MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 681    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 20 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

196/968. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului de stat, ministrul sănătătii, privind unele măsuri financiare pentru unitătile sanitare spitalicesti si de aprobare a actului aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

207. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sanătate privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 140/2000 pentru eliberarea si decontarea medicamentelor si a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice si pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea si decontarea medicamentelor si a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statulm în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2000

 

În temeiul art. 23 si al art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a Români precum si al art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

ARTICOLUL 1

 

Decontarea de către Banca Natională a României a uturor operatiunilor de plăti si încasări privind exercitiul financiar pe anul 2000, efectuată prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 9 decembrie 2000.

Începând cu data de 3 ianuarie 2001 prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României, nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar al nului 2000.

 

ARTICOLUL 2

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele măsuri privind efectuarea operatiunilor de decontare prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României.

2.1. Orarul de functionare a Sistemului national de plăti al Băncii Nationale a României este prezentat în anexa nr. 1.

2.2. În perioada 27-29 decembrie 2000 Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare si oficiile teritoriale vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00.

2.3. În perioada 20-29 decembrie 2000 compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfăsura conform anexei nr. 2.

2.4. În perioada 27-29 decembrie 2000 decontarea tuturor operatiunilor de plăti si încasări prin contul curent general al trezoreriei statului se va desfăsura conform anexei nr. 3.

2.5. În perioada 27-29 decembrie 2000 operatiunile de plăti si încasări efectuate pe baza cecurilor Băncii Nationale a României, în care banca centrală se află în calitate de trăgător, se vor desfăsura conform anexei nr. 4.

2.6. În perioada 28-29 decembrie 2000 plătile si încasările interbancare de mare valoare sau urgente si decontarea tranzactiilor bancare se vor efectua conform anexei nr. 5.

2.7. În perioada 27-29 decembrie 2000 operatiunile de plăti si încasări ale băncilor aflate în regim special de decontare se vor efectua conform anexei nr. 6.

2.8. Toate tipurile de decontări pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2000 se vor desfăsura în regim normal de lucru sau în conformitate cu orarul cuprins în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

 

Băncile vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de decontări dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Natională a României si aferente exercitiului financiar al anului 2000 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

 

ARTICOLUL 4

 

Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de decontări în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, în asa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă, a acestora si închiderea tuturor operatiunilor de decontări ale anului 2000 la data de 29 decembrie 2000.

 

ARTICOLUL 5

 

Sediile O.I.S. A ale Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare si ale oficiilor teritoriale vor efectua, la data de 29 decembrie 2000, până la ora 15,30, prin e-mail, confirmarea soldurilor conturilor 401C si 402C cu sediile O.I.S. B ale Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare si ale -oficiilor teritoriale, pentru operatiunile efectuate cu acestea.

După încheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C, toate sediile O.I.S. au obligatia transmiterii, la data de 29 decembrie 2000, până cel târziu la ora 16,00, la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operatiuni si detalii privind eventualele neconcordante semnalate.

 

ARTICOLUL 6

 

Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 12 decembrie 2000.                                                    

Nr. 31.                                    

 

ANEXA Nr. 1 

                 

ORARUL DE FUNCTIONARE

a Sistemului national de plăti al Băncii Nationale a României în perioada de închidere

a exercitiului financiar aferent anului 2000

 

Tipul operatiunii

Data

Programul ghiseului/ sedintă de compensare

la oficiul teritorial de plăti si decontări bancare ora decontării cu centrala

la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare ora decontării finale

Compensare multilaterală

27 decembrie 2000

14,00-16,00      

16,30    

17,30

28 decembrie 2000

14,00-16,00

16,30    

17,30

29 decembrie 2000

9,00-11,00

11,30    

12,30

Plătile si încasările de mică valoare în relatia cu trezoreria statului

27 decembrie 2000

12,30-17,30

10,30 în 28.12.2000

11,30     în 28.12.2000

28 decembrie 2000

12,30-17,30

10,30 în 29.12.2000

11,30     în 29.12.2000

Plătile si încasările de mare valoare sau urgente în relatia cu trezoreria statului

27 decembrie 2000

12,30-17,30

10,30 în 28.12.2000

10,30     în 28.12.2000

28 decembrie 2000

12,30-17,30

10,30 în 29.12.2000

10,30 în 29.12.2000

29 decembrie 2000

8,00-12,00

15,00    

15,00

Plătile si încasările în regim special si în relatia cu băncile în faliment         

28 decembrie 2000

8,00-12,30

14,00

14,45

 

12,30-17,30

10,30 în 29.12.2000

11 ,30   în 29.12.2000

Plătile si încasările în relatia cu Banca Natională a României

28 decembrie 2000

8,00-12,30

14,00    

14,45

 

12,30-17,30

10,30 în 29.12.2000

11,30     în 29.12.2000

Operatiunile cu numerar

29 decembrie 2000

8,00-11,00

12,00    

13,00

Plătile si încasările de mare valoare sau urgente si tranzactiile bancare

28 decembrie 2000

8,00-12,30         

16,00

16,00

 

15,30-17,30

11,00 în 29.12.2000

11,00     în 29.12.2000

Operatiunile cu valori mobiliare si carduri în lei

29 decembrie 2000

8,00-13,00

-

14,00

                 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

privind compensarea multilaterală interbancară fără numerar pe suport hârtie,

prin casele de compensatii interbancare ale Băncii Nationale a României în perioada 20-29 decembrie 2000

 

1. În perioada 20-29 decembrie 2000 circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale plătilor interbancare pe care băncile trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează să fie procesate prin compensarea multilaterală interbancară sunt prezentate în anexa nr. 2a pag. 1-7.

2. Băncile vor aduce la cunostintă clientilor lor faptul că toate instrumentele de plată primite la ghiseele bancare, care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară, vor fi decontate în sedintele de compensare multilaterală interbancară care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2001.

3. În perioada 20-29 decembrie 2000 Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare si oficiile teritoriale nu vor aplica art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490 din 4 august 1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele si intervalele stabilite în anexa nr. 2a pag. 1-7 sau se compensează până pe data de 29 decembrie 2000 inclusiv.

4. Instrumentele de plată care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară, dar care au fost primite totusi la ghiseele bancare în vederea compensării lor în prima decadă a lunii ianuarie 2001, vor fi considerate de către inspectorii de compensare ai Băncii Nationale a României ca având drept primă zi a circuitului data de 3 ianuarie 2001.

5. Instrumentelor de plată care se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii data mentionată la operatiunea 1 a fiecărui circuit sau o dată anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitătile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995.

6. În cazul în care ziua de compensare este data de 28 decembrie 2000 amânarea instrumentelor de plată de DEBIT, pe motivul că unitatea bancară primitoare nu dispune de datele necesare în vederea acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, mai poate fi efectuată numai pentru o zi. În situatia în care totusi este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de DEBIT mai lungă de o zi, unitatea bancară primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în sedinta de compensare din data de 29 decembrie 2000. Refuzurile astfel efectuate nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de DEBIT aflate în această situatie vor fi reluate la data de 3 ianuarie 2001 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar la data de 3 ianuarie 2001 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 3 ianuarie 2001 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

7. În cazul în care ziua de compensare este data de 29 decembrie 2000, amânarea instrumentelor de plată de DEBIT primite anterior pe motivul că unitatea bancară primitoare nu dispune încă de datele necesare în vederea acceptării sau refuzării instrumentelor de plată nu mai poate fi efectuată. În situatia în care este totusi necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată de DEBIT, unitatea bancară primitoare le va refuza în sedinta de compensare din data de 29 decembrie 2000. Refuzurile astfel efectuate nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de DEBIT aflate în această situatie vor fi reluate la data de 3 ianuarie 2001 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar la data de 3 ianuarie 2001 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 3 ianuarie 2001 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

8. În cazul aplicării pct. 6 si 7 refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare. 9. În cazul aplicării pct. 6 si 7 unitatea bancară a beneficiarului are obligatia să informeze clientul beneficiar că instrumentul de plată de DEBIT nu poate fi procesat în cursul anului 2000. În vederea protejării drepturilor clientilor beneficiari, în situatia in care, din cauza acestor amânări, se determină depăsirea scadentelor cambiilor si biletelor la ordin, Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare si oficiile teritoriale pot elibera clientilor beneficiari, pe baza unor cereri scrise semnate de acestia, copii conforme de pe justificările de refuz respective.

10. În perioada 20-29 decembrie 2000 situatiile în care este necesară întocmirea refuzului la încasare, a refuzului la încasare la termen, a fisei rectificative de plată, a fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare si se vor rezolva, de la caz 1a caz, cu sprijinul direct al Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare, fără a se urma procedurile obisnuite prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURI

privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări în relatia cu trezoreria statului în perioada 27-29 decembrie 2000

 

1. Ultima zi pentru acceptarea la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv la oficiile teritoriale, a operatiunilor de mică si mare valoare sau urgente cu circuit interjudetean către/din contul general al trezoreriei statului este data de 27 decembrie 2000.

2. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv la oficiile teritoriale, a operatiunilor de mică si mare valoare sau urgente cu circuit intrajudetean si local către/din contul general al trezoreriei statului este data de 28 decembrie 2000.

3. Decontarea operatiunilor remise la ghiseele Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv la oficiile teritoriale, la data de 27 si 28 decembrie 2000, se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

4. La data de 29 decembrie 2000 ghiseele Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv ale oficiilor teritoriale, sunt deschise în intervalul 8,00-12,00 pentru preluarea în regim de urgentă a eventualelor plăti/încasări ale/în favoarea trezoreriei statului, cu decontare în anul 2000.

5. Încasările din contul curent general al trezoreriei statului, decontate de Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv de oficiile teritoriale, la datele de 28 si 29 decembrie 2000, vor fi înregistrate de bănci în conturile clientilor beneficiari cu aceeasi dată.

6. Programul transmisiilor telex aferente acestor operatiuni se prelungeste în zilele de 27 si 28 decembrie 2000 până la ora 20,00.

7. Programul transmisiilor telex aferente operatiunilor receptionate la ghisee în ziua de 29 decembrie 2000 se va închide la ora 13,00.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

privind operatiunile de plăti si încasări efectuate pe baza cecurilor Băncii Nationale a României

în care banca centrală se află în calitate de trăgător, în perioada 27-29 decembrie 2000

 

1. Unitătile bancare care urmează să încaseze file de cec ale Băncii Nationale a României, care au ca loc al plătii o altă localitate decât resedinta judetului în care ele sunt situate, pot, în perioada 27-29 decembrie 2000, să prezinte aceste file de cec la oficiul teritorial de plăti si decontări bancare de pe raza judetului respectiv.

2. Oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare care primesc la ghiseu file de cec ale Băncii Nationale a României, care urmează să fie plătite de alte sucursale ale Băncii Nationale a României, vor efectua următoarele operatiuni:

a) vor receptiona la ghiseu aceste file de cec numai dacă sunt însotite si de borderou;

b) după receptie vor transmite prin fax atât fila de cec, cât si borderoul însotitor la sucursala Băncii Nationale a României (tras) care urmează să le plătească;

c) în situatia în care sucursalele Băncii Nationale a României plătitoare acceptă plata filelor de cec respective, vor credita conturile unitătilor bancare prezentatoare si vor remite prin postă la sucursalele Băncii Nationale a României plătitoare originalele filelor de cec ale Băncii Nationale a României si borderourile însotitoare.

3. Sucursalele Băncii Nationale a României care eceptionează prin fax de la alte oficii teritoriale de plăti si decontări bancare mesaje privind file de cec si borderouri însotitoare pe care ar urma să le plătească vor efectua următoarele operatiuni:

a) vor efectua verificarea elementelor obligatorii ale acestor documente;

b) vor solicita de la oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare care au transmis mesaje prin fax orice altă informatie suplimentară pe care o consideră necesară;

c) în cazul acceptării plătii, aceasta se va efectua prin transmiterea de avize OIS de credit către oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare care au primit la ghiseu filele de cec ale Băncii Nationale a României si borderourile însotitoare.

4. Sucursalele Băncii Nationale a României plătitoare vor lua toate măsurile asigurătorii înaintea efectuării plătii si vor urmări receptionarea origirialelor documentelor de plată. Pentru efectuarea operatiunilor de transmisie-receptie a mesajelor se va utiliza codul reper.

5. Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunostintă clientilor lor că filele de cec ale Băncii Nationale a României, emise în cursul anului 2000 si nedepuse la ghiseele oficiilor teritoriale de plăti si decontări bancare până la data de 28 decembrie 2000 inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operatiuni ale anului 2000, ele urmând a fi decontate ca operatiuni ale anului 2001.

6. Orice incident privind plata filelor de cec ale Băncii Nationale a României prin aceste proceduri va fi raportat operativ la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare în vederea luării măsurilor necesare.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI

privind decontarea operatiunilor de plăti interbancare de mare valoare sau urgente

si a tranzactiilor bancare în perioada 28-29 decembrie 2000

 

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv ale oficiilor teritoriale, a plătilor de mare valoare sau urgente si a tranzactiilor bancare este data de 28 decembrie 2000.

2. În acest sens orarul de ghiseu în data de 28 decembrie 2000 va fi următorul:

a) ordinele de plată receptionate între orele 8,00 12,30 la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv la oficiile teritoriale, se vor deconta în data de 28 decembrie 2000; receptia mesajelor telex din oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare se va face până cel mai târziu la ora 13,30;

b) ordinele de plată receptionate între orele 15,30 17,30 la Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare, respectiv la zificfile teritoriale, se vor deconta în data de 29 decembrie 2000; receptia mesajelor telex din oficiile teritoriale de plăti si decontări bancare se va face până cel mai târziu la ora 18,30.

3. Ordinele de plată si mesajele de plată telex vor avea completată, obligatoriu, data plătii, respectiv 28 decembrie 2000 sau 29 decembrie 2000.

4. Plătile de mare valoare sau urgente, decontate de Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare si, respectiv, de oficiile teritoriale în datele de 28 si, respectiv, 29 decembrie 2000, vor fi înregistrate de bănci în conturile clientilor beneficiari cia aceeasi dată.

5. Plătile de mare valoare sau urgente refuzate în datele de 28 si 29 decembrie 2000 vor fi înregistrate în conturile clientilor plătitori de către unitătile bancare plătitoare cel mai târziu în data de 29 decembrie 2000.

 

ANEXA Nr. 6

 

PROCEDURI

privind operatiunile de plăti si încasări ale băncilor aflate în regim special de decontare,

în perioada 28-29 decembrie 2000

 

1. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor remite Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare ultimele centralizatoare de plăti pentru ziua de decontare 29 decembrie 2000, în ziua de 28 decembrie 2000, până la ora 17,30.

2. Centralizatoarele de plăti remise Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare în data de 27 decembrie 2000 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti intrajudetene si interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 28 decembrie 2000.

3. Centralizatoarele de plăti remise Oficiului Central de Plăti si Decontări Bancare în data de 28 decembrie 2000 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2000, în vederea decontării lor în data de 29 decembrie 2000.

4. Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare va primi de la băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor în data de 29 decembrie 2000, până la ora 14,00, centralizatoarele de plăti, care includ în exclusivitate primele operatiuni de plăti dispuse de acestea pe anul 2001, în vederea decontării lor pe data de 3 ianuarie 2001. În caz contrar, în prima zi lucrătoare a anului 2001 Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare va deconta numai operatiunile de încasări corespunzătoare anului 2001, dispuse de alti titulari de cont în. favoarea acestor bănci.

5. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor au obligatia să procedeze la debitarea conturilor clientilor lor, în exclusivitate, în anul 2001 pentru operatiunile de plăti dispuse de acestia si decontate de Oficiul Central de Plăti si Decontări Bancare, începând cu data de 3 ianuarie 2001, în conformitate cu centralizatoarele de plăti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLIGE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 196/15 noiembrie 2000

MINISTERUL SĂNĂTĂTII Nr. 968/15 noiembrie 2000

 

ORDIN

privind unele măsuri financiare pentru unitătile sanitare spitalicesti si de aprobare

a actului aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ministru de stat, ministrul sănătătii,

în temeiul:

- prevederilor art. 33 alin. (1) si (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice;

- prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2000;

- prevederilor art. 99 alin. (1) din Ordonanta de urgentă al Guvernului nr. 30/1998 si ale art. 101 alin. (2) din Drdonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate;

- prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

                  - prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu nodificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Finantarea serviciilor medicale prestate de mitătile sanitare spitalicesti se va efectua numai pe baza contractelor încheiate între acestea si casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. - Majorarea sumelor aferente decontării servicior medicale spitalicesti, ca urmare a rectificărilor bugetare, se va realiza prin acte aditionale la contractele initiale încheiate, conform modelului de act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, anexă la prezentul ordin.

Art. 3. - Actele aditionale mentionate la art. 2 vor cuprinde, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a guvernului nr. 180/2000, clauze referitoare la obligatiile specifice ale furnizorilor de servicii medicale, legate de luna gestionare a fondului destinat asistentei medicale spitalicesti din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, precum si alte clauze care să stabilească prioritătile de plată din fondurile alocate.

Art. 4. - Pentru asigurarea gestionării curente a fondurilor contractate, actele aditionale la contractele de furnizare serviciilor medicale spitalicesti vor cuprinde următoarele priorităti:

a) plata drepturilor de personal în limita sumei stabilite pe baza numărului de angajati în corelatie cu posibilitătile de plată si în conformitate cu dispozitiile legale, fără a afecta celelalte cheltuieli ale spitalului;

b) plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică, termică si gaze naturale;

c) plata contravalorii medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate si nedecontate, înregistrate ca obligatii de plată din perioadele anterioare. Plata se va efectua esalonat în functie de vechimea facturilor pe baza graficului de esalonare la plată (anexă la contract) întocmit de furnizorii de servicii medicale si însusit de casa de asigurări de sănătate. Graficele de esaIonare la plată vor fi transmise în termen de 24 de ore Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si vor fi detaliate pe următoarele capitole de cheltuieli:

· medicamente;

· materiale sanitare;

· utilităti.

d) plata medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate pentru consumul curent, inclusiv cele pentru bolile cronice, în baza comenzilor si a contractelor încheiate cu furnizorii. Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri, în corelatie cu indicatorii specifici, cu stocurile de medicamente existente si cu fondurile cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli;

e) plata facturilor privind aprovizionarea cu alimente. Plata privind alte cheltuieli materiale de natura reparatiilor, alte prestări de servicii, precum si cele pentru investitii, altele decât cele de înaltă performantă, se vor efectua numai în limita fondurilor existente si neafectând cheltuielile mentionate la lit. a)-e).

Art. 5. - Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să raporteze lunar, până la data de 10 a lunii următoare, caselor de asigurări de sănătate executia în functie de natura cheltuielilor efectuate, în structura stabilită ca prioritate de plată la art. 4, astfel:

TOTAL CHELTUIELI, din care:

- plata personalului angajat;

- plata pentru energie electrică, termică si gaze naturale;

- plata obligatiilor restante fată de furnizori;

- plata medicamentelor (pentru consum curent)

- total, din care: pentru fiecare boală cronică;

- plata materialelor sanitare (pentru consum curent);

- plata pentru procurarea hranei.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale prestate în baza prevederilor contractuale.

Art. 7. - Directiile de sănătate publică au obligatia se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al unitătilor sanitare indiferent de sursa de finantare, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitătilor sanitare din subordinea Ministerul Sănătătii si cu Normele metodologice ale Ministerulu Sănătătii nr. 2.617/2000.

Art. 8. - Conducerile directiilor de sănătate publică s conducerile caselor de asigurări de sănătate vor constitui până la data de 30 noiembrie 2000, comisii mixte de control în unitătile sanitare teritoriale, pentru verificarea modulul de gestionare a fondurilor si a eficieritei cheltuielilor efectuate din fondurile alocate.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

dr. Serban Ion Bubenek Turconi

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

ANEXĂ

 

ACT ADITIONAL

la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. .................. din ..................................

 

                  Părtile:                 

Casa de asigurări de sănătate ......................................................cu sediul în municipiul/orasul ............, str. ............................................., judeiul ......................... , sectorul....................., telefon ...................... , fax ........................... , reprezentată prin director general .............................. ..................................................... si director general adjunct economic .............................................                   si

Spitalul ........................................................ , cu sediul în municipiul/orasul .......................... , str. ......... , judetul ................... , sectorul ...................., telefon ........................ , fax ...................... , având codul fiscal .......................... si contul nr. .................................. , deschis la , reprezentat prin director ............................................... si director economic ....................................... ,

în conformitate cu dispozitiile art. 25 din cap. XI din anexa nr. 1-d "Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti", aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 92/1.765/2000 pentru aprobarea Normelor metodalogice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asisteniei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 bis din 25 iulie 2000,

au hotărât, de comun acord, modificarea si completarea următoarelor articole:

1. Articolul 5 litera c) va avea următorul cuprins:

"c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, precum si buna gestionare a fondurilor realizate din serviciile medicale prestate în baza prevederilor prezentului contract·"

2. La articolul 6, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu casa de asigurări de sănătate si să asigure cu prioritate:

f1) plata drepturilor de personal în limita sumei stabilite pe baza numărului de angajati în corelatie cu posibilitătile de plată si în conformitate cu dispozitiile legale, fără a afecta celelalte cheltuieli ale spitalului;

f2) plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică, termică si gaze naturale;

f3) plata contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate si nedecontate, înregistrate ca obligatii de plată din perioadele anterioare. Plata se va efectua esalonat, în functie de vechimea facturilor, pe baza graficului de esalonare la plată (anexat la contract) întocmit de furnizorii de servicii medicale si însusit de casa de asigurări de sănătate;

f4) plata medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate pentru consumul curent, inclusiv cele pentru bolile cronice, în baza comenzilor si contractelor încheiate cu furnizorii. Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri, în corelatie cu indicatorii specifici, cu stocurile de medicamente existente si cu fondurile cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli;

f5) plata facturilor privind aprovizionarea cu alimente."

3. La articolul 6, litera l) va avea următorul cuprins:

"l) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate executia în functie de natura cheltuielilor efectuate în structura stabilită ca priorităti de plată la art. 6 lit. f). Pentru sumele alocate pentru bolile cronice furnizorii de servicii medicale au obligatia întocmirii si raportării lunare a Listei privind facturile achitate către furnizorii de medicamente;"

4. La articolul 6, litera t) va avea următorul cuprins:

"t) să asigure din fondurile contractate stocul de medicamente si materiale sanitare necesare pentru 30 de zile."

Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17 - (1) Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contractul este direct răspunzător pentru angajarea de cheltuieli peste sumele contractate si răspunde conform dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.

(2) Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se angajează răspunderea penală a persoanei vinovate."

Celelalte prevederi ale Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. .......... rămân nemodificate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astăzi .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Casa de asigurări de sănătate

…………………………….

Director general,

Spitalul

.................................

Reprezentant legal,

Director general adjunct economic, …………………

Director economic,

 

Serviciul organizare/contractare

 

Vizat,

………………….

Oficiul juridic

 

 

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 140/2000 pentru eliberarea si decontarea medicamentelor si a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice si pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea

si decontarea medicamentelor si a unor materiale sanitare specifice în unele boli cornice

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Nota de fundamentare nr. 3.365 din 25 octombrie 2000,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si ale art. 99 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările, ulterioare, precum si ale art. 6 pct. 6 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Punctul «Centrul regional Bucuresti (Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals")» din Tabelul cuprinzând arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti a centrele regionale, prezentat în anexa nr. 1 la Normele lehnice privind eliberarea si decontarea medicamentelor si unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice,

aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 140 din 25 octombrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 23 noiembrie 2000, se completează cu judetul Buzău.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

dr. Serban Ion Bubenek Turconi

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 207.