Pagina a 2-a

 

PROFILUL

SPECIALIZĂRI

ANI

TITLUL OBTINUT-VECHI

TITLUL OBTINUT-NOU

 

53. TEOLOGIE

 Muzică religioasă

5

Licentiat în muzică religioasă

Licentiat în muzică religioasă

 

Teologie Adventistă- Litere (Limbă si literatură română)

4           

            -

Licentiat în teologie - filologie

 

Cultură si religie

4

            -

Licentiat în teologie

 

Teologie reformată - Asistentă socială

5           

            -

Licentiat în teologie - asistentă socială

 

Teologie reformată - O limbă si literatură străină

5

            -

Licentiat în teologie- filologie

54. TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE           

Tehnologia si controlul calitătii produselor alimentare

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Expertiza produselor agroalimentare *)

5

Inginer 

Inginer diplomat

 

Expertiza si aditivi agroalimentari *)

5           

Inginer 

Inginer diplomat

 

Tehnologia prelucrarii produselor agricole

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologie si control în alimentatia publică si turism

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Pescuit si acvacultură

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologia si valorificarea produselor agricole

5

Inginer

Inginer diplomat

 

- Piscicultura si acvacultură

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Analiza si controlul produselor agroalimentare de origine vegetală

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Extracte si aditivi agroalimentari

5

Inginer

Inginer diplomat

55. TEXTILE -PIELARIE

Tricotaje - Confectii textile

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Filatură – Tesătorie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Confectii din piele si înlocuitori

5

Inginer 

Inginer diplomat

 

Design si creatie tehnică în textile si pielărie *)

5

Inginer

Inginer diplomat

56. URBANISM

Urbanism

5

Urbanist

Urbanist diplomat

57. ZOOTEHNIE

Zootehnie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Biotehnologie (în agricultură)*

 

Inginer

Inginer diplomat

           


*) Specializari în lichidare

*)Titlurile obtinute de către absolventii învătământului universitar anterior promotiei 2000, mentionate în coloana 4, vor fi echivalate cu cele din coloana 5.

*)Titlurile obtinute de catre absolventii învătămantutui universitar începand cu promotia 2000 vor fi cele mentionate în coloana 5.

 

ANEXA Nr. 2

Profilurile, specializările, durata studiilor si titlurile obtinute în

învătământul universitar de scurtă durată

 

PROFILUL

SPECIALIZARI         

ANI

TITLUL OBTINUT-VECHI           

TITLUL OBTINUT-NOU

1. ARHITECTURA

Arhitectura clădirilor

3

Conductor arhitect

Arhitect colegiu

 

Arhitectura si urbanism CAD - CAM

3

Conductor arhitect       

Arhitect colegiu

 

Arhitectură de interior si mobilier

3

Conductor arhitect

Arhitect colegiu

 

Utilizarea calculatorului în arhitectura si urbanism *)

3

Conductor arhitect

Arhitect colegiu

 

Conservare - Restautare

3           

Conductor aritect

Arhitect colegiu

 

Conductori arhitecti

3

-

Arhitect colegiu

2. AGRICOL

Protectia plantelor

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Legumicultură - Floricultură

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Viticultură - Pomicultură           

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia vinului si produselor derivate

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Arhitectura peisajului

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Tehnici si activitati montane

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Managemet si afaceri în agricultură

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Managementul prelucrării si valorificarii produselor agroalimentare

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Viticultur si tebnologia vinului  

3

Subinginer       

Inginer colegiu

3. ADMIMSTRATIE SECRETARIAT

Birotică

3

Functionar superior

Functionar superior

 

Administratie locală si secretariat

3

Functionar superior

Functionar superior

 

Administratie publică locală si secretariat

3

Functionar superior

Functionar superior

 

Administratie publică locală

3

Functionar superior

Functionar superior

 

Comunicare profesională

3

Interpret ptofesional

Interpret profesional

4. BIBLIOTECONOMIE

Biblioteconomie - Arhivistică

3           

Bibliotecar - arhivist

Bibliotecar - arhivist

5. CHIMIE     

Tehnologie chimică

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Finisarea produselor textile

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Tăbăcărie

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnicide laborator si monitorizare asistate de calculator

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Tehnica tipografică       

3

Subinginer

Inginer colegiu

6. CONSTRUCTII

Tehnologia constructiilor           

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Organizarea si economia constructiilor

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Lucrari edilitare

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Lucrari hidrotehnice

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Constructia si exploatarea lucrarilor hidrotehnice     

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Drumuri si poduri

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Căi ferate si lucrări de artă     

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Amenajarea teritoriului agricol

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia materialelor de constructii   

3

Subinginer

Inginer colegiu

7. ELECTRIC

Masini si aparate electrice

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Controlul calitătii si metrologie       

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Instalatii electrice

3

Subinginer

Inginer colegiu

8. ELECTROMECANIC

Exploatare masini si utilaje

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Trafic urban

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Tehnica medicală

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Electromecanică fluvial*)

-

Subinginer

Inginer colegiu

 

Electromecanica navata

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Exploatarea motoarelor  în transporturi

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Exploatarea utilajului petrolier si petrochimic

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Exploatarea aparaturii medicale

 

Subinginer

Inginer colegiu

 

 

Echipamente electrocasnice, medicale si iudustriale

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Electromecanică

3

Subinginer

Inginer colegiu

9. ELECTRONIC

Electronică

3

Subinginer       

Inginer colegiu

 

Comunicatii si exploatare postală

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologii audio - video si multimedia

3

Subinginer

Inginer colegiu

10. ENERGETIC

Transportul si distributia energiei electrice

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnoenergetica

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Hidroenergetica

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Producerea energiei electrice si termice

3

Subinginer

Inginer colegiu

11. ECONOMIC

Prelucrarea electronică a informatiei economice

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Conducerea unitatilor comerciale si de turism

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Organizarea productiei si a muncii

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Organizarea si gestiunea productiei

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Contabilitate si gestiune financiara

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Contabilitate si informatica de gestiune

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Comert exterior

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Gestiune bancară

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Managementul productiei agricole si alimentare

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Fabricatie si management în industria mica si mijlocie

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Gestiune financiară si bancară

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Controlul calitătii produselor *)

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Agroturism

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Management

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Turism

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Tehnică bancară

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Marketing în turism si activitati hoteliere

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Administrarea afacerilor

3

Referent economic       

Economist colegiu

 

Finante si contabilitate

3

-

Economist colegiu

 

Gestiune economică si teritoriala

3

Operator în gestiune economica si teritorială

Economist colegiu

12. EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Maiestrie sportivă (antrenoii)

3

Antrenor

Antrenor

13. FORESTIER

Cinege(ica

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tebnica culturilor silvice

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia exploatarilor forestiere

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia prelucrarii lemnului

3

Subinginer

Inginer colegiu

14.FILOLOGIE

Bibliologie si muzeologie

3

Bibliotecar-muzeolog

Bibliotecar-muzeolog

15. FIZICA

Fizica mediului ambient

3

Agent în fizica mediului

Agent în fizica mediului

16. FARMACIE         

Tehnică medicală de laborator farmaceutic

3

Tehnician de farmacie

Tehnician de farmacie

 

Tehnică farmaceutică   

3

Tehnician de farmacie

Tehnician de farmacie

15. GEODEZIE

Topografie

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Topografie, cadastru si organizarea teritoriului

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Cadastru

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Cadastru agricol

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Topografie, cartografie si cadastm funciar

3

Operator în cartografie si cadastru

Inginer colegiu

 

Cadastru funciar

3

-

Inginer colegiu

16. GEOGRAFIE

Cartografie

3

Cartograf

Cartograf

 

Geoinformafică si prospectare turistică

3

Agent de turism

Agent de turism

 

Geografia turismului

3

Agent de turism

Agent de turism

 

Cartografie si cadastru funciar

3

 

 

 

Hidrologie, meteorologie si supravegherea calitătii mediului

3

Monitor mediu inconjurator

Monitor mediu inconjurator

 

Geografia activitatilor turistice

3

Agent de turism

Agent de turism

17. GEOLOGIE          

Mineralogie

3

Subinginer

Inginer colegiu

18. INSTALATII        

Instalatii           

3

Subinginer

Inginer colegiu

19. INFORMATICA

Tehnologie informatică

3

Informatician

Informatician

 

Informatică aplicată

3

Informatician

Informatician

20. JURNALISTICA

Secretariat de redactie *)

3

Secretar de redactie

Secretar de redactie

21. MECANIC

Tehnologii de mecanică fină

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Materiale si defectoscopie

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia prelucrării metalelor         

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Microtehnică si optică

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Automobile

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Optometrie

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Mecanizarea constructiilor    

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Design în ingineria mecanica *)     

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Tehnologia prelucrării materialelor

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Mecanizarea si managementul fermelor agricole

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Design în constructia de masini

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Exploatarea masinilor-textile

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Exploatarea sistemelor turistice

3

Subinginer

Inginer colegiu

22. MEDICINA VETERINARA

Igienă si laborator veterinar

3

Asistent veterinar

Asistent veterinar

 

Clinica si farmacie veterinară

3

Asistent veterinar

Asistent veterinar

 

Tehnică veterinară        

3

Asistent veterinar

Asistent veterinar

23. MEDICINA

Audiologie si protezare auditiva

3

Asistent medical specialist

Asistent medical specialist

 

Imagistică medicală, radioterapie si medicină nucleara

3

Tehnician medical specialist

Tehnician superior de imagistică,            radiologie, radioterapie si radiodiagnostic

 

Cosmetică medicală

3

Cosmetician medical specialist

Cosmetician medical specialist

 

Asistenti medicali

3

Asistent medical specialist

Asistent medical specializat

 

Tehnica medicală de laborator clinic

3

Tehnician de laborator clinic

Tehnician de laborator clinic

 

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

3

Tehnician fiziokinetoterapeut specialist

Asistent de fiziokinetoterapie

 

Asistenti medicali de urgente medico-chirurgicale      

3

Asistent medical de urgente medico-chirurgicale

Asistent medical de urgente medico-chirurgicale

 

Asistentă medico-socială

3

Asistent medico-social

Asistent medico-social

 

Laborator clinic

3

 

Tehnician de laborator clinic

24. MINE

Topografie miniera       

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

25. MUZEOLOGIE

Tehnici de cercetare si conservare a patrimoniului arheologic si muzeal

3

Muzeograf

Muzeograf

 

Muzeologie

3

Muzeograf

Muzeograf

26. MUZICA

Interpretare muzicală    

3

-

Interpret ansamblu

 

Pedagogie muzicală

3

-

Profesor de muzică pentru învatamantul secundar

26. NAVIGATIE

Navigatie si transport fluvial

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Navigatie, transport fluvial si maritim portuar

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

27. CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE NAVALE       

Constructii si montaj de nave

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

28. PETROL

Foraj - Extractie

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Exploatarea si valorificarea gazelor naturale

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

29. PROTECTIA MEDIULUI

Controlul calitătii mediului

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

30. STIINTA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR

Tehnică de calcul

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Informatică tehnică

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Echipamente de automatizare

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Automatizări

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

31. STIINTA MATERIALELOR

Tehnologii ecologice în metalurgia extractivă

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologii ecologice în metalurgia prelucratoare

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologii metalurgice

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Controlul proceselor metalurgice

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologii în metalurgia extractivă

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

32. STOMATOLOGIE

Tehnică dentară

3

Tehnician dentar specialist

Tehnician dentar specialist

 

Profilaxie stomatologică

3

Asistent specialist - profilaxie stomatologica

Asistent de profilaxie stomatologica

 

Asistent igenist de cabinet stomatologic

3

Igienist dentar

Asistent igenist pentru cabinet stomatologic

 

Asistenti pentru stomatologie

3

Asistent stomatolog

Asistent peutru stomatologie

33. SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE

Institutori - O limbă străină

3

Institutor

Institutor

 

Institutori – Muzică

3

Institutor

Institutor

 

Institutori - Educatie fizică

3

Institutor

Institutor

 

Institutori *)     

3

Institutor

Institutor

 

Institutori - Desen

3

Institutor

Institutor

 

Cultură fizică - euritmie

3

-

Institutor

 

Institutori - Religie romano-catolică

3

-

Institutor

 

Institutori - Religie ortodoxă

3

-

Institutor

 

Institutori - Educator de psihopedagogie specială

3

-

Institutor

 

Institutori (învatamant primar) - O limbă străină

3

-

Institutor

 

Institutor - Ecologie

3

-

Institutor

 

Institutori - Arte plastice

3

-

Institutor

 

Asistentă socială comunitară

3

-

Asistent social comunitar

 

Asistentă socială

3

-

Asistent social

 

Educator si psihopedagogie specială

3

-

Educator

34.TEHNOLOGIA TRANSPORTURILOR

Tehnologia transporturilor

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

35.TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Tehnologii alimentare

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologii piscicole

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

36. TEXTILE-PIELARIE

Tehnologia confectiilor din tesături si tricoturi

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologia tricourilor

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologia firelor si tesăturilor

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

37. URBANISM

Urbanism

3

Conductor urbanist

Urbanist colegiu

38. ZOOTEHNIE

Cresterea animalelor mici

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Cresterea animalelor, controlul si valorificare produselor

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologia laptelui si produselor lactate

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 

Tehnologia cărnii si produselor din carne

3

Subinginer                   

Inginer colegiu

 


 *) Specializari în lichidare

 **) Titlurile obtinute de către absolventii învatamantului universitar anterior promotiei 2000, mentionate în coloana 4, vor fi echivalate cu cele din coloana 5.

 ***) Titlurile obtinute de către absolventii învatamantului universitar începand cu promotia 2000 vor fi cele mentionate în coloana 5.

 

Profilurile, specializările, durata studiilor si titlurile obtinute în

învătământul universitar militar de lungă durată

 

PROFILUL

SPECIALIZARI

ANI

TITLUL OBTINUT-VECHI **)

TITLUL OBTINUT-NOU ***)

1. ARHIVISTICA

Arhivistica-istorie

4

Licentiat în arhivistică-istorie

Licentiat în arhivistică-istorie

2. AERONAVE

Aeronave si motoare de aviatie

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Echipamente si instalatii de aviatie

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

3. ARMAMENT RACHETE SI MUNITII

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Munitii si rachete *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Explozivi, putberi si combustibili speciali *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

4. ARTIILERIE Si RACHETE

Management social *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

5. ASIGURĂRE LOGISTICA

Autovehicule rutiere *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

6. AUTO

Autovehicule rutiere *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

7. AVIATIE

Instalatii electrice de bord (nenaviganti) *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

 

Instalatii electrice de bord (naviganti) *)

5

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

8. AUTOMATIZAREA CONDUCERII TRUPELOR

Automatizarea conducerii actiunilor de luptă ale armelor (trupe de uscat, aviatie, apărare antiaeriană) *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

9. BLINDATE SI AUTOVEHICULE MILITARE

Blindate, automobile si tractoare

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Electomecanică si automatizări de blindate *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

10. CHIMIE

Chimie militară

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Chimie-Fizica*)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

11. CAI FERATE

Căi ferate, drumuri si poduri *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

12. CONSTRUCTII

Constructii militare *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Constructii drumuri, poduri si fortificatii *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Constructii civile, industriale si agricole *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

 

Constructii si fortificatii

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Drumuri si poduri

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

13. EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Educatie fizică militară si sport

4

Licentiat în educatie fizică militară si sport

Licentiat în educatie fizică militară si sport

 

Educatie fizica (militară) *)

4

Licentiat în educatie fizică militară si sport

Licentiat în educatie fizică militară si sport

14. ELECTRIC

Electrotehnică navală *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

13. ELECTRONIC

Radioelectronică de rachete si artilerie antiaeriană *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Electronică de rachete si artilerie antiaeriană

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Radioelectronică de radiolocatie *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Radiolocatie

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Radioelectronică de aviatie *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Electronică de aviatie

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Electromecanică si automatizari de aviatie *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Transmisiuni

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

16. ELECTROMECANIC

Electromecanică navală

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Exploatări portuare

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

17. FARMACIE

Farmacie (militară)

5

Licentiat în farmacie

Licentiat în farmacie

18. FINANTE

Finante - Contabilitate *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

19. GENIU

Masini si utilaje de geniu

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Sisteme tehnice pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Masini si utilaje pentru constructii *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

20. GEODEZIE

Topogeodezie *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Automatizarea asigurării topogeodezice *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Topgeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

21. INSTALATII

Instalatii pentru constructii        

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

22. INFANTERIE

Management social *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

23. MARINA

Navigarie; Artilerie si rachete; Arme sub apă; Electromecanică; Radioelectronică; Transmisiuni; Comandă si stat major; Automatizarea conducerii actiunilor de luptă *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

24. MEDICINĂ

Medicină generală (militară)

6

Doctor medic

Doctor medic

 

Stomatologie (militară)

6

Doctor medic

Doctor medic

25. METEOROLOGE

Geografie )

 

 

 

26. NAVIGATIE

Navigatie, echipamente de navigatie si hidrografie

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Armament de artilerie si rachete navale *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Armament de luptă sub apă *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Radioelectronică navală *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Conducerea si exploatarea navei de transport maritim

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Conducerea si exploatarea navei de pescuit oceanic *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

27. RACHETE SI ARTILERIE ANTIAERIANA

Electromecanică *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

28. RADIOLOCATIE

Electronică industrială *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

29. STIINTA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR

Calculatoare si  echipamente de automatizarea conducerii trupelor *)

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Sisteme si echipamente de automatizarea conducerii organizatiilor militare

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

 

Automatizarea conducerii actiunilor de luptă

5           

Inginer             

 

Inginer diplomat

30. STIINTE JURIDICE

Drept (arma: Politie, Jandarmi, Pasapoarte si Grăniceri )

4

Licentiat în stiinte juridice

Licentiat în stiinte juridice

31. STIINTE MILITARA

Managementul organizatiei

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în managementul organizatiei

 

Arme întrunite, Tancuri, Auto, Transmisiuni, Artilerie, Geniu,

Transporturi, Trupe chimice, Marină, Aviatie; Rachete si artilerie antiaeriană, Radiolocatie, Aparare locală antiaeriană – Protectie civilă, Conducere servicii, Intendentă, Finante, Carburanti *)

5 sau 6

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

 

Conducere interarme trupe de uscat,

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în stiinte militare

 

Conducere interarme aviatie si aparare antiaeriana

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în stiinte militare

 

Conducere interarme marina

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în stiinte militare

 

Conducere logistică

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în stiinte militare

 

Conducere economico-financiară

4

Licentiat în stiinte militare

Licentiat în stiinte militare

32. SOCIOPSIHO-PEDAGOGIE

Psihosociologie- Informatii

 

Licentiat în psihosociologie

Licentiat în psihosociologie- Informatii

33. STIINTELE COMUNICARII

Comunicare sociala- Informatii

 

Licentiat în comunicare socială

Licentiat în comunicare socială- informatii

34. TANCURI

Autovehicule rutiere *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

35. TOPOGEODEZIE

Cadastru *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat

36. TRANSMISIUNI

Comunicatii *)

4

Ofiter licentiat

Ofiter licentiat


*) Speciatizari in lichidare

**) Titlurile obtinute de către absolventii învătământului universitar anterior promotiei 2000, mentionate în coloana 4, vor fi echivalate cu cele din coloana 5.

***) Titlurile obtinute de către absolventii învătământului universitar începând cu promotia 2000 vor fi cele mentionate în coloana 5.

 

Profilurile, specializările, durata studiilor si titlurile obtinute în

învătământul universitar militar de scurtă durată

 

PROFILUL

SPECIALIZARI

ANI

TITLUL OBTINUT-VECHI

TITLUL OBTINUT-NOU

1. AERONAVE

Aeronave si motoare de aviatie *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

2. ARMAMENT RACHETE SI MUNITII

Armament, aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului si instalatii de lansare *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Munitii si rachete *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Armament de aviatie *

3

Subinginer

Inginer colegiu

3. BLINDATE  SI AUTOVEHICULE

MILITARE

Blindate, automobile si tractoare

3

Subinginer

Inginer colegiu

4. ELECTRONIC

Radioelectronica de aviatie *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

 

Electromecanica si automatizari de aviatie *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

5. ELECTROMECANIC

Electromecanica si automatizari de aviatie *)

3

Subinginer

Inginer colegiu

6. MILITAR

Topografie; Geniu; Constructii; Comunicatii rutiere; Căi ferate; Chimie; Transmisiuni; Aviatie (naviganti, nenaviganti,

meteorologie); Rachete si Artilerie Antiaeriană; Radiolocatie; Marină (navigatie, artilerie; arme sub apa; electromecanică si

electrotehnică;  transmisiuni); Intendenta; Muzica militara;

Prevenirea si stingerea incendiilor - pompieri; Aparare civilă (apărare locală antiaeriană); Pază - securitate; Guarzi si tehnici (de la toate armele) *)

3 sau 4

Ofiter

Ofiter

7. NAVIGATIE

Conducerea si exploatarea navei de transport fluvial

3

Subinginer

Inginer colegiu


 *) Specializari în lichidare

 **) Titlurile obtinute de către absolventii învatamantului universitar anterior promotiei 2000, mentionate în coloana 4, vor fi echivalate cu cele din coloana 5.

 ***) Titlurile obtinute de către absolventii învatamantului universitar începand cu promotia 2000 vor fi cele mentionate în coloana 5.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind întocmirea situatiei financiar-contabile - mod. 4033

"Impozite, taxe si alte obligatii datorate si vărsate"

 

            În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.24/1999 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2000, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere prevederile art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2000, si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 440.485/2000,

 

            Banca Natională a României emite prezenta circulară.

            Art. 1. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile modelelor situatiilor financiar-contabile pentru

bănci si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

            Modelul situatiei financiar-contabile - mod. 4033 "Impozite, taxe si alte obligatii datorate si vărsate" este

prevăzut în anexa*) la prezenta circulară si va fi utilizat de bănci, persoane juridice române, si de sucursalele din

România ale băncilor străine, începând cu situatiile financiar-contabile întocmite pentru semestrul I al anului 2000.

            Art. 2. - Banca Natională a României va urmări, în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii,

aplicarea de către bănci a prevederilor prezentei circulare.

            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMANIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 27 iulie 2000.

Nr. 19.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

IMPOZITE, TAXE SI ALTE OBLIGATII DATORATE SI VĂRSATE - mod. 4033

 

DENUMIREA BĂNCII:..............................................................

Data: [_,_][_,_][_,_]  Cod bancă: [_,_][_,_][_,_]  [0][1]

 

[N] National *)                         [N]

[   ]                                                       [   ]

[   ] Global *)                           [ 3 ] TM

 

mod. 4033

 

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. Rd.

DATORAT

VĂRSAT EFECTIV

RĂMAS DE VĂRSAT

 (col. 1-3=4+5)

VĂRSAT ÎN PLUS

 

 

TOTAL

Din care: sume constituite aferente perioadei de raportare

 

Cu termen de plata pana la sfarsitul perioadei de raportare

Cu termen de plata dupa sfarsitul perioadei de raportare

 

A

B

1

2

3

4

5

6

BUGET DE STAT – TOTAL (rd. 02-14)

01

 

 

 

 

 

 

Impozit pe profit (ct. 3531)

02

 

 

 

 

 

 

Impozit pe salarii (din ct. 3533, analitic distinct)

03

 

 

 

 

 

 

Impozit pe venituri din salarii (din ct. 3533, analitic distinct)

04

 

 

 

 

 

 

Impozit pe venituri din dividente  si dobanzi (din ct. 3536)

05

 

 

 

 

 

 

Taxa pe valoarea adaugata (ct. 35323)

06

 

 

 

 

 

 

Impoziturile pe vaniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct. 3536)

07

 

 

 

 

 

 

Taxe speciale de consumatie (accize) din ct. 3536

08

 

 

 

 

 

 

Taxe vamale de la persoanele juridice (din ct. 3536)

09

 

 

 

 

 

 

Impozite pe dividente (din ct. 3536)

10

 

 

 

 

 

 

Majorari, penalitati si amenzi pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat (din ct. 3539)

11

 

 

 

 

 

 

Taxa de timbru (din ct. 3536)

12

 

 

 

 

 

 

Reverente datorate bugetului de stat (din ct. 3536)

13

 

 

 

 

 

 

Alte impozite, taxe si obligatii datorate bugetului de stat (din ct. 3536 si din ct. 3539)

14

 

 

 

 

 

 

BUGETE LOCALE – TOTAL (rd. 16 la 22)

15

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (din ct. 3536)

16

 

 

 

 

 

 

Impozit pe cladiri si impozit pe teren (din ct. 3536)

17

 

 

 

 

 

 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de banci (din ct. 3536)

18

 

 

 

 

 

 

Impozit pe veniturile persoanelor fizice nesalariate (din ct. 3533, analitic distinct)

19

 

 

 

 

 

 

Cote defalcate din impozitul pe salarii
(din ct. 3533)

20

 

 

 

 

 

 

Majorari, penalitati si amenzi pentru nepalata la termen a obligatiilor catre bugetul local (din ct. 3539)

21

 

 

 

 

 

 

Alte impozite, taxe si alte obligatii datorate bugetului local (din ct. 3536 si din ct. 3539)

22

 

 

 

 

 

 

FONDURI SPECIALE – TOTAL

(rd. 24 la 34+38+39)

23

 

 

 

 

 

 

Fond pentru asigurările sociale de sănătate (din ct. 35211, analitic distinct si ct. 35213)

24

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru sănătate publică 2% (din ct. 3538, analitic distinct)

25

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru sănătate publică 12% (din ct. 3538, analitic distinct)

26

 

 

 

 

 

 

Fond special al drumurilor publice (din ct. 3538, analitic distinct)

27

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 3538, analitic distinct)

28

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor vamale (din ct. 3538, analitic distinct)

29

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru promovarea si dezvoltarea turismului (din ct. 3538, analitic distinct)

30

 

 

 

 

 

 

Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (din ct. 3538, analitic distinct)

31

 

 

 

 

 

 

Fond special pentru protejarea asigurătilor (din ct. 3538, analitic distinct)

32

 

 

 

 

 

 

Fond special de sustinere a învătământului de stat (din ct. 3538, analitic distinct)

33

 

 

 

 

 

 

Contributiile pentru constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform O.G. nr. 39/1996 – total (rd. 35 la 37)

34

 

 

 

 

 

 

- contributia initială (din ct. 3538, analitic distinct)

35

 

 

 

 

 

 

- contributia anuală (din ct. 3538, analitic distinct)

36

 

 

 

 

 

 

- contributia specială (din ct. 3538, analitic distinct)

37

 

 

 

 

 

 

Alte fonduri

38

 

 

 

 

 

 

Majorari, penalităti si amenzi pentru neplata in termen a obligatiilor fata de bugetele fondurilor speciale

39

 

 

 

 

 

 

ASIGURĂRILE SOCIALE – TOTAL (rd. 41 la 46)

40

 

 

 

 

 

 

C.A.S (din ct. 35211, analitic distinct)

41

 

 

 

 

 

 

Contributia pentru pensie alimentară (din ct. 35212)

42

 

 

 

 

 

 

Fond de pensii si asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 3538, analitic distinct)

43

 

 

 

 

 

 

Fond de somaj 1% (din ct. 35222)

44

 

 

 

 

 

 

Fond de somaj 5% (din ct. 35221)

45

 

 

 

 

 

 

Majorari, penalitati si amenzi pentru neplata în timp a obligatiilor fată de bugetele asigurărilor sociale (din ct. 3539)

46

 

 

 

 

 

 

TOTAL (RD. 01 + 15 + 23 + 40)

47

 

 

 

 

 

 

 

"G" - se completează de către băncile peroane juridice române

"N" - se completează de către sucursalele din România ale băncilor străine

 

 

DENUMIREA BĂNCII:..............................................................

Data: [_,_][_,_][_,_]  Cod bancă: [_,_][_,_][_,_]  [0][1]

 

[N] National *)                         [N]

[   ]                                                       [   ]

[   ] Global *)                           [ 3 ] TM

 

mod. 4033

 

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. Rd.

SUME

A

B

1

TVA de recuperat (ct. 35324)

- Constituita

48

 

- Recuperată

49

 

- Diferentă (rd. 48-49)

50

 

 

ADMINISTRATOR,  (CONDUCĂTORUL BĂNCII) Numele, prenumele, semnătura si stampila băncii

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Numele, prenumele si semnătura

                                       

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare

al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net,

precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor

în devize reprezentând capital de dotare în devize

 

            În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, modificată si completată prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicătă,

            având în vedere prevederile art. 40 alin. 5 si ale art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare ale art. 8 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/1999 privind capitalul social minim al băncilor si ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Banca Natională a României emite prezenta circulară.

            Art. 1. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si

ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al

guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

            Operatiunile referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, potrivit normelor Băncii Nationale a României privind capitalul, minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine, precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996, cu modificările si completările ulterioare, existente în sold potrivit ultimului bilant contabil, se înregistrează în contabilitate astfel:

            - utilizarea rezervelor  constituite  din  profitul net, pe baza aprobării băncii străine de care apartine, existente în

sold potrivit ultimului bilant contabil, pentru majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale

băncilor străine

 

519 “Alte reserve”,

analitic distinct

“Rezerve din profitul net”

502 “Elemente asimilate capitalului”

 

            - utilizarea rezervelor constituite din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine

 

 

519 “Alte rezerve”,

analitic distinct

“Rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996”

502 “Elemente asimilate capitalului”

 

 

            Art. 2. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii

aplicarea de către sucursalele din Rornânia ale băncilor străine a prevederilor prezentei circulare.

            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

            Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 2 august 2000.

Nr. 20.