MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 6    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 14 ianuarie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           7. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

           7. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

           8. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordul sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilitatea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

           8. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordul sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilirea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

           9. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprabarea prelungirii participãrii Guvemului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrãzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991

           9. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participãrii Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrãzii transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991

           10. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           10. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           11. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           11. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           12. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996

           12. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           26/1998. - Circularã privind retragerea din circulatie a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993

           Rectificare

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 76 din 25 august 1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. h) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 7.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculetor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocã a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordul sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilirea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 119 din 28 august 1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordul sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilirea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. p) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 8.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordui sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilirea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin, (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formã de schimb de scrisori modificând Acordul sub formã de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeanã privind stabilirea reciprocã de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participãrii Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului autostrãzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 71 din 25 august 1998 pentru aprobarea prelungirii participãrii Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrãzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991, emisã în temeiul art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 28 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octambrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 9.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participãrii Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrãzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participãrii Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 si la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrãzii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 9.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 108 din 27 august 1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 29 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 10.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 109 din 27 august 1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 29 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 11.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea  nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Econornicã Internationalã, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 68 din 25 august 1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996, emisã în temeiul art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 8 ianuarie 1999.
Nr. 12.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile cãi navigabile de importantã internationalã (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1999.
Nr. 12.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind retragerea din circulatie a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, Banca Nationalã a României va retrage din circulatie, începând cu data de 15 ianuarie 1999, bancnotele cu valoarea nominalã de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993.
            Dupã data de 31 martie 1999 înceteazã puterea circulatorie a acestor bancnote, ele nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de platã.
            1. Retragerea din circulatie a bancnotelor de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993, se va face astfel:
            În perioada 15 ianuarie - 15 martie 1999 inclusiv, aceste bancnote vor fi primite de la populatie, în mod obisnuit, de cãtre toate casieriile agentilor economici, precum si de cãtrecasieriile celorlalte institutii.
            Acestea sunt obligate sã primeascã bancnotele mentionate, sã nu le repunã în circulatie si sã le depunã zilnic la unitãtile bancare la care au contul deschis, o datã cu depunerile de numerar.
            În intervalul 16-31 martie 1999 bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populatie, agenti economici si de la celelalte institutii, în plãti si pentru preschimbare, numai de cãtre casieriile unitãtilor bancare. Acestea nu le vor mai repune în circulatie, urmând a le depune în conturile lor deschise la Banca Nationalã a României.
            2. În vederea efectuãrii în bune conditii a actiunii de retragere din circulatie a bancnotelor de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993, se vor avea în vedere urmãtoarele:
            a) o datã cu intrarea în vigoare a prezentei circulare se va urmãri ca bancnotele mentionate, care vor intra, potrivit termenelor prevãzute, în casieriile tuturor agentilor economici, institutiilor si unitãtilor bancare, sã fie retinute, indiferent de gradul de uzurã, si sã nu fie repuse în circulatie, operatiunile de plãti efectuându-se exclusiv din celelalte bancnote existente;
            b) bancnotele primite de cãtre unitãtile bancare nu se vor mai separa în bune si uzate, ele vor fi verificate numai ca numãr si valoare si vor fi împachetate potrivit prevederilor cap. V pct. 60 din Normele Bãncii Nationale a României nr. 31/1993.
            Sucursalele Bãncii Nationale a României vor lua mãsuri ca la sfârsitul fiecãrei zile operative de lucru sã treacã din casa de circulatie în fondul de rezervã, prin vãrsãminte sau prin schimb cu alte cupiuri, pachetele formate conform alineatului precedent, îngrijindu-se totodatã sã primeascã pachetele din cupiurile mentionate, existente în casele de circulatie ale celorlalte unitãti bancare din judet.
            La întocmirea situatiei specificative a casei de circulatie si a fondului de rezervã pentru data de 31 martie 1999 bancnotele retrase din circulatie si aflate atât la sucursalele Bãncii Nationale a României, cât si în casele de circulatie ale celorlalte unitãti bancare din judet se vor mentiona numai în coloana uzate;
            c) se vor lua mãsuri ca într-un interval de 15 zile sã fie primit la casieriile sucursalelor Bãncii Nationale a României întregul numerar format din aceste bancnote, colectat prin casieriile tuturor unitãtilor bancare din judet pânã la data de 31 martie 1999;
            d) bancnotele deteriorate de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993, prezentate de cãtre populatie, vor fi preschimbate de cãtre sucursalele Bãncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile Normelor nr. 31/1993, pânã la data de 31 martie 1999, urmând a fi trimise cu scrisoare de remitere, prin casa de circulatie, la centrala bãncii.
            Bancnotele deteriorate, care necesitã expertizarea si evaluarea la centratã, vor fi trimise Directiei generale operatiuni cu numerar si metale pretioase, urmând ca plata acestora sã se facã si dupã data de 31 martie 1999. În aceastã categorie intrã numai bancnotele prezentate la bancã pânã la data de 31 martie 1999;
            e) la data de 31 martie 1999 toate bancnotele a cãror putere circulatorie a încetat, existente în casa de circulatie, se vor trece în fondul de rezervã, prin vãrsãminte sau schimb cu bancnote de alte cupiuri, însã de aceeasi valoare, urmând ca cele care nu sunt pachete întregi sã fie remise centralei Bãncii Nationale a României, prin casa de circulatie;
            f) bancnotele primite prin casieriile Bãncii Nationale a României în perioada de preschimbare, precum si cele primite pânã la data de 15 aprilie 1999 de la celelalte unitãti bancare din judete vor fi pãstrate în fondul de rezervã al sucursalei, separat, ca bancnote uzate, pânã la expedierea lor la centrala Bãncii Nationale a României - Directia generalã operatiuni cu numerar si metale pretioase, urmând ca cele care nu sunt pachete întregi sã fie remise centralei Bãncii Nationale a României, prin casa de circulatie;
            g) se vor lua mãsuri ca, dupã data de 15 aprilie 1999, la nici o unitate bancarã sã nu mai existe bancnote din cupiurile de 1.000 lei si 5.000 lei, emisiunile 1991-1993.
            Eventualele lipsuri care vor fi constatate în pachetele cu bancnote, la cupiurile mentionate, trimise Directiei generale operatiuni cu numerar si metale pretioase, vor fi imputate celor vinovati si dupã data de 31 martie 1999, la valoarea respectivã, pe mãsura verificãrii acestora, potrivit Normelor nr. 31/1993.
            3. Deoarece dupã data de 31 martie 1999 puterea circulatorie a bancnotelor mentionate înceteazã, unitãtile bancare nu le vor mai primi în plãti de la populatie si nu le vor mai preschimba.
            4. Pentru informarea populatiei asupra actiunii de retragere a bancnotelor din cupiurile respective, directorii sucursalelor Bãncii Nationale a României vor lua mãsuri, pe plan local, pentru popularizarea acestei actiuni.
            De asemenea, ei vor comunica prezenta circularã sucursalelor bãncilor comerciale din judet, urmãrind transmiterea acesteia la toate unitãtile din subordinea lor, astfel încât actiunea de retragere din circulatie a acestor bancnote sã se desfãsoare în mod corespunzãtor.
            Pânã la data de 15 mai 1999 sucursalele Bãncii Nationale a României vor comunica, în scris, Directiei generale operatiuni cu numerar si metale pretioase o notã privind modul cum s-a desfãsurat aceastã actiune, precum si eventualele aspecte deosebite apãrute pe parcurs.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI,
prim-viceguvernator

Bucuresti, 31 decembrie 1998.
Nr. 26.

*

RECTIFICARE

            În Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 decembrie 1998, se face urmãtoarea recfificare:
            - la art. I pct. 8, în art. 12 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997, cu modificãrile ulterioare, în loc de: art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 se va citi: art. 1081 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.