MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 379    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 15 august 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            645. - Hotărâre privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învătământului universitar, cursuri de zi

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            19. - Circulară privind întocmirea situatiei financiar-contabile - mod.4033 “Impozite, taxe si alte obligatii datorate si vărsate”

 

            20. - Circulară privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învătământului universitar, cursuri de zi

 

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 67 alin. (1), (3), (7) si (8) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul Romăniei adoptă prezenta hotărâre :

            Art. 1. - Profilurile, specializările, durata studiilor, precum si titlurile obtinute în urma promovării examenului de licentă, de diplomă sau de absolvire, după caz, de către absolventii învătământului universitar, cursuri de zi, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Titlurile acordate absolventilor învătământului universitar, cursuri de zi, potrivit art. 1 pot fi obtinute si de absolventii învătământului universitar de la celelalte forme de învătământ: seral, cu frecventă redusă si la distantă, prevăzute de lege.

            Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 301/1998 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învătământului universitar, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 11 iunie 1998.

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Jozsef Kötö,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 4 august 2000.

Nr. 645


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

                        Profilurile, specializările, durata studiilor si titlurile obtinute în învătământul universitar de lungă durată

 

PROFILUL

SPECIALIZARI

ANI

TITLUL OBTINUT- VECHI**)

TITLUL OBTINUT – NOU***)

I

2

3

4

5

1. AERONAVE

Constructii aerospatiale

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete)           

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Echipamente si instalatii de bord

5

Inginer

Inginer diplomat

2. ARHITECTURA

Arhitectură

6

Arhitect

Arhitect diplomat

 

Arhitectură si urbanism

6

Arhitect

Arhitect diplomat

3. AGRICOL

Agricultură

5

Inginer

Inginer diplormat

 

Agromontanologie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Pedologie – Agrochimie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Horticultură

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Proiectarea si amenajarea parcurilor si gradinilor *)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie genetică (în agricultură)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Arhitectura peisajera     S

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Arhitectura peisajului

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inspectie si legislatie fito-sanitara si zoo-veterinară

5

Inginer

Licentiat în calitatea produselor agroalimentare

4. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE

Artă murală

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Artă fotografica *)

4

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Arte texile (tapiserie-contexturi, moda-imprimeuri)

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Ceramică - Sticlă – Metal

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Grafică

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Pictură

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Pictură

6

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Scenografie

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Sculptură         

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Conservarea si restaurarea operei de artă           

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Design

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Foto - Video - Procesare computerizată a imaginii

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Istoria si teoria artei

4

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Pedagogia artei

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

 

Design industrial si ambiental

5

Licentiat în arte plastice

Licentiat în arte

5. ARTA TEATRALĂ

Actorie

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Arta actorului mânuitor de papusi si marionete

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Coregrafie, creatie si pedagogie

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Regie teatru

5

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Teatrologie

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Actorie, regie teatru     

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

 

Scenografie

4

Licentiat în arta teatrală

Licentiat în arte

6. ARTA

CINEMATOGRAFICĂ SI TELEVIZIUNE

imagine de film si televiziune

4

Licentiat în arta cinematografică  si televiziune

Licentiat în arte

 

Multimedia - sunet, montaj       

4

Licentiat în arta cinematografică si televiziune

Licentiat în arte

 

Regie de film si televiziune

4

Licentiat în arta cinematografică si televiziune

Licentiat în arte

 

Regia spectacolului de teatru, film si televiziune

5

Licentiat în arta cinematografică  si televiziune

Licentiat în arte

 

Regie; imagine film, televiziune

4

Licentiat în arta cinematografică  si televiziune

Licentiat în arte

7. BIOTEHNOLOGIE

Biotehnologii agricole

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Biotehnologii industriale

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Biotehnologii medical - veterinare

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Biotehnologie aplicată

5

Inginer

Inginer diplomat

 

în zootehnie

5

Inginer

Inginer diplomat

8. BIOLOGIE

Biochimie

4

Licentiat în biologie

Licentiat în biochimie

 

Biologie

4

Licentiat în biologie

Licentiat în biologie

 

Ecologie si protectia mediului

4

Licentiat în

Licentiat în ecologie si protectia mediului

 

Biologie - Chimie

4

Licentiat în biologie- chimie           

Licentiat în biologie - chimie

 

Biologie - Stiinte agricole

4

Licentiat în biologie - stiinte agricole

Licentiat în biologie - stiinte agricole

 

Ecologie

4

Licentiat în ecologie

Licentiat în ecologie

 

Protectia mediului

4

Licentiat în protectia mediului

Licentiat în protectia mediului

9. CHIMIE

Tehnologia substantelor anorganice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia substantelor organice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia compusilor macromoleculari

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Stiinta si ingineria materialelor oxidice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Petrochimie si carbochimie

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie chimică

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie chimică (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie biochimică

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Ingineria prelucrarii produselor naturale

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Chimie alimentară

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Informatica sistemelor chimice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Finisare chimica textilă

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia prelucrarii petrolului si petrochimie

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologii carbochimice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia celulozei hartiei poligrafie si fibre

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia pieilor, blanurilor si înlocuitorilor din piele

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blanurilor si înlocuitorilor  

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Biochimie tehnologica

4

Licentiat în chimie

Licentiat în chimie

 

Chimie

4

Licentiat în chimie

Licentiat în chimie

 

Chimie (în limbi străine)

4

Licentiat în chimie

Licentiat în chimie

 

Radiochimie

4

Licentiat în chimie

Licentiat în chimie

 

Chimie - Fizica

4

Licentiat în chimie – fizica

Licentiat în chimie - fizica

 

Chimie - Biologie

4

Licentiat în chimie - biologie

Licentiat în chimie

 

Chimia mediului

4

 

Licentiat în chimia mediului

10. CONSTRUCTII

Constructii civile, industriale si agricole

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie urbană, constructia gestiunea localitatilor

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie urbană

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Constructii hidrotehnice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie sanitara si protectia mediului   

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Căi ferate, drumuri si poduri

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie civila (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Îmbunatatiri funciare si dezvoltare rurală

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Constructii miniere

5

Inginer             

Inginer diplomat

11. CONSTRUCTII SI ECHIPAMENTE NAVALE

Nave si inginerie oceanică

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Instalatii si echipamente navale

5

Inginer             

Inginer diplomat

12. ELECTRIC

Constructii electrotehnice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electrotehnică generală

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electrotehnică generală (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electrofizică *)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Actionari electrice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Actionari electrice (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Metrologie si sisteme de măsurare

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Inginerie electrica si calculatoare (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electrotehnologie

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Metrologie - Sisteme de măsurare

5

Inginer             

Inginer diplomat

13. ELECTRONIC

Electronică alplicată

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Comunicatii

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Comunicatii (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Microelectronica          

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Telecomenzi si electronica în transporturi

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electronica si telecomunicatii (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

14. ELECTROMECANIC

Electromecanica

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electromecanica (în limbi străine)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Ingineria sistemelor electromecanice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tractiune electrica

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Tehnologie si sisteme electrofizice *)    

5

Inginer             

Inginer diplomat

15. ENERGETIC

Centrale termoelectrice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Centrale hidroelectrice si ingineria mediului *)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Centrale nuclearoelectrice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Centrale hidroelectrice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Energetică industrială

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Electroenergetică

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Informatizarea si conducerea proceselor energetice

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Energetica surselor noi de energie * )

5

Inginer             

Inginer diplomat

16. ECONOMIC        

Cibernetică si previziune economică     

4.5

Economist

Economist licentiat

 

Statistica social - economică

4.5

Economist

Economist licentiat

 

Ioformatica economică

4.5

Economist

Economist licentiat

 

Economie Matematică

4.5

Economist

Economist licentiat

 

Matketing

4

Economist

Economist licentiat

 

Marketing

5

Economist

Economist licentiat

 

Comert

4

Economist

Economist licentiat

 

Merceologie

4

Economist

Economist licentiat

 

Turism si servicii

4

Economist

Economist licentiat

 

Economia si gestiunea productiei agroalimentare

4

Economist

Economist licentiat

 

Economia mediului

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante si asigurari

4

Economist

Economist licentiat

 

Banci si burse de valori

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante si contabilitate  

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante si contabilitate

5

Economist

Economist licentiat

 

Contabilitate

4

Economist

Economist licentiat

 

Contabilitate si inforntatică de gestiune

4

Economist

Economist licentiat

 

Gestiune si analiza financiară a întreprinderilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Gestiunea financiară a întreprinderii *)  

4

Economist

Economist licentiat

 

Expertize contabile si control financiar *)

4

Economist

Economist licentiat

 

Gestiunea afacerilor (în limbi străine)

4

Economist

Economist licentiat

 

Economia întreprinderii (în limbi străine)

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul firmei    

4

Economist

Economist licentiat

 

Management social

4

Economist

Economist licentiat

 

Asistentă managerială

4

Economist

Economist licentiat

 

Tranzactii intemationale

4

Economist

Economist licentiat

 

Economie mondială      

4

Economist

Economist licentiat

 

Economie - Pedagogie

4

Licentiat în economie- pedagogie

Licentiat în economie- pedagogie

 

Economia si dreptul afacerilor  

4

Economist

Economist licentiat

 

Economie si sociologie rurală

4

Economist

Economist licentiat

 

Politici economice

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul institutiilor europene

4

Economist

Economist licentiat

 

Economie generală

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementnl afacerilor în industria hotelieră

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante, contabilitate si informatică

4

Economist

Economist licentiat

 

Management turistic si commercial

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante, banci, contabilitate

5

Economist

Economist licentiat

 

Econometrie infomatică

5

Economist

Economist licentiat

 

Relatii economice internationale

5

Economist

Economist licentiat

 

Relatii economice internationale

4

Economist

Economist licentiat

 

Economia turismlui intem si intemational

4

Economist

Economist licentiat

 

Informatică managerială

4

Economist

Economist licentiat

 

Management si marketing

4

Economist

Economist licentiat

 

Relatii comerciale si financiar-bancare inteme si internationale

4

Economist

Economist licentiat

 

Management financiar- contabil

4

Economist

Economist licentiat

 

Management financiar - contabil si administrativ    

4

Economist

Economist licentiat

 

Marketing si comert exterior

4

Economist

Economist licentiat

 

Management si turism

4

Economist

Economist licentiat

 

Informatica si contabilitate        

4

Economist

Economist licentiat

16. ECONOMIC        

Management si marketing în afaceri economice       

4

Economist

Economist licentiat

 

Management turistic, hotelier si comercial

4

Economist

Economist licentiat

 

Comert exterior

4

Economist

Economist licentiat

 

Stiinte economice

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul afacerilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Management în economia turismului si comertului international

5

Economist

Economist licentiat

 

Marketing si economia afacerilor *)

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante si gestiunea afacerilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Administrarea afacerilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Management

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul comertului si turismului

4

Economist

Economist licentiat

 

Stiinte financiar - contabile

4

Economist

Economist licentiat

 

Ecomie si sociologie rurală       

4

Economist

Economist licentiat

 

Marketing si economia serviciilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Management financiar- bancar

4

Economist

Economist licentiat

 

Management turistic si hotelier

4

Economist

Economist licentiat

 

Finante si banci

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul întreprinderii

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul organizatiilor

4

Economist

Economist licentiat

 

Managementul afacerilor economice

4

-

 

Economist licentiat

 

Studii comerciale si financiar- bancare

4

-

Economist licentiat

 

Cibemetica si informatică economică

4.5

-

Economist licentiat

 

Finante, banci, burse    

4

-

Economist licentiat

 

Finante

4

-

Economist licentiat

 

Economie si administrarea afacerilor întreprinderii

4

-

Economist licentiat

 

Managementul productiei agroalimentare si economia mediului

4

-

Economist licentiat

 

Management în comert si turism

4

-

Economist licentiat

 

Finante - Contabilitate  

4

-

Economist licentiat

17. EDUCATIE FIZICA SI SPORT           

Educatie fizica si sport

4

Licentiat în educatie fizica si          sport   

Licentiat în educatie fizica si       sport   

 

Educatie fizica si management  în sport

4

Licentiat în educatie fizica si          sport

Licentiat în educatie fizica si management  în sport

 

Kinetoterapie   

4

Licentiat în kinetoterapie           

Licentiat în kinetoterapie

I8. FIZICA     

Biofizica

4

Licentiat în fizica

Licentiat în biofizica

 

Fizica

4

Licentiat în fizica

Licentiat în fizica

 

Fizica (în limbi străine)

4

Licentiat în fizica

Licentiat în fizica

 

Fizica medicală

4

Licentiat în fizica

Licentiat în fizica medicală        

 

Fizica tehnologică

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Fizica - Chimie

4

Licentiat în fizica- chimie

 

 

Fizica materialelor

4

Licentiat în fizica

Licentiat în fizica materialelor

 

Fizica mediului

4

Licentiat în fizica

Licentiat în fizica mediului

19. FILOSOFIE

Filosofie

4

Licentiat în filosofie

Licentiat în filosofie

 

Filosofie - Sociologie   

4

Licentiat în

Licentiat în filosofie - sociologie

 

Filosofie si jurnalistică

4

Licentiat în filosofie

Licentiat în filosofie

 

Filosofie si antropologie

4

Licentiat în filosofie

Licentiat în filosofie

 

Filosofie - Jurnalistică

4

 

Licentiat în filosofie - jurnalistică

20. FILOLOGIE

Bibliologie si stiinta informării

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Biblioteconomie

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Filologie clasica (limba latină - limba greaca veche)

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura română - O limba si literatura străină

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura română – Balcanologie *)

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura română - O limbă si literatura străină sau Etnologie

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura maghiară - Limba si literatura română sau O limba si literatură străină sau Etnologie maghiară

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura străină - Limba si literatura română sau O limba si literatură străină

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura străină - Limba si literatura română sau Limba si literatura maghiară sau O limba si literatura străină

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limbi modeme aplicate

4

Licentiat în filologie

Interpret conferinta - traducatoi

 

Traducatori      

4

Licentiat în filologie

Traducator generalist

 

Limba si literatura română - Filologie balcanică *)

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Limba si literatura română - Limbi balcanice (sarba, bulgara)

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Biblioteconomie - Limba si literatura română sau O limba si literatura străină

4

Licentiat în filologie

Licentiat în filologie

 

Traducere - Interpretariat.        

4

Licentiat în filologie

Interpret conferinta - traducator

 

Studii culturale europene

4

Licentiat în filologie

Licentiat în studii culturale europene

21. FARMACIE         

Farmacie         

5

Licentiat în farmacie

Licentiat în farmacie

22. FORESTIER

Silvicultura       

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Exploatări forestiere     

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Proiectarea mobilei si a produselor finite din lemn *)

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Prelucrarea lemnului     

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Mobila si produse finite din lemn

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Stiinta si tehnologia lemnului (în limba engleză)

5

Inginer             

Inginer diplomat

23. GEODEZIE

Geodezie         

5

Inginer             

Inginer diplomat

 

Cadastru         

5

Inginer             

Inginer diplomat

24.GEOGRAFIE

Geografie

4

Licentiat în geografie    

Licentiat în geografie

 

Geografia turismului     

4

Licentiat în geografie    

Licentiat în geografie

 

Geografie - O limba si literatura străină

4

Licentiat în geografie - filologie

Licentiat în geografie - filologie

 

Stiinta mediului

4

 

Licentiat în  stiinta mediului

 

Geografie - Istorie

4

Licentiat în

Licentiat în geografie - istorie

 

Plannning teritorial

4

Manager teritorial

Licentiat în planning teritorial

2S. GEOLOGIE

Geologie

4

Licentiat în geologie

Licentiat în geologie

 

Geologie - Geografie   

4

Licentiat în geologie- geografie

Licentiat în geologie- geografie

 

Geologie minieră

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Geofizica         

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Geochimie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Geologie petrolieră

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Geologie tehnică

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Mineralogie tehnica si experimentala *) 

5

Inginer

Inginer diplomat

26. INGINERIA MEDIULUI

Amenajari pentru protectia apei si a solului  

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului în energetică

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria protectiei mediului în industria chimică si petrochimica

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginea mediului în spatiul funciar

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului în minerit si metalurgie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului în minerit

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului industrial

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria protectiei si depoluarii mediului           

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria mediului agricol

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Gestionarea, prelucrarea si valorificarea deseurilor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului

5

Inginer

Inginer diplomat

27. INGINERIA TRANSPORTURILOR

Tehnica transporturilor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria sistemelor de circulatie feroviară

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria sistemelor de circulatie rutiera

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria transporturilor *)        

5

Inginer

Inginer diplomat

28. INGINERIE ECONOMICĂ

Inginerie economică în energetică si electrotehnică  

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul sistemelor de productie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul sistemelor de productie (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria sistemelor de productie *)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică în electronică si electrotehnică (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică în domeniul electric

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică în domeniul mecanic           

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică in domeniul mecanic (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul lucrarilor de constructii

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si gestiunea sistemelor agricole)           

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică în industria de textile-pielarie

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie de afaceri în electrotehnică

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Managementul dezvoltarii si amenajarii rurale

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Managementul dezvoltarii si amenajarii rurale si inginerie economică in agricultura

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Management, dezvoltare si amenajare rurala   

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică in domeniul constructiilor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie manageriala    

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie economică in electronica si telecomunicatii

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie si management agroturistic

5

Inginer

Inginer diplomat

29. INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA

Tehnologia constructiilor de masini

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologia constructiilor de masini (în limbi străine)    

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Masini – unelte

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilajul si tehnologia sudarii

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologii si echipamente neconventionale

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tehnologii si sisteme electrofizice *)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul calitatii

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Productica

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Creatie tehnica în constmctia de masini *)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Design de produs

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Designul produselor industriale (în limba engleză)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul procesării materialelor      

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul proceselor de sudare si control

5

Inginer

Inginer diplomat

30. INSTALATII

Instalatii pentru constructii        

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Instalatii pentru constructii (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

5

Inginer

Inginer diplomat

31. INFORMATICA

Informatica

4

Licentiat în informatica

Licentiat în informatica

32. ISTORIE

Istorie  

4

Licentiat în istorie

Licentiat în istorie

 

Istorie (în limbi străine)

4

Licentiat în istorie

Licentiat în istorie

 

Istorie - Arheologie

4

Licentiat în istorie- arheologie

Licentiat în istorie- arheologie

 

Istorie - Filosofie

4

Licentiat în istorie- filosofie

Licentiat în istorie- filosofie

 

Istorie - Geografie

4

Licentiat în istorie- geografie

Licentiat în istorie- geografie

 

Istorie - O limba si literatură străină      

4

Licentiat în istorie-filologie

Licentiat în istorie-filologie

 

Istorie - Muzeologie

4

Licentiat în istorie- muzeologie

Licentiat în istorie- muzeologie

 

Istorie - Istoria artei *)

4

Licentiat în istorie istoria artei

Licentiat în istorie istoria artei

 

Istorie – Jurnalistică

4

Licentiat în istorie– jurnalistică

Licentiat în istorie– jurnalistică

 

Istorie - Biblioteconomie

4

Licentiat în istorie

Licentiat în istorie

 

Istorie - Limba si literatura română

4

Licentiat în istorie-filologie

Licentiat în istorie-filologie

 

Istoria artei, muzeologie si restaurare

4

-

Licentiat în istoria artei

33. MECANIC

Masini si echipamente termice

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Masini hidraulice si pneumatice

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Echipamente de proces

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Mecanica fină

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Mecanica agricolă (Masini si instalatii agricole)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Constructii de masini agricole

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Masini si instalatii pentru prelucrarea produselor agricole

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Autovehicule rutiere

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria autovehiculelor (în limba engleză)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Material rulant de cale ferată

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Mecanică si inginerie mecanică

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Mecanica si inginerie mecanica (în limbi străine)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru constructii

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie tehnologica si mecanizare în constructii

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru industria alimentară        

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru industria celulozei si hârtiei

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaje si instalatii portuare

5         

Inginer

Inginer diplomat

33. MECANIC

Utilaj tehnologic minier

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru prelucrari la cald

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic textil

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic pentru textile si pielarie

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilaj tehnologic petrolier

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul fabricarii masinilor si utilajelor

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Masini si utilaje pentru constuctii

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Masini si instalatii miniere

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Utilajul si tehnologia ambalării marfurilor *)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Instalatii si utilaje pentm transportul si depozitarea produselor petroliere si a gazelor *)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Conceptie, fabricatie si management integrate pe calculator (în limbi străine)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Conceptie, fabricatie si management integrate pe calculator

5         

Inginer

Inginer diplomat

34. MECATRONICA

Mecatronică

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Roboti industriali

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Roboti industriali (în limbi străine)

5         

Inginer

Inginer diplomat

 

Roboti industriali si sisteme flexibile de fabricatie (în limbi străine)

5         

Inginer

Inginer diplomat

35. MEDICINA VETERINARA

Medicină veterinară

6

doctor medic veterinar

doctor medic veterinar

36. MATEMATICĂ

Matematică

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematică (în limbi străine)

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematică studii avansate *)

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematică - Mecanică

4

Licentiat în matematică- mecanică

Licentiat în matematică- mecanică

 

Matematică - Fizica

4

Licentiat în matematică- fizica

Licentiat în matematică- fizica

 

Matematică - Informatica

4

Licentiat în matematică- informatica

Licentiat în matematică- informatica

 

Matematici aplicate

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematică aplicata (în limbi străine)

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematici pure

4

Licentiat în matematică

Licentiat în matematică

 

Matematică economică

4

 

Licentiat în matematică

37. MEDICINA

Fizikinetoterapie

5

Licentiat în fiziokinetoterapie

Licentiat în fiziokinetoterapie

 

Medicina generală

6

Doctor medic

Doctor medic

 

Medicina *)

6

Doctor medic

Doctor medic

 

Medicina traditională *)

6

Doctor medic

Doctor medic

 

Substante bioactive si biotehnologie medicală

6

Inginer

Inginer diplomat

 

Bioinstrumentale si tehnici medicale

6

Inginer

Inginer diplomat

 

Bioinformatica si management sanitar-ecologic*)

6

Inginer

Inginer diplomat

 

Biomateriale si tebnologie protetica

6

Inginer

Inginer diplomat

 

Stomatologie

6

Doctor medic

Doctor medic

 

Bioinfomatica si management sanitar

6

Inginer

Inginer diplomat

38. MINE

Exploatări miniere subterane

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Exploatări miniere la zi

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Prepararea substantelor minerale utile

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Topografie miniera

5

Inginer

Inginer diplomat

39. MUZICA

Compozitie

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Dirijat de orchestra

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Interpretare instrumentala

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Muzicologie

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Pedagogie muzicala

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Muzica religioasa

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Jazz si muzica usoara

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Dirijat de cor academic

5

Licentiat în muzică

 Licentiat în arte

 

Regie de teatru muzical

5

 

Licentiat în arte

 

Pedagogie coregrafica/Regie coregrafica

5

 

Licentiat în arte

40. MUZEOLOGIE

Conservarea si restaurarea patrimoniului *)

4

Licentiat în muzeologie

Licentiat în muzeologie

 

Muzeologie, conservarea si restaurarea patrimoniului

4

 

Licentiat în muzeologie

41. NAVIGATIE

Navigatie si transport maritim

5

Inginer

Inginer diplomat

42. PETROL

Forajul sondelor si exploatarea zacamintelor de petol si gaze

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Transportul, depozitarea si distributia petrolului si gazelor

5

Inginer

Inginer diplomat

43. STIINTE APLICATE

Inginerie Matematică

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Inginerie fizica

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Mecanica aplicata

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Automatica si informatica industriala (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

44. STIINTA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR

Calculatoare

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Calculatoare (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Informatică aplicată

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Sisteme cu microprocesoare

5

Inginer

Inginer diplomat

45. STIINTA MATERIALELOR

Stiinta materialelor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Stiinta materialelor (în limbi străine)

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria proceselor siderurgice

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Metalurgie neferoasă    

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Tumarea metalelor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Prelucrari plastice si tratamente termice

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Deformari plastice si tratamente termice

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Ingineria si managementul procesării materialelor

5

Inginer

Inginer diplomat

 

Stiinta si ingineria materialelor

5

Inginer

Inginer diplomat

46. STIINTE JURIDICE

Drept

4

Licentiat în stiinte juridice

Licentiat în stiinte juridice

 

Drept economic si administrativ *)

4

Licentiat în stiinte juridice

Licentiat în stiinte juridice

 

Drept si relatii internationale *)

4

Licentiat în stiinte juridice

Licentiat în stiinte juridice

 

Stiinte juridice si administrative

4

Licentiat în stiinte juridice

Licentiat în stiinte juridice

47. STIINTA MEDIULUI

Stiinta mediului

4

Licentiat în stiinta mediului

Licentiat în stiinta mediului

48. STIINTELE COMUNICARII

Jurnalistică

4

Licentiat în jumalistică

Licentiat în jumalistică

 

Jurnalistică - O limba si literatura străină

4

Licentiat în jumalistică - filologie

Licentiat în jumalistică - filologie

 

Comunicare publica

4

Licentiat în comunicare publica

Licentiat în comunicare publica

 

Presa scrisa

4

Licentiat în jumalistica

Licentiat în jumalistica

 

Ziaristica

4

Licentiat în jumalistica

Licentiat în jumalistica

 

Comunicare sociala

4

Licentiat în comunicare sociala

Licentiat în comunicare sociala

 

Relatii publice

4

Licentiat în relatii publice

Licentiat în relatii publice

 

Comunicare si relatii publice

4

 

Licentiat în comunicare si relatii publice

 

Comunicare audiovizuala

4

Licentiat în arta cinematografică si televiziune

Licentiat în comunicare audiovizuală

49. STIINTE POLITICE

Stiinte politice

4

Licentiat în stiinte politice

Licentiat în stiinte politice

 

Stiinte politice (în limbi străine)

4

Licentiat în stiinte politice

Licentiat în stiinte politice

 

Studii europene

4

 

 

 

Stiinte politice si administrative

4

Licentiat în stiinte politice

Licentiat în stiinte politice

 

Stiinte politice - Filosofie

4

 

Licentiat în stiinte politice - filosofie

50. STIINTE ADMINISTRATIVE

Administratie publică

4

Licentiat în stiinte administrative

Licentiat în stiinte administrative

51. SOCIOPSIHO- PEDAGOGIE

Sociologie

4

Licentiat în sociologie

Licentiat în sociologie

 

Sociologie - Politologie

4

Licentiat în sociologie - politologie

Licentiat în sociologie - politologie

 

Psihologie

4

Licentiat în psibologie

Licentiat în psihologie

 

Psihologie

5

Licentiat în psihologie

Licentiat în psihologie

 

Psihosociologie

4

Licentiat în psihosociologie

Licentiat în psihosociologie

 

Pedagogie

4

Licentiat în pedagogie

Licentiat în pedagogie

 

Psihopedagogie

4

Licentiat în psihopedagogie

Licentiat în psihopedagogie

 

Psihopedagogie specială

4

Licentiat în psihopedagogie specială

Licentiat în psihopedagogie specială

 

Asistenta socială

4

Licentiat în asistenta socială

Licentiat în asistenta socială

 

Pedagogie- Limba si literatura română sau Limba si literatura maghiară

4

Licentiat în pedagogie - filologie

Licentiat în pedagogie - filologie

 

Psihopedagogie - Cibemetica *)

4

Licentiat în psihopedagogie cibernetică       

Licentiat în psihopedagogie cibernetică

 

Sociologie - Psihologie

4

Licentiat în sociologie psihologie

Licentiat în sociologie psihologie

 

Pedagogie socială

4

Licentiat în pedagogie socială

Licentiat în pedagogie socială

 

Psihologie - Pedagogie

4

Licentiat în psihologie pedagogie

Licentiat în psihologie pedagogie

 

Psihologie si asistentă socială

4

Licentiat în psihologie   

Licentiat în psibologie

 

Sociologie- Entologie

4

     -

Licentiat în sociologie- emologie

 

Psihologie si Stiintele educatiei

4

Licentiat în psihologie

52. STIINT'E UMANE

Stiinte umane *)

4

Licentiat în stiinte umane

Licentiat în stiinte umane

53. TEOLOGIE

- Teologie baptstă- Asistentă socială

4

Licentiat în teologie - asistentă socială

Licentiat în teologie - asistentă

Socială

 

Teologie baptistă- Litere (limba si literatura română sau o limba si literatura străină)

4

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie - filologie

 

Teologie baptistă pastorală       

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie baptistă - Muzică bisericească

5

Licentiat în teologie -muzică bisericească

Licentiat în teologie -muzică bisericească

 

Teologie baptistă didactică

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie ortodoxă pastorală

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie ortodoxă- Asistentă socială

4

Licentiat în teologie - asistentă socială

Licentiat în teologie - asistentă socială

 

Teologie ortodoxă- Istorie

4

Licentiat în teologie - istorie  

Licentiat în teologie - istorie

 

Teologie ortodoxă Litere (limba si literatura română sau o limbă si literatura străină)

4

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie - filologie

 

Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural

4

Licentiat în teologie - arte plastice

Licentiat în teologie - arte ptastice

 

Teologie ortodoxă Filolopie clasica (limba latină - limba greacă

4

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie- filologie veche)

 

Teologie ortodoxă - Litere sau Etnologie *)

4

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie – filologie

 

Teologie ortodoxă-Pictura bisericească

4

Licentiat în teologie-arte plastice

Licentiat în teologie-arte plastice

 

Teologie greco-catolica didactică

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie greco-catolică - Litere (Limba si literatura română sau o limba si literatura străină)

4

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie- filologie

 

Teologie greco-catolica - Asistenta sociala

4

Licentiat în teologie - asistenta sociala

Licentiat în teologie - asistenta sociala

 

Teologie greco-catolica- Iconografie

4

Licentiat în teologie - arte plastice

Licentiat în teologie-arte            plastice

 

Teologie greco-catolica pastotala

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie greco-catolica pastorala

5

Licentiat în teologie

 

 

Teologie greco-catolica pastorala si didactica

5

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie greco-catolica - Istorie

 

Licentiat în teologie - Istorie

Licentiat în teologie -Istorie

 

Teologie reformata - Litere (Limba si literatura română sau o limba si literatura străină)

4

Licentiat în teologie - fitologie

Licentiat în teologie - filologie

 

Teologie reformata - Litere (Limba si literalura română sau o limbă si literatură străină) sau Etnologie   

4

Licentiat în teologie- filologie

Licentiat în teologie- filologie

 

Teologie reformata-Asitenta sociala

4

Licentiat  în teologie-asistentă sociala

Licentiat în teologie-asistenta sociala

 

Teologie romano-catolica-Asistenta sociala

4

Licentiat în teologie-asistenta sociala

Licentia în teologie-asistenta sociala

 

Teologie romano-catolica-Istorie

4

Licentiat în teologie-istorie

Licentiat în teologie-istorie

 

Teologie romano-catolică didactică

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie romano-catolica pastorala

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie romano-catolica pastorala

6

Licentiat în teologie

Teologie romano-catolica

 

Teologie romano-catolica Litere (O limba si literatura străină)

4         

Licentiat în teologie - filologie

Licentiat în teologie- filologie-

 

Teologie romano-catolica - Litere (Limba si literatura română sau o limbă si literatura străină)

4         

Licentrat în teologie - filologie

Licentiat în teologie- filologie

 

Teologie protestanta pastorală

5

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie ecumenica pastorală

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Teologie penticostală pastorală si didactică

4

Licentiat în teologie

Licentiat în teologie

 

Continuarea in pagina a 2-a