MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 372    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 5 august 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           2.037. - Ordin al ministrului culturii pentru aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           115. - Decizie privind frecventele pentru statiile locale de radio si canalele pentru statiile locale de televiziune (putere micã), care vor fi scoase la concurs pentru obtinerea de licente de emisie în sesiunea de toamnã-iarnã 1999

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A.

            Ministrul culturii,
            în temeiul art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective,
            în baza prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii,
            în conformitate cu prevederile Hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A. nr. 15 din 5 iulie 1999
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Programul de restructurare a Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A., prevãzut în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Se aprobã disponibilizarea a 52 de persoane din personalul existent la data de 31 iulie 1999.
            Art. 3. - Consiliul de administratie si Comitetul de directie ale Companiei Nationale a Imprimeriilor "coresi" - S.A. vor lua mãsurile necesare pentru realizarea programului de restructurare.
            Art. 4. - La data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului culturii nr. 2.031/1999 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.013 din 26 martie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 iulie 1999.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Bucuresti, 30 iulie 1999.
Nr. 2.037.


*) Anexa se comunicã pãrtilor interesate.

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind frecventele pentru statiile locale de radio si canalele pentru statiile locale de televiziune (putere micã), care vor fi scoase la concurs pentru obtinerea de licente de emisie în sesiunea de toamnã-iarnã 1999

            Având în vedere prevederile art. 32 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Frecventele pentru statiile locale de radio si canalele pentru statiile locale de televiziune (putere micã), disponibile pentru sesiunea de toamnã-iarnã 1999, sunt cele prevãzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantã din prezenta decizie.
            Art. 2. - Dosarele pentru înscrierea la concurs vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului pânã cel târziu în ziua de 15 septembrie 1999.

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Marin Traian

Bucuresti, 2 august 1999.
Nr. 115.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând frecventele pentru statiile locale de radio (putere micã) scoase la concurs pentru sesiunea de toamnã-iarnã 1999


 
unde ultrascurte
Nr.
crt.
Amplasament
Frecventã
(MHz)
P.A.R.
(kW)
Hef
(m)
Polarizare

1.
Bocsa
93,800
0,100
35
V
2.
Borsec
89,000
0,100
35
V
3.
Costesti
94,800
0,050
50
V
4.
Drobeta-Turnu Severin
90,400
0,080
35
V
5.
Fãurei
100,600
0,050
35
V
6.
Pitesti
105,700
0,100
35
V
7.
Rosiori de Vede
94,400
0,080
50
V
8.
Timisoara
97,400
0,100
35
V


 
unde hectometrice
Nr.
crt.
Amplasament
Frecventã
(MHz)
P.A.R.
(kW)
Hef
(m)
Polarizare

1.
Arad
1.602
1,000
-
-
2.
Bacãu
1.485
1,000
-
-
3.
Bistrita
1.602
1,000
-
-
4.
Fãgãras
1.584
1,000
-
-
5.
Medias
1.485
1,000
-
-
6.
Sighetu Marmatiei
1.584
1,000
-
-
7.
Sânnicolau Mare
1.584
1,000
-
-
8.
Slobozia
1.602
1,000
-
-


ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând canalele pentru statiile locale de televiziune (putere micã) scoase la concurs pentru sesiunea de toamnã-iarnã 1999


Nr.
crt.
Amplasament
Canal
Offset
P.A.R.
(kW)
Hef
(m)
Polarizare
Observatii

1.
Aiud
31
-
0,300
35
H
 
2.
Bistrita
37
-
0,500
35
H
 
3.
Fãurei
30
4M
0,100
35
H
 
4.
Lupeni
2
-
0,050
35
H
 
5.
Medias
11
4P
0,100
35
H
 
6.
Mizil
37
-
0,300
35
H
 
7.
Orãstie
51
-
0,500
35
H
 
8.
Pãcureti
33
8M
0,100
50
H
Localizare strictã a servi-
ciului
Evitarea amplasamentelor
care produc perturbatii
9.
Predeal
25
-
0,100
200
H
Localizare strictã a servi-
ciului
Evitarea amplasamentelor
care produc perturbatii la
distante mari
10.
Piatra-Neamt
3
3M
0,100
35
H
 
11.
Salva
24
-
0,300
35
H
 
12.
Salva
38
-
0,500
35
H
 
13.
Sebes
39
-
0,200
50
H
 
14.
Sinaia
57
-
0,500
35
H
 
15.
Timisoara
34
-
0,300
35
H
În sectorul 175°-195°
P.A.R.£ 20 W
În sectorul 195°-290°
P.A.R.£ 8 W
Pe directia 300°
P.A.R.£ 80 W
16.
Târgu Mures
46
-
0,500
35
H
 
17.
Târgu Secuiesc
25
-
0,300
35
H
 
18.
Târnãveni
6
-
0,050
35
H
 
19.
Turda
53
-
0,500
35
H
 
20.
Vulcan
47
-
0,500
35
H