MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 214    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 17 mai 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           15. - Hotãrâre privind aprobarea participãrii unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României pe teritoriul national

           16. - Hotãrâre privind numirea unui membru al Curtii de Conturi

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           358. - Hotãrâre privind organizarea Concursului International "george enescu"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           102. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea disponibilizãrilor colective de personal din cadrul primei etape a procesului de restructurare a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

           288. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.283/1998

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           Decizia nr. 21 din 24 februarie 1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea participãrii unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României pe teritoriul national

            Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României pe teritoriul national,
            în temeiul art. 117 alin. (5) din Constitutia României, al art. 5 alin. (3) din Legea apãrãrii nationale a României nr. 45/1994 si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã participarea unor unitãti si subunitãti din armatele altor state la activitãti de pregãtire în comun cu unitãti si subunitãti ale armatei României pe teritoriul national, dupã cum urmeazã:

           I. EXERCITIUL NATO/PARTENERIATUL PENTRU PACE

           Denumirea exercitiului: "cooperative determination '99"
            - specificatii: exercitiu de stat major, asistat pe calculator (CPX/CAX), la nivel de comandament de brigadã cu celule de rãspuns de batalion, companie si cu unitãti aeriene, bazat pe un scenariu privind desfãsurarea de operatiuni în sprijinul pãcii si de ajutor umanitar;
            - perioada: 24 noiembrie-6 decembrie 1999;
            - loc de desfãsurare: Bucuresti;
            - participare româneascã: 100 de persoane în structurile exercitiului si 500 personal auxiliar;
            - participare strãinã: 150 de persoane din tãrile NATO, 200 de persoane din tãrile partenere;
            - finantare: cheltuielile pentru organizarea si desfãsuraraa acestei activitãti vor fi suportate din planul de relatii internationale al Ministerului Apãrãrii Nationale pe anul 1999. Partea românã va asigura gratuit cazarea si masa pentru 200 de participanti din componenta delegatiilor militare ale tãrilor partenere.

           II. ACTIVITÃTI DE PREGÃTIRE MILITARÃ COMUNÃ ÎN PLAN BILATERAL

           1. Denumirea activitãtii: instruire în comun cu personal navigant si tehnic din Republica Bulgaria
            - specificatii: instruire în comun la nivel de echipaje, cu executare de zboruri mixte;
            - perioada: 18-19 mai 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Baza Aerianã de Aviatie de Vânãtoare si Vânãtoare - Bombardament Fetesti);
            - participare româneascã: douã aeronave MIG-21 Lancer, 18 persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: douã aeronave bulgare, 15 persoane;
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea bulgarã.

           2. Denumirea activitãtii: instruire în comun cu personal navigant si tehnic din Fortele Aeriene Militare ale Republicii Ungare
            - specificatii: schimb de experientã privind pregãtirea si perfectionarea pilotilor de elicoptere, cu executare de zboruri mixte;
            - perioada: 7-13 iunie 1999;
            - loc de desfãsurare: România, (Baza 58 Elicoptere Sibiu);
            - participare româneascã: douã elicoptere IAR-330, 20 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: douã elicoptere maghiare, 20 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea ungarã.

           3. Denumirea activitãtii: pregãtire militarã în comun cu subunitãti din Regatul Hasemit al Iordaniei
            - specificatii: exercitiu de instruire alpinã;
            - perioada: 7-27 iunie 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Curtea de Arges);
            - participare româneascã: un pluton de vânãtori de munte;
            - participare strãinã: un pluton din Fortele Speciale din Regatul Hasemit al Iordaniei;
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea iordanianã.

           4. Denumirea activitãtii: activitate de zbor, în comun, în România a Aripii 86 USAF, Ramstein si a Bazei 90 Transport Aerian
            - specificatii: cunoasterea modului de exploatare a aeronavelor C-130 si instruirea în comun la nivel de echipaj, cu executare de zboruri mixte;
            - perioada: 18-30 iunie 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Baza 90 Transport Aerian);
            - participare româneascã: douã aeronave C-130, 20 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: 3-4 aeronave C-130 E, apartinând USAF, 100 de persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care var fi suportate de partea americanã.

           5. Denumirea activitãtii: instruire în comun a unor parasutisti din Republica Italianã, vizând, în principal, metode si procedee de cãutare-salvare
            - specificatii: instruire în comun la nivel de grupã/pluton;
            - perioada: 1-31 iulie 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Batalionul 495 Operatii Speciale Clinceni);
            - participare româneascã: o aeronavã C-130 (AN-24), 12 parasutisti (în total 30 de persoane, incluzând si echipajul aeronavei de transport);
            - participare strãinã: o aeronavã de transport din Republica Italianã (executã numai transportul), 12 parasutisti;
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea italianã.

           6. Denumirea activitãtii: schimb de experientã în instruirea studentilor din Armata Aerului Republicii Franceze pe avioane IAK-52
            - specificatii: instruirea studentilor francezi prin executare de zboruri pe avioane IAK-52;
            - perioada: 15-25 iulie 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Grupul Aviatie Scoalã Legãturã Focsani);
            - participare româneascã: personal din cadrul grupului;
            - participare strãinã: 6 militari francezi (un ofiter si 5 studenti);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea francezã.

           7. Denumirea activitãtii: pregãtire în comun cu echipaje de elicoptere apartinând RAF ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
            - specificatii: schimb de experientã privind pregãtirea si perfectionarea pilotilor de elicoptere, cu executare de zboruri mixte;
            - perioada: 19-25 iulie 1999;
            - loc de desfãsurare: România (Baza 59 Elicoptere Tuzla);
            - participare româneascã: douã elicoptere IAR-330, si 2 persoane (personal navigant si tehnic);
            - participare strãinã: douã elicoptere, 12 persoane (personal navigant si tehnic);
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea englezã.

           8. Denumirea activitãtii: participarea cu subunitãti de marinã la exercitii si aplicatii cu subunitãti din Republica Italianã.
            - specificatii: exercitiu de tip LIVEX;
            - perioada: 10 iulie-10 august 1999;
           - loc de desfãsurare: România (Delta Dunãrii);
            - participare româneascã: o navã, un pluton de infanterie marinã (maximum 30 de militari);
            - participare strãinã: o aeronavã italianã pentru transportul militarilor, 32 de militari italieni din trupele de infanterie marinã, cu armamentul din dotare, munitia aferentã si echipamentul individual;
            - finantare: cheltuielile pentru participarea la aceastã activitate vor fi suportate de partea românã, pe bazã de reciprocitate, mai putin cheltuielile de transport international, care vor fi suportate de partea italianã.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 12 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI 
PETRE ROMAN
 
Bucuresti, 12 mai 1999.
Nr. 15.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru al Curtii de Conturi

            În temeiul art. 103 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se numeste în functia de membru al Curtii de Conturi, consilier de conturi, doamna Lokodi Edita Emöke, în locul rãmas vacant prin decesul consilierului de conturi Segesvari Nicolaie Pavel.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 12 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
VASILE LUPU
PRESEDINTELE SENATULUI 
PETRE ROMAN

Bucuresti, 12 mai 1999.
Nr. 16.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Concursului International "george enescu"

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Concursul International din cadrul celei de-a XIV-a editii a Festivalului International "george enescu" se va desfãsura la Bucuresti în perioada 24-31 octombrie 1999, cu sectiunile "pian", "vioarã" si "canto".
            Art. 2. - Cheltuielile de organizare a Concursului International "George Enescu" editia a XIV-a vor fi suportate din veniturile realizate si, în completare, din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, în limita sumelor înscrise în devizul estimativ anexat, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii, pe anul 1999, la capitolul "Culturã, religie si actiuni privind activitatea sportivã si de tineret", cu suma de 3.327.000 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de organizare a concursului prevãzut la art. 1.
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 5. - Cheltuielile prevãzute la art. 2 se efectueazã prin ARTEXIM, institutie publicã subordonatã Ministerului Culturii, organizatorul specializat al actiunii, cu respectarea prevederilor legale, iar sumele rãmase neutilizate se restituie la bugetul de stat, pentru reîntregirea Fondului de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pânã la data de 15 decembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 6 mai 1999.
Nr. 358.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea disponibilizãrilor colective de personal din cadrul primei etape a procesului de restructurare a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

            Ministrul industriei si comertului,
            având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti,
            având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 privind unele mãsuri de protectie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "petrom" Bucuresti, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 127/1999,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã disponibilizãrile colective de personal din cadrul Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" S.A. Bucuresti, rezultate în urma procesului de restructurare a acesteia.
            În cadrul primei etape vor fi disponibilizati 13.074 de salariati în perioada 25 mai-34 iunie 1999.
            Numãrul salariatilor care vor fi disponibilizati în fiecare sucursalã a Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" S.A. Bucuresti în cadrul acestei etape este redat în anexa la prezentul ordin.
            Anexa la prezentul ordin se transmite direct titularului de cãtre Ministerul Industriei si Comertului.
            Art. 2. - Consiliul de administratie si conducerea executivã ale Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 5 mai 1999.
Nr. 102.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.283/1998

            Ministrul finantelor,
            în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publicã si în baza Ordinului ministrului finantelor nr. 1.283 din 22 iunie 1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor,
            emite urmãtorul ordin:

           Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitetor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 1 iulie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Directia generalã de colectare a veniturilor statului, Directia Generalã a Vãmilor, Directia generalã a datoriei publice, Directia generalã a trezoreriei, Directia impozite indirecte, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele din subordinea acestora vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin."
           2. Anexa la ordin se modificã astfel:
           a) La capitolul I, alineatul 4 al punctului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "· scutiri, reduceri, amânãri si esalonãri pentru sumele provenind din comisioanele datorate de agentii economici la fondul de risc, pentru majorãrile de întârziere calculate la acestea si amânãri si esalonãri la sumele plãtite de Ministerul Finantelor, în calitate de garant, în vederea onorãrii obligatiilor interne si externe scadente si neachitate de agentii economici, care urmeazã sã fie recuperate de la acestia, precum si scutiri, reduceri, amânãri si esalonãri la majorãrile de întârziere aferente acestor sume."
           b) La capitolul II, litera d) a punctului 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "d) Directia generalã a datoriei publice, pentru înlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de agentii economici la fondul de risc, si la majorãrile întârziere calculate la acestea, precum si la sumele plãtite de Ministerul Finantelor, în calitate de garant, în vederea onorãrii obligatiilor interne si externe scadente si neachitate de agentii economici, ce urmeazã a fi recuperate de la acestia, precum si la majorãrile de întârziere aferente acestor sume."
           c) La capitolul II, dupã punctul 4 se introduce punctul 5 cu urmãtorul cuprins:
            "5. Competenta de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la platã în cazul majorãrilor de întârziere calculate pentru comisioanele datorate de agentii economici la fondul de risc, precum si la sumele plãtite de Ministerul Finantelor, în calitate de garant, în vederea onorãrii obligatiilor interne si externe scadente si neachitate de agentii economici, revine secretarului general adjunct coordonator al activitãtii, care aprobã înlesnirile la platã pe baza documentatiei prezentate de Directia generalã a datoriei publice."
           d) La capitolul IIl, paragraful 2 al alineatului 1 al punctului 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "· Directiei generale a datoriei publice, pentru înlesniri la plata sumelor provenind din comisioanele datorate de agentii economici la fondul de risc, si la majorãrile de întârziere calculate la acestea, la sumele plãtite de Ministerul Finantelor, în calitate de garant, în vederea onorãrii obligatiilor interne si externe scadente si neachitate de agentii economici, ce urmeazã a fi recuperate de la acestia, precum si la majorãrile de întârziere aferente acestor sume."

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 martie 1999.
Nr. 288.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIA Nr. 21
din 24 februarie 1999
privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program

            În scopul reglementãrii, în acord cu legislatia europeanã, precum si cu legislatia româneascã în domeniul audiovizualului, a modului de prezentare si de aprobare a grielor de program,
            având în vedere prevederile art. 121 si 137 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, în temeiul prevederilor art. 12, 21, 22 si ale art. 32 alin. (1) din Legea audiovizulului nr. 48/1992 si cu respectarea cvorumului prevãzut la art. 29 din aceeasi lege,

           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Cererile pentru reactualizarea/modificarea grilei de program - cereri care nu vor fi admise decât în formã autenticã, nu transmise prin fax -, precum si pentru grilele cu care se începe emisia/retransmisia de programe în urma obtinerii deciziei de autorizare vor fi întocmite dupã cum urmeazã:
            a) societãtile titulare de licente de emisie si de decizii de autorizare pentru radiodifuziune, televiziune sau pentru programe de conceptie proprie, transmise potrivit prevederilor art. 21 lit. c) din Legea nr. 48/1992 prin retele de distributie prin cablu, vor prezenta grilele de program conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 1;
            b) societãtile titulare de licente de emisie si de decizii de autorizare pentru comunicatii audiovizuale transmise prin cablu vor solicita înscrierea în caietele de sarcini a tuturor programelor difuzate pe cale radioelectricã, terestrã sau prin satelit, pe care intentioneazã sã le transmitã potrivit prevederilor art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992, conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 2;
            c) societãtile prevãzute la lit. b) pot solicita înscrierea în caietele de sarcini a unor programe înregistrate prin diverse mijloace, pe care intentioneazã sã le difuzeze potrivit art. 21 lit. b) din Legea nr. 48/1992, conform modelului de cerere prezentat în anexa nr. 3.
            Art. 2. - Dovada detinerii dreptului de retransmisie ori de preluare a unor programe, precum si a dreptului de folosire a productiilor audiovizuale înregistrate prin diverse mijIoace se face, pentru fiecare licenta de emisie în parte, de cãtre titularii acestor licente, prin contractele/întelegerile încheiate în acest sens cu titularii de drepturi, în nume propriu sau prin intermediul unui organism de gestiune colectivã.
            Art. 3. - (1) Pentru a obtine aprobarea Consiliului National al Audiovizualului, la prezentarea grilelor de program care includ programe retransmise, programe preluate sau productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, titularul licentelor de emisie pe cale radioelectricã sau ai licentelor pentru retele de distributie prin cablu vor mentiona în cererea de solicitare, pentru fiecare program din categoriile sus-mentionate, urmãtoarele informatii:
            a) numãrul si data contractului întelegerii;
            b) denumirea persoanei juridice, titularã de drepturi, cu care este încheiat contractul/întelegerea;
            c) data (ziua, luna, anul) pânã la care este valabil contractul/ întelegerea.
            (2) Documentele doveditoare privind detinerea de drepturi mentionate la art. 2 vor fi pãstrate - în original sau ca act tradus si legalizat, dacã documentul de origine a fost redactat într-o altã limbã decât limba românã - la sediul fiecãrui post de radiodifuziune, de televiziune sau al retelei de distributie prin cablu, putând fi puse oricând la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului sau altor organe de specialitate, autorizate prin lege sã controleze aplicarea legislatiei în acest domeniu.
            Prevederile alineatului precedent se aplicã, fãrã exceptii, si documentelor privind functionarea autorizatã, eliberate de Consiliul National al Audiovizualului si de Ministerul Comunicatiilor, documente ce trebuie sã se gãseascã într-un exemplar actualizat, cu toate modificãrile si mentiunile la zi, la sediul fiecãrui post de televiziune sau al retelei de distributie prin cablu.
            Art. 4. - Toate solicitãrile de aprobare a grilelor de program vor fi însotite de un document prin care titularul licentei de emisie sau reprezentantul sãu legal declarã, pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, cã informatiile specificate la art. 3 alin. 1 lit. a), b) si c) sunt reale si cã detine documentele (contractele/întelegerile) pe care le mentioneazã.
            Art. 5. - Grila de program solicitatã de cãtre un titular de licentã de emisie si aprobatã de Consiliul National al Audiovizualului poate fi aplicatã de solicitant numai din momentul ridicãrii de cãtre acesta a anexei la caietul de sarcini, eliberatã de Directia licente reglementãri autorizãri din cadrul Consiliului National al Audiovizualului dupã achitarea taxei aferente.
            Art. 6. - Pentru posturile de radio si televiziune, precum si pentru retelele CATV, care detin decizii de autorizare si la care nu apar modificãri în grila de program aprobatã de Consiliul National al Audiovizualului, societãtile titulare de licente de emisie vor depune, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, declaratia întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
            Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 160 din 16 noiembrie 1995 si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 32 din 14 aprilie 1998; de asemenea, pct. 2 si 3 din anexa la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 114 din 21 decembrie 1994 se înlocuiesc cu pct. 3 si, respectiv, 4 din anexa nr. 1 la prezenta decizie.
            Art. 8. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, iar nerespectarea prevederilor sale atrage dupã sine sanctiunile prevãzute de legislatia în vigoare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

ANEXA Nr. 1
 

Societatea Comercialã ...............................
Licenta nr. .................................................
pentru ........................................................
Localitatea .................................................
Aprobatã la data de 
....................................
(semnãtura si stampila)

CERERE
pentru reactualizarea grilei de program
(radio, televiziune si program de conceptie proprie pentru comunicatie audiovizualã distribuitã prin cablu)

(model)

            În temeiul Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 vã rugãm sã binevoiti a lua în discutie si a aproba înscrierea în caietul de sarcini a grilei de program pe care o putem realiza începând cu data de ..................................., dupã cum urmeazã:
            1. Timp de emisie acordat prin licentã ................................. ore/sãptãmânã
            2. Orarul de emisie zilnicã:
            luni ................................................................................................................................
            marti ..............................................................................................................................
            miercuri .........................................................................................................................
            joi ...................................................................................................................................
            vineri ..............................................................................................................................
            sâmbãtã ...........................................................................................................................
            duminicã .........................................................................................................................
            Total minute de emisie/sãptãmânã ............................
            3. Structura programelor, dupã sursele de provenientã
            3.1. Productie proprie ..................................................................................................%
            3.2. Productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace .................................... %
            (productii ale altor producãtori, incluse în programele postului, de pe benzi, casete, discuri, CD etc.)
            3.3. Programe retransmise ........................................................................................... %
            (cu nominalizarea acestora)
            3.4. Programe preluate din productia audiovizualã nationalã si internationalã ........... %
            (cu nominalizarea acestora)

            NOTÃ:
            Pentru fiecare dintre categoriile de programe de la pct. 3.2, 3.3 si 3.4 se vor mentiona:
            a) numãrul si data contractului/întelegerii;
            b) denumirea persoanei juridice, titularã de drepturi, cu care este încheiat contractul/întelegerea;
            c) data (ziua, luna, anul) pânã la care este valabil contractul/întelegerea.
            4. Structura programelor pe tipuri de emisiuni
            4.1. Programe de informare ...................... minute/sãptãmânã ..............................%
            - Emisiuni care aduc la cunostintã publicului evenimentele din actualitatea cotidianã: buletine de stiri, informatii si comentarii, comunicate, interviuri, reportaje din tarã si din strãinãtate, stiri sportive.
            - Alte programe de informare, axate pe probleme politice - viata parlamentarã, activitatea partidelor politice, probleme economice, stiintifice sau sociale - ori pe evenimente speciale, sub formã de dezbatere.
            4.2. Programe educative, culturale, religioase .................... minute/sãptãmânã................ %
            - Programele educative sunt destinate în special procesului de instruire, în care elementul pedagogic joacã un rol important (programe scolare, universitare).
            - Programe culturale - programe destinate, în principal, stimulãrii curiozitãtii artistice si/sau intelectuale, reprezentatii culturale, activitãti culturale în sine, programe destinate îmbogãtirii cunostintelor publicului (într-un mod nedidactic) în diverse domenii ale culturii.
            - Programe religioase - educative sau manifestãri religioase.
            4.3. Filme ................................... minute/sãptãmânã .......................... %
            (de fictiune, de animatie, documentare, seriale)
            4.4. Programe de divertisment si alte tipuri de programe ................................ minute/sãptãmânã .......................... %
            - Programele de divertisment cuprind emisiuni difuzate fragmentat sau integral, al cãror continut predominant este muzica difuzatã în direct sau înregistratã, programe muzical-distractive, spectacole de revistã, de circ, programe sportive (cu exceptia informatiilor sportive), alte programe de divertisment.
            - În categoria altor tipuri de programe sunt cuprinse programele neclasificate în categoriile precedente.
            4.5. Jocuri si concursuri ................................ minute/sãptãmânã ........................... %
            - Programe cu componente ludice, bazate pe cunostinte de culturã generalã sau axate pe diverse domenii, în cadrul cãrora concurentii se întrec pentru obtinerea de premii.
            4.6. Publicitate ..................................... minute/sãptãmânã.................................... %
            (Publicitate si autopublicitate comercialã, teleshopping)

            TOTAL: ................................. minute/sãptãmânã,
            din care:
            5. Programe difuzate în limbi ale minoritãtilor................. minute/sãptãmânã ...................%
            Mentiuni speciale: .......................................................................................................
 

Semnãtura si stampila solicitantului


ANEXA Nr. 2
 

Societatea Comercialã ...............................
Licenta nr. .................................................
pentru ........................................................
Localitatea .................................................
Aprobatã la data de 
....................................
(semnãtura si stampila)

CERERE
pentru reactualizarea programelor difuzate pe cale radioelectricã, terestrã sau prin satelit, retransmise în cadrul serviciului prevãzut la art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992
(model)

            În temeiul Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 vã rugãm sã binevoiti a lua în discutie si a aproba înscrierea în caietul de sarcini a programelor difuzate pe cale radioelectricã, terestrã sau prin satelit, retransmise în cadrul serviciului prevãzut la art. 21 lit. a) din Legea nr. 48/1992 începând cu data de................, dupã cum urmeazã:


Nr.
crt.
Denumirea programului
Tara de origine
Modul de receptie1)
În clar/codificat
Retransmis în baza2)


 Semnãtura si stampila solicitantului
            NOTÃ:
            1) Se va mentiona pe ce cale (terestrã sau prin satelit) este receptionat programul respectiv, cu precizarea satelitului prin care este difuzat, în cazul programelor transmise prin satelit.
            2) Se vor mentiona pentru fiecare program:
            a) numãrul si data contractului/întelegerii;
            b) denumirea persoanei juridice, titularã de drepturi, cu care este încheiat contractul/întelegerea;
            c) data (ziua, luna, anul) pânã la care este valabil contractul/întelegerea.

ANEXA Nr. 3
 

Societatea Comercialã ...............................
Licenta nr. .................................................
pentru ........................................................
Localitatea .................................................
Aprobatã la data de 
....................................
(semnãtura si stampila)

CERERE
pentru reactualizarea programelor alcãtuite din productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, difuzate în cadrul serviciului prevãzut la art. 21 lit. b) din Legea nr. 48/1992

 (model)

            În temeiul Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 vã rugãm sã binevoiti a lua în discutie si a aproba înscrierea în caietul de sarcini a grilei de program pe care o putem realiza începând cu data de ..................................., dupã cum urmeazã:
            1. Timp de emisie acordat prin licentã ................................. ore/sãptãmânã
            2. Orarul de emisie zilnicã:
            luni ................................................................................................................................
            marti ..............................................................................................................................
            miercuri .........................................................................................................................
            joi ...................................................................................................................................
            vineri ..............................................................................................................................
            sâmbãtã ...........................................................................................................................
            duminicã .........................................................................................................................
            2. Continutul programului:


Nr.
crt.
Tip1)
Sursa de provenientã2)
Difuzat în baza3) 
Semnãtura si stampila solicitantului
             NOTÃ:
            1) Se va preciza natura productiilor audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace, care urmeazã a fi difuzate.
            2) Se va mentiona sursa de provenientã a productiilor respective.
            3) Se vor mentiona pentru fiecare program:
            a) numãrul si data contractului/întelegerii;
            b) denumirea persoanei juridice, titularã de drepturi, cu care este încheiat contractul întelegerea;
            c) data (ziua, luna, anul) pânã la care este valabil contractul/întelegerea.

ANEXA Nr. 4
 

Societatea Comercialã ...............................
Licenta nr. .................................................
pentru ........................................................
Localitatea .................................................
Aprobatã la data de 
....................................
(semnãtura si stampila)

DECLARATIE
(model)

            Societatea Comercialã ........................, cu sediul în ................................................

(denumirea persoanei juridice titulare de licentã)        (adresa completã a societãtii comerciale)
prin ......................................., având calitatea de .................................................................
         (numele si prenumele)                                (director general executiv sau reprezentant legal al societãtii în raporturile cu consiliul National al Audiovizualului)
în conformitate cu prevederile art. 4 si 5 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 21 din 24 februarie 1999 si cunoscând prevederile art. 139 si urmãtoarele din capitolul III - Proceduri si sanctiuni - din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, declar pe propria rãspundere cã informatiile înscrise în cererea noastrã, referitoare la grila de program, sunt reale si cã suntem în posesia documentelor mentionate privind detinerea legalã a drepturilor de difuzare/preluare/retransmisie, prin ...................................
[postul de radiodifuziune/televiziune/reteaua de distributie prin cablu, serviciul a), b) sau c), dupã caz] în localitatea ........................................
            Ne angajãm ca documentele doveditoare, în formã autentificatã, ce fac obiectul prezentei declaratii, sã fie pãstrate la sediul postului sau al retelei de distributie prin cablu, putând fi puse oricând la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului sau altor organe de specialitate, autorizate prin lege cu controlul aplicãrii legislatiei în acest domeniu.
 
Semnãtura si stampila
..................................................................
(semnãtura persoanei care angajeazã societatea comercialã)