MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 627     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 25 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

Procese-verbale privind rezultatul alegerilor din 26 noiembrie pentru Senat si Camera Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.168. – Hotărâre privind aprobarea nivelului dobânzilor practicate de trezoreria statului din Ministerul Finantelor în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2000

 

1.178. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de actiuni si de lucrări, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000

 

1.179. – Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de taxe vamale la import

 

1.182. – Hotărâre de declarare a utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Sanatoriul antituberculos situat în orasul Busteni, judetul Prahova“

 

1.183. – Hotărâre privind recunoasterea Organizatiei pentru Apărarea Drepturilor Omului – O.A.D.O. ca fiind de utilitate publică

 

1.184. – Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale Regiei Nationale a Pădurilor, Companiei Nationale „Apele Române“ – S.A. si Companiei Nationale „Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor“ – S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

1.187. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat

 

1.195. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

privind aprobarea nivelului dobanzilor practicate de trezoreria statului din Ministerul Finantelor in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata prin Legea nr. 128/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Nivelul dobanzilor acordate la imprumuturile de stat lansate de Ministerul Finantelor reprezentand certificate de trezorerie pentru populatie, precum si nivelul dobanzilor la vedere si la termen aferente certificatelor de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Nivelul dobanzilor acordate pentru depozitele atrase in contul curent general al trezoreriei statului de la banci comerciale este prevazut in anexa nr. 3.

Art. 3.- Se aproba nivelul dobanzii BUBID-ON acordate de Banca Nationala a Romaniei la soldul creditor al contului curent general al trezoreriei statului, precum si la imprumutul pentru acoperirea decalajului temporar dintre incasarile si platile din contul curent general al trezoreriei statului, acordat de Banca Nationala a Romaniei in baza art. 29 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare.

Art. 4. - Nivelul dobanzilor la plasamentele efectuate din disponibilitatile temporare ale contului curent general al trezoreriei statului la banci comerciale este prevazut in anexa nr. 4.

Art. 5. - Nivelul dobanzilor la imprumuturile acordate din disponibilitatile temporare ale contului curent general al trezoreriei statului este prevazut in anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aproba nivelul dobanzilor la disponibilitatile si depozitele pastrate in contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementarilor legale, sunt purtatoare de dobanzi, dupa cum urmeaza:

a) 10% pe an pentru disponibilitatile la vedere;

b) 12% pe an pentru depozitele constituite pe termen de o luna;

c) 15% pe an pentru depozitele constituite pe termen de 3 luni.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1168.

 

ANEXA Nr. 1

 

NIVELUL

dobanzilor aferente imprumuturilor de stat lansate de Ministerul Finantelor prin certificate de trezorerie pentru populatie in perioada

1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

- miliarde lei -

 

Nr.
crt.

Codul emisiunii

Sumele incasate

Perioada de subscriptie

Perioada de scadenta

Numarul de zile

Rata dobanzii
(%)

1.

Emisiunea 10.21

1.318

4-21 ianuarie 2000

3-20 aprilie 2000

90

59

2.

Emisiunea 10.22

1.882

25 ianuarie-18 februarie 2000

24 aprilie-18 mai 2000

90

57

3.

Emisiunea 10.23

867

22 februarie-10 martie 2000

22 mai-8 iunie 2000

90

59

4.

Emisiunea 10.24

602

14-24 martie 2000

12-22 iunie 2000

90

58

5.

Emisiunea 10.25

692

28 martie-7 aprilie 2000

26 iunie-6 iulie 2000

90

55

6.

Emisiunea 10.26

725

11-21 aprilie 2000

10-20 iulie 2000

90

50

7.

Emisiunea 10.27

488

20 aprilie 2000

19 iulie 2000

90

55

8.

Emisiunea 10.28

1.237

25 aprilie-5 mai 2000

24 iulie-3 august 2000

90

49

9.

Emisiunea 10.29

1.935

9 mai-2 iunie 2000

7-31 august 2000

90

45

10.

Emisiunea 10.30

1.406

6-30 iunie 2000

4-28 septembrie 2000

90

42

11.

Emisiunea 10.31

2.455

4-28 iulie 2000

2-26 octombrie 2000

90

41

12.

Emisiunea 10.32

2.879

1 august-1 septembrie 2000

30 octombrie-30 noiembrie 2000

90

40

13.

Emisiunea 10.33

325

5-8 septembrie 2000

4-7 decembrie 2000

90

40

14.

Emisiunea 10.34

880

12-22 septembrie 2000

11-21 decembrie 2000

90

42

15.

Emisiunea 10.35

362

26-29 septembrie 2000

25-28 decembrie 2000

90

43

16.

Emisiunea 10.36

965

5-13 octombrie 2000

3-11 ianuarie 2001

90

44

17.

Emisiunea 10.37

1.690

17-27 octombrie 2000

15-25 ianuarie 2001

90

44

18.

Emisiunea 10.38

407

31 octombrie 2000

29 ianuarie 2001

90

44

TOTAL GENERAL:

21.115

x

x

x

x

 

ANEXA Nr. 2

 

NIVELUL

dobanzilor aferente certificatelor de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

Nr.
crt.

Perioada

Volumul depozitelor
- miliarde lei -

Nivelul dobanzii la vedere
(%)

Nivelul dobanzii la termen
(%)

1.

Ianuarie

793

10

 

 

1-31 ianuarie 2000

 

 

54

2.

Februarie

780

10

 

 

1-28 februarie 2000

 

 

54

3.

Martie

246

10

 

 

1-31 martie 2000

 

 

54

4.

Aprilie

1.238

10

 

 

4-30 aprilie 2000

 

 

54

5.

Mai

1.173

10

 

 

1-31 mai 2000

 

 

49

6.

Iunie

617

10

 

 

1-30 iunie 2000

 

 

42

7.

Iulie

1.526

10

 

 

1-31 iulie 2000

 

 

41

8.

August

1.529

10

 

 

1 -31 august 2000

 

 

40

9.

Septembrie

839

10

 

 

1-25 septembrie 2000

 

 

40

 

26-30 septembrie 2000

 

 

43

10.

Octombrie

2.062

10

 

 

1-4 octombrie 2000

 

 

44

 

5-31 octombrie 2000

 

 

43

 

ANEXA Nr. 3 NIVELUL

dobanzilor acordate pentru depozitele atrase de la bancile comerciale in perioada

1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

- miliarde lei -

 

Nr.
crt.

Titularul depozitului

Conventia

Perioada

Numarul de zile

Suma atrasa

Rata dobanzii
(%)

1.

Banc Post - S.A.

635555/521/573/2000

21-25 august 2000

4

150

36

2.

B.C.R. - S.A.

635553/4852/2000

21-25 august 2000

4

200

36

3.

C.E.C.

635554/662/2000

21-25 august 2000

4

150

36

4.

B.C.R. - S.A.

635580/4869/2000

22-25 august 2000

3

200

36

5.

ING Bank N.V.

62.153/TR 003/2000

25-28 august 2000

3

200

27

6.

Banc Post

62.153/501/1390/2000

25-29 august 2000

4

100

28

7.

B.R.D. - S.A.

62.153/313/2000

25-29 august 2000

4

100

28

8.

C.E.C.

62.153/672/2000

25-29 august 2000

4

50

27

9.

Banc Post - S.A.

21.472/502 C/514.2000

15-21 septembrie 2000

6

200

40

10.

B.R.D. - S.A.

21.471/4637/2000

15-21 septembrie 2000

6

42

40

11.

C.E.C.

62.416/672/2000

18-22 septembrie 2000

4

200

40

12.

Banc Post - S.A.

62.417/501/1458/2000

18-22 septembrie 2000

4

75

40

13.

Banc Post - S.A.

62.472/501/1479/2000

21-25 septembrie 2000

4

150

42

14.

C.E.C.

21.660/684/2000

22-25 septembrie 2000

3

425

43

15.

ING Bank N.V.

21.687/2000

25-26 septembrie 2000

1

150

52

16.

C.E.C.

21.688/691/2000

25-26 septembrie 2000

1

50

50

17.

Banc Post - S.A.

22.105/501/1569/2000

11-13 octombrie 2000

2

200

40

18.

B.C.R. - S.A.

22.107/5924/2000

11-16 octombrie 2000

5

200

47

19.

B.R.D. - S.A.

22106/721/2000

11 octombrie-10 noiembrie 2000

30

75

48

20.

Banc Post - S.A.

22104/501/1568/2000

11-18 octombrie 2000

7

500

47

21.

Banc Post - S.A.

22236/501/1613/2000

12-16 octombrie 2000

4

400

45

22.

Banc Post - S.A.

22143/501/1588/2000

16-18 octombrie 2000

2

100

43

23.

Banc Post - S.A.

22.237/501/1614/2000

16-19 octombrie 2000

3

100

43

24.

Banc Post - S.A.

22.235/501/1615/2000

16-24 octombrie 2000

8

100

46

25.

Banc Post - S.A.

22.234/501/1616/2000

16-25 octombrie 2000

9

50

46

26.

ING Bank N.V.

22.283/004/2000

17-24 octombrie 2000

7

50

46

27.

C.E.C.

22.282/751/2000

17-26 octombrie 2000

9

150

46

28.

Banc Post - S.A.

22.308/501/1628/2000

18-20 octombrie 2000

2

250

43

29.

Banc Post - S.A.

22.309/501/1629/2000

18-23 octombrie 2000

5

500

45

30.

Banc Post - S.A.

22.310/501/1630/2000

18-26 octombrie 2000

8

100

46

31.

B.R.D. - S.A.

22.311/735/2000

18-26 octombrie 2000

8

100

46

32.

Banc Post - S.A.

22.380/502C/602/2000

20-26 octombrie 2000

6

150

46

33.

B.C.R. - S.A.

22.586/6355/25.10.2000

26 octombrie -24 noiembrie 2000

29

1.500

48

TOTAL:

x

x

x

6.967

x

 

ANEXA Nr. 4

 

NIVELUL

dobanzilor acordate la plasamentele efectuate din disponibilitatile temporare ale contului curent general al trezoreriei statului la banci comerciale in perioada

1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

- miliarde lei -

 

Nr.
crt.

Beneficiarul plasamentului

Perioada

Numarul de zile

Suma plasata

Rata dobanzii
(%)

1.

Demir Bank

27-28 ianuarie 2000

1

170

90,38

2.

Eximbank - S.A.

28-31 ianuarie 2000

3

550

92,50

3.

Banc Post - S.A.

28 ianuarie-4 februarie 2000

7

200

84,00

4.

Eximbank - S.A.

31 ianuarie-1 februarie 2000

1

450

90,38

5.

Eximbank - S.A.

29 februarie-1 martie 2000

1

100

55,00

6.

Eximbank - S.A.

13-14 aprilie 2000

1

250

39,88

7.

Pater Bank

29-30 mai 2000

1

20

48,63

8.

Eximbank - S.A.

31 iulie-1 august 2000

1

200

44,50

TOTAL:

 

x

1.940

x

 

ANEXA Nr. 5  

NIVELUL

dobanzilor la imprumuturile acordate din disponibilitatile temporare ale contului curent general al trezoreriei statului in perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2000

 

- miliarde lei -

 

Nr.
crt.

Beneficiarul imprumutului

Actul normativ

Data acordarii imprumutului

Suma imprumutata

Rata dobanzii
(%)

1.

Agentia Romana de Dezvoltare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2000
Conventia nr. 17.836/2000

27 aprilie 2000

60,00*)

35

2.

Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala

Hotararea Guvernului nr. 358/2000
Conventia nr. 797/18.046/2000

10 mai 2000

464,00

25

3.

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

Hotararea Guvernului nr. 329/2000
Conventia nr. 18.307/31.572/2000

25 mai 2000

100,00*)

15

4.

Primaria Targu Neamt

Nota Ministerului Finantelor nr. 635.112/2000

4 august 2000

1,49

0

TOTAL:

x

x

625,49

x


*) Imprumutul a fost acordat in transe.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pntru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Anexa la Hotararea Guvernului nr. 523/2000 privind aprobarea Programului de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 28 iunie 2000, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Francu,
secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1178.

 

ANEXA

 

PROGRAM

de actiuni si de lucrari, finantate din Fondul special al aviatiei civile, pentru anul 2000 (243.000 milioane lei)

 

a) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes national (60.750 milioane lei)

Nr.
crt.

Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate

Suma alocata
(milioane lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

36.810

 

din care:

 

1.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cai de rulare, platforma-suprafatare

26.360

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

 

2.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a balizajului luminos

9.950

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

 

3.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a balizajului luminos

500

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" - S.A.

 

 

Cheltuieli de capital - TOTAL:

23.940

 

din care:

 

4.

Achizitionarea echipamentului de andocare-dezandocare avioane

8.160

 

Beneficiar: Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

 

5.

Achizitionarea instalatiei pentru marcarea pistei

2.500

 

Beneficiar: Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

 

6.

Achizitionarea echipamentului pentru intretinerea pistei

2.000

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" - S.A.

 

7.

Achizitionarea unei autosalvari

1.170

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Baneasa" - S.A.

 

8.

Achizitionarea autospecialei P.S.I. - interventie rapida

3.808

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

 

9.

Achizitionarea unei surse alimentare

1.232

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

 

10.

Achizitionarea de scari tractate si autopropulsate

2.570

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

 

11.

Achizitionarea autospecialei P.S.I. - interventie rapida

2.500

 

Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" - S.A.

 

b) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes local (36.450 milioane lei)

Nr.
crt.

Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate

Suma alocata
(milioane lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

10.420

 

din care:

 

1.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cale de rulare si platforma

2.300

 

Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca

 

2.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare, cale de rulare si platforma

2.300

 

Beneficiar: Aeroportul Oradea

 

3.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare

1.000

 

Beneficiar: Aeroportul Tulcea

 

4.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a suprafetei platformei de imbarcare-debarcare

1.000

 

Beneficiar: Aeroportul Arad

 

5.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a suprafetei platformei de imbarcare-debarcare

820

 

Beneficiar: Aeroportul Bacau

 

6.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare

3.000

 

Beneficiar: Aeroportul Suceava

 

 

Cheltuieli de capital - TOTAL:

26.030

 

din care:

 

7.

Modernizarea balizajului luminos

5.000

 

Beneficiar: Aeroportul Satu Mare

 

8.

Modernizarea balizajului luminos

2.200

 

Beneficiar: Aeroportul Targu Mures

 

9.

Modernizarea balizajului luminos

4.000

 

Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca

 

10.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru obiectivul "Modernizare Aeroport Iasi - extindere aerogara existenta"*)

10.000

 

Beneficiar: Aeroportul Iasi

 

11.

Achizitionarea unui dejivror

2.700

 

Beneficiar: Aeroportul Targu Mures

 

12.

Achizitionarea echipamentului pentru intretinerea pistei

2.130

 

Beneficiar: Aeroportul Baia Mare

 


*) Prin exceptare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, conform anexei nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

 

c) Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, utilizata in domenii de interes public (97.200 milioane lei)

Nr.
crt.

Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate

Suma alocata
(milioane lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL,

4.228

 

din care:

 

1.

Achizitionarea de piese de schimb pentru reparatia capitala a aeronavelor BN-2

3.000

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

2.

Achizitionarea de piese de schimb pentru reparatia capitala a aeronavelor AN-2, VILGA, ZLIN si motoplanoare

1.228

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

 

Cheltuieli de capital - TOTAL,

92.972

 

din care:

 

3.

Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila, necesara in procesul de pregatire teoretica si practica a personalului aeronautic

46.800

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

4.

Achizitionarea stimulatorului pentru pregatirea controlorilor de trafic

10.000

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

5.

Dotarea bazei tehnice de intretinere a aeronavelor

7.772

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

6.

Achizitionarea unui autovehicul de interventie tehnica

1.140

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

7.

Achizitionarea de microbuze pentru transportul personalului navigant

1.200

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

8.

Achizitionarea de aeronave tip IAR-46, destinate activitatilor aeronautice sportive

12.456

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

9.

Achizitionarea, in continuare, de aeronave tip EXTRA, destinate activitatilor aeronautice sportive, conform contractului nr. 4.359 din 12 iulie 1999

3.554

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

10.

Achizitionarea de echipamente de intretinere teren aeronautica

150

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

11.

Achizitionarea de parasute de salvare

5.900

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

12.

Achizitionarea, in continuare, de parasute pentru instruirea in zbor a personalului aeronautic sportiv, conform contractului nr. 15 din 27 septembrie 1999

4.000

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei

 

d) Asigurarea conditiilor de desfasurare si de executare a programelor de formare, pregatire, instruire si de perfectionare a personalului din aviatia civila (48.600 milioane lei)

Nr.
crt.

Denumirea actiunii sau a lucrarii finantate

Suma alocata
(milioane lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL,

40.700

 

din care:

 

1.

Reparatia capitala a sediului

17.600

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

2.

Amenajarea peisagistica si reparatii capitale la imprejmuire

950

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

3.

Burse pentru pregatirea pilotilor

8.300

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

4.

Burse pentru pregatirea controlorilor de trafic aerian

3.500

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

5.

Reparatia capitala a bazinului de antrenament

1.800

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

6.

Reparatia capitala a aeronavelor BN-2

4.000

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

7.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a turnului de parasutism

130

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul "Traian Darjan" Cluj-Napoca

 

8.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a zidului antifoc

700

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul "Traian Darjan" Cluj-Napoca

 

9.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a hangarului

1.000

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul "Oltenia" Craiova

 

10.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a hangarului de planoare

1.000

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul "Aurel Vlaicu" Bucuresti

 

11.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitala a pavilionului

1.720

 

Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul "Aurel Vlaicu" Bucuresti

 

 

Cheltuieli de capital - TOTAL,

7.900

 

din care:

 

12.

Dotarea sediului cu mobilier, echipamente de birotica si aparatura electrica

2.200

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

13.

Studii si proiecte pentru obiective de investitii

2.800

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

 

Obiective de investitii noi:

 

14.

Baza tehnica de intretinere a aeronavelor

2.900

 

Beneficiar: Academia Romana de Aviatie

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind aprobarea listei cuprinzand echipamentele pentru protectia mediului, scutite de taxe vamale la import

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 128/2000,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se scutesc de la plata taxelor vamale de import pana la data de 31 decembrie 2000 inclusiv produsele prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Autoritatea vamala va aplica scutirea de taxe vamale numai pe baza unui aviz eliberat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Avizul trebuie sa confirme utilizarea exclusiv in scopul protectiei mediului a echipamentelor importate.

(2) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va elibera avizul la cererea agentului economic beneficiar al importului si dupa ce a obtinut aprobarea prealabila a Agentiei de Protectie a Mediului si a autoritatii centrale care coordoneaza activitatea economica a respectivului agent economic.

(3) Modelul avizului este prezentat in anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1179.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

pe pozitii si coduri tarifare, cuprinzand echipamentele utilizate pentru protectia mediului, scutite de taxe vamale la import

 

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Denumirea produsului sau a grupei de produse conform Hotararii Guvernului nr. 810/1999 pentru aprobarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei pentru anul 2000

Codul tarifar

1.

Echipamente pentru epurarea apelor uzate

<~FONT FACE=Symbol>· Alte centrifuge (inclusiv uscatoare centrifugale)

ex. 8421 19 99
(centrifuge pentru epurarea apelor uzate)

 

 

<~FONT FACE=Symbol>· Echipamente pentru filtrarea sau epurarea apei

ex. 8421 21 90
(echipamente pentru epurarea apelor uzate)

2.

Echipamente pentru recuperarea si indepartarea hidrocarburilor de la suprafata apei

<~FONT FACE=Symbol>· Alte echipamente pentru filtrarea si epurarea lichidelor

ex. 8421 29 90
(echipamente pentru recuperarea si indepartarea hidrocarburilor de la suprafata apei)

3.

Aparate pentru filtrarea si purificarea aerului

<~FONT FACE=Symbol>· Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului

ex. 8421 39 30
(aparate pentru purificarea aerului in scopul protectiei mediului)

4.

Echipamente si utilaje pentru purificarea gazelor uzate

<~FONT FACE=Symbol>· Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decat aerul, prin procedee umede

ex. 8421 39 51
(echipamente pentru purificarea gazelor uzate)

 

 

<~FONT FACE=Symbol>· Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decat aerul, prin procedee catalitice

ex. 8421 39 71
(echipamente pentru purificarea gazelor uzate)

 

 

<~FONT FACE=Symbol>· Alte echipamente pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decat aerul

ex. 8421 39 98
(echipamente pentru purificarea gazelor uzate)

 

 

<~FONT FACE=Symbol>· Catalizatori pe suport, cu metale pretioase sau compusi de metale pretioase

ex. 3815 12 00
(catalizatori pentru tobele de esapament)

5.

Echipamente pentru curatarea plajelor

<~FONT FACE=Symbol>· Masini si dispozitive pentru activitati publice, constructii sau activitati similare

ex. 8479 10 00
(echipamente pentru curatarea plajelor)

6.

Furnale pentru incinerarea gunoiului si a deseurilor

<~FONT FACE=Symbol>· Furnale neelectrice pentru incinerarea gunoiului

8417 80 10

 

 

<~FONT FACE=Symbol>· Alte furnale electrice

ex. 8514 30 99
(furnale electrice pentru incinerarea gunoiului si a deseurilor)

7.

Autovidanje

<~FONT FACE=Symbol>· Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decat cele destinate in principal pentru transportul de persoane sau marfuri

ex. 8705 90 90
(autovidanje)

 

NOTA:

Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile in care, din intregul cod tarifar, este supusa prevederilor prezentei hotarari numai grupa de produse mentionate in paranteze.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL APELOR, PADURILOR

SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

AVIZ nr ..... din .......

pentru scutirea de taxe vamale la import a echipamentelor utilizate exclusiv pentru protectia mediului, conform Legii nr. 128/2000

 

EXEMPLAR DESTINAT:.........................................*)

1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului ................................................................................................................ ......................................................................................................... (denumirea, sediul, telefon/fax, numarul de inregistrare, functia, numele, semnatura, stampila)

2. Denumirea agentului economic care efectueaza importul ................................................................................................................ (denumirea, sediul, telefon/fax, numarul de inregistrare, functia, numele, semnatura, stampila)

3. Autoritatea centrala care coordoneaza activitatea agentului economic beneficiar al importului: ...........................................................................................................................

(numarul de inregistrare, functia, numele, semnatura, stampila)

4. Agentia de Protectie a Mediului .............................................................................

(numarul de inregistrare, functia, numele, semnatura, stampila)

5. Codul tarifar si denumirea echipamentelor importate si utilizate exclusiv pentru protectia mediului codul ................................. denumirea .................................................. codul ................................. denumirea .................................................. codul ................................. denumirea ..................................................

6. Detalii privind echipamentele importate si activitatile pe care le vor deservi etc .....................................................................................................

7. Documentele care se anexeaza (in copie).......................... (acordul/autorizatia de mediu etc.)

8. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului ........... (functia, numele, semnatura si stampila)


*) Pe fiecare din cele cinci exemplare ale "Avizului" se vor inscriptiona cate unul din urmatoarele texte: biroului vamal, emitentului, Agentiei de Protectie a Mediului, beneficiarului, agentului care efectueaza importul.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

de declarare a utilitatii publice pentru lucrarea de interes national “Sanatoriul antituberculos situat in orasul Busteni, judetul Prahova”

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Lucrarea "Sanatoriul antituberculos situat in orasul Busteni, judetul Prahova" se declara de utilitate publica de interes national.

Art. 2. - Expropriatorul este statul roman prin Ministerul de Interne.

Art. 3. - Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,

Lászlo Borbély,
secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1182.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind recunoasterea Organizatiei pentru Apararea Drepturilor Omului - O.A.D.O. ca fiind de utilitate publica

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Se recunoaste Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului - O.A.D.O., persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Maior Bacila nr. 4, bl. 18, parter, sectorul 2, ca fiind de utilitate publica.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1183.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale Regiei Nationale a Padurilor, Companiei Nationale “Apele Romane” - S.A. si Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor” - S.A., unitati economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si avand in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1. – (1) Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale Regiei Nationale a Padurilor, Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prevazute in anexele nr. 1-3*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Defalcarea pe trimestre si pe luni a indicatorilor prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor prevazute la alin. (1) se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetele de venituri si cheltuieli ale regiei autonome si ale companiilor nationale, prevazute la art. 1, reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al MinisteruluI Finantelor.

(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, regia autonoma si companiile nationale prevazute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzatoare numarului de personal prevazut a se utiliza suplimentar in anul 2000 fata de cel realizat in trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzatoare cresterii productivitatii muncii in anul 2000 fata de anul 1999, stabilite in conditiile prevederilor art. 28 alin. (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , se vor efectua corespunzator cu perioadele in care personalul respectiv este angajat, proportional cu gradul realizarii productivitatii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contraventia se constata si amenda se aplica de organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1184.


*) Anexele se comunica institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 din Hotararea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor si studentilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferata, precum si pentru reducerile de tarif si gratuitatile acordate pentru transportul subteran cu metroul Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - «C.F.R. Calatori» - S.A., respectiv Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti - «Metrorex» - S.A. Bucuresti vor primi lunar din bugetul Ministerului Educatiei Nationale sumele justificate prin deconturi, in limita creditelor alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1187.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 10 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 ,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu suma de 8 miliarde lei, in vederea achizitionarii unor mijloace de transport autonom pentru ranitii in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989.

Art. 2. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze modificarile corespunzatoare in bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va utiliza suma prevazuta la art. 1 in conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Cristian Alexandrescu,
secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1195.