MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 660      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 15 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

250. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea salariilor de bază pentru unele functii prevăzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

333. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului IV al anului 2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea salariilor de bază pentru unele functii prevăzute în anexele nr. I, II, IV si V

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituiia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Începând cu luna decembrie 2000 salariile de bază pentru unele functii prevăzute în anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 250.

 

ANEXĂ

 

(Anexa nr. I

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului României)

 

I. Salarii de bază pentru functii de specialitate*)

 

B. Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

10.

Tehnician-economist, secretar superior, referent; interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

1.000.000

3.169.000

11.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

1.000.000

 -

c) Functii de executie pe trepte profesionale

20.

Referent II

M

1.000.000

2.264.000

21.

Referent III

M

1.000.000

1.981.000

22.

Referent IV

M

1.000.000

1.811.000

23.

Referent debutant

M

1.000.000

-

 

II. Salarii de bază pentru functii de conducere si de executie de specialitate, specifice

serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie,

Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi

 

B. Functii de executie de specialitate specifice

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

Maxim

10.

Secretar cabinet, secretar-dactilograf

M

1.000.000

2.943.000

 

*) Se utilizează si pentru cabinetul demnitarului.

 

III. Functii specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANTELOR

 

a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitătile teritoriale

Garda financiară - personal militarizat

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

13.

Comisar II

M

1.000.000

2.377.000

14.

Comisar III

M

1.000.000

2.151.000

15.

Comisar debutant

M

1.000.000

-

                                                                                                                                                                                   

b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

Functii de executie pe trepte profesionale, specifice unitătilor subordonate Ministerului Finantelor                                                                                                          

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

1.

Casier trezorier I

M

1.000.000

2.264.000

2.

Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani;

M;G

1.000.000

1.981.000

3.

Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant

M;G

1.000.000

-

                                                     

 

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

Functii de executie pe trepte profesionale

2.

Referent transmitere II

M

1.000.000

2.207.000

3.

Referent transmitere III

M

1.000.000

1.981.000

4.

Referent debutant

M

1.000.000

-

                                                                                                                                                                 

5. MINISTERUL DE INTERNE

 

Functii specifice Arhivelor Nationale                                                                        

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

10.

Arhivist gradul III

SSD

1.000.000

3.169.000

11

Arhivist debutant

SSD

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

14.

Arhivar II

M

1.000.000

2.264.000

15.

Arhivar III

M

1.000.000

1.981.000

16.

Arhivar debutant

M

1.000.000

-

 

 

 

 

 

 

(Anexa nr. II

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ

Prefecturi, consilii, primării si servicii publice din subordinea acestora

 

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

7.

Conductor arhitect I, referent I, subinginer I

SSD

1.000.000

2.395.000

8.

Conductor arhitect II, referent II, subinginer II

SSD

1.000.000

2.160.000

9.

Conductor arhitect, referent, subinginer II; debutant

SSD

1.000.000

 

 

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

c) Functii de executie pe trepte profesionale

17.

Referent, inspector; I

M

1.000.000

2.377.000

18.

Referent, inspector; II

M

1.000.000

2.151.000

19.

Referent, inspector; III

M

1.000.000

1.981.000

20.

Referent, inspector; debutant

M

1.000.000

-

21.

Agent agricol I                 

M

1.000.000

2.094.000

22.

Agent agricol II

M;G

1.000.000

1.981.000

23.

Agent agricol III

M;G

1.000.000

1.811.000

 

                                                                                                                             

(Anexa nr. IV/1

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

SĂNĂTATE

I. Unităti sanitare si de asistentă socială, altele decât cele clinice

 

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

22.

Asistent medical debutant **)

PL

1.000.000

-

24.

Asistent medical **)

M

1.000.000

2.400.000

25.

Asistent medical debutant **)

M

1.000.000

-

27.

Tehnician dentar ***)

M

1.000.000

2.509.000

28.

Tehnician dentar debutant***)

M

1.000.000

-

30.

Soră medicală ****)

 

1.000.000

2.182.000

31.

Soră medicală debutantă****)

M

1.000.000

-

                 

C. Salarii de bază penru personalul auxiliar sanitar                       

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

42.

Infirmieră, agent D.D.D.

G

1.000.000

1.636.000

43.

Infirmieră, agent D.D.D.; debutant

G

1.000.000

-

44.

Brancardier, băies, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1.000.000

1.473.000

47.

Sofer autosanitară II ***)

 

1.000.000

1.963.000

48.

Sofer autosanitară III ***)        

 

1.000.000

1.745.000

                                                                                                                                                                                                                                                           

II. Unităti clinice, institute si centre medicalel)

 

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar   

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

14.

Soră medicală ***)

M

1.000.000

2.727.000

 

(Anexa nr. IV/3

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

CULTURĂ

UNITĂTI DE CULTURĂ

 

I. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din unitătile teatrale, muzicale si de cinematografie

                                                                                                           

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5.

Dirijor, sef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;

 

 

 

II

 

1.000.000

2.291.000

III

 

1.000.000

2.018.000

debutant

 

1.000.000

-

6.

Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;

 

 

 

II

 

1.000.000

2.291.000

III

 

1.000.000

2.018.000

debutant

 

1.000.000

-

7.

Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);

 

 

 

IV

 

1.000.000

2.291.000

V

 

1.000.000

2.073.000

debutant

 

1.000.000

-

8.

Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;

 

 

 

I

 

1.000.000

2.345.000

II

 

1.000.000

2.182.000

III

 

1.000.000

1.963.000

debutant

 

1.000.000

-

9.

Regizor scenă (culise), secretar platou;

M

 

 

I

 

1.000.000

2.345.000

II

 

1.000.000

2.182.000

III

 

1.000.000

1.963.000

debutant

 

1.000.000

-

10.

Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator

M; G

1.000.000

1.854.000

c) Muncitori din activitatea specifică institutiilor teatrale si muzicale

11.

Muncitor calificat

 

 

 

III

 

1.000.000

2.018.000

IV

 

1.000.000

1.854.000

V

 

1.000.000

1.691.000

VI

 

1.000.000

1.555.000

                                                                                                                                                                 

II. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară                                          

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

4.

Redactor, secretar de redactie;

SSD

 

 

gradul III

1.000.000

2.291.000

debutant

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5.

Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;

M

 

 

 

treapta I

 

1.000.000

2.345.000

 

treapta II

 

1.000.000

2.182.000

 

debutant

 

1.000.000

-

6.

Laborant foto, retusor foto, fotograf; 

M; G

 

 

 

treapta I

 

1.000.000

2.291.000

 

treapta II

 

1.000.000

2.018.000

 

treapta III

 

1.000.000

1.854.000

 

debutant

 

1.000.000

-

 

III. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

 

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

2.

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,

bibliotecar-arhivist;

SSD

 

 

gradul III

1.000.000

2.291.000

debutant

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;

M

 

 

treapta II

1.000.000

2.345.000

treapta III

1.000.000

2.182.000

debutant

1.000.000

-

4.

Bibliotecar

M

 

 

treapta I

1.000.000

2.345.000

treapta II

1.000.000

2.182.000

debutant

1.000.000

-

5.

Supraveghetor muzeu, mânuitor carte

M; G

1.000.000

1.854.000

 

 

IV. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale si alte institutii de cultură

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

2.

Referent;

SSD

 

 

gradul III

1.000.000

2.291.000

Debutant

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Referent;

SSD

 

 

treapta I

1.000.000

2.345.000

treapta II

1.000.000

2.182.000

 

Debutant

 

1.000.000

-

 

(Anexa nr. IV/5

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

SPORT

UNITĂTI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru functiile de specialitate din federatii sportive

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe trepte profesionale

8.

Instructor sportiv II, referent II

 

1.000.000

2.354.000

9.

Instructor sportiv III, referent III

 

1.000.000

2.194.000

10

Instructor sportiv debutant

 

1.000.000

-

 

II. Salariul de bază pentru functiile de specialitate din alte unităti sportive

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe categorii de clasificare**)

5.

Antrenor categoria V

 

1.000.000

2.194.000

6.

Antrenor debutant, referent sportiv debutant

 

1.000.000

-

 

 

(Anexa nr. IV/6

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)

 

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

CAPITOLUL IV

Birouri vamale

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

 

A. Functii de executie de categoria A

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe trepte profesionale

14.

Controlor vamal debutant

M

1.000.000

-

 

B. Functii de executie de categoria B

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

13.

Controlor pentru datoria vamală debutant

M

1.000.000

-

 

(Anexa nr. IV/7

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                                   

 

NAVIGATIE

UNITĂTI NAVALE SI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

10.

Sef mecanic

M

1.000.000

2.354.000

11.

Dragor sef

M

1.000.000

2.301.000

12.

Ofiter punte

M

1.000.000

2.194.000

13.

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

1.000.000

2.140.000

14.

Dragor

M

1.000.000

1.980.000

15.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician, dragor; aspirant

M

1.000.000

-

c) Functii de executie comune pe nave

16.

Sef statie RTG

M

1.000.000

2.301.000

17.

Ofiter RTG I

M

1.000.000

2.087.000

18.

Ofiter RTG II

M

1.000.000

1.926.000

19.

Sef echipaj

 

1.000.000

2.247.000

20.

Conducător salupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic

 

1.000.000

2.087.000

21.

Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar

 

1.000.000

1.980.000

22.

Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant

 

1.000.000

-

24.

Scafandru greu                 

 

1.000.000

2.301.000

25.

Scafandru debutant

 

1.000.000

-

d) Functii de executie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi

- Functii de executie pe trepte profesionale

29.

Ofiter de port gradul I

M

1.000.000

2.301.000

30.

Ofiter de port gradul II

M

1.000.000

2.087.000

31.

Ofiter de port debutant

M

1.000.000

-

                                                                                                                                                                 

 

(Anexa nr. IV/8

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                 

 

AGRICULTURĂ

 

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂTII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL

SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ,

PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM SI UNITĂTI CU SI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

 

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

13.

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III

SSD

1.000.000

2.247.000

14.

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant

SSD

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

16.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I

M

1.000.000

                 

2.194.000

1.7.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II

M

1 .000.000

1.980.000

18.

Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,

hidrogeolog); debutant

M

1.000.000

-

20.

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

1.000.000

2.301.000

21.

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

1.000.000

2.087.000

22.

Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant

M

1 .000.000

-

23.

Agent veterinar I

Scoală profesională

1.000.000

1.980.000

24.

Agent veterinar II

Scoală profesională

1.000.000

1.766.000

25.

Agent veterinar debutant

Scoală profesională

1.000.000

-

 

(Anexa nr. IV/9

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

8.

Subinginer cadastru III

SSD

1.000.000

2.247.000

 

Subinginer cadastru debutant 

SSD

1.000.000

-

a) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Tehnician cadastru I    

M

1.000.000

2.194.000

12.

Tehnician cadastru II  

M

1.000.000

1.980.000

13.

Tehnician cadastru debutant

M

1.000.000

-

14.

Operator cadastru I

M; G

1.000.000

1.980.000

15.

Operator cadastru II

M; G

1.000.000

1.766.000

16.

Operator cadastru debutant

M; G

1.000.000

-

 

 

(Anexa nr. IV/10

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                 

 

PROTECTIA MEDIULUI

AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

8.

Subinginer III

SSD

1.000.000

2.247.000

9.

Subinginer debutant     

SSD

1.000.000

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Tehnician, observator conditii mediu; I **)                 

M

1.000.000

2.194.000

12.                 

Tehnician, observator conditii mediu; II **)

M

1.000.000

1.980.000

13.

Tehnician, observator conditii mediu; debutant **)

M

1.000.000

-

 

(Anexa nr. IV/11

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                 

 

AVIATIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMdNIEI

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

2. Personal tehnic aeronautic

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe clase profesionale

2.

Tehnician de aviatie

M

 

 

clasa a II-a

1.000.000

2.354.000

clasa a III-a

1.000.000

2.140.000

clasa a IV-a       

1.000.000

1.980.000

debutant

1.000.000

-

3.

Mecanic de aviatie

Scoala tehnică de aviatie sau echivalentă

 

 

clasa a II-a         

1.000.000

2.354.000

clasa a III-a

1.000.000

2.087.000

clasa a IV-a

1.000.000

1.980.000

debutant

1.000.000

-

4.

Mecanic pentru întretinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parasutism, automosor, plior parasute, deltaplanism etc.)

M; Scoala profesională

 

 

clasa I  

1.000.000

2.568.000

clasa a II-a

1.000.000

2.247.000

clasa a III-a

1.000.000

2.087.000

clasa a IV-a

1.000.000

1.980.000

debutant

1.000.000

-

5.

Maistru de aviatie          

Scoala de maistri de aviatie

 

 

clasa a III-a

1.000.000

2.194.000

 

                                                                                                                                                                                                                       

3. Personal operativ aeronautic

Functii de executie

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

2.

Meteorolog aeronautic

M+curs de calificare

 

 

I

1.000.000

2.301.000

II

1.000.000

2.087.000

debutant

1.000.000

-

3.

Controlor trafic dirijare

M+curs de calificare

                 

 

II

1.000.000

2.301.000

III

1.000.000

2.087.000

4.

Controlor trafic operatiuni auxiliare I

M+curs de calificare

 

 

I

1.000.000

2.354.000

II

1.000.000

2.140.000

III

1.000.000

1.980.000

debutant

1.000.000

-

                 

(Anexa nr. V/1

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                 

 

FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITĂTI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,

PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,

INVESTITII DIN ACTIVITĂTILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. IV/1 - IV/11 SI DIN UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMĂNT

 

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe trepte profesionale

17.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; II

M

1.000.000

1.922.000

18.

Tehnician,  merceolog, contabil, referent; III

M

1.000.000

1.760.000

19.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant

M

1.000.000

-

                                                                                                                                               

III. Unităti de perfectionare a personalului cu pregătire medie si centre de calificare si recalificare

 

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe trepte profesionale

6.

Instructor II      

M

1.000.000

2.176.000

7.

Instructor III

M

1.000.000

1.991.000

8

Instructor debutant

M

1.000.000

-

                                                                                                                                                                 

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

6.

Tehnician proiectant II*)           

M

1.000.000

2.176.000

7.

Tehnician proiectant III*)

M

1.000.000

1.991.000

8

Tehnician proiectant debutant*)

M

1.000.000

-

 

 

V. Unităti de informatică

 

Salarii de bază pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

b) Functii de executie pe trepte profesionale

13.

Analist (programator) ajutor II

M

1.000.000

2.130.000

14.

Analist (programator) ajutor III

M

1.000.000

1.945.000

15.

Analist (programator) debutant

M

1.000.000

-

17.

Operator, controlor date; II

M

1.000.000

2.130.000

18.

Operator, controlor date; III    

M

1.000.000

1.945.000

19.

Operator, controlor date; IV

M

1.000.000

1.760.000

20.

Operator, controlor date; debutant

M

1.000.000

-

 

(Anexa nr. V/2

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                                                                                                           

ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire1)

 

Functii de executie pe trepte profesionale

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază studiilor (lei)

minim

maxim

2.

Stenodactilograf I

M

1.000.000

1.922.000

3.

Stenodactilograf II

M

1.000.000

1.760.000

4.

Stenodactilograf debutant

M

1.000.000

-

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

1.000.000

1.876.000

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

1.000.000

1.713.000

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

1.000.000

-

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

1.000.000

1.806.000

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

1.000.000

1.644.000

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

1.000.000

-

14.

Administrator III

M

1.000.000

1.876.000

16.

Sef depozit II   

M

1.000.000

1.876.000

18.

Casier, magaziner; II

M; G

1.000.000

1.806.000

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

1.000.000

-

20.

Functionar, arhivar; I

M

1.000.000

1.968.000

21.

Functionar, arhivar; II

M

1.000.000

1.806.000

22.

Functionar, arhivar; III

M

1.000.000

1.644.000

23.

Functionar, arhivar; debutant

M

1.000.000

-

24.

Sef formatie pază, pompieri

 

1.000.000

1.806.000

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

1.000.000

1.551.000

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

1.000.000

1.436.000

34.

Muncitor calificat III

 

1.000.000

1.922.000

35.

Muncitor calificat IV   

 

1.000.000

1.806.000

36.

Muncitor calificat V

 

1.000.000

1.667.000

37.

Muncitor calificat VI   

 

1.000.000

1.551.000

38.

Muncitor necalificat

 

1.000.000

1.436.000

 

                                                                                                                             

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui

Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a

pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea

si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului IV al anului 2000

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

· Legea petrolului nr. 134/1995

· Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

· Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 178.137 din 16 iulie 1998;

· Scrisoarea Oficiului Concurentei nr. 251 din 24 iulie 1998;

· solicitările titularilor de acorduri petroliere si evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere si a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se suspendă aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului IV al anului 2000.

Art. 2. - Pentru perioada mentionată pretul de referintă pentru gazele naturale extrase din România, care stă la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute de petrol, se stabileste ca medie ponderată a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi în luna septembrie 2000 si este de 113,90 dolari S.U.A./1.000 nmc.

Art. 3. - Transformarea în lei a preturilor exprimate în dolari S.U.A., determinate conform prevederitor art. 2, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii anterioare.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei a Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2000.

Nr. 333.