MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr.641   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 8  decembrie 2000

 

SUMAR

 

 

DECRETE

569. - Decret privind numirea în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie

 

573. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă

 

574. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

575. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

578. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 48 din 30 noiembrie 2000 privind cererea de anulare a alegerilor din 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al Romăniei, formulată de Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

252. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

1.229.  - Hotărâre pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al Proiectului "Calea Ferată Transeuropeană (TER)" din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

1.233.  - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si Compania "ELF quitaine", pe de altă parte

 

Rectificare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată,

având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie următorii:

- Vasilescu Stela;

- Rădoi Rozalina;

- Olaru Maura.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum si al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2000 se acordă gradul de general de brigadă colonelului ing. Vestimean Ion Ion.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2000 generalul de brigadă Vestimean Ion Ion se trece în rezervă prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 573.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambassador

 

În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Domnul Filip Teodorescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Albania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 574.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambassador

 

În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Liciu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Ecuador.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 575.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Domnul Doru Romulus Costea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Arabă Egipt.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2000.

Nr. 578.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 48

din 30 noiembrie 2000

privind cererea de anulare a alegerilor din 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu   - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Gabriela Ghită  - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

La data de 29 noiembrie 2000 Partidul Particularilor Partid Social Democrat Traditional Român, prin presedintele său, domnul Lucian Cornescu, a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, cerere înregistrată la nr. 4.163 din 29 noiembrie 2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, cererea se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României se sustine că s-a produs "încălcarea drepturilor cetătenilor de a fi corect informati conform art. 31 din Constitutia României, prin manipulare continuă, încă din timpul campaniei electorale, de către ansamblul institutelor de sondare a opiniei publice, care, prin excluderea unui număr important de candidati si prin utilizarea mass-media, a influentat posibilitatea de a judeca în mod obiectiv valoarea fiecărui candidat, împiedicându-i în final de a alege în propriul interes". Totodată se invocă si "Încălcarea dreptului de a fi ales conform art. 35 din Constitutia României". Prin scrisoarea separată, nr. 4.182 din data de 29 noiembrie 2000 a Partidului Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român se mai arată că motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României se întemeiază "pe faptul că în perioada 12 octombrie 2000, data începerii oficiale a campaniei electorale, si până la 23 noiembrie 2000, uneori si după această zi, a fost organizat un întreg dispozitiv institutional si de presă care a avantajat candidatii rămasi în cursa pentru turul doi". Se sustine, de asemenea, că unii dintre candidati au fost prezentati în analizele preluate de presa scrisă si audiovizuală, "conform sondajelor, singurii candidati importanti, ignorând cu desăvârsire mesajul electoral, realist si ponderat, al unei părti din rândurile celorlalti, ignorându-le însăsi calitatea recunoscută de BEC", ceea ce încalcă prevederile art. 16 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si ale art. 31 din Constitutie. În sensul celor arătate se anexează articole publicate în presă în perioada campaniei electorale.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României ca fiind, inadmisibilă. Se arată că, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, iar potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază. Se apreciază că motivele invocate de Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român nu răspund acestor cerinie legale si, în consecintă, cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României este inadmisibilă.

 

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 24 din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, cerere formulată de Partidul Particularilor Partid Social Democrat Traditional Român.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României se sustine că au fost încălcate prevederile constitutionale ale art. 31 privind "Dreptul la informatie" si cele ale art. 35 referitoare la "Dreptul de a fi ales", încălcare constând în influentarea opiniei electoratului "încă din timpul campaniei electorale de către ansamblul institutelor de sondare", prin favorizarea unora dintre candidati, care au fost prezentati în analizele sondajelor de opinie preluate de mass-media, ca fiind singurii candidati importariti. În acest sens autorul cererii a depus extrase din presa scrisă.

Examinând cererea formulată de Partidul Particularilor Partid Social Democrat Traditional Român, Curtea Constitutională constată că, potrivit art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, "Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a treia duminică de la data anulării alegerilor.

Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele, formatiunile politice si candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază:

În temeiul acestor prevederi legale Curtea retine că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă, iar aceasta este de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, precum si faptul că cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

În spetă, Curtea Constitutională constată însă că în cuprinsul cererii Partidului Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român sunt formulate motive care vizează desfăsurarea unor actiuni ale institutelor de sondare a opiniei publice si modul în care acestea au fost reflectate de mass-media în perioada campaniei electorale, iar nu motive care să vizeze modul în care s-au desfăsurat votarea si stabilirea rezultatelor alegerilor si care să justifice, în sensul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, anularea alegerilor pentru functia de Presedinte al României din data de 26 noiembrie 2000. Curtea constată, de asemenea, că extrasele din presa scrisă depuse de autorul cererii în sustinerea motivelor invocate nu constituie dovezi de natură să demonstreze faptul că votarea si stabilirea rezultatelor alegerilor au avut loc prin fraudă.

Fată de cele arătate cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 24 din Legea nr. 69/1992,

 

CURTEA

În numele legii

H O T Ă R Ă S T E :

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Român.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDlNTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. l. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"(2) Facturile fiscale si avizele de însotire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale si se tipăresc de Compania Natională “Imprimeria Natională”, - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale si alte elemente de sigurantă.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (2) se vor inscriptiona, după caz, cuvintele: Monopol alcool sau Băuturi alcoolice."

2. Litera b) a articolului 27 se abrogă.

3. La articolul 32 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) La verificarea realitătii concentratiei alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere se va avea în vedere concentratia alcoolică înscrisă în specificatia tehnică internă elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment. Abaterea admisă la efectuarea Gerificării este de ± 0,5 grade alcoolice."

4. Litera i) a alineatului (4) al articolului 34 se abrogă.

5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 45 se abrogă.

6. Pozitiile nr. 1 si 2 de la litera A "Alcool brut, alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic", prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)", se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza

"1.

Alcool brut, alcool etilic rafinat; băuturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin   alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin si produse pe bază de distilat din vin, cu o concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars       

 

 

 

1.1.  Alcool brut

hl alcool pur1)

0

 

1.2. Alcool etilic rafinat

hl alcool pur

65

 

1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale

hl alcool pur

85

 

1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5%; vinuri, produse pe bază de vin si produse pe bază de distilat din vin, cu o concentratie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac si vinars

Hl alcool pur

85

2.

Băuturi alcoolice naturale

hl alcool pur

85"

 

 

7. Anexa nr. 23 "Lista cuprinzând valoarea scrisorii de garantie bancară (pentru producătorii si importatorii de alcool brut, alcool etilic rafinat si de băuturi alcoolice spirtoase)" se abrogă.

Art. II. - Agentii economici producători interni si importatori de alcool brut, alcool etilic rafinat si de băuturi alcoolice spirtoase care au depus scrisori de garantie bancară emise în favoarea Ministerului Finantelor, în vederea obtinerii autorizatiei de comercializare, si care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu înregistrează obligatii fiscale restante provenite din accize pot solicita, începând cu data intrării în vigoare a acesteia, restituirea scrisorilor respective.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agentilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase si băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si fondurile speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,  Partea I, după aprobarea ei de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti; 7 decembrie 2000.

Nr. 252.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al Proiectului

Calea Ferată Transeuropeană (TER)" din cadrut Acordului dintre Comisia Economică "

pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Mandatul domnului Mircea Lupescu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 37/1993 si prelungit prin hotărârile Guvernului nr. 74/1995, nr. 252/1997, nr. 969/1998 si nr. 233/2000, se prelungeste cu încă un an, respectiv pe perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2001, în calitate de director adjunct al Proiectului "Calea Ferată Transeuropeană (TER)", cu biroul central la Budapesta, din cadrul Acordului dintre Comisia Economică peritru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite

(C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992.

Art. 2. - Cheltuielile reprezentând salariul si celelalte drepturi ale domnului Mircea Lupescu, stabilite de reglementările în vigoare pentru functia cu care a fost asimilat, vor fi suportate de Compania Natională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.229.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si Compania "ELF Aquitaine", pe de altă parte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si Compania "ELF Aquitaine", cu sediul în Tour ELF, 2 Place de la Coupole, la Defense 6, Courbevois

(Hauts de Seine), Franta, pe de altă parte, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor,

pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.233.

 


*) Anexa se comunică semnatarilor acordurilor si institutiilor abilitate.

 

RECTIFICARE

 

În Procesul-verbal privind rezultatul alegerilor din 26 noiembrie 2000 pentru Camera Deputatilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 4 decembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- la paginile 49 si 67, la pozitia nr. 150, respectiv 8, SMARANDA DOBRESCU, în dreptul rubricii "Apartenenta politică (după caz)", în loc de: PDSR se va citi: PSDR.