MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 674     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 18  decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

531. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Ministerului de Interne

 

536. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul de Interne

 

537. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

29. - Circulară privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului

din subordinea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I, II si III, lit. B pct. I, II si III si al art. 11 alin. (1) si (2) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pentru servicii deosebite aduse în conceperea si organizarea apărării ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Steaua României persoanelor mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru servicii deosebite aduse în conceperea si organizarea apărării ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru servicii deosebite aduse în conceperea si organizarea apărării ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor mentionate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Pentru devotamentul depus în asigurarea ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 4.

Art. 5. – Pentru devotamentul depus în asigurarea ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Medalia natională Serviciul Credincios persoanelor mentionate în anexa nr. 5.

Art. 6. – Pentru devotamentul depus în asigurarea ordinii publice, de Ziua Natională a României se conferă Medalia Natională Pentru merit persoanelor mentionate în anexa nr. 6.

Art. 7. – Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 531.


*) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale personalului

din subordinea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 10 pct. 3 si al art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. – Pe data de 1 decembrie se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 20 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 25 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 536.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei

pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 10 pct. 4 si al art. 11 alin. (4) pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2000 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2000 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2000 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE

ROMÂNIEI EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2000.

Nr. 537.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar

aferente disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998 modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2000, precum si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - Se modifică metodologia de stabilirea a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare, prevăzută la:

- pct. 2.3 din Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni, precum si unele măsuri referitoare la închiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societătile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 15.515/27/1998;

- pct. 7 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1999 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci;

- pct. 8 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci, după cum urmează:

- nivelul disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99832 "Capital social subscris si vărsat în devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valută a statelor participante la euro si transformate, după caz, în echivalent euro, dacă această sumă este egală sau mai mică decât suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", înregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate în echivalent euro; în caz contrar, nivelul disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social, pentru care diferentele de curs valutar se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limitează la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", înregistrate pe euro sifsau pe valutele statelor participante la euro si transformate în echivalent euro;

- nivelul disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul de dotare, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99833 "Capital de dotare în devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valută a statelor participante la euro si transformate; după caz, în echivalent euro, dacă această sumă este egală sau mai mică decât suma "pozitiilor de schimb operationale lungi", înregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate în echivalent euro; în caz contrar, nivelul disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul de dotare, pentru care difereniele de curs valutar se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct, se limitează la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi", înregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate în echivalent euro;

- pentru transformarea în echivalent euro a sumelor reprezentând capital social/capital de dotare în valutele statelor participante la euro si, respectiv, a celor reprezentând "pozitii de schimb operaiionale lungi" pe valutele statelor participante la euro, se vor utiliza paritătile fixe între euro si aceste valute, stabilite de C.E.E. si valabile de la 1 ianuarie 1999.

În anexa la prezenta circulară este prezentat modul de reflectare în contabilitate, cu date exemplificative, a unor operatiuni privind subscrierea si vărsarea capitalului social în euro si în valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente.

Metodologia prezentată în anexa la prezenta circulară se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale băncilor străine, cu mentiunea că în locul conturilor 99831 "Capital social subscris si nevărsat în devize", 99832 "Capital social subscris si vărsat în devize", 5011 "Capital subscris nevărsat" si 5012 "Capital subscris vărsat" se utilizează conturile 99833 "Capital de dotare în devize" si, respectiv, 502 "Elemente asimiliate capitalului", iar diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize al sucursalelor din România ale băncilor străine, se evidentiază în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996".

Art. 2. - Banca Natională a României va urmări, în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii, aplicarea de către bănci, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor străine a prevederilor prezentei circulare.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 8 decembrie 2000.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE

a unor operatiuni privind subscrierea si vărsarea capitalului social în euro

si în valutele statelor participante la euro, precum si a diferentelor de curs aferente

 

Exemplu:

- 10.03.2000, înregistrarea capitalului social subscris în DEM si revărsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):

508/DEM - 3721/DEM            100 DEM

3722/DEM - 5011                   920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)

concomitent

999 - 99.831/DEM      100 DEM

- 10.03.2000, înregistrarea capitalului social în devize, subscris în DEM si vărsat de actionari (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.203 lei/DEM, 18.000 lei/EUR):

121/DEM - 508/DEM 100 DEM

5011 - 5012                             920.300 lei (100 DEM x 9.203 lei/DEM)

concomitent

99.831/DEM - 999                  100 DEM concomitent

999 - 99.832/DEM                  100 DEM

- 15.03.2000, înregistrarea în conturile din bilant a vânzării de DEM contra lei (curs de schimb = 9.420 lei/DEM):

3721/DEM = 121/DEM           30 DEM

111 = 3722/DEM        282.600 lei (30 DEM x 9.420 lei/DEM)

- 31.03.2000, evaluarea capitalului social în devize si a pozitiei de schimb si înregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.459 lei/DEM, 18.500 lei/EUR):

- 3721/DEM, sold creditor (pdzitie de schimb operatională lungă) = 70 DEM

- 99832/DEM - capital social subscris si vărsat în DEM = 100 DEM

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM în echivalent euro:

70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR

- capital social subscris si vărsat în DEM, exprimat în echivalent euro:

100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 31 martie 2000:

70 DEM x 9.459 lei/DEM = 662.130 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 637.700 lei

- diferente de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, care se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve":

36 EUR (18.50Q lei/EUR - 18.000 lei/EUR) = 18.000 lei

-         înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize

3722/DEM=

519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

18.000 lei

36 EUR (18.500 lei/EUR- 18.000 lei/EUR)

 

 

 

 

- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar în conturile de venituri 3722/DEM - 7061 6.430 lei

- 14.04.2000, înregistrarea în conturile din bilant a cumpărării de FRF contra lei (curs de schimb = 2.800 lei/FRF):

121/FRF = 3721/FRF              25 FRF

3722/FRF = 111                      70.000 lei (25 FRF x 2.800 lei/FRF)

- 30.04.2000, evaluarea capitalului social în devize si a pozitiilor de schimb si înregistrarea diferenielor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.510 lei/DEM, 2.836 lei/FRF, 18.600 lei/EUR):

- 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 70 DEM

- 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 25 FRF

- 99832/DEM - capital social subscris si vărsat în DEM = 100 DEM

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM în echivalent euro:

70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF în echivalent euro:

25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR

- suma pozitiilor de schimb în echivalent euro: 40 EUR

- capital social subscris si vărsat în DEM, exprimat în echivalent euro:

100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:

70 DEM x 9.510 lei/DEM = 665.700 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 662.130 lei

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 28 aprilie 2000:

25 FRF x 2.836 lei/FRF = 70.900 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.000 lei

- diferente de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, care se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve":

40 EUR (18.600 lei/EUR - 18.500 lei/EUR = 4.000 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în DEM reprezentând capital social în devize

3722/DEM =

519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

3.570 lei

 

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în FRF reprezentând capital social în devize

3722/FRF =

519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

430 lei

- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar în conturile de venituri

3722/FRF = 7061 470 lei

- 12.05.2000, înregistrarea în conturile din bilant a cumpărării de EUR contra lei (curs de schimb = 18.650 lei/EUR):

121/EUR - 3721/EUR              30 EUR

3722/EUR - 111                                  559.500 lei (30 EUR x 18.650 lei/EUR)

- 31.05.2000, evaluarea capitalului social în devize si a pozitiilor de schimb si înregistrarea diferenielor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.561 lei/DEM, 2.851 lei/FRF, 18.700 lei/EUR):

- 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 70 DEM

- 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) =25 FRF

- 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 30 EUR

- 99832/DEM - capitat social subscris si vărsat în DEM = 100 DEM

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM în echivalent euro:

70 DEM/ 1,95583 DEM/EUR = 36 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF în echivalent euro:

25 DEM/ 6,55957 FRF/EUR = 4 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR: 30 EUR

- suma pozitiilor de schimb în echivalent euro: 70 EUR

- capital social subscris si vărsat în DEM, exprimat în echivalent euro:

100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR

- soldul pozitiei de schimb totale lungi, pe DEM, evaluat la cursul din 31 mai 2000:

70 DEM x 9.561 lei/DEM = 669.270 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 665.700 lei

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 31 mai 2000:

25 FRF x 2.851 lei/FRF = 71.27.5 lei .

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 70.900 lei

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 31 mai 2000:

30 EUR x 18.700 lei/EUR = 561.000 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 559.500 lei

- diferente de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, care se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve":

51 EUR (18.700 lei/EUR - 18.600 lei/EUR) = 5.100 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în DEM reprezentând capital social în devize

3722/DEM

=519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităiilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

3.570 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în FRF reprezentând capital social în devize

3722/FRF

= 519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

375 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibititătilor, în EUR reprezentând capital social în devize

3722/EUR

=519/ rezerve din diferente, de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

1.155 lei

- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar în conturile de venituri

3722/EUR = 7061 345 lei

- 09.06.2000, înregistrarea capitalului social în devize, subscris în EUR si nevărsat de actionari (cursul de schimb al pietei valutare: 18.725 lei/EUR):

508/EUR = 3721/EUR                         35 EUR

3722/EUR = 5011                               655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)

concomitent

999 = 99831/EUR                               35 EUR

- 09.06.2000, înregistrarea capitalului social în devize, subscris în EUR si vărsat de actionari (cursul de schimb al pieiei valutare: 18.725 lei/EUR):

121/EUR - 508/EUR                35 EUR

5011 - 5012                             655.375 lei (35 EUR x 18.725 lei/EUR)

concomitent

99831/EUR - 999                    35 EUR

concomitent

999 - 99832/EUR                    35 EUR

- 30.06.2000 evaluarea capitalului social în devize si a pozitiilor de schimb si înregistrarea diferentelor de curs valutar (cursurile de schimb ale pietei valutare: 9.592 lei/DEM, 2.860 lei/FRF, 18.760 lei/EUR):

- 3721/DEM, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 70 DEM

- 3721/FRF, sold creditor (pozitie de schimb operatională lungă) = 25 FRF

- 3721/EUR, sold creditor (pozitie de schimb operaiională lungă) = 65 EUR

- 99832/DEM - capital social subscris si vărsat în DEM = 100 DEM

- 99832/EUR - capital social subscris si vărsat în EUR = 35 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe DEM în echivalent euro:

70 DEM/1,95583 DEM/EUR = 36 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe FRF în echivalent euro:

25 DEM/6,55957 FRF/EUR = 4 EUR

- soldul pozitiei de schimb operationale lungi pe EUR:

65 EUR - suma pozitiilor de schimb în echivalent euro: 105 EUR

- capital social subscris si vărsat în DEM, exprimat în echivalent euro:

100 DEM/1,95583 DEM/EUR = 51 EUR

- capital social subscris si vărsat în EUR: 35 EUR

- capital social subscris si vărsat, exprimat în echivalent euro: 86 EUR

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe DEM, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:

70 DEM x 9.592 lei/DEM = 671.440 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe DEM: 669.270 lei

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe FRF, evaluat la cursul din 30 iunie 2000:

25 FRF x 2.860 lei/FRF = 71.500 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe FRF: 71.275 lei

- soldul pozitiei de schimb totale lungi pe EUR, evaluat la cursul din 30 iunie 2000: 65 EUR x 18.760 lei/EUR = 1.219.400 lei

- soldul contravalorii pozitiei de schimb pe EUR: 1.216.375 lei

- diferente de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, care se înregistrează în contul 519 "Alte rezerve":

51 EUR (18.760 lei/EUR - 18.700 lei/EUR) + 35 EUR (18.760 lei/EUR - 18.725 lei/EUR) = 4.285 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în DEM reprezentând capital social în devize

3722/DEM

= 519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

2.170 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în FRF reprezentând capital social în devize,

3722/FRF

= 519/ rezerve din diferente  de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

225 lei

- înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în EUR reprezentând capital social în devize

3722/EUR

= 519/ rezerve din diferente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital social în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996

1.890 lei

- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar în conturile de venituri 3722/EUR = 7061 1.135 lei