MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 637   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Joi,  7  decembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. -  Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehno­logice, specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale'a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

Ministrul industriei si comertului,

în scopul reglementării coeficientilor maximi de consumuri tehnologice specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehi­culare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modi­ficările ulterioare,

emite următorul ordin

 

Art. 1. - Se aprobă coeficientii maximi de consumuri tehnolo­gice specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehicu­lare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" ­S.A. Bucuresti, prevăzuti în anexele nr. 1, nr. 2 [a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) si n)] si nr. 3 [a) si b)] care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Revizuirea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice specifici activitătii de depozitare, transport, manipulare/vehi­culare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" ­S.A. Bucuresti se face, de la caz la caz, pe baza unor studii ela­borâte de institute de specialitate, prin ordin al ministrului indus­triei si comertului.

Art. 3. - Verificarea respectării aplicării coeficientilor maximi de consumuri tehnologice specifici activitătii de depozitare, trans­port, manipulare/vehiculare a produselor petroliere din sucursalele de transport si distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucuresti se face de Departamentul economic din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" ­S.A. Bucuresti, care propune consiliului de administratie al aces­teia măsuri de sanctionare a celor vinovati.

Art. 4. - Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti va lua măsuri pentru reducerea consumurilor tehnolo­gice prin îmbunătătirea conditiilor de transport, depozitare, manipulare/vehiculare a produselor petroliere.

Art. 5. - Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti va aduce la împlinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 23 octombrie 2000.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

 

Coeficientii maximi de consum tehnologic în sistemul  de tranport opentru produse petroliere

PETROTRANS

 

Produsul vehiculat

Coeficientii maximi de consum tehnologic %

Manipulare-depozitare statii de pompare

Transport constructie magistrale*)

Benzină

0,38

1,1

Motorină

0,02

0,5

 


*) Defalcarea coeficientilor de consum tehnologic pe tronsoane de conducte magistrale se face în functie de lun­gimea acestora si de numărul de evenimente înregistrate în perioada considerată.

 

Produsul transportat

Coeficientii maximi de consum tehnologic la transportul cu cazane CF(%/zi)*)

Vară

Iarnă

Benzină

0,0085

0,0049

Petrol

0,001

0,001

Motorină

0,001

0,002 **)

 


*) Se aplică la cantitatea transportată.

*) Sunt incluse pierderile prin aderenta la peretii cazanelor pe timp de iarnă.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

Coeficientii maximi de consum tehnologic la manipularea produselor petroliere din depozitele

sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom - S.A. Bucuresti

 

Produsul autovehiculat

Denumirea operatiunii

Zona de câmpie*)

Zona submontană**)

Zona montană***)

Vară%

Iarnă%

Vară%

Iarnă%

Vară%

Iarnă%

Benzină auto

Descărcare vagoane cisternă si autocisternă CF

0,057

0,049

0,055

0,043

0,052

0,039

Umplere-golire rezervoare stoc supraterane

0,178

0,142

0,171

0,122

0,160

0,109

Umplere-golire rezervoare serviciu supraterane

0,071

0,056

0,068

0,048

0,064

0,043

Umplere-golire rezervoare îngropate

0,089

0,072

0,084

0,059

0,08

0,052

Încărcare vagoane cisternă (CF) si autocisternă sub nivelul lichidului

0,077

0,057

0,074

0,050

0,070

0,045

Încărcare vagoane cisternă (CF) si autocisternă peste nivelul lichidului

0,18

0,14.

0,169

0,113

0,154

0,098

Benzină de extractie

Descarcare vagoane cisternă (CF) si autocisternă

0,040

0,026

0,039

0,022

0,036

0,02

Umplere-golire rezervoarestoc si serviciu supraterane

0,137

0,084

0,133

0,069

0,123

0,06

Umplere-golire rezervoare îngropate

0,089

0,072

0,084

0,059

0,08

0,052

Încărcare autocisterne si butoaie

0,103

0,060

0,099

0,048

0,090

0,042

 

Vară%

Iarnă%

Petrol, White-Spirit

Toate operatiunile manipulare****)

0,08

0,06

Motorină, Combustibil

Toate operatiunile manipulare****)

0,03

0,05

 

Toate operatiunile manipulare****)

0,08

0,1

 

Tot anul (%)

Uleiuri

Toate operatiunile manipulare*****)

0,1

Toate operatiunile manipulare*****)

0,08

 


*) Zona de câmpie - judetele: Arad Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti Olt, Teleorman, Timis Tulcea.

**) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Sevenn, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

***) Zona montană - judetele Bistrita-Năsăud, Brasov Covasna Harghita Neamt Maramures, Sibiu, Suceava.

****) În cazul petrolului, white - spirit si motorinelor coeficientii de consum tehnologic se aplică o singură dată la cantitatea intrată efectiv în depozit si nu pentru fiecare operatiune.

****) În cazul păcurii si uleiurilor coeficientii de consum tehnologic se aplică o singură dată la cantitatea intrată efectiv în depozit si nu pentru fiecare operatiune.

 

ANEXA nr. 2b)

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucuresti

Vara - zona de câmpie*)

Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

4.56

4.43

4.18

3.74

3.36

 

 

 

 

 

 

 

 

50

7.6

7.39

6.97

6.23

5.6/3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

80

13.74

1.25

12.25

10.29

7.26/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

16.29

15.79

14.78

12.93

8.43

 

 

 

 

 

 

 

 

200

25.01

24.6

23.86

22.74

20.89

17.18

13.48/5.5

 

 

 

 

 

 

300

33.18

32.76

32.02

30.96

29.31

26.32

22.42

17.65/6.5

 

 

 

 

 

400

41.35

40.92

40.18

39.18

37.73

35.45

31.35

21.82

 

 

 

 

 

500

45.19

44.82

44.18

43.36

42.20

4045

37.49

31.13

29.49

 

 

 

 

630

50.18

49.88

49.39

48.79

48.

46.95

45.48

43.24

39.46

31.7

 

 

 

750

64.99

64.53

63.79

62.84

61.59

59.85

57.28

53.09

45.05

37.44/8.5

 

 

 

1000

89.08

88.43

87.39

86.04

84.25

81.76

78.03

71.85

59.66

53.28/8.3

 

 

 

1600

125.16

124.48

123.42

122.09

120.42

118.23

115.23

110.90

104.07

91.71

83.42/9.4

 

 

2000

135.25

134.70

133.86

132.86

131.63

130.11

128.15

125.56

12.196

116.62

107.87

90.92

 

3150

218.38

217.5

216.15

214.53

212.55

210.09

206.94

202.77

196.98

188.38

174.32

163.29/10.5

 

5000

314.29

313.28

311.76

309.97

307.84

305.27

302.11

298.11

292.9

285.84

275.71

259.97

232.19

10000

636.53

634.65

631.8

628.48

624.56

619.88

614.16

607.05

597.93

585.85

569.06

544.16

503.38

                                    .                                                                                  


*) Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomtia, Mehedinli; Olt. Teleorman, Timis, Tulcea.

 

OBSERVATIE:

Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru înăltimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor.

 

ANEXA Nr. 2c)


Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix
din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Vara
- zona submontană*)

 

Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

4 .18

4.06

3.83

3.41

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

50

6. 7

6.77

6.38

5.68

5.09/3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

80

12.59

12.13

1.1.18

9.35

6.56/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

14.93

14.46

13.51

11.77

7.61

 

 

 

 

 

 

 

 

200

22.96

22.57

21.87

20.81

19.07

15.61

12.19/5.5

 

 

 

 

 

 

300

30.48

30.08

29.38

28.37

26.81

24.01

20.38

15.96/6.5

 

 

 

 

 

400

37.99

37.58

36.88

35.93

34.55

32.41

28.57

19.72

 

 

 

 

 

500

41.53

41.18  

40.58

39.79

38.69

37.04

34.27

28.35

26.80

 

 

 

 

630

46.14

45.85

45.39

44.81

44.07

43.07

41.68

39.57

36.01

28.78/8.5

 

 

 

750

59.74

59.30

58.60

57.70

56.51

54.87

52.44

48.49

40.97

33.91/8.5

 

 

 

1000

81.88

81.27

80.27

79.00

77.30

74.94

71.42

65.61

54.21

48.30/8.3

 

 

 

1600

115.10

114.45

113.44

112.18

110.59

108.51

105.67

101.57

95.13

83.54

75.82/9.4

 

 

2000

124.42           

123.90           

123.10

122.14

120.98

119.52

117.67

115.21

111.80

106.75

98.52

82.67

 

3150

193.16

192.36

191.12

189.64

187.83

185.58

182.71

178.90

173.62           

165.81

153.08

143.15/10.5

 

5000

289.19

288.93

286.77

285.07

283.05

280.60

277.59

273.79

268.85

262.15

252.57

237.72

 

10000

585.74

585.94

581.22

578.06

577.33

569.87

564.44

557.67

549.02

537.55

521.66

498.13

459.74

 


*) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures,

Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

 

OBSERVATIE:

Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru înătimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor:

 

ANEXA Nr. 2d)

                                                                                   
Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix
din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom"- S.A. Bucuresti

Vara - zona montană*)Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

3.53

3.42

3.22

2.85

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

50

5.89

5.71

5.36

4.75

4.24/3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

80

10.63

10.22

9.38

7.78

5.39/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

12.61

12.19

11.35

9.83

6.26

 

 

 

 

 

 

 

 

200

19.44

19.09

18.47

17.53

15.99

12.97

10.04/5.5

 

 

 

 

 

 

300

25.83

25.47

24.85

23.86

22.57

20.11

16.96

13.15/6.5

 

 

 

 

 

400

32.22

31.85

31.22

30.37

29.15

27.24

23.87

16.26

 

 

 

 

 

500

35.25

34. 93

34.39

33.69

32.71

31.24

28.79

23.67

22.31

 

 

 

 

630

39.19

38.93

38.51

38

37.33

36.44

35.19

33.31

30.18

23.89

 

 

 

750

50.72

50.33

49.70

48.89

47.82

46.35

44.19

40.7

34.13

28.05/8.5

 

 

 

1000

69.52

68.97

68.07

66.92

65.40

63.29

60.16

55.03

45.09

39.99/8.3

 

 

 

1600

97.79

97.21

96.29

95.16

93.73

91.86

89.32

85.67

79.96

69.79

63.08/9.4

 

 

2000

105.77

105.3

104.58           

103.72

102.67

101.36

99.69

97.49

94.44

89.95

82.67

68.83

 

3150

170.78

170.03

168.86

167.47

165.78

163.68

160.99

157.44

152.54

145.31

133.6

124.53/10.5

 

5000

245.95

245.09

243 77           

242 23

240.41

238.20

235.49

232.08

227.64

221.65

213.10

199.93

 

10000

498.24

496.61

494.16

491.30

487.94

483.91

479.01

472.92

465.15

454.88

440.67

419.73

385.79

                                                                                                                                                                                   


*) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.

 

OBSERVATE:

Coeficientii maximi de consum. tehnologic pentru înăltimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor.

 

ANEXA Nr. 2e)

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac fix
din depozitele sucursaletor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

Iarna - zona de câmpie*)
           

Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

2,59

2,0

2.33

2.05

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

50

4.31

4.17

3.89

3.42

3.03/3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

80

7.76

7.44

6.78

5.55

3.77/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

9.22

8.89

8.22

7.04

4.38

 

 

 

 

 

 

 

 

200

14.28

14.00

13.50

12.75

11.55

9.23

7.05/5.5

 

 

 

 

 

 

300

19.00

18.71

18.21

17.49

1.6.41

14.50

12.09

9.23/6.5

 

 

 

 

 

400

23.72

23.42

22.92

22.23

21.26

19.76

17.13

11.41

 

 

 

 

 

500

25.99

25.72

25.94

24.72

23.94

22.78

20.86

16.98

15.91

 

 

 

 

630

28.93

28.72

28.38

27.96

27.42

26.71

25.71

24.22

21.77

16.96

 

 

 

750

37.42

37.10

36.59

35.93

35.08

33.90

32.18

29.44

24.37

19.79/8.5

 

 

 

1000

51.28

50.83

50.10

49.18

47.96

46.27

43.78

39.75

32.12

28.29/ 8.3

 

 

 

1600

72.22

71.74           

71.00

70.08

68.93

67.42

65.39

62.48

57.97

50.07

44.95/9.4

 

 

2000

78.20

77.82

77.23

76.53

75.68

74.62

73.27

71.50

69.06

65.49

59.77

49.11

 

3150

126.27

125.65

124.70

123.57

122.20

120.49

118.32

115.47

111.54

105.84

96.60

89.56/10.5

 

5000

181.98

181.27

180.20

178.95

177.46

175.67

173.47

170.71

167.13

162.32

55.51

145.09

127.21

10000

368.73

367.40

365.40

363.07

360.33

357.05

353.08

348.15

341.87

333.60

322.23

305.59

278.92


*) Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea.

 

OBSERVATIE:

Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru înăltimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor.

 

ANEXA Nr. 2f)


Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto in rezervoare verticale cu capac fix
din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Iarna - zona submontană*)

Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

1.94

1.87           

1 .73

1.49

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3.23

3.11

2.88

2.49

2.1 /3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5.80

5.53

4.99

4.00

2.65/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

6.91

6.62

6.07

5.12

3.07

 

 

 

 

 

 

 

 

200

10.76

10.52

10.09

9.47

8.48

6.64

4.97/5.5

 

 

 

 

 

 

300

14.36

14.11

13.68

13.07

12.17

10.62

8.72

6.51/6.5

 

 

 

 

 

400

17.95

17.69           

17.26

16.67

15.85  

14.60

12.47

8.04

 

 

 

 

 

500

19.70           

19.47

19.10           

18.61

17.95  

I 6.97

15.40  

12.36

11.48

 

 

 

 

630

21.98

21.79

21.50

21.14

20.67

20.06           

19.22

17.97

15.96

12.15

 

 

 

750

28.40

28.12           

27.68

27.11

26.38

25.38           

23.94

21.67

17.61

14.06/18.5

 

 

 

1000

38.91

38.52

37.89

37.09

36.05  

34.62

32.53

29.21

23.12

2016/8.3.

 

 

 

1600

54.90

54.09

53.84

53.05

52.05

50.76

49.03

46.57

42.83

36.43

32.38/9.4

 

 

2000

59.55

59.22

58.71

58.09

57.35

56.44

55.28

53.76

51.69

48.70

43.97

35.44

 

3150

92.46

91.94

91.15

90.20

89.05

87.64

85.84

83.49

80.28

75.65

68.35

62.86/10.5

 

5000

138.75

138.13           

137.19

136.10

134.80

133.25

131.34

128.96

125.89

121.79

1 16.03

107.36

 

10000

281.25

280.08

278.33

276.29

273.90

271.05

267.60

263.34

257.93

250.86

241.20

227.23

205.22

                       


*) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dămbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
                       

OBSERVATIE:
            Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru înăltimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor.  

 

ANEXA Nr. 2g)


Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea berizinelor auto in rezervoare verticale cu capac fix
din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Iarna
- zona montană*)

 

Capacitatea rezervorului

Coeficientii maximi de consum tehnologic în functie de înăltimea lichidului în rezervor, kg/zi

m3

0,25m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

l0m

11m

12m

30

1.61

1.55

1.43

1.22

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2.69

2.58

2.38

2.04

1.77/3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

80

4.82

4.58

4.10

3.24

2.10/3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

5.75

5.49

5.00

4.16

2.43

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.01

8.79

8.40

7.84

6.95

5.36

3.95/5.5

 

 

 

 

 

 

300

12.04           

11.81           

11.42

10.87

10.06

8.7

7.06

5.18/6.5

 

 

 

 

 

400

15.07

14.83           

14.43

13.90

13.16

12.04

10.16

6.4

 

 

 

 

 

500

16. 57

16.36

16.01

15.57

14.96

14.09

12.69

10.08

9.3

 

 

 

 

630

18.51

18.34

18.07

17.74

17.31

16.75

15.98

14.86

13.07

9.78

 

 

 

750

23.90

23.64

23.23

22.72

22.04

21.13

19.83

17.81

14.26

11.25/8.5

 

 

 

1000

32.74

32.38

31.80

31.07

33.11

28.81

26.92

23.97

18.68

16.17/8.3

 

 

 

1600

46.27

45.89

45.29

44.56

43.64  

42.45

40.87

38.65  

35.29

29.67

26.17/9.4

 

 

2000

50.26

49.95

49.48

48.91

48.22  

47.38           

46.31.

44.92

43.03

44.33

36.12

28.69

 

3150

81.16

80.66

79. 89

78.98

77.87

76.51

74.79

72.55

69:51

65.15

58.39

53.38/10.5

 

5000

117.23

116.65

119.78

114.75

113;55

112.10

110.34

108.14

105.32           

101.58

96.35

88.57

 

10000

237.70

236.61

234.97

233.07

230.84

228.19

224.99

221.05

216.07

209.59

200.79

188.18

168.57


*) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.

 

OBSERVATIE:

Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru înăltimile maxime de umplere au avut în vedere capacitătile utile ale rezervoarelor. .

 

ANEXA Nr. 2h)

 

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu capac plutitor din depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

Capacitatea rezervorului(m3)

Coeficientii maximi de consum(kg/zi)

Vară

Iarnă

200

4,00

2,54

2.000

13,54

8,61

3.150

19,39

12,33

5.000

25,35

16,12

10.000

42,97

27,33

 

 

ANEXA Nr. 2i)

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto în rezervoare verticale cu membrană plutitoare

din depozitele sucursalelor de distributie
                        din cadrul Societătii Nationale a Petrolului '"Petrom"- S.A. BucurestiCapacitatea rezervorului

(m3)     

Coeficientii maximi de consum(kg/zi)

Capac sustinut de coloane

Capac autosustinut

Vară

Iarnă

Vară    

Iarnă

200

3,93

2,59

3,35

2,21

420

5,13

3,38

4,42

2,92

625

5,67

3,76

4,93

3,27

750

6,51

4,31

5,65

3,74

1.000

7,77

5,13

6,76

4,47

1.600

9,50

6,28

8,27

5,48

2.000

10,1

6,7

8,81

5,85

5.000  

17,61

11,67

15,28

10,14

10.000

30,96

20,80

26,83

18,07

                                               
ANEXA Nr. 2j).

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinelor auto
în rezervoarele orizontale din depozitele sucursalelor de distributie
din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

Capacitatea  zervorului

Coeficientii maximi de consum(kg/zi)

Zonă de câmpie*)

Zonă submontană**)

Zonă montană***)

Vara

Iarna

Vara

Iarna

Vara

Iarna

30

5,74

3,1

5,22

2,23

4,34    

1,8

50

7,17

3,94

6,54

2,89

5,48

2,36

60

11,35

6,13

10,32

4,42

8,59

3,57

90

16,07

8,71

14,62

6,3

12,19

5,11


") Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea. 
            **) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
            ***) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.

 

ANEXA Nr 2k)

Coeficientii maximi de consum tehnoiogic la depozitarea benzinei de extractie
în rezervoarele orizontale din depozitele sucursalelor de distributie
din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

                                                           

Capacitatea  zervorului

Coeficientii maximi de consum(kg/zi)

Zonă de câmpie*)

Zonă submontană**)

Zonă montană***)

Vara

Iarna

Vara

Iarna

Vara

Iarna

20****)

2,3

0,9

2,1

0,6

1,8

0,5

30

3,5

1,4

3,3

1,0

2,7

0,8

50

4,8

2,0

4,4

1,4

3,7

1,2

60

7,1

2,8

6,6

2,0

5,5

1,6

90

10,4

4,1

9,7

2,9

8,0

2,4

                                               
           


*) Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj. Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea.
            **) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
            ***) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neami, Maramures, Sibiu, Suceava.
            ****) Pierderile prin evaporare la benzina de extractie existentă în rezervoare verticale de 20 m3 nu diferă semnificativ de coeficientii pentru rezervoarele orizontale, deci pot fi incluse în acestea.

 

ANEXA Nr. 2l)

 

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea benzinei auto si de extractie
în rezervoarele îngropate din depozitele sucursalelor de distributie
din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" -.S.A. Bucuresti

Capacitatea  zervorului (m3)

Coeficientii maximi de consum(kg/zi)

Zonă de câmpie*)

Zonă submontană**)

Zonă montană***)

Vara

Iarna

Vara

Iarna

Vara

Iarna

10

0,18

0,10

0,17

0,07

0,15    

0,05

20

0,32

0,17

0,29

0,13

0,26

0,10

30

0,46

0,24

0,42

0,19

0,39

0,15

40

0,57

0,32

0,55

0,24

0,49

0,19

50

0,78

0,43

0,75

0,33

0,66

0,26

60

0,85

0,46

0,82

0,36

0,72

0,35


*) Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj. Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea.
            **) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
            ***) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.

                                                                                               

ANEXA Nr. 2ml)

 

Coeficientii maximi de consum tehnologic la depozitarea petrolului, white-spirit, motorinei,
păcurii, uleiurilor în rezervoarele de stocare din depozitele sucursalelor de distributie
din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. BucurestiTipul rezervorului

Produsul vehiculat

Coeficientii maximi de consum*)

Vară

Iarnă

Rezervoare supraterane

Petrol si White Spirit

0,02

0,02

Motorină

0,01

0,02

Păcură 

Nu se acordă

Uleiuri

Rezervoare subterane  

Petrol si White-Spirit

Nu se acordă

Motorină

                                                                       


*) Coeficientii maximi de consum tehnologic se aplică la stocul mediu din rezervor din perioada considerată.

                                                                                               

ANEXA Nr. 2n)
                                   

Coeficientii maximi de consum tehnologic la manipularea uleiului si păcurii
în depozitele sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

                                                                                   

Produsul

Tipul de echipament

Coeficientii maximi de consum tehnologic( %)

Vară

Iarnă

Ulei     

Butoaie si bidoane

0,1      

0,1

Rezervoare

0,08

0,08

Păcură 

Rezervoare

0,08

0,1

                                                                                                                                                                                   

ANEXA Nr. 3a)

                                   

Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru produse petroliere în statiile de distributie
ale sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

 

Produsul

Denumirea operatiei

Cantitatea la care se aplică, litri

Coeficientii maximi de consum tehnologic

Zonă de câmpie*)

Zonă submontană**)

Zonă montană***)

Vara(% vol.)

Iarna(% vol.)

Vara( % vol.)

Vara(% vol.)

Iarna(% vol.)

Vara(% vol.)

Benzină

Decărcare autocisterne

Cantitatea receptionată

0,057

0,040

0,055

0,038

0,052

0,036

Umplere-golire****) rezervoare subterane

Cantitatea receptionată

0,19

0,13

0,18

0,11

0,17

0,10

                                                                                               


*) Zona de câmpie - judetele: Arad, Brăila, Bucuresti, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea.
            **) Zona submontană - judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Buzău, Caras-Severin, Cluj, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Iasi, Prahova, Mures, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.
            ***) Zona montană - judetele: Bistrita-Năsăud, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Maramures, Sibiu, Suceava.                       
            *"**) Pentru rezervoarele prevăzute cu sistemul de recuperare vapori coeficientul de consum pentru operatiunea de umplere-golire nu se acordă;                                                                                                                
ANEXA Nr 3b)


Coeficientii maximi de consum tehnologic pentru compensarea variatiei de volum a produselor petroliere
în statiile de distributie ale sucursalelor de distributie din cadrul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti


Produsul

Cantitatea la care se aplică, litri

Coeficientii maximi de compensare a variatiei de volum(%)*)

Vară(% vol.)

Iarnă(% vol.)

Benzină

Cantitatea receptionată

0,39

0,29

Petrol, White-Spirit, Motorine

Cantitatea receptionată

0,30

0,23

                                                                                                           


*) În lunile de vară se înregistrează pierderi în gestiune, iar iarna se înregistrează plusuri în gestiune.