MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.601    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   9 decembrie 1999

SUMAR

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

31. - Circulara privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin conturile curente le băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1999

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

          139.- Ordin privind atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatoilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

           188. - Ordin privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului "băita-crăciunesti", încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin conturile curente le băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1999

            În temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,
        Banca Natională a României emite prezenta circulară.
        Art. 1. - Decontarea de către Banca Natională a României a tuturor operatiunilor de plăti si încasări privind exercitiul financiar pe anul 1999, efectuat prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 30 decembrie 1999, zilele de 31 decembrie 1999 si 3 ianuarie 2000 fiind zile bancare nelucrătoare.
            Începând cu data de 4 ianuarie 2000 prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României, nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar al anului 1999.
            Art. 2. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele măsuri privind efectuarea operatiunilor de decontare prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului deschise la Banca Natională a României:
            2.1. Orarul de functionare a sistemului national de plăti al Băncii Nationale a României este prezentat în anexa nr. 1.
            2.2. În perioada 28-30 decembrie 1999 Directia decontări bancare si serviciile de plăti si decontări din cadrul sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00.
            2.3. În perioada 23-30 decembrie 1999 compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfăsura conform anexei nr. 2.
            2.4. În perioada 28-30 decembrie 1999 decontarea tuturor operatiunilor de plăti si încasări prin contul curent general al trezoreriei statului se va desfăsura conform anexei nr. 3.
            2.5. În perioada 28-30 decembrie 1999 operatiunile de plăti si încasări efectuate pe baza filelor de cec ale Băncii Nationale a României se vor desfăsura conform anexei nr. 4.
            2.6. În perioada 29-30 decembrie 1999 plătile de mare valoare se vor efectua conform anexei nr. 5.
            2.7. În perioada 27-30 decembrie 1999 decontările băncilor aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
            2.8. În perioada 29-30 decembrie 1999 decontarea tranzactiilor centralelor băncilor se vor efectua conform anexei nr. 7.
            2.9. Toate tipurile de decontări pentru care nu se prevad proceduri speciale în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 1999 se vor desfăsura în regim normal de lucru.
            Art. 3. - Sediile O.I.S. din cadrul sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României vor efectua prin telex operatiunea de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C pentru operatiunile efectuate cu sediile O.I.S. ale Directiei decontări bancare si cu sediile O.I.S. din cadrul altor sucursale/agentii ale Băncii Nationale a României, după cum urmează:
            - la data de 28 decembrie 1999, până la ora 9,00;
            - la data de 29 decembrie 1999, până la ora 9,00;
            - la data de 30 decembrie 1999, până la ora 9,00 si, respectiv, după închiderea tuturor operatiunilor.
            Zilnic, după încheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C, toate sediile O.I.S. care efectuează decontări prin conturile curente ale băncilor si trezoreriei statului au obligatia transmiterii, în maximum o oră, la Directia decontări bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operatiuni si detalii privind eventualele neconcordante semnalate. Directia decontări bancare va stabili continutul standard al acestui mesaj telex.
            Art. 4. - Băncile vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de decontări dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Nationala a României si aferente exercitiului financiar al anului 1999 sa se încadreze în prevederile prezentei circulare.
            Art. 5. - Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de decontări în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, în asa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora si închiderea tuturor operatiunilor de decontări ale anului 1999 la data de 30 decembrie 1999.
            Art. 6. - Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

Bucuresti, 30 noiembrie 1999.
Nr. 31.

ANEXA Nr. 1

ORARUL DE FUNCTIONARE
a sistemului national de plăti al Băncii Nationale a României

Tipul operatiunii

Locul de desfăsurare

Centrala B.N.R.

Sucursalele/agentiile B.N.R.

Data 
sedintei de compensare/
operatiunilor de ghiseu

Data 
decontării   finale

Data 
sedintei de compensare/
operatiunilor de ghiseu

Data 
decontării finale
cu centrala B.N.R.

Plăti si încasări în relatia cu B.N.R.

29 decembrie 1999
12,30 - 17,30

30 decembrie 1999
11,30

29 decembrie 1999
12,30 - 17,30

30 decembrie 1999
10,30

Operatiuni cu numerar

x

30 decembrie 1999
12,30

30 decembrie 1999
8,00 - 10,00

30 decembrie 1999
11,30

Plăti de mare valoare

29 decembrie 1999
8,00 - 12,30
.......................
29 decembrie 1999
15,30 - 17,30

29 decembrie 1999
16,00
.......................
30 decembrie 1999
10,00

29 decembrie 1999
8,00 - 12,30
.......................
29 decembrie 1999
15,30 - 17,30

29 decembrie 1999
13,30
.......................
30 decembrie 1999
9,00

Operatiuni ale băncilor 
aflate în regim special 
de decontare a plătilor 
si a încasărilor

29 decembrie 1999
8,00 - 12,30*)

29 decembrie 1999
14,45

29 decembrie 1999
8,00 - 12,30

29 decembrie 1999
14,00

Decontarea tranzactiilor 
centralelor băncilor

29 decembrie 1999
8,00 - 15,30
.......................
29 decembrie 1999
15,30 - 17,30 

29 decembrie 1999
17,00
.......................
30 decembrie 1999
10,00

29 decembrie 1999
8,00 - 15,30
.......................
29 decembrie 1999
15,30 - 17,30 

29 decembrie 1999
16,00
.......................
30 decembrie 1999
9,00

*) Cu exceptia documentelor de plată aferente conturilor curente analitice 530, care se depun la data de 28 decembrie 1999 între orele 12,30-17,30 si se decontează la data de 29 decembrie 1999.

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

ANEXA Nr. 2

PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie
în perioada 23-30 decembrie 1999

            1. În perioada 23-30 decembrie 1999 circuitele, termenele si intervalele obligatsii ale plătilor interbancare pe care Băncile trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează să fie procesate prin compensarea multilaterală interbancară sunt prezentate în anexa nr. 2a)
            2. Băncile vor aduce la cunostinta clientilor lor faptul că toate instrumentele de plată primite la ghiseele bancare, care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară, vor fi decontate în sedintele de compensare multilaterală interbancară care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2000.
            3. În perioada 23-30 decembrie 1999 Directia decontări bancare si sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României nu vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele si în intervalele stabilite în anexa nr. 2a) la prezenta circulară sau se compensează până pe data de 30 decembrie 1999 inclusiv.
            4. Instrumentele de plată care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară, dar care au fost primite totusi la ghiseele bancare în vederea compensării lor în prima decadă a lunii ianuarie 2000, vor fi considerate de către inspectorii de compensare ai Băncii Nationale a României ca având drept prima zi a circuitului data de 4 ianuarie 2000.
            5. Instrumentelor de plată care se încadrează în circuitele, termenele si intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii la ghiseele bancare data mentionată la operatiunea 1 a fiecărui circuit sau o dată anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitătile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995.
            6. În cazul în care ziua de compensare este data de 29 decembrie 1999 amânarea instrumentelor de plata de DEBIT, pe motivul că unitatea bancară primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată mai poate fi efectuata numai pentru o zi. În situatia în care totusi este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de DEBIT mai lungă de o zi, unitatea bancară primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în sedinta de compensare din data de 30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de DEBIT aflate în această situatie vor fi reluate la data de 4 ianuarie 2000 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 ianuarie 2000 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 4 ianuarie 2000, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
            7. În cazul în care ziua de compensare este data de 30 decembrie 1999, amânarea instrumentelor de plată de DEBIT primite anterior pe motivul că unitatea bancară primitoare nu dispune încă de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată nu mai poate fi efectuată. În situatia în care este totusi necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată de DEBIT, unitatea bancară primitoare le va refuza în sedinta de compensare din data de 30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de DEBIT aflate în această situatie vor fi reluate în data de 4 ianuarie 2000 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 ianuarie 2000 si prezentate unitătii bancare primitoare în sedinta de verificare din data de 4 ianuarie 2000, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
            8. În cazul aplicării prevederilor pct. 6 si 7 refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare.
            9. În cazul aplicării prevederilor pct. 6 si 7 unitatea bancară a beneficiarului are obligatia să informeze clientul beneficiar că instrumentul de plată de DEBIT nu poate fi procesat în cursul anului 1999. În vederea protejării drepturilor clientilor beneficiari, în situatia în care, din cauza acestor amânări, se determina depăsirea scadentelor cambiilor si biletelor la ordin, sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României pot elibera clientilor beneficiari, pe baza unor cereri scrise semnate de acestia, copii conforme de pe justificările de refuz respective.
            10. În perioada 23-30 decembrie 1999 situatiile în care este necesară întocmirea refuzului la încasare, refuzului de încasare la termen, fisei rectificative de plată si a fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate si sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României si se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al Directiei decontări bancare, fără a se urma procedurile obisnuite prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994.

            CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.1a]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.1b]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.1c]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.1d]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C.1a)]
SPECIFIC PERIOADEI 29 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C.1b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C.1c)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C.1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.2b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.2b)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 3a) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATĂ - [OP.3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 3b) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATA - [OP.3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 4a) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATA - [OP.4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 28 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 4b) (INTRAJUDETEAN) ORDINULUI DE PLATA - [OP.4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 3a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 3b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 4a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 4b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C.4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 5 NATIONAL AL CECULUI - C.5
SPECIFIC PERIOADEI 23 - 30.12.1999
            CIRCUITUL Nr. 5 NATIONAL AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP.5
SPECIFIC PERIOADEI 27 - 30.12.1999

ANEXA Nr. 3

            1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit interjudetean către/din contul curent general al trezoreriei statului este 28 decembrie 1999. Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor, programul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României se extinde în data de 28 decembrie 1999, între orele 12,30-17,30.
            2. Decontarea operatiunilor depuse la ghiseele Băncii Nationale a României în data de 28 decembrie 1999 se efectuează în modul obisnuit, în data de 29 decembrie 1999.
            3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local către/din contul curent general al trezoreriei statului este 29 decembrie 1999.
            4. În data de 29 decembrie 1999, în vederea primirii operatiunilor cu circuit local si intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei si al sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României între orele 12,30-17,30. Decontarea acestor operatiuni se efectueaza în modul obisnuit, în data de 30 decembrie 1999.
            5. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României pentru operatiunile de plăti si încasări în relatia cu trezoreria statului sunt închise.
            6. Orarul transmisiilor telex aferente acestor operatiuni se prelungeste în zilele de 28 si 29 decembrie 1999 cu două ore peste programul normal de lucru.
 

ANEXA Nr. 4

PROCEDURI
privind operatiunile de plati si încasari efectuate pe baza filelor de cec ale Bancii Nationale a României în perioada 28-30 decembrie 1999

            1. Unitătile bancare care urmează să încaseze file de cec B.N.R., care au ca loc al plătii o altă localitate decât resedinta
judetului în care ele sunt situate, pot, în perioada 28-30 decembrie 1999, să prezinte aceste file de cec la sucursala/agentia
Băncii Nationale a României de pe raza judetului respectiv.
            2. Sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României care primesc la ghiseu file de cec B.N.R., ce urmează să fie plătite de alte unităti ale Băncii Nationale a României, vor efectua următoarele operatiuni:
            a) vor receptiona la ghiseu aceste file de cec numai dacă ele sunt însotite si de borderou;
            b) după receptie vor transmite, prin fax, atât fila de cec, cât si borderoul însotitor fa sucursala/agentia Băncii Nationale a României (tras) care urmează să le plătească;
            c) vor remite prin postă la sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României plătitoare originalele filelor de cec B.N.R. si
borderourile însotitoare în situatia în care sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României plătitoare acceptă plata filelor de cec
respective si vor credita conturile unitătilor bancare prezentatoare.
            3. Sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României, care receptionează prin fax de la alte sucursale/agentii ale Băncii Nationale a României mesaje privind file de cec si borderouri însotitoare pe care ar urma să le plătească, vor efectua următoarele operatiuni:
            a) vor verifica elementele obligatorii ale acestor documente;
            b) vor solicita de la sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României care au transmis mesaje prin fax orice altă informatie suplimentară pe care o consideră necesară;
            c) în cazul acceptării plătii, aceasta se va efectua prin transmiterea de avize O.I.S. de credit către sucursalele/agentiile Băncii Nationale a Romăniei care au primit la ghiseu filele de cec B.N.R. si borderourile însotitoare.
            4. Sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României, plătitoare, vor lua toate măsurile asiguratorii înaintea efectuării plătii si vor urmări receptionarea originalelor documentelor de plată. Pentru efectuarea operatiunilor de transmisie-receptie a mesajelor se va utiliza codul reper.
            5. Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunostintă clientilor lor că filele de cec B.N.R., emise în cursul anului 1999 si nedepuse la ghiseele Băncii Nationale a României până la data de 29 decembrie 1999 inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operatiuni ale anului 1999, ele urmând să fie decontate ca operatiuni ale anului 2000.
            6. Orice incident privind plata filelor de cec B.N.R. prin aceste proceduri va fi raportat operativ la Direciia decontări bancare, în vederea luării măsurilor necesare.

ANEXA Nr. 5

            1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României a plătilor de mare valoare*) este 29 decembrie 1999.
            2. În acest sens orarul de ghiseu în data de 29 decembrie 1999 va fi următorul:
            a) între orele 8,00-12,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României plătile de mare valoare care se vor deconta în data de 29 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va receptiona mesajele telex din sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României până cel mai târziu la ora 13,30;
            b) între orele 15,30-17,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României plătile de mare valoare care se vor deconta în data de 30 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va receptiona mesajele telex din sucursalele/agentiile Băncii Nationale a României pânăcel mai târziu la ora 18,30.
            3. Ordinele de plata si mesajele de plată telex vor avea completată, în mod obligatoriu, data plătii, respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
            4. Plătile de mare valoare decontate de către Banca Nationala a României în zilele de 29 si 30 decembrie 1999 vor fi decontate de către bănci în conturile clientilor beneficiari cu aceeasi data.
            5. Mesajele de plăti de mare valoare refuzate în zilele de 29 si 30 decembrie 1999 vor fi reflectate în conturile clientilor plătitsi de către unitatile bancare plătitoare cel mai târziu în data de 30 decembrie 1999.
            6. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României pentru plăti de mare valoare vor fi închise.*) În aceasta categorie nu se includ operatiunile de mare valoare în relatia cu trezoreria statului.

 ANEXA Nr. 6

            1. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor remite administratorului ultimele centralizatoare de plăti pentru ziua de decontare 29 decembrie 1999 în ziua de 28 decembrie 1999, până la ora 17,30.
            2. Centralizatoarele de plăti remise administratorului în data de 27 decembrie 1999 de către Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti intrajudetene si interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 28 decembrie 1999.
            3. Centralizatoarele de plăti remise administratorului în data de 28 decembrie 1999 de către Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 1999, în vederea decontării lor în data de 29 decembrie 1999.
            4. Administratorul va primi de la Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor în data de 29 decembrie 1999, până la ora 17,30, centralizatoarele de plăti care includ în exclusivitate primele operatiuni de plăti dispuse de acestea pe anul 2000, în vederea decontării lor în data de 4 ianuarie 2000.
            5. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor si încasărilor au obligatia să procedeze la debitarea conturilor clientilor lor în exclusivitate în anul 2000 pentru operatiunile de plăti dispuse de acestia si decontate de administrator începând cu data de 4 ianuarie 2000, în conformitate cu centralizatoarele de plăti.

ANEXA Nr. 7

            1.Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României pe a căror rază teritsială se află centrale ale băncilor a tranzactiilor centralelor băncilor este 29 decembrie 1999.
            2. În acest sens, orarul de ghiseu în data de 29 decembrie 1999 va fi următorul:
            a) între orele 8,00-15,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României plătile reprezentând tranzactii bancare ce se vor deconta în data de 29 decembrie 1999;
            b) între orele 15,30-17,30 se vor depune la ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României plătile reprezentând tranzactii bancare ce se vor deconta în data de 30 decembrie 1999.
            3. Ordinele de plată vor avea completată, în mod obligatoriu, data plătii, respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
            4. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei si ale sucursalelor/agentiilor Băncii Nationale a României pentru tranzactiile bancare (pe piata monetară si valutară) sunt închise.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
privind atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

             Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii,
            vizând Nota nr. 105.560 din 9 noiembrie 1999 a Directiei îmbunătătiri funciare si protectia mediului privind stabilirea atributiilor Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si înfiintarea Registrului national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii,
            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, care se organizează ca un compartiment distinct în cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            (2) Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii are un numar de 3 posturi în care se vor încadra un consilier gradul 1 A, care îndeplineste si functia de coordonator al compartimentului, un consilier gradul I si un referent.
            Art. 2. - Se aproba atributiile Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
            Art. 3. - Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii tine Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, al cărui continut este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 139.

ANEXA Nr. 1

ATRIBUTIILE
Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

            1. Avizează propunerea de delimitare geografică a teritoriului si proiectul de statut al fiecarei asociatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            2. Indrumă, acordă asistentă de specialitate si avizează, în conditiile legii, înfiintarea si functionarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            3. Inscrie asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii în Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            4. Tine, completează si actualizează Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            5. Solicită asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii informatii si rapoarte privind functionarea acestora si întretinerea infrastructurii care i-a fost transmisă în administrare sau în concesiune;
            6. Avizează inventarul bunurilor din infrastructura de irigatie si desecare-drenaj, din domeniul public al statului si al celor care trec din domeniul public în domeniul privat al statului;
            7. Intocmeste proiecte de hotărâri ale Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a infrastructurii de irigatie constând din conductele subterane pentru transport si distributie, statiile de pompare de punere sub presiune a apei, împreună cu dotările si terenul aferent, care sunt situate pe teritoriul asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            8. Intocmeste studiile de oportunitate si caietele de sarcini în vederea concesionării directe a bunurilor din infrastructura de irigatii;
            9. Intocmeote proiectele contractelor de concesiune a bunurilor din infrastructura de irigatii si desecare-drenaj, care vor fi încheiate cu asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii;
            10. Aprobă modalitatea de transmitere a infrastructurii de irigatie, detinută în proprietate de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, după primirea hotarârii adunării generale de dizolvare a asociatiei;
            11. Avizează fuzionarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            12. Propune conducerii Ministerului Agriculturii si Alimentatiei organizarea unor întâlniri cu reprezentantii asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii si le organizează;
            13. Difuzează informatii utile asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            14. Colaborează cu Regia Autonomă a Îmbunătătirilor Funciare în activitatea de asistentă tehnică pe care aceasta o acordă asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, privind: exploatarea si întretinerea infrastructurii de irigatii si desecare-drenaj (statii de pompare de punere sub presiune a apei, conducte îngropate, constructii hidrotehnice etc.), încadrarea în parametrii din regulamentul de exploatare, prognoza si avertizarea udărilor, încadrarea în normele de întretinere si reparatii, paza si integritatea bunurilor (lucrărilor), aplicând prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 50/1998 (sanctiuni);
            15. Solutionează, pe cale amiabilă, litigiile dintre asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii.

 ANEXA Nr. 2

REGISTRUL NATIONAL
al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

            Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii are regim special, este numerotat si parafat si contine următoarele rubrici:
            1. Numărul de ordine;
            2. Denumirea asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, sediul si zona de activitate;
         3. Data constituirii asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, numarul procesului-verbal
         4. Informatii referitoare la statutul asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii:
                - data aprobării de către adunarea generală;
                - obiectul si scopul;
                - suprafata;
                - numărul membrilor;
                - presedintele în functiune;
                - numărul membrilor în consiliul de administratie;
                - data si numărul primirii statutului la Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de
                   apă pentru irigatii;
                - data si numărul avizului Oficiului de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă
                   pentru irigatii.
            5. Numărul si data hotărârii instantei de judecată de aprobare a constituirii si de înregistrare
                a asociatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii;
            6. Data si numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a publicat
                anuntul de constituire a asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii;
            7. Date referitoare la proprietatea asupra infrastructurii de irigatie si servitutile;
            8. Data hotărârii adunării generale de dizolvare a asociatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii
            9. Data la care tribunalul a făcut publică hotărârea de dizolvare a asociatiei utilizatorilor
                de apă pentru irigatii;
            10. Data si numărul cu care Comisia de lichidare a trimis Oficiului de reglementare a
                   asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii registrele si evidenta asociatiei utilizatorilor
                   de apă pentru irigatii;
            11. Datele referitoare la controalele efectuate si la constatări.

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului "băita-crăciunesti", încheiată între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            - Legea minelor nr. 61/1998;
            - Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            - cererea de transfer al licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Băita-Crăciunesti", înaintată de Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.;
            - avizul Ministerului Industriei si Comertului,
            în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobă transferul tuturor drepturilor si obligatiilor rezultând din licenta de concesiune pentru explorarea perimetrului "băita-crăciunesti", încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A., aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 148/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 17 septembrie 1999, către Societatea Comercială "deva gold" - S.A., cu sediul în municipiul Deva, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J/20/994/1997, cod fiscal R10381352, cod Sirues 209879636.
            Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianăs

Bucuresti, 2 noiembrie 1999.
Nr. 188.