

14.344.260

56.500.000

14.378.260

56.600.000

14.412.260

56.700.000

14.446.260

56.800.000

14.480.260

56.900.000

14.514.260

57.000.000

14.548.260

57.100.000

14.582.260

57.200.000

14.616.260

57.300.000

14.650.260

57.400.000

14.684.260

57.500.000

14.718.260

57.600.000

14.752.260

57.700.000

14.786.260

57.800.000

14.820.260

57.900.000

14.854.260

58.000.000

14.888.260

58.100.000

14.922.260

58.200.000

14.956.260

58.300.000

14.990.260

58.400.000

15.024.260

58.500.000

15.058.260

58.600.000

15.092.260

58.700.000

15.126.260

58.800.000

15.160.260

58.900.000

15.194.260

59.000.000

15.228.260

59.100.000

15.262.260

59.200.000

15.296.260

59.300.000

15.330.260

59.400.000

15.364.260

59.500.000

15.398.260

59.600.000

15.432.260

59.700.000

15.466.260

59.800.000

15.500.260

59.900.000

15.534.260

60.000.000

15.568.260

60.100.000

15.602.260

60.200.000

15.636.260

60.300.000

15.670.260

60.400.000

15.704.260

60.500.000

15.738.260

60.600.000  

15.772.260

60.700.000  

15.806.260

60.800.000  

15.840.260

60.900.000  

15.874.260

61.000.000  

15.908.260

61.100.000  

15.942.260

61.200.000  

15.976.260

61.300.000  

16.010.260

61.400.000  

16.044.260

61.500.000  

16.078.260

61.600.000  

16.112.260

61.700.000  

16.146.260

61.800.000  

16.180.260

61.900.000  

16.214.260

62.000.000  

16.248.260

62.100.000  

16.282.260

62.200.000  

16.316.260

62.300.000  

16.350.260

62.400.000  

16.384.260

62.500.000  

16.418.260

62.600.000  

16.452.260

62.700.000  

16.486.260

62.800.000  

16.520.260

62.900.000   

16.554.260

63.000.000    

16.588.260

63.100.000  

16.622.260

63.200.000  

16.656.260

63.300.000  

16.690.260

63.400.000  

16.724.260

63.500.000  

16.758.260

63.600.000  

16.792.260

63.700.000  

16.826.260

63.800.000  

16.860.260

63.900.000  

16.894.260

64.000.000  

16.928.260

64.100.000  

16.962.260

64.200.000  

16.996.260

64.300.000  

17.030.260

64.400.000  

17.064.260

64.500.000  

17.098.260

64.600.000  

17.132.260

64.700.000  

17.166.260

64.710.000  

17.169.660

 

II. Tabelul impozitului la fiecare 10.000 lei, corespunzător transei de venit în care se încadrează venitul anual global

 

Intervalul de venit annual

Zecile de mii de lei

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

până la

11.868.000

1.800

3.600

5.400

7.200

9.000

10.800

12.600

14.400

16.200

11.868.001

29.118.000

2.300

4.600

6.900

9.200

11.500

13.800

16.100

18.400

20.700

29.118.001

46.374.000

2.800

5.600

8.400

11.200

14.000

16.800

19.600

22.400

25.200

46.374.001

64.710.000

3.400

6.800

10.200

13.600

17.000

20.400

23.800

27.200

30.600

 

III. Tabelul impozitului la fiecare 1.000 lei, corespunzător transei de venit în care se încadrează venitul anual global

 

Intervalul de venit annual

Miile de lei

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

până la

11.868.000

180

360

540

720

900

1080

1260

1440

1620

11.868.001

29.118.000

230

460

690

920

1150

1380

1610

1840

2070

29.118.001

46.374.000

280

560

800

1120

1400

1680

1960

2240

2520

46.374.001

64.710.000

340

680

1020

1360

1700

2040

2380

2720

3060

 

 

NOTĂ:

1. Calculatorul anual de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile impozabile din 100.000 în 100.000 lei, din 10.000 în 10.000 lei si din 1.000 în 1.000 lei.

2. Pentru calculul impozitului anual venitul global anual impozabil se rotunjeste la 1.000 lei, în sensul că fractiunile sub 500 lei si inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăseste 500 lei se majorează la 1.000 lei.         

3. Impozitul pe venitul anual global se calculează prin aditionarea sumelor prevăzute în tabelele I, II si III. Spre exemplu, la venitul anual impozabil de 54.243.348 lei, care se rotunjeste potrivit pct. 2 la 54.243.000 lei, impozitul se calculează astfel: pentru suma de 54.200.000 lei se ia impozitul corespunzător din tabelul I de 13.596.260 lei, la care se adaugă impozitul de 13.600 lei si 1.020 lei din tabelul II si tabelul III, corespunzător zecilor de mii lei (40.000 lei) si miilor de lei (3.000 lei), al transei de venit în care se încadrează suma de 54.243.000 lei.

Impozitul anual datorat este de 13.610.880 (13.596.260+13.600+1.020) lei.

4. Partea de venit global anual impozabil de peste 64.710.000 se impozitează cu cota de 40°/o.       

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999,           

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - La capitolul II "Principii de desfăsurare a tranzactiilor pe piata valutară interbancară", litera b) "Principii în relatia intermediar-client", alineatul 3 al punctului 9 din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Natională a României si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Rezidentii pot participa la piata valutară interbancară cu ordine de cumpărare de valută pentru rambursarea creditelor si achitarea dobânzilor si comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valută acordat de o bancă rezidentă, precum si pentru cumpărarea de sume în valută, în situatia în care nu detin disponibilităti proprii în conturile lor deschise la bănci, pentru plăti în favoarea altor rezidenti decuraând din acte de comert derulate în zone libere."

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 21 decembrie 2000.

Nr. 33.