TABELUL  Nr. I privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor
muzicale în spectacole si procentele aplicabile capacitătii sălii sau a teatrului de vară, stadionului,
amfiteatrului etc., pentru stabilirea numărului de bilete luat în calculul remuneratiei minime Procentul Remuneratia din   capacitatea Tipul spectacolului procentuală         sălii pentru
remuneratia minimă
0 1 2 A. Concerte si spectacole cu caracter muzical
1. Concerte simfonice, corale, de cameră
10% 10% 2. Operă 9% 10% 3. Operetă 8,5% 10% 4. Balet 7% 2% 5. Spectacole de varietăti, revistă, musicaluri 8,5% 10% 6. Concerte rock, pop si altele asemenea 8,5% 10% 7. Concerte de fanfară 8,5% 10% 8. Auditii muzicale 8,5% 10% B. Alte spectacole
1. Circ sau altele asemenea, precum delfinarii, manejuri etc.
7% 2% 2. Spectacole pe gheată 7% 2% 3. Teatru, alte spectacole cu caracter predominant literar, cu actori sau cu păpusi, recitaluri de muzică si poezie:
a) pentru o durată de utilizare a muzicii sub 10 minute
3% 1% b) pentru fiecare 5 minute sau transă de 5 minute suplimentare se adaugă 1% 1% c) peste 40 de minute, indiferent de durata muzicii 8,5% 1% 4. Cinematografe 2,25% 1% 5. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, balet nautic, dans sportiv si altele asemenea) 5% 1% 6. Parade de modă, concursuri de frumusete 5% 1% TABELUL  Nr. II privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în localuri Procentul Procentul aplicabil aplicabil   Tipul localului încasărilor celorlalte din bilete încasări 0 1 2 1. Discoteci, videodiscoteci 8,5% 4% 2. Cabarete 8,5% 2% 3. Baruri Si restaurante cu program de varietăti 8,5% 1% 4. Karaoke 8,5% 4% 5. Tonomate (jukebox, video, multimedia) 8,5% 2% 6. Café;-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are o contributie la specificitatea acestora (specific regional,
de grup, curente de modă sau altele asemenea)
8,5% 1% TABELUL  Nr. III privind numărul de bilete pentru calculul remuneratiei minime pentru utilizarea operelor muzicale în localuri Tipul localului Numărul de bilete 0 1 1. Discoteci, videodiscoteci 11 2. Caberete 11 3. Baruri si restaurante cu program de varietăti 11 4. Karaoke 11 5. Tonomate (jukebox, video, multimedia) 11 bilete sau jetoane (fise) 6. Café;-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are o contributie la specificitatea acestora (specific regional,
de grup, curente de modă sau altele asemenea)
11