MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 176    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 24 aprilie 000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 

            284. - Hotãrâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtii miniere de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã „Eco” - S.A.

            286. - Hotãrâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitãtii miniere de exploatare, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã „Macon” - S.A.

            287. - Hotãrâre privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului „Petrom” - S.A.

            288. - Hotãrâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolierã, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

            289. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã „Mindo” - S.A.

            290. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã „Constructii Bomex“ - S.R.L.

            291. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtii de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã „Macon” - S.A.

            300. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

            301. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã
 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE
 
            21/N. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” - Indicativ G.M.-007 - 2000

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "eco" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "eco" - S.A., in calitate de concesionar, in perimetrul Macin-Derea-Anton-Suluk din orasul Macin, judetul Tulcea, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazuta la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 284.*) Anexa se comunica institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "macon" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "macon" - S.A., in calitate de concesionar, in perimetrul Anies-Valea Secii din judetul Bistrita-Nasaud, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazuta la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 286. *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului "petrom" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera I - Adjud, II - Slanic-Bai, III - Berca-Arbanasi, IV - Valenii de Munte, V - Baicoi, VI - Targoviste, VII - Urziceni-Vest, VIII - Urziceni-Est, IX - Bucuresti, X - Craiova, XI - Strehaia, XII - Pitesti, XIII - Targu Jiu, XIV - Marghita, XV - Oradea, XVI - Arad, XVII -
Timisoara si XVIII - Istria, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Nationala a Petrolului "petrom" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, in calitate de concesionar, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera prevazut la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 287.*) Anexa se comunica semnatarilor acordurilor si institutiilor abilitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba acordurile de concesiune incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A., cu sediul in municipiul Medias, Str. Unirii nr. 6, judetul Sibiu, in calitate de concesionar, pentru 140 de perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, prevazute in anexa nr. 1*) care face parte integranta din prezenta hotarare. Perimetrele prevazute la alineatul precedent sunt concesionate in baza acordurilor de concesiune prevazute in anexele nr. 2-5*) la prezenta hotarare.
            Art. 2. - Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, prevazute la art. 1, intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 288.*) Anexele nr. 1-5 se comunica semnatarilor acordurilor si institutiilor abilitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "mindo" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba licentele de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "mindo" - S.A., in calitate de concesionar, in perimetrele Miorcani din comuna Radauti-Prut si Hudesti-Est din comuna Hudesti, judetul Botosani, prevazute in anexele nr. 1 si 2*) care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 289.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunica institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "constructii bomex" - S.R.L.

            In temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba licentele de concesiune a activitatii de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "constructii bomex" - S.R.L., in calitate de concesionar, in perimetrele Babasesti si Mediesul Aurit din judetul Satu Mare, prevazute in anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitatii de exploatare prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 290.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunica institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "macon" - S.A.

            In temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aproba licentele de concesiune a activitatii de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "macon" - S.A., in calitate de concesionar, in perimetrele Crivadia, Saulesti - Simeria si Simeria Veche - Gura Strei din judetul Hunedoara, prevazute in anexele nr. 1-3*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitatii de exploatare prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 291.*) Anexele nr. 1-3 se comunica institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenta


            In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Articol unic. - Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 4 milioane lei, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei domnului Lazar Ilie, cu domiciliul in comuna Zemes, judetul Bacau.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat

Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 300.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenta

            In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Articol unic. - Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenta, in valoare totala de 90 milioane lei, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiilor din Valea Jiului, judetul Hunedoara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat

Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 301.

ANEXA
 
Nr.
crt.
Beneficiarul
Adresa
Suma 
acordata 
(milioane lei)
1. Agafitei Vasile Petrosani, str. Saturn bl. 1, ap. 20 3,5
2. Andreica Vasile Petrosani, str. Venus bl. 4, ap. 36 3,5
3. Andriesescu Florin Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 64A, ap. 15  5
4. Avadanei Constantin Petrosani, str. Venusbl. 4, ap. 26  3,5
5. Balaj Irina Petrosani, str. Saturn bl. 4, ap. 4 3,5
6. Baronesc Ionel Petrosani, str. Venus bl. 4, ap. 28 4
7. Boca Erno Petrosani, str. General Vasile Milea nr. 284, ap. 25 1
8. Borbeli Ioana Petrosani, str. Progresul Nou nr. 5, ap. 6 2
9. Ceuta Samuel Ianas Petrosani, str. Radu Sapca nr. 27 3,5
10. Ciolacu Scumpina Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 50, ap. 25 5
11. Crisan Irina Petrosani, Str. Progresului bl. 8, ap. 5 3
12. Gliga Ilie Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 1, ap. 35 5
13. Gyapias Laura Petrosani, str. Aurel Vlaicu nr. 21 5
14. Muntean Dorel Petrosani, str. 22 Decembrie bl. 1, sc. IV, ap. 45 4
15. Muntean Mirela Petrosani, Str. Aradului nr. 37, ap. 1 1,5 
16. Muntean Silvia Petrosani, Str. Aradului nr. 37, ap. 1 3,5
17. Paraschiv Elena Petrosani, str. Saturn bl. 13, ap. 18 5
18. Popescu Neculai Petrosani, str. Venus nr. 4, ap. 42 5
19. Salabin Florian Petrosani, str. Saturn bl. 2, ap. 103 4
20.. Salabin Ghiocel Petrosani, str. Saturn nr. 11, ap. 49 2
21. Stoica Nicolae Petrosani, str. Saturn bl. 13, ap. 3 3,5
22. Tabacu Ioan Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 54, ap. 40 1
23. Tavoc Ion Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 10, ap. 3 3,5
24. Tirnovan Cristian Emil Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 12, ap. 20 1,5
25. Tirnovan Voicu Mitica Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 14, sc. 3, ap. 20 4
26. Virlan Mihai Petrosani, str. Venus nr. 4, ap. 26 4
  TOTAL   90
 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.-007 - 2000

            Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
            in temeiul Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnica "Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.-007 - 2000.
            Art. 2. - Reglementarea tehnica specificata la art. 1 va fi publicata in brosura de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti si va fi difuzata celor interesati prin grija consiliilor judetene.
            Art. 3. - La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei isi inceteaza valabilitatea reglementarea tehnica "Ghid cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale", aprobat prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 80/N din 18 noiembrie 1996.
            Art. 4. - Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 21/N.