MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 487   LEGI, DECRETE, HOTARĀRI SI ALTE ACTE   Vineri, 8 octombrie 1999

SUMAR

ACTE ALE SENATULUI

            17. - Hotarāre pentru modificarea Hotarārii Senatului nr. 39/1996 privind aprobarea numarului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numarului de membri ai acestora

            18. - Hotarāre pentru modificarea Hotarārii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

            15. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului īn perioada 8-11 octombrie 1999

HOTARĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

            799. - Hotarāre privind aprobarea majorarii cuantumului valoric al mesei calde zilnice care se acorda personalului minier

            801. - Hotarāre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sanatatii īn vederea achizitionarii de aparatura si echipamente medicale pentru centrele medico-chirurgicale de excelenta si transplant de
organe

            805. - Hotarāre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Apararii Nationale din Romānia si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 14 iulie 1999

            Acord de colaborare īntre Ministerul Apararii nationale din Romānia si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan

            809. - Hotarāre privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului īn administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavoda, judetul Constanta

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            602. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie privind modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 460/1999

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMĀNIEI

            24. - Circulara pentru abrogarea Normelor metodologice nr. 12/1996

            26. - Circulara pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romāniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

S E N A T U L

HOTARĀRE
pentru modificarea Hotarārii Senatului nr. 39/1996 privind aprobarea numarului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numarului de membri ai acestora

            Īn temeiul art. 30 alin. (3) din Regulamentul Senatului, Senatul Romāniei adopta prezenta hotarāre.
            Articol unic. - Anexa la Hotarārea Senatului nr. 39/1996 privindaprobarea numarului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numarului de membri ai acestora se modifica dupa cum urmeaza:
            - La Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si silvicultura numarul de membri se stabileste la 13-15.
           Aceasta hotarāre a fost adoptata de Senat īn sedinta din 30 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 17.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

HOTARĀRE
pentru modificarea Hotarārii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

            Īn temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului, Senatul adopta prezenta hotarāre.
            Articol unic. - Hotarārea Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. La anexa nr. II - Comisia pentru privatizare:
            - domnul senator Gherman Oliviu - Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romānia - se include īn componenta comisiei īn locul domnului senator Vacaroiu Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romānia.
            2. La anexa nr. IV - Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si silvicultura:
            - domnii senatori Juravlea Petru - Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat, Marin
Nicolai - Grupul parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat, Secrieru Dinu - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal si Hauca Teodor - Grupul parlamentar al Partidului Democrat - se includ īn componenta comisiei.
            3. La anexa nr. VIII - Comisia pentru munca, protectie sociala si problemele somajului:
            - domnul senator Ninosu Petre - Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romānia - se include īn componenta comisiei īn locul domnului senator Gherman Oliviu - Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romānia.
            4. La anexa nr. XIII - Comisia pentru cercetarea abuzurilor si petitii:
            - domnul senator Predescu Ion - Grupul parlamentar l Partidului Democratiei Sociale din Romānia - se include
īn componenta comisiei īn locul domnului senator Ninosu Petre - Grupul parlamentar al Partidului Democratiei Sociale din Romānia.
           Aceasta hotarāre a fost adoptata de Senat īn sedinta din 30 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului īn perioada 8-11 octombrie 1999

            Īn conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
            Presedintele Senatului d e c i d e :
            Articol unic. - Pe perioada absentei din tara a presedintelui Senatului, 8-11 octombrie 1999, conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Mircea Ionescu-Quintus, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 6 octombrie 1999.
Nr. 15.

HOTARĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTARĀRE
privind aprobarea majorarii cuantumului valoric al mesei calde zilnice care se acorda personalului minier

            Guvernul Romāniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba majorarea cuantumului valoric al mesei calde zilnice acordate personalului minier la nivelul de 20.000 lei/persoana/zi.
            Art. 2. - Nivelul cheltuielilor Ministerului Industriei si Comertului cu aceasta destinatie, prevazute la art. 1 si finantate din sumele prevazute la cap. "transferuri" din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, va fi suplimentat corespunzator.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 799.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTARĀRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sanatatii īn vederea achizitionarii de aparatura si echipamente medicale pentru centrele medico-chirurgicale de excelenta si transplant de organe

            Guvernul Romāniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa garanteze pentru Ministerul Sanatatii un credit extern īn valoare
de 14 milioane dolari S.U.A., precum si dobānzile, comisioanele si alte costuri aferente, īn conditiile legii, īn vederea asigurarii resurselor financiare necesare pentru achizitionarea de aparatura si echipamente medicale pentru centrele medico-chirurgicale de excelenta si transplant de organe.
            Art. 2. - Achizitionarea aparatelor si echipamentelor medicale prevazute la art. 1 se va efectua īn conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
            Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata dobānzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor asigura de la bugetul de stat, īn limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, prin bugetul Ministerului Sanatatii, īn conditiile legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Hajdś Gįbor
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 801.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTARĀRE
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Apararii Nationale din Romānia
si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 14 iulie 1999

            Guvernul Romāniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba Acordul de colaborare dintre Ministerul Apararii Nationale din Romānia si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 14 iulie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Plāngu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rasvan Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 805.

ACORD DE COLABORARE
īntre Ministerul Apararii Nationale din Romānia si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan

            Ministerul Apararii Nationale din Romānia si Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan, denumite īn continuare parti contractante,
            īn baza Tratatului privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romānia si Republica Azerbaidjan, semnat la
Baku la 27 martie 1996,
            fiind decise sa aseze relatiile lor pe o baza trainica de īntelegere reciproca si de colaborare,

ARTICOLUL 1

            1. Partile contractante īsi īndeplinesc obligatiile mentionate īn prezentul acord conform principiilor egalitatii
si reciprocitatii.
            2. Partile contractante aplica prevederile prezentului acord īn conformitate cu normele dreptului international si
cu legislatia lor nationala.

ARTICOLUL 2

            1. Partile contractante realizeaza colaborarea īn urmatoarele domenii:
            - īnvatamānt militar si pregatirea cadrelor;
            - instruirea trupelor;
            - activitati sociale si cultural-sportive īn armata;
            - manifestari stiintifice pe probleme de interes reciproc;
            - activitati economice si tehnico-stiintifice militare;
            - legislatie militara si asistenta juridica;
            - medicina militara;
            - protectie civila;
            - masuri de īntarire a īncrederii si securitatii;
            - controlul armamentelor;
            - actiuni comune pentru participarea la activitati īn cadrul Programului NATO - Parteneriat pentru Pace;
            - operatiuni īn sprijinul pacii si umanitare;
            - protectia informatiilor;
            - neproliferarea si contracararea noilor riscuri si amenintari īmpotriva securitatii.
            2. Pe parcursul cooperarii partile contractante īsi rezerva dreptul de a identifica si de a dezvolta noi domenii de cooperare.
            3. Īn scopul realizarii programelor concrete de colaborare īn domeniile mentionate partile contractante pot semna
īntelegeri specifice.

ARTICOLUL 3

            Colaborarea dintre partile contractante se realizeaza īn urmatoarele forme:
            - vizite oficiale si īntālniri de lucru;
            - schimburi de experienta si consultatii;
            - schimburi de modele de tehnica si materiale militare;
            - participare la studii de pregatire, stagii de instruire si cursuri de perfectionare;
            - participare reciproca la exercitii;
            - participare la conferinte si seminarii;
            - schimburi de documentatii, proiecte stiintifice si licente;
            - concerte, expozitii, festivaluri si alte activitati culturale.

ARTICOLUL 4

            1. Īn baza prezentului acord partile contractante elaboreaza planuri anuale de colaborare militara bilaterala. Pāna
la data de 15 septembrie a fiecarui an partile contractante fac schimb de propuneri pentru a fi incluse īn planul de
colaborare militara bilaterala pe anul urmator.
            2. Planul anual de colaborare militara bilaterala cuprinde denumirea activitatilor, forma de realizare a acestora,
perioada si locul, numarul participantilor si alte probleme legate de organizarea si executarea activitatilor.
            3. Dupa convenirea planului de colaborare militara bilaterala acesta se semneaza de catre reprezentantii īmputerniciti ai partilor contractante pāna la data de 1 decembrie a anului anterior celui la care se refera planul.

ARTICOLUL 5

            1. Īn realizarea prevederilor prezentului acord partile contractante asigura protectia informatiilor potrivit gradului
de confidentialitate stabilit de partea contractanta care furnizeaza aceste informatii.
            2. Partile contractante se obliga sa nu utilizeze informatiile primite īn cursul colaborarii militare bilaterale īmpotriva intereselor celeilalte parti contractante care a furnizat aceste informatii.
            3. Partile contractante nu vor transmite unui tert informatiile primite īn cursul colaborarii militare bilaterale fara acordul scris al partii contractante care le-a furnizat.

ARTICOLUL 6

            1. Cheltuielile financiare legate de activitatile prevazute īn planul anual de colaborare bilaterala se suporta pe baza
de reciprocitate.
            2. Partea contractanta care primeste va suporta toate cheltuielile de cazare, masa si transport pe teritoriul statului
propriu.
            3. Partea contractanta care primeste va asigura asistenta medicala si stomatologica de urgenta.
            4. Cheltuielile financiare legate de pregatirea cadrelor de comanda si a specialistilor īn institutiile militare de īnvatamānt ale partii contractante care primeste, de trimiterea specialistilor pentru acordarea de suport logistic, de deservirea aparatelor militare de zbor pe aerodromurile militare ale celeilalte parti contractante, precum si cheltuielile de alta natura care pot aparea ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului acord se realizeaza pe baza unor īntelegeri si/sau contracte speciale.

ARTICOLUL 7

            Orice divergenta legata de interpretarea sau de aplicarea prezentului acord se va solutiona numai prin consultari
īntre partile contractante.

ARTICOLUL 8

            Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor stabilite prin acorduri bilaterale si multilaterale īntre partile contractante si alte state si organizatii internationale.

ARTICOLUL 9

            1. Prezentul acord intra īn vigoare la data primirii de catre partile contractante a ultimei notificari, īn scris, prin
care se confirma īndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrarii īn vigoare a acestuia.
            2. Prezentul acord poate fi amendat īn orice moment, īn scris, prin acordul comun al partilor contractante. Intrarea
īn vigoare a amendamentelor are loc conform procedurii prevazute la paragraful 1.
            3. Prezentul acord se īncheie pe o durata de 5 ani si se prelungeste automat pe noi perioade de 5 ani, daca nici
una dintre partile contractante nu va notifica, īn scris, cu cel putin 6 luni īnainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia de a-l denunta..Semnat la Bucuresti la 14 iulie 1999, īn doua exemplare originale, fiecare īn limbile romāna, azera si engleza,
toate textele fiind egal autentice. Īn cazul unor diferente de interpretare va prevala textul īn limba engleza.
 
Pentru Ministerul Apararii Nationale din Romānia,
Victor Babiuc,
ministru de stat, ministrul apararii nationale
Pentru Ministerul Apararii din Republica Azerbaidjan,
general-colonel Safar Abiyev,
ministrul apararii

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTARĀRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului īn administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavoda, judetul Constanta

            Īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia,
            Guvernul Romāniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba transmiterea unui imobil - sediul Agentiei de Protectie a Mediului Constanta -, situat īn orasul Cernavoda, Prelungirea Seimeni nr. 25, judetul Constanta, proprietate publica a statului, identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarāre, din administrarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului īn administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavoda, judetul Constanta.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevazut la art. 1 se va face pe baza de protocol īncheiat īntre partile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrarii īn vigoare a prezentei hotarāri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Romica Tomescu
p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Lįszló Borbély,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 809.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apelor,
Padurilor si Protectiei Mediului īn administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavoda,
judetul Constanta

TABEL 1

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ORDIN
privind modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 460/1999

            Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
            īn temeiul art. 67 alin. 1 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si al art. 2 alin. (6) din Hotarārea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile ulterioare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. I. - Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 460 din 2 februarie 1999 privind stabilirea persoanelor īmputernicite sa constate contraventiile si infractiunile si sa aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit art. 66 si 67 din Legea nr. 7/1996, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
            "Ordin privind stabilirea persoanelor īmputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996a
            2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Inspectorii de specialitate gradul IA, I, si II, expertii gradul IA si I si subinginerii gradul I sunt īmputerniciti sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, potrivit prevederilor art. 66 din Legea nr. 7/1996.
            (2) Īn cazul constatarii faptelor prevazute la art. 67, alin. 3 si 4 din Legea nr. 7/1996, persoanele īmputernicite
potrivit alin. (1) vor sesiza organele de urmarire penala.
            Art. II. - Celelalte dispozitii ale Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
nr. 460/1999 ramān neschimbate.
            Art. III. - Prezentul ordin intra īn vigoare la data publicarii lui īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Presedintele Oficiului National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu

Bucuresti, 3 august 1999.
Nr. 602.

ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMĀNIEI

BANCA NATIONALA A ROMĀNIEI

CIRCULARA
pentru abrogarea Normelor metodologice nr. 12/1996

            Art. 1. - Īn temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind statutul Bancii Nationale a Romāniei si avānd īn vedere Hotarārea Guvernului nr. 572/1999 pentru stabilirea destinatiei soldului contului "Fondul valutar pentru Programul Energetica", constituit īn baza Hotarārii Guvernului nr. 469/1996, se abroga Normele metodologice nr. 12/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic.
            Art. 2. - Prevederile prezentei circulare intra īn vigoare la data publicarii ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I..

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMĀNIEI,
MUGUR ISARESCU

Bucuresti, 14 septembrie 1999.
Nr. 24.

BANCA NATIONALA A ROMĀNIEI

CIRCULARA
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romāniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

            Īn baza art. 11 si 12 din Legea nr. 101/1998 privind statutul Bancii Nationale a Romāniei, Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romāniei si publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            Articol unic. - Alineatele 1 si 2 ale punctului 26 din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 din
regulament vor avea urmatorul cuprins:
            "Īn aplicarea prevederilor legale bancile vor raporta Bancii Nationale a Romāniei - Directia politica monetara operatiunile de vānzare si cumparare de valuta efectuate de rezidenti si nerezidenti.
            Raportarea se va efectua zilnic īntre orele 16,00 - 17,00 ale zilei curente pentru ziua curenta de lucru."

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMĀNIEI,
MUGUR ISARESCU

Bucuresti, 27 septembrie 1999.
Nr. 26.