ANEXA Nr. 1 C A L C U L U L activului net Denumirea băncii.........................
Data raportării[..../.../...]
Denumirea indicatorului Nr. Suma rd. (mii lei) TOTAL ACTIV 01 SURSE ATRASE SI ÎMPRUMUTATE 02 (TOTAL rd. 03 la rd. 07) Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare 03 Operatiuni cu clientela 04 Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse 05 Datorii subordonate 06 Fonduri publice alocate 07 ACTIV NET (rd. 01-rd. 02) 08 Capital 09 Prime legate de capital si rezerve 10 Fonduri 11 Subventii pentru investitii 12 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 13 Provizioane reglementate 14 Rezultatul reportat 15 Profit sau pierdere 16 Repartizarea profitului 17 PATRIMONIUL NET (rd. 09 la rd. 14 ± rd. 15 ± rd. 16-rd. 17 = rd. 08) 18 Întocmit de:
Numele si prenumele.....................
Telefon/interior................................
Conducătorul băncii, Conducătorul compartimentului (numele, prenumele, semnătura si stampila băncii) financiar-contabil, (numele, prenumele si semnătura) ANEXA Nr. 2 C O R E L A T I I L E dintre rândurile din formularul de calcul al activului net si pozitiile din formularul mod. - 4100 "situatia patrimoniului" Formularul de calcul Relatia Formularul mod. - 4100 al activului net "situatia patrimoniului" rd. 01 = L98 rd. 03 = G01 rd. 04 = H01 rd. 05 = J0A rd. 06 = L5A + L9M rd. 07 = extras din L05 rd. 09 = L9A rd. 10 = L104 Formularul de calcul Relatia Formularul mod. - 4100 al activului net "situatia patrimoniului" rd. 11 = L101 rd. 12 = extras din L05 rd. 13 = L10 rd. 14 = L30 rd. 15 = L90 rd. 16 = L91 rd. 17 = L103