MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 536   LEGI, DECRETE, HOTARĀRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 3 noiembrie 1999

SUMAR

DECRETE

            344. - Decret privind numirea īn functie a unor judecatori financiari

            345. - Decret privind numirea īn functie a unor procurori financiari

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

            167. - Ordonanta de urgenta privind aprobarea scoaterii definitive, īn mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apararii Nationale

            168. - Ordonanta de urgenta privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

            169. - Ordonanta de urgenta privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "steinway & sons"

DECRETE

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET
privind numirea īn functie a unor judecatori financiari

            Īn temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, avānd īn vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
            Presedintele Romāniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se numesc īn functia de judecator financiar persoanele mentionate īn anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 344.

ANEXA

- Butan Nicolae - Colegiul Jurisdictional Alba
- Tanasescu Sabin Viorel - Colegiul Jurisdictional Arges
- Mitrea Mirela - Colegiul Jurisdictional Arges
- Munteanu Maria - Colegiul Jurisdictional Bacau
- Pavel Costica - Colegiul Jurisdictional Bacau
- Sidic Viorica - Colegiul Jurisdictional Bihor
- Curelaru Laurentiu - Colegiul Jurisdictional Botosani
- Calciu Ionel Marius - Colegiul Jurisdictional Braila
- Matei Marilena - Colegiul Jurisdictional Braila
- Duican Doina - Colegiul Jurisdictional Buzau
- Florescu Smaranda Crina - Colegiul Jurisdictional Buzau
- Ciortuz Pavel - Colegiul Jurisdictional Caras-Severin
- Man Adrian Gheorghe Cezar - Colegiul Jurisdictional Cluj
- Oprea Aurel - Colegiul Jurisdictional Constanta
- Butnaru Marioara - Colegiul Jurisdictional Dolj
- Zorila Gheorghe - Colegiul Jurisdictional Dolj
- Giorgi Doina - Colegiul Jurisdictional Gorj
- Popa Violeta Margareta - Colegiul Jurisdictional Hunedoara
- Enescu Elena - Colegiul Jurisdictional Harghita
- Zota Carmen - Colegiul Jurisdictional Ialomita
- Gādici Marioara - Colegiul Jurisdictional Iasi
- Bejan Sena - Colegiul Jurisdictional Iasi
- Novacescu (Raducan) Virginia - Colegiul Jurisdictional Mehedinti
- Dinca Marin Teodor - Colegiul Jurisdictional Mehedinti
- Zamfirescu Maria - Colegiul Jurisdictional Bucuresti
- Bercea Adina Nicoleta - Colegiul Jurisdictional Mures
- Munteanu Liliana - Colegiul Jurisdictional Neamt
- Radu Lidia - Colegiul Jurisdictional Prahova
- Rusti Maria - Colegiul Jurisdictional Suceava
- Zota Lidia - Colegiul Jurisdictional Tulcea
- Stefanescu Eugenia - Colegiul Jurisdictional Vaslui
- Duta Silvia Gabriela - Colegiul Jurisdictional Vrancea
- Marinescu Dumitra - Colegiul Jurisdictional al Curtii de Conturi
- Cumpanasu Onoriu - Colegiul Jurisdictional Olt
- Mortu Marin - Colegiul Jurisdictional Teleorman.
PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET
privind numirea īn functie a unor procurori financiari

            Īn temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei, precum si al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, avānd īn vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
            Presedintele Romāniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se numesc īn functia de procuror financiar urmatorii:
            - Rosmetiniuc Mariana - pe lānga Camera de Conturi Iasi
            - Palimaru Maria - pe lānga Camera de Conturi Botosani.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 345.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind aprobarea scoaterii definitive, īn mod gratuit, din rezervele de stat
a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apararii Nationale

            Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,
            Guvernul Romāniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Se aproba scoaterea definitiva, īn mod gratuit, din rezervele de stat a cantitatilor de 12.000 tone pacura si de 28.000 tone motorina, care vor fi acordate Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 2. - Se aproba diminuarea temporara a stocului intangibil la produsul lrmotorina" cu cantitatea de 28.000 tone prevazuta la art. 1.
            Art. 3. - Fondurile necesare pentru reīntregirea stocurilor vor fi asigurate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat īn anul 2000 de la bugetul de stat.
            Art. 4. - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare, cantitatile de produse aprobate a fi scoase conform art. 1, pe baza avizului de īnsotire a marfii si a procesului-verbal de predare-preluare semnat de catre reprezentantii desemnati de parti.
            Art. 5. - Preluarea de la agentii economici depozitari a cantitatilor de produse prevazute la art. 1 se va face prin grija Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 6. - Graficul de predare-preluare a produselor prevazute la art. 1, precum si detaliile tehnice  aferente se stabilesc prin protocol īncheiat īntre Ministerul Apararii Nationale, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Ministerul Industriei si Comertului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Plāngu,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Presedintele Administratiei Nationale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Ghita
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 octombrie 1999.
Nr. 167.

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

            Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,
            Guvernul Romāniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Se aproba prelungirea pāna la data de 31 decembrie 2000 a termenului de finalizare a actiunilor pentru punerea īn aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si finantarea actiunilor aferente aplicarii acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin legile anuale ale bugetului de stat.
            Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei repartizeaza lunar fondurile prevazute la art. 1 oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol care raspund de angajarea si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de receptia lucrarilor executate si decontate.
            Art. 3. - Īn termen de 60 de zile de la data intrarii īn vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Aurel Pana,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 168.

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "Steinway & Sons"

            Īn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romāniei,
            Guvernul Romāniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Se scuteste de la plata taxei vamale importul unui pian de concert marca "steinway & sons" destinat Filarmonicii "moldova" din Iasi.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 169.