MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 51      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 4 februarie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 135 din 20 octombrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile ulterioare

           Decizia nr. 149 din 27 octombrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã

           Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societãtilor comerciale din domeniul asigurãrilor

           Decizia nr. 170 din 10 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997

           Decizia nr. 179 din 17 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tarã, precum si impozitul la titeiul din productia internã si gazele naturale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 135
din 20 octombrie 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Carmen Daniela Manea - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, ridicata de Societatea Comerciala "Compress Advertising" - S.R.L. din Constanta si de Constantinescu Nicusor in Dosarul civil nr. 8.879/1997 al Judecatoriei Constanta.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 13 octombrie 1998 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 20 octombrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 13 noiembrie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 8.879/1997, Judecatoria Constanta a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, ridicata de Societatea Comerciala "compress advertising" - S.R.L. din Constanta si de Constantinescu Nicusor intr-o cauza civila privind solutionarea unei plangeri formulate impotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala, incheiat de Garda Financiara Constanta.
            In motivarea exceptiei se sustine ca aceste prevederi sunt neconstitutionale, deoarece incalca atat dispozitiile art. 41 alin. (2), privitoare la ocrotirea proprietatii private, in mod egal, indiferent de titular, cat si dispozitiile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.
            Autorii exceptiei contesta, in esenta, masura confiscarii sumelor care depasesc plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c) pentru efectuarea de plati sau incasari in numerar intre persoane juridice, sustinand ca "nu se poate ca amenda sa fie aplicata unei anumite persoane fizice sau juridice, iar confiscarea sa se dispuna in raport cu alta persoana fizica sau juridica".
            Exprimandu-si opinia, instanta apreciaza ca prevederile art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 sunt neconstitutionale in raport cu art. 41 alin. (2) din Constitutie.
            In conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul sau de vedere Guvernul arata ca art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, "in sensul ca sanctiunea confiscarii speciale a sumelor de bani platite in numerar peste plafonul prevazut in art. 5 alin. 2 lit. c) a fost inlaturata, fiind pastrata doar sanctiunea amenzii contraventionale, care se aplica persoanelor fizice vinovate, aceasta prevedere neputand fi socotita in contradictie cu textul art. 41 alin. (1) din Constitutia Romaniei, care se refera la garantarea dreptului de proprietate in limitele si conditiile legii". In consecinta, se considera ca exceptia de neconstitutionalitate invocata de Constantinescu Nicusor si de Societatea Comerciala "Compress Advertising" - s.r.l. este, "in ce priveste art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, lipsita de obiect, iar referitor la art. 6 alin. 2 din aceeasi ordonanta este neintemeiata".
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
            Art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 (aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996), astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, ordonanta aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1998), prevede ca "incasarile zilnice in numerar pentru fiecare casierie de la o persoana juridica nu pot depasi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c)", iar alin. 2 al aceluiasi articol stabileste faptele ce constituie contraventie, precum si modalitatea de sanctionare a lor.
            Acest text nu mai prevede masura confiscarii sumelor care depasesc plafonul stabilit in ordonanta, ceea ce inseamna ca dispozitia care continea aceasta sanctiune era abrogata implicit la data sesizarii Curtii Constitutionale (13 noiembrie 1997).
            Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta decat asupra dispozitiilor dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, ceea ce exclude exercitarea controlului de constitutionalitate asupra unor dispozitii legale care nu mai sunt in vigoare, astfel ca exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.
            Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, ridicata de Societatea Comerciala "Compress Advertising" - S.R.L. din Constanta si de Constantinescu Nicusor in Dosarul nr. 8.879/1997 al Judecatoriei Constanta.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 20 octombrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Carmen Daniela Manea

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 149
din 27 octombrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Legea nr. 69/1991, republicata, invocata de Consiliul Local al Municipiului Arad in Dosarul nr. 3.508/CA/1994 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si comercial.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 20 octombrie 1998 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 27 octombrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si comercial, prin Incheierea din 27 ianuarie 1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Legea nr. 69/1991, republicata, ridicata de Consiliul Local al Municipiului Arad intr-o cauza civila avand ca obiect anularea dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 706/1994, prin care au fost trecute in administrarea prefecturii imobilele situate in municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 73-75.
            Instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este nefondata, deoarece, potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) teza ultima din Constitutie, prin lege pot fi stabilite ca bunuri din domeniul exclusiv al proprietatii publice si altele decat cele enumerate in art. 135 din Constitutie.
            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca dispozitiile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 69/1991, republicata, sunt constitutionale, iar problema ridicata nu este de neconstitutionalitate, ci de apreciere a probelor. Totodata art. 135 alin. (4) din Constitutie prevede ca, in afara bunurilor enumerate, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si altele stabilite prin lege. De aceea, prevederile atacate sunt in deplina concordanta cu dispozitia constitutionala.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile paratului, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
            Prin art. 1 al Hotararii Guvernului nr. 706/1994, s-a stabilit ca Palatele administrative din municipii-resedinta de judet, care au functionat ca sedii ale fostului partid comunist, trecute in proprietatea statului prin Decretul-lege nr. 30/1990 si prin Hotararea Guvernului nr. 115/1990, sunt bunuri proprietate publica de interes national, iar prin art. 2 s-a dispus ca acestea sa treaca in administrarea fostelor prefecturi, fiind nominalizate in anexa la hotarare, unde se regasesc si imobilele din municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 73-75, judetul Arad.
            Ulterior datei de 28 decembrie 1994, cand a fost sesizata instanta de judecata, Legea nr. 69/1991 a fost modificata prin Legea nr. 24 din 12 aprilie 1996 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996; intre alte dispozitii ale acestei legi, a fost adaugata si cea cuprinsa in art. 105, potrivit careia consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia isi au sediul in Palatul administrativ, proprietate publica de interes national, care este situat in municipiul-resedinta de judet.
            Intrucat in sustinerea legalitatii Hotararii Guvernului nr. 706/1994 s-a invocat noul text de lege, astfel cum a fost modificat, devenit art. 115 alin. (2), exceptia de neconstitutionalitate a avut ca obiect tocmai aceasta reglementare, care prevede ca "prefectul, subprefectul si aparatul propriu isi desfasoara activitatea in prefectura. Prefectura si, dupa caz, consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia isi au sediul in Palatul administrativ, proprietate publica de interes national, care este situat in municipiul-resedinta de judet".
            Dispozitia legala potrivit careia Palatul administrativ, sediul prefecturii si al aparatului propriu al acesteia apartine proprietatii publice este in concordanta cu prevederile art. 135 alin. (4) din Constitutie, care permit organului legislativ ca, in afara bunurilor expres enumerate in continutul normei constitutionale, sa stabileasca si altele care pot face obiectul proprietatii publice. Prin aceasta nu se aduce nici o atingere principiului ocrotirii dreptului de proprietate privata prevazut la art. 41 din Constitutie, fiind incontestabil ca aceste imobile nu au avut niciodata caracter de proprietate privata.
            De altfel, cu privire la dispozitiile art. 115 din Legea nr. 69/1991, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 40 din 11 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996, constatandu-se constitutionalitatea lor, deoarece prevederile ei nu sunt in contradictie cu dispozitiile art. 119, care reglementeaza principiul autonomiei locale si cel al descentralizarii serviciilor publice, cu ale dispozitiilor art. 135 relativ la proprietatea publica si nici cu dispozitiile referitoare la autonomia locala si consiliul judetean, cuprinse la art. 120 si 121 din Constitutie.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, exceptie invocata de Consiliul Local al Municipiului Arad in Dosarul nr. 3.508/CA/1994 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si comercial.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 27 octombrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 159
din 10 noiembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr.47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale in domeniul asigurarilor, ridicata in Dosarul nr. 695/1997 al Tribunalului Constanta - Sectia comerciala de Societatea Comerciala "port dredging" - S.A. din Constanta in contradictoriu cu Societatea Comerciala "omniasig" - S.A. din Constanta si cu Societatea Comerciala "nasi shipping trading" - S.R.L. din Constanta.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 27 octombrie 1998, in prezenta reprezentantului Societatii Comerciale "omniasig" - S.A. din Constanta si in lipsa celorlalte parti, legal citate, si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 10 noiembrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 20 februarie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 695/1997, Tribunalul Constanta - Sectia comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991, ridicata de Societatea Comerciala "port dredging" - S.A. din Constanta. In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, care reglementeaza ocrotirea egala, prin lege, a proprietatii private, indiferent de titular, precum si art. 53 alin. (2) din legea fundamentala, conform caruia sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale. Totodata autorul exceptiei considera ca art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 ar fi fost constitutional, daca prevedea fie ca scutirea de taxa de timbru se aplica atat asiguratului, cat si asiguratorului, fie ca aceasta scutire nu se aplica nici unuia dintre acestia. Curtea Constitutionala este, in aceste conditii, solicitata ca, admitand exceptia de neconstitutionalitate, sa-l oblige si pe asigurat sa-si timbreze actiunea sau sa statueze ca ambele parti sunt scutite de taxa de timbru in ceea ce priveste acordarea despagubirilor aferente contractului de asigurare.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se arata ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata, dat fiind, in principal, faptul ca "scutirile de impozite si taxe opereaza asupra unor sume care despagubesc pierderea sau deteriorarea obiectului asigurarii", in timp ce platile de impozite si taxe ce se platesc de societatea asiguratoare privesc profiturile acesteia ori, dupa caz, actiunile pe care le sustine in fata justitiei. Guvernul arata, de asemenea, ca, desi unele prevederi legale care cuprindeau scutiri de taxe au fost recent abrogate, printre acestea nu se afla si cele cuprinse in art. 29 din Legea nr. 47/1991.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
            Art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991, care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, prevede ca sunt scutite de impozite, taxe de timbru si orice alte taxe despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda din asigurarile de orice fel.
            Cat priveste aspectele de fond, puse in discutie prin formularea exceptiei, se constata ca reglementarea continuta in art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 nu contravine nici uneia dintre dispozitiile constitutionale invocate.
            Intr-adevar, pe de o parte, exceptarea, prin lege, de la plata unor impozite si taxe a unor categorii de persoane fizice ori juridice sau a anumitor activitati sau bunuri nu poate sa fie considerata, prin ea insasi, ca neconstitutionala. Dimpotriva, exceptarea de la impozite si taxe ori stabilirea unor reduceri in aceasta materie reprezinta o practica legislativa curenta care corespunde fie necesitatii de ocrotire a unor subiecte de drept, fie unor ratiuni economice. De altfel nici autoarea exceptiei nu afirma ca scutirea de taxa de timbru prevazuta de textul atacat ar fi neconstitutionala, ci cere extinderea acestei exceptari si la actiunile in justitie introduse de societatile de asigurari.
            In cauza, nu poate fi vorba despre violarea, prin textul atacat, a egalitatii intre titularii dreptului de proprietate privata, in sensul ocrotirii preferentiale a unora dintre ei. In practica sa constanta, Curtea Constitutionala a stabilit ca principiul egalitatii nu se opune ca o lege sa stabileasca reguli diferite in raport cu persoane aflate in situatii deosebite, deoarece acest principiu nu inseamna uniformitate. In acest sens este Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993. Pe de alta parte, astfel cum a decis Curtea prin Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996, tratamentul juridic diferit pentru situatii diferite este admisibil si justificat tocmai de cerinta ca egalitatea in fata legii sa nu atraga privilegii sau discriminari.
            Or, este evident ca, in timp ce asiguratul reclama, de regula, despagubiri pentru pierderea ori deteriorarea unui bun asigurat, societatea de asigurari urmareste, ca orice alta societate comerciala, realizarea unui profit, pentru care are de platit taxele si impozitele prevazute de lege. Nu este vorba asadar despre un tratament diferit in considerarea titularilor dreptului de proprietate, in ceea ce priveste ocrotirea acestui drept, ci despre luarea in considerare, la stabilirea taxei de timbru, a anumitor particularitati ale situatiei unor persoane fizice sau juridice. Asemenea reglementari, avand aparenta consacrarii unor privilegii, sunt relativ numeroase in legislatie. Este, de pilda, cazul scutirii de taxe a actiunilor introduse in temeiul raporturilor de munca de catre salariati ori cel al actiunilor judecatoresti ce valorifica drepturi de creanta corelative unor obligatii de intretinere. Iar reglementarea in chip diferentiat a unor asemenea obligatii corespunde, neindoielnic, si prevederilor constitutionale privind justa asezare a sarcinilor fiscale.
            Un alt motiv pentru care exceptia de neconstitutionalitate a art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 urmeaza a fi respinsa se refera la lipsa de competenta a Curtii Constitutionale de a se substitui legiuitorului cu prilejul rezolvarii unor exceptii de neconstitutionalitate al caror obiect priveste lacune legislative ori in cazul unor reglementari legale despre care se pretinde ca ar fi incomplete ori nesatisfacator redactate.
            Este cazul exceptiei de fata, pentru a carei solutionare ar trebui - astfel cum solicita autorul ei - sa se pronunte fie o decizie de obligare a unei parti la plata taxei de timbru, fie o decizie prin care cealalta parte ar fi, la randul ei, scutita de plata acelei taxe, ceea ce ar presupune o interventie nemijlocita din partea Curtii in activitatea de legiferare.
            Sub acest aspect insa jurisprudenta Curtii Constitutionale este constanta, statornicind limite ale competentei acesteia, cum ar fi: Curtea nu poate da o alta formulare textelor de lege pe care le-ar considera nesatisfacator redactate (Decizia nr. 1 din 30 iunie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992), ea nu isi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o norma juridica, spre a indeplini rolul de "legislator pozitiv" (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996) si nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adaugarea unor noi prevederi celor instituite (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995). Asadar, chiar daca obiectia de neconstitutionalitate ar fi, prin ea insasi, intemeiata - ceea ce nu este, desigur, cazul -, solutionarea ei printr-o modificare legislativa ar depasi competenta Curtii.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991, ridicata de Societatea Comerciala "port dredging" - S.A. din Constanta in Dosarul nr. 695/1997 al Tribunalului Constanta - Sectia comerciala.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 10 noiembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 170
din 10 decembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Gábor Kozsokár - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, ridicata de Societatea Comerciala "publirom" - S.R.L. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 592/1998 al Judecatoriei Cluj-Napoca.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 10 noiembrie 1998, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 17 noiembrie 1998 si apoi pentru data de 10 decembrie 1998, din cauza imposibilitatii constituirii completului de judecata, datorita spitalizarii unui judecator.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Judecatoria Cluj-Napoca, prin Incheierea din 6 mai 1998, pronuntata in Dosarul nr. 592/1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate "a prevederilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1996, Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, cat si a reglementarilor din art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996", ridicata de societatea comerciala "Publirom" - S.R.L. din Cluj-Napoca intr-o cauza care are obiect contestatia la executarea titlului executoriu nr. 1.644 din 6 ianuarie 1998, emis de Administratia financiara a municipiului Cluj-Napoca din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Cluj.
            Din examinarea concluziilor scrise, depuse la dosar in vederea sustinerii exceptiei invocate, reiese insa ca aceasta priveste dispozitiile "art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997".
            In motivarea exceptiei se arata ca dispozitiile atacate, potrivit carora executarea silita a creantelor bugetare poate incepe chiar in ziua emiterii procesului-verbal de constatare, incalca prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 41 referitor la protectia proprietatii private si ale art. 48 care reglementeaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.
Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza exceptia ca fiind neintemeiata, intrucat dispozitiile atacate nu aduc vreo atingere drepturilor consacrate prin Constitutia Romaniei, nu ingradesc accesul liber la justitie si nu afecteaza protectia proprietatii private.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul sau de vedere Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, este neintemeiata, deoarece procedura executarii silite prevazute de acest text "este o procedura mai rapida si mai eficienta decat cea din dreptul comun, punand la dispozitia partilor suficiente garantii procesuale", care nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 21, 41 si 48, mentionate de autoarea exceptiei.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise ale partilor, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, cu care a fost sesizata.
            Potrivit art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, "Exercitarea cailor de atac la organele competente, de catre platitori, cu privire la stabilirea obligatiilor bugetare, nu suspenda obligatia acestora de plata. Cu toate acestea, Ministerul Finantelor, la cererea platitorului, poate dispune, tinand seama de motivele invocate de acesta, suspendarea obligatiei de plata, pana la solutionarea primei cai de atac".
            Acest text nu incalca principiul accesului liber la justitie, consacrat la art. 21 din Constitutie, deoarece, conform art. 9 din Legea nr. 105/1997, pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, impotriva deciziei Ministerului Finantelor este deschisa calea actiunii in justitie, hotararea organului de jurisdictie administrativa fiind astfel supusa controlului judecatoresc.
            Curtea Constitutionala, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a statuat ca instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu este contrara principiului prevazut la art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, atata timp cat decizia organului administrativ poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti.
            Dispozitiile art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 nu incalca nici prevederile art. 48 din Constitutie, deoarece procedura administrativ-jurisdictionala instituita in acest caz nu impiedica persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.
            In sfarsit, nu sunt infrante nici prevederile art. 41 din Constitutie, deoarece textul atacat nu afecteaza protectia proprietatii private, impotriva executarii silite pornite la cererea organelor Ministerului Finantelor putandu-se formula contestatie la executare. In astfel de situatii, instanta de judecata are posibilitatea de a suspenda, la cerere, executarea silita, pana la solutionarea contestatiei la executare.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, ridicata de Societatea Comerciala "publirom" - S.R.L. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 592/1998 al Judecatoriei Cluj-Napoca.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 10 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 179
din 17 decembrie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale

Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Kozsokár Gábor - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Ioan Griga - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, exceptie ridicata din oficiu in Dosarul nr. 1.176/1997 al Curtii de Apel Iasi.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 15 decembrie 1998, in lipsa inculpatilor Maricuta Ionel si Kupan Eugen Francisc, a partii civile Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Iasi si a partii civilmente responsabile, Societatea Comerciala "anim" - S.R.L. Miroslavesti, pentru care procedura de citare este legal indeplinita, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 17 decembrie 1998.

Curtea,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Curtea de Apel Iasi, prin Incheierea din 6 octombrie 1998, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993, ridicata din oficiu intr-o cauza penala avand ca obiect judecarea recursurilor declarate de inculpati.
            In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate, potrivit carora, deosebit de sanctiunea penala, platitorul are obligatia sa achite accizele, majorarile de intarziere, precum si o suma egala cu valoarea obligatiilor fiscale datorate, contravin art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit caruia pot fi confiscate, in conditiile legii, numai bunurile destinate, folosite sau realizate din infractiuni. Or, suma ce constituie dublul obligarii fiscale a fost dobandita de inculpat in afara activitatii infractionale. Dispozitiile art. 41 alin. (7) din Constitutie instituie prezumtia caracterului licit al bunurilor dobandite, iar averea dobandita legal nu poate fi confiscata.
            Prevederile Legii nr. 42/1993 au fost abrogate in intregime prin art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997. Aceasta abrogare insa nu produce efecte in speta, deoarece dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 sunt reglementari de drept civil, chiar daca au fost cuprinse intr-o lege penala. Deoarece activitatea infractionala s-a desfasurat in perioada in care dispozitiile atacate erau in vigoare, acestea sunt aplicabile in cauza, iar solutionarea corecta a litigiilor depinde de interpretarea lor.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            Presedintele Camerei Deputatilor a comunicat punctul sau de vedere, in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, atata timp cat nu se face dovada inexistentei infractiunii, deoarece obligatia de plata a unei sume egale cu valoarea obligatiilor datorate, rezultat al savarsirii unei fapte prevazute la art. 18 alin. 1 din Legea nr. 42/1993, nu este consecinta dobandirii licite sau ilicite a averii, ci urmarea savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni.
            In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 este inadmisibila, deoarece, la data invocarii ei, Legea nr. 42/1993 era abrogata in intregime prin art. 38 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Noua reglementare nu a preluat in textul sau dispozitii similare celor prevazute la art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993, a caror neconstitutionalitate s-a invocat. Potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala poate decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei. Legea nr. 42/1993 fiind abrogata in intregime, exceptia invocata era inadmisibila inca de la data la care a fost formulata.
            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.
Curtea,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
            Potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, deosebit de sanctiunea penala, platitorii au obligatia sa plateasca accizele sau impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, dupa caz, stabilite, inclusiv majorarile de intarziere, precum si o suma egala cu valoarea obligatiilor fiscale datorate.
            Aceste prevederi legale, ca de altfel intreaga lege, au fost abrogate prin dispozitiile art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998, iar in continutul noului act normativ nu s-a mai mentinut solutia legislativa reglementata de textul atacat.
            Deoarece exercitarea controlului de constitutionalitate asupra unor texte de lege abrogate contravine prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate invocata este inadmisibila.
            In ceea ce priveste modalitatea de interpretare a textului atacat, in sensul aplicarii lui in timp, chiar daca problema este legata si de respectarea unei prevederi constitutionale, Curtea constata ca aceasta este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti, iar controlul acestei interpretari se realizeaza prin exercitarea cailor legale de atac. In acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, astfel cum rezulta din Decizia nr. 120 din 16 noiembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 27 decembrie 1994.
            Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, exceptie ridicata din oficiu in Dosarul nr. 1.176/1997 al Curtii de Apel Iasi.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 17 decembrie 1998.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta