MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 416      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Joi, 31 august 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

700. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

701. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Multiproduct”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Justitiei

 

702. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Rasirom", regie autonomă aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

 

703. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

 

704. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli peanul 2000 al Companiei Nationale "Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

705. -  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film" Bucuresti aflată sub autoritatea Oficiului National al Cinematografiei

 

706. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Locato" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe

 

707. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apărării Nationale

 

708. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome „Imprimeria Natională" si Companiei Nationale "Loteria Românâ" – S.A., unitati economice de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor

 

709. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Nationale a Pădurilor Companiei Nationale Apele Române" - S.A. si Companiei Nationale Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

710. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne

 

711. - Hotărăre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

712. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

713. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regulor autonome de interes national aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

714. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale societătilor nationale si al societatii comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie de interes national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se aprobă de Camera Deputatilor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la

1.00.000 lei.

Art. 4. - (1) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la art. 3 i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Florin Costiniu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 700.


*) Anexa se transmite institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Multiproduct", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Multiproduct", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Justitiei, prevăzut în anexa*) câre face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Multiproduct" aprobat potrivit art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În situatia în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Multiproduct" va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias, secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat, presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 701.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Rasirom", regie autonomă aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 . - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Rasirom", regie autonomă aflată sub autoritatea Serviciului ROmân de Informatii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrisi în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom" se aprobă de Serviciul Român de Informatii, cu respectarea prevederilor bugetare anuale.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuiie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizarea a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzâtoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Costin Georgescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 702.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică", regie autonomă de interes national

aflată de sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărireâ disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Editura Didactică si Pedagogică", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Educaiiei Nationale, prevăzut în

anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si luni a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică si Pedagogică" se aprobă de Ministerul Educatiei Nationale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică si Pedagogică" reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică si Pedagogică" poate efectua cheltuieli altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanciionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marg

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 703.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Companiei Nationale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile naiionale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Companiei Nationale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si luni a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale "Unifarm" - S.A. se aprobă de Ministerul Sănătătii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale "Unifarm" - S.A. reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în cara în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională "Unifarm" S.A. va putea efectua cheltuieli, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si proteciiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 704.


*) Anexa care se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" – Bucuresti aflată sub autoritatea Oficiului National al Cinematografiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2U00 al Regiei Autonome â Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" - Bucuresti, aflată sub autoritatea Oficiului National al Cinematografiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si luni a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film" - Bucuresti se aprobă de Oficiul National al Cinematografiei.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" - Bucuresti mentionat la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Oficiului National al Cinematografiei, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în exeecutie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" - Bucuresti va putea efectua cheltuieli,

altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - În cazul în care în anul 2000 se utilizează un număr de personal suplimentar fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, cheltuielile cu salariile brute stabilite în conditiile prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 se vor efectua corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat, proportional cu gradul de reâlizare a productivitătii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraveniie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Oficiului National al Cinematografiei,

Stere Gulea

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 705.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Locato", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăii comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Locato", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Locato" se aprobă de Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Locato" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Locato" poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute nu pot depăsi o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999, corectat cu cresterea productivitătii muncii, conform art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2000.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 5. - (1) Contraveniia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute în prezenta hotărâre i se aplică si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 706.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 . - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexele nr. 1/1, 1/2 si 1/3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuii în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de interes national mentionate la alin. (1) se aprobă de Ministerul Apărării Naiionale.

Art. 2. - (1) Nivetul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome mentionate la art. 1 reprezintă limită maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale, regiile autonome pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor fotale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute nu pot depăsi o sumă egală cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV/1999, corelat cu cresterea productivitătii muncii în anul 2000, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile comerciale si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la l.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 707.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Imprimeria Natională" si Companiei Nationale "Loteria Română" - S.A., unităti economice de interes national aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5.8/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Imprimeria Natională" si Companiei Nationale "Loteria Română" - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Finanielor, prevăzute în anexele nr. I, IA, II si IIA*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si pe luni a indicatorilor aprobati prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale celor două unităti economice se va face de Ministerul Finantelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor economice prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate unitătile economice vor putea efectua cheltuieli, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) În bugetul de venituri si cheltuieli af Regiei Autonome "Imprimeria Natională" cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut să fie utilizat suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat, proportional cu gradul realizării productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată, infractiune, si se sanctionează potrivit actelor normative în temeiul cărora s-a elaborat.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 708.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Nationale a Pădurilor Companiei Nationale Apele Române" - S.A. si Companiei Nationale Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăii comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Nationale a Pădurilor Companiei Nationale Apele Române" - S.A. si Companiei Nationale Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unităti economice aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexele I-III*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli ale unitătilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului în termen de 15  zile de al adata intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiei autonome si companiilor nationale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, regia autonomă si companiile nationale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut să fie utilizat suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua

Corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat, proportional cu gradul realizării productivitătii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 500.000 lei si 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului

Gheorghe Lazea

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 709.


* Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăii comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "RamiDacia" se aprobă de Ministerul de Interne.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Rami-Dacia" poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 500.000 lei si 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 710.


*) Anexa se comunică institutiilor irrteresate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. se aprobă de Ministerul Culturii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. stabilit la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Kelemen Hunor,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 711.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetuluide stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătle si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre si luni a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se aprobă de Secretariatul General al Guvernului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Adrninistratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale, altele decât cele de natura

cheltuielilor de personal, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut să fie utilizat suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, se vor efectua corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat, proportional cu gradul realizării productivitătii muncii.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor

vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 712.


*) Anexa se comunică instituiiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes national, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Nationale a României" si Regia Autonomă "Monetăria Statului", aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome mentionate la alin. (1) se aprobă de Banca Natională a României.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la

1.000.000 lei.

Art. 4. - (1) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 713.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale societătilor nationale si al societătii comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în uneie societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale societătilor nationale si al societătii comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate potrivit alin. (1), sunt prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limită maximă si poate fi depăsit în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazâ depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societătile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu sâlariile brute corespunzătoare numărului de personal prevăzut să fie utilizat suplimentar în anul 2000 fată de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua, după caz, corespunzător cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de realizare â cresterii productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statuiui, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Contraventiei prevăzute la art. 3 îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 714.                                                          


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.